20210930

PUESTA EN VALOR DEL CASTRO DE AS GROBAS. José María Rodríguez Díaz (2007)

   Neste escrito de comezos de 2007, José Mª propón tarefas pendentes para unha das súas ilusións -entendo que xustificada, por certo-, o Castro das Grobas. Tarefas que, facendo un repaso, seguen pendentes a día de hoxe na práctica totalidade, pois o castro leva parado na súa recuperación ou sinxelo mantemento dende hai xa moitos anos.

Sábado, 06 de enero de 2007

PUESTA EN VALOR DEL CASTRO DE AS GROBAS

• Publicado por jmrd_ribadeo a las 10:25

La gente interesada en la cultura está hoy de enhorabuena. La Delegación Provincial de Cultura ha llevado a buen término la limpieza de la superficie del castro de As Grobas. Aunque sólo sea el comienzo de una actuación muy compleja, es un primer paso muy importante en la recuperación de esta joya castreña de gran potencial arqueológico. Ahora ya ofrece otra cara. Ya puede ser visitado por la gente interesada en el conocimiento de esta antigua cultura que refleja la vida de nuestros antepasados. Ahora se puede apreciar la enorme extensión de este castro y la magnitud de sus defensas. Si el promedio de los castros gallegos suele ser de una hectárea de superficie, este tiene una extensión de dos hectáreas y media. Los tres grandes fosos excavados en la roca viva, con sus altas murallas, conjunto que forma sus grobas, de ahí su nombre, nos hablan de la gran importancia que pudo tener este poblado en tiempos remotos.

¿Qué misteriosos secretos culturales encierra en sus entrañas sobre la vida de sus pobladores? ¿Qué reliquias y revelaciones de su forma de vida, de sus adornos, armas y elementos de cerámica encierra escondidos bajo su superficie, esperando ser descubiertos? ¿Cuántos torques, objetos de adorno y diademas, puñales y escudos, cuchillos y otros enseres que nos hablen de la vida y costumbres de sus pobladores se encontrarán escondidos bajo su superficie? Son preguntas cuyas respuestas yacen escondidas bajo la capa de tierra que le cubre esperando la oportunidad de ser descubiertas. Y la respuesta está en la voluntad de las administraciones correspondientes que se dispongan a llevar adelante el trabajo de su excavación.

La favorable impresión que se han de llevar los que se acerquen a visitarlo está ya hoy asegurada. Confiamos en que muy pronto esté debidamente señalizado y las administraciones se dispongan a continuar con su acondicionamiento y recuperación para su puesta en valor. El concejo de Ribadeo tiene ahí un gran reto como coordinador e impulsor de aquellas administraciones con capacidad para hacerlo. Esperamos que la recuperación de este castro figure en los programas que los distintos partidos nos van a ofrecer para las elecciones.-

José Mª Rodríguez

Outros Artigos de José María.

O desenvolvemento de Vilalba. Vilalba dinámica

   Onte, o eldiario.es publicou un mapa no que, collendo datos do catastro, pode verse o plano de alturas dunha poboación española calquera, en calquera ano dende o 1900 ata a actualidade. Collendo eses planos correspondentes a Vilalba de 10 en 10 anos, do 1900 ata o 2020, fixen unha montaxe na que van aparecendo cada segundo os planos en orde correlativo (e volve comezar). Realmente pois, o que presento é só unha parte da información que se pode obter na páxina https://www.eldiario.es/economia/mapa-alturas-edificios-catastro-vertical-urbanismo-espana-vive-pisos-casas_1_8331375.html accesible para calquera, mais o aspecto dinámico dalle un aquel diferente.

   Usa un código de cores, que deixo xusto abaixo, pero que aparece tamén nas imáxes dinámicas.

   As alturas póñense no plano que corresponde co ano de comezo de construción, e seguen nos planos sucesivos ata a actualidade. Hai que coller o conxunto como algo aproximado aínda que corresponda co catastro. Por exemplo, aparecen como de 1 planta tanto as de planta baixa como algúns terreos que teñen muro, pero non construción interna. Iso, aínda a máis dos erros, que os ten. Así, non puxen o ano 1900 porque a única edificación que aparece é o parador, a torre da homenaxe e a parte nova incluídas, como se ambas fosen medievais.
   Por outra banda, os que aparecen son edificios que chegaron ata os nosos días, non contabilizando edificios que desapareceron.
   Unha última nota: as vías de comunicación que aparecen como referencia son as actuais.
   Que vos aproveite!
Como outras veces, pódese confrontar estas imaxes coas correspondentes a Ribadeo.
 

O desenvolvemento de Ribadeo. Ribadeo dinámico

   Onte, o eldiario.es publicou un mapa no que, collendo datos do catastro, pode verse o plano de alturas dunha poboación española calquera, en calquera ano dende o 1900 ata a actualidade. Collendo eses planos correspondentes a Ribadeo de 10 en 10 anos, do 1900 ata o 2020, fixen unha montaxe na que van aparecendo cada segundo os planos en orde correlativo (e volve comezar). Realmente pois, o que presento é só unha parte da información que se pode obter na páxina https://www.eldiario.es/economia/mapa-alturas-edificios-catastro-vertical-urbanismo-espana-vive-pisos-casas_1_8331375.html accesible para calquera, mais o aspecto dinámico dalle un aquel diferente.

   Usa un código de cores, que deixo xusto abaixo.

   As alturas póñense no plano que corresponde co ano de comezo de construción, e seguen nos planos sucesivos ata a actualidade. Hai que coller o conxunto como algo aproximado aínda que corresponda co catastro. Por poñer un exemplo, vese o cemiterio (non na animación que deixo, senón na web de eldiario.es) que aparece con 1 planta, que sería a planta baixa, cando en boa parte non levanta do chan nin medio metro.
   Por outra banda, os que aparecen son edificios que chegaron ata os nosos días, non contabilizando edificios que desapareceron.
   Unha última nota: as vías de comunicación que aparecen como referencia son as actuais.
   Que vos aproveite!


Coma outras veces, pódese confrontar as imaxes coas correspondentes a Vilalba.

Unha imaxe mellorada: Deconstrución de Ribadeo.

20210929

SOBRE A RESTAURACION DA TORRE DOS IRMANS MORENO. Evaristo Lombardero Rico

SOBRE A RESTAURACION DA TORRE DOS IRMÁNS MORENO

    Hai poucas semanas o Sr. Alcalde de Ribadeo anuciaba que xa estaban moi avanzados os trámites e o proxecto para a restauración da Torre e que proximamente sería unha realidade. Sin embargo as súas declaracións seguen rodeadas dun tépedo escurantismo e deixan moitas dúbidas no aire. Véxamos algunhas delas:
    Non se coñece o suposto proxecto de restauración, o que contrasta ca publicidade que se dá en outras ocasións. Non se sabe nada de cando vai comezar, nin hai unha data aproximada, polo menos, de cando se pensa rematar. Non se sabe nada de cales son as actuacións previstas, a que elementos do edificio vai afectar; se se trata de un proxecto de restauración integral e polo tanto definitiva ou estamos diante dunha actuación parcial de limpeza de fachadas e unha man de pintura. Tampouco hai ningunha información sobre os investimentos previstos, que darían unha orientación aproximada da entidade da intervención. En fin non se sabe nada de nada,
    Pola outra banda compre lembrar que o convenio subscrito polo Concello de Ribadeo e mais a empresa Paisajes de Asturias en setembro de 2019 segue sendo un documento secreto a día de hoxe. Por aquelas datas o colectivo “En Marea” de Ribadeo dirixiu varios escritos (o último deles o 4 de novembro do mesmo ano) solicitando copia do devandito convenio pero a gracia non foi concedida. No mesmo escrito solicitábase información sobre o taxación final do 21 % do edificio propiedade do concello, pero tampouco se nos deu unha cifra concreta. Recórdese que o concello permutaba a súa parte por un edificio restaurado (tampouco se sabe para que ano) na Praza de Abaixo, que aportaba a outra parte.
    En segundo lugar, por non entrar en mais miudezas, convén suliñar que no Pleno do 1 de Xullo de 2015 tomouse o acordo de delegar na Xunta de Goberno as competencias para xestionar este tipo de convenios e dese xeito eludir a publicidade propia do pleno. Obsérvese que a opacidade deste proceso non ven da semana pasada. En realidade debéramos remontarnos a xaneiro de 2010 para poñer ao día as “xestións” do Sr. Alcalde cara aos antigos propietarios dalgúns dos pisos que acabaron vendendo á empresa devandita, pero ímolo deixar ahí para non extendernos.
    Non entraremos polo miúdo no historial de convenios tácitos ou escritos, pero sempre rodeados de oscurantismo, nos que participou o actual alcalde de Ribadeo ao longo da sua dilatada carreira política. Por exemplo o convenio asinado o 31 de xullo de 2008 con EON, SEPES e a Consellería de Industria para promover a Subestación eléctrica e presentado ao público como decisivo para o polígono industrial e eliminar os cortes de luz. Lembrar que os cortes de luz seguen igual ou parecido e os prezos das parcelas son os mais altos da comarca. Ou o convenio con Castropol a través da Asociación Puente de los Santos que forneceu unha plantación de Arandos en Arnao e outra de Froitos do Bosque en A Devesa das que nunca se recolleu un kilo de producción pero se evaporaron mais de 880 000 euros. Ou lembrar os Convenios Urbanísticos asinados con tres grandes construtoras, sen mención á afección ao Camiño de Santiago en dous de eles e metendo no PXOM a edificabilidade para un edificio mastodóntico no terceiro, de baixo e oito alturas a costa de reducir a eficabilidade dos colindantes (Rúa Rosalía Castro, xunto do Gadis). Ou o exemplo da concesión a unha determinada empresa da obra da travesía dende o Instituto ao Parador, aprobada definitivamente no pleno do 3 de setembro de 2009, cuxa acta, por certo non figura na paxina web, para rexotar na instrucción do caso Pokemon en forma de petición de favores a familiares. Ou o convenio co Sr. Feijoo para inaugurar unha conducción de residuais que deixou sen entroncar unha gran parte das baixantes do casco urbano e rematou de destragar o Río de Vilaselán. Ou o acordo co Ministerio de Fomento do Sr. Rajoy polo que se decidiu privatizar a Illa Pancha, “un premio para Ribadeo” e rexeitar a esixencia do Defensor del Pueblo de realizar un Estudo de Impacto Ambiental Simplificado dacordo ca Lei de Avaliación Ambiental. Ou por non ir máis lonxe o acordo ca Deputación e Florentino Perez para concederlle a explotación dunha gran parte da residencia da terceira idade e despois transferirllo a outra firma descoñecida. En fin, non nos estenderemos, so suliñar que a ao longo de estes anos,en todos estes casos e outros que poderíamos lembrar o Sr. Alcalde de Ribadeo sempre contou co consenso do Partido Popular.
    A partir de aquí só nos queda facer un chamamento ás persoas que poidan estar interesadas en promover un seguimento de este proceso e presionar a nivel social para conquerir unha restauración integral e definitiva da Torre de Os Moreno que polo camiño que vai ten moi poucas posibilidade de acadarse.

Cegueira íntima, xuíz cego


   Un xuíz non ve delito en captar na rúa imaxes íntimas de mulleres para subilas a páxinas porno... Ese é o titular, e os titulares poden ser enganosos. E no corpo da noticia? Pois, en resume, nun corpo de texto que coido máis acaído que o titular por algún detalle, o argumento é que as imaxes collidas na rúa, en zona pública, non atentarían contra a intimidade.

   Se eu tentara poñer na miña ventá unha cámara para ver quen fai o cafre de noite na rúa, remataría denunciado por toma de imaxes en vía pública sen consentemento. Outra é que o baixo do edificio esté vixiado por cinco cámaras á rúa, instaladas a instancias dunha entidade con poder económico e nula responsabilidade na toma de imaxes, pois está amparada pola lei para evitarlle preuízos que aínda non foron causados. Iso, aínda que eu non poidera instalar unha soa despois de anos de sufrimento de prexuízos. Seguindo por esta liña, lévanos directamente á valía das leis e á inundación de cámaras na nosa vida. Pero deixemos o que sería unha longa discusión e volvamos ó comezo.

   É un xuíz quen decide. Non hai delito. As imaxes son íntimas (de mulleres mexando, tomadas sen elas ser conscientes da captura do momento, cunha cámara disposta de tal xeito para verlles -segundo parece- ben entre as pernas). As imaxes foron subidas a páxinas porno.

   Antes de continuar, axusto un par de cousas. Unha, non son xuíz, nin estudei dereito, logo o que comentarei a continuación é algo así como o que se podería comentar nun bar, coa diferenza de que é impreso e quizáis algo máis meditado, aínda que só sexa polo tempo que leva escribilo e repasalo. Outra, que a miña sensibilidade, educación, sociedade na que vivo... é dicir, a base da que parto, seguro que son diferentes das de miles de millóns de persoas. Vale, agora xa podo seguir.

   O xuíz debe aplicar a lei, e é segundo a súa interpretación da lei, que decide que é unha cousa que poidera ser normal no sentido de conforme á normativa aínda que non sexa o máis frecuente ou habitual (ver dicionario da RAG). Ben, isto último coido que sería unha anormalidade, precisamente o tomar a lei sen relacionala coas persoas, coa sociedade, o tomala en abstracto.

   Non hai -collo de novo o dicionario da RAG- quebrantamento da lei. Cabe dicir que a lei non ten por que ser xusta. Xustiza na primeira acepción do dicionario, 'Respecto e recoñecemento dos dereitos e do mérito dunha persoa', tendo en conta que 'todos somos iguais diante da lei', e polo tanto, todos temos os mesmos dereitos. Millor paso por aquí rápido...

   As imaxes son íntimas. Hai moito tempo que a construción da intimidade sábese cultural, é dicir, varía dun lugar e tempo a outro, e o que se chama 'partes íntimas', tamén. É dicir, é algo relativo. Pero na nosa sociedade, coido que é admitido con abonda amplitude que os órganos xenitais visibles son partes íntimas, na quinta acepción do dicionario: 'Que pertence a un individuo en particular e que, xeralmente, permanece oculto aos demais'. Esa parte da definición, 'que, xeralmente, permanece oculto aos demais' coido que debería ser fundamental para o caso.

   Ás imaxes dáselles difusión nun lugar onde o contexto e uso son ben diferentes do que tiña a vítima no momento no que foi capturada cada imaxe: dun alivio fisiolóxico a unha páxina porno. A máis, nunha sociedade capitalista, coido que habería que contar con que as páxinas porno sacan beneficio, e anda que non se leva dado voltas con eso dos dereitos de autor roubados!

   Coido que os xuíces poden ser cegos, non só en sentido literal, senón tamén e sobre todo no figurado. Cunha cegueira, esta si, íntima. No primeiro sentido do dicionario da RAG.

RECUPERAR LA ÉTICA EN LOS CONCEJOS. José María Rodríguez Díaz (2007)

   Collido do blog de José María (orixinal en galego), publicado o día de reis de 2007.

Viernes, 05 de enero de 2007

RECUPERAR LA ÉTICA EN LOS CONCEJOS

• Publicado por jmrd_ribadeo a las 10:44

Moitas veces coller a pluma para escribir é un martirio. Todo vai ben cando nos embarga a beleza do mundo que nos envolve. Cando é así, as palabras saen soas para pintar de luz e cores a vida na que vivimos. O problema está cando o que sentimos son tristuras e desenganos polo que vemos que pasa no día a día da política municipal. Daquela, do corazón sí saen tristuras e decepcións, expresións de todo o que estamos a ver a cotío no noso entorno. E eses son os sentimentos que nos embargan hoxe ante o derroteiro polo que camiñan algúns dos servidores públicos que temos máis preto dos cidadáns. Os nosos alcaldes. Xa sei que é verdade que non sequitur scientia ex paticularibus. Ou sexa, que 'non son todos os que están'.

Pero parece que, en algúns deles, o servizo público trócase nunha solución económica ás suas aspiracións privadas. Perdeuse o medo. Perdeuse a vergoña. Perdeuse a capacidade para distinguir entre o ben e o mal. A perversión dos principios éticos xa non firen a sua conciencia. Son inmunes ó ben e ó mal. Para eles o valor supremo é o poder, é o diñeiro.

Esiximos limpeza e transparencia a quenes se adican o noso servizo. E demandamos que quen se sinta chamado a facelo dende as institucións se adique a corregir os desvíos de aqueles que tanto dano están a facer a sociedade. ¿Por qué se están a calar e non interveñen? Algo ten que escomenzar, xa que logo, a cambear na sociedade. É urxente unha solución a este problema. ¿Qué está a facer a sociedade fronte a corrupción que nos arrodea? ¿Cando vai a deixar de camiñar l? contra l?, e coa cabeza agachada? Pero os políticos que nos gobernan non viñeron de Marte. Sairon da nosa comunidade. ¿Entón, qué está a pasar na sociedade para producir estos enxendros?

Os moitos casos de corrupción que saen na prensa a cotío, fannos vivir nun mundo marcado pola sospeita. Sospeitas de especulación, tráfico de influencias e ocultación fronte ós cidadáns na vida dos nosos concellos. Sospeitas de prevaricacións. Sospeitas de claudicacións ante os dona ferentes que tentan mercar a vontade dos nosos políticos. E hasta tal punto é así que hoxe moitos dos que se adican a política activa son mirados como sospeitosos. ¿Qué está a pasar? ¿Por qué se chegou a ésto?-

José Mª Rodríguez

Outros Artigos de José María.

20210928

La nueva clase política. José María Rodríguez Díaz (2007)

   Tomado do blog de José Mª Rodríguez, 'O cargadoiro'.

Lunes, 01 de enero de 2007

LA NUEVA CLASE POLÍTICA

• Publicado por jmrd_ribadeo a las 11:35

El ejercicio de la política como solución personal. Es la idea de muchos que se dedican a ella en nuestros concejos. De ahí a la corrupción hay sólo un paso. Y la especulación del ladrillo la favorece. No conlleva los riesgos que supone el atraco a mano armada. Queda más fino y no se nota. Están convirtiendo nuestros concejos en un mercado en donde todo se vende y se compra, a costa de los vecinos. Son muchos los que han perdido el rubor y la conciencia de lo honesto. Y en su mundo no tienen cabida los que no piensan así. El bíblico plato de lentejas sigue estando de actualidad. ¡Qué distintos son de aquellos otros que en tiempos pasados los precedieron!

En su afán de protagonismo, y para perpetuarse en los cargos, se embarcan en una frenética actividad haciendo cosas intrascendentes, más propias de asociaciones privadas. Una alocada carrera de actividades superficiales, como talleres de risoterapia, taekondo, gimnasia de mantenimiento, cursos de tapas o cortos de cine. Entre las infladas plantillas de trabajadores que, unos tras otros, van colocando en los consistorios y estos programas de exhibición, las arcas municipales quedan exhaustas. Es su forma de hacer mercado. Las infraestructuras y la cobertura de las necesidades primordiales del concejo quedan pendientes de las subvenciones de otras administraciones. Quedan pendientes para mejor ocasión y para ser incluidas, como promesas, en los futuros programas electorales a desarrollar. Y el dinero no alcanza. Hay que subir los impuestos. Los vecinos callan y aguantan, nunca protestan. '¡Qué buen pueblo si tuviera buen señor!' Y venga a hacerse la foto y contar faroladas en los medios para engatusar a los incautos, que siempre los hay.-

José Mª Rodríguez

Outros Artigos de José María.

FELIZ 2007. José Mª Rodríguez Díaz (2007)

    Unha entrada atípica do blog de José María que decidín conservar, a felicitación do ano 2007. Por unha vez, non ía asinada a entrada, como solía facelo.

Lunes, 01 de enero de 2007

FELIZ 2007

• Publicado por jmrd_ribadeo a las 0:27

A todos los que comulgan con las ideas de mi Blog mis mejores deseos de felicidad y prosperidad para este año 2007.Que en nuestros corazones aniden los sentimientos puros de nuestra niñez en que soñábamos con un mundo feliz.

To every body that comes to my Blog my best wishes for this comming New Year. Let us dream for a better world for every body.

Comentarios (1)

Comentarios

Añadir un comentario

• Fecha: Viernes, 05 de enero de 2007

• Hora: 21:41

Autor: agremon

Únome á felicitación. Feliz ano á comunidade de tódolos visitantes do blog!

--

Outros Artigos de José María.

20210927

GOBERNAR IMPROVISANDO EN RIBADEO. José Mª Rodríguez Díaz (2006)

   Con esta entrada, José María pechaba no seu blog o ano inicial. Para iso, elixiu unha entrada que pode valer de resume de moitas das anteriores, unha campaña en pro da mobilización da alcaldía e o concello todo para que recuperase as promesas e se puxera mans á obra en prol de Ribadeo.

Domingo, 31 de diciembre de 2006

GOBERNAR IMPROVISANDO EN RIBADEO

• Publicado por jmrd_ribadeo a las 14:20

Los programas electorales de los políticos no gozan hoy de ningún crédito entre la gente. Ni se cree en ellos ni se les da importancia. De hecho, casi nadie los lee. Y ello es así porque la gente sabe que casi nunca se cumplen. Hay aún quien va más lejos, como Tierno Galván, cuando afirmaba que los programas se hacían para no ser cumplidos. Son aquellos políticos que ya saben de antemano que no los van a cumplir, porque sólo los utilizan para engañar a los electores. Pero los programas políticos, no sólo son necesarios, sino que son el único medio que tienen los ciudadanos para saber qué piensan hacer los políticos, si llegan a gobernar, con cosas tan importantes como es la vivienda, el urbanismo, la seguridad ciudadana, las infraestructuras, la participación ciudadana o los impuestos. Temas que a ningún ciudadano le pueden ser indiferentes.

El PSOE de Ribadeo, con su candidato a alcalde a la cabeza, tenía un programa electoral en el que los electores creyeron y le dieron su apoyo para gobernar y sacarlo adelante. Pero el hoy alcalde de Ribadeo era el último que creía en su propio programa. Lo abandonó al día siguiente de alcanzar el poder para iniciar un nuevo modelo de gestión: la improvisación. Improvisando empezó su mandato e improvisando continúa en la actualidad, intentando, mediante la improvisación, abordar la solución de los problemas que le marcan los avatares de la vida diaria. Está a verlas venir y hacer realidad el adagio popular que dice: vengan días y caigan bollos.

¿O no es improvisación la tan proclamada renovación de la calle de San Francisco que vierte sus aguas en la de Villafranca del Bierzo, formando un río los días de lluvia, por la mala ejecución de su piso y de los sumideros? ¿Qué fue, sino, más que una improvisación el cambio de actitud del alcalde al apoyar los rellenos de la ría contra la promesa hecha en su programa?

Improvisación fue, también, su apoyo al convenio de los funcionarios después de prometer en su programa la 'moderación en los gastos corrientes, sueldos y dietas de los cargos públicos'. Un convenio que supuso una grave discriminación entre los funcionarios y que es escandalosamente lesivo para el concejo.

Improvisación fue el extraño hermanamiento que hizo con los franceses de la Bretaña, que nada aporta a Ribadeo, pues son dos pueblos que ni siquiera se entienden. Sólo sirve para las excursiones de unos cuantos privilegiados con el consiguiente gasto para el concejo. ¿O no, pueblo de Ribadeo?

El ridículo castro de imitación montado junto a la oficina de turismo es otra improvisación. Un juego más, carente de sentido. Ribadeo ya tiene su castro de As Grobas, uno de los más importantes de la provincia, pendiente de proteger y recuperar.

Los programas de Risoterapia, es otro de los juegos con los que nos sorprende el alcalde. Muy conveniente, eso sí, para que la gente pueda combatir el estrés provocado por la subida de impuestos y recuperar la alegría perdida. La Ordenanza sobre la Inspección Técnica de Edificios es otra improvisación hecha con el fin de dar imagen de actividad, aun sabiendo que no se iba a cumplir.

Y mientras el tiempo perdido pasa inexorable, sigue el alcalde improvisando. Unas veces haciendo fuentes y castros, o inventando ascensores para poder pasear con su maleta por Europa adelante, acompañado de su séquito de funcionarios.

Toda su gestión de gobierno está siendo una carrera de improvisaciones que lo convierten en el peor alcalde de los últimos tiempos, en los que nunca se sabe lo que va a suceder mañana o cual va a ser el futuro de Ribadeo.-

José Mª Rodríguez

Outros Artigos de José María.

No camiño


   Sabido é que o camiño de Santiago representa para Galicia un icono, unha atracción e unha fonte de diversas cousas, entre elas, cartos. É por iso que non é unha novidade que sexa estudado e exposto de diversos xeitos. A exposición 'No camiño. As imaxes que viron os peregrinos', do Colectivo Egeria, incide nesta liña de difusión e posta en valor do camiño de Santiago a través das imaxes doutros tempos. Imaxes que non só din do camiño senón de nós mesmos, do noso pasado e polo tanto, do noso presente.

   Hoxe foi a inauguración da exposición na Igrexa de Santa María do Campo de Ribadeo, onde estará ata o próximo luns 4 de outubro, podendo visitarse mañás e tardes os vinge paneis de que se compón. Paneis que abordan temas como 'De camiños e peregrinos: a axuda da técnica', 'De muros e valados: marcando límites' ou 'De xentes e de vida: de feira e de festa'. A exposición acompáñase dunha obra impresa que a reproduce para lembrar na casa.

Esquecidos

   Rematou a vida laboral. Ás veces, logo parece a partir de aí que atan os cans con longanizas para os xubilados. E polo tanto, que son esquecibles cando non son envexados. O certo é que son esquecidos. Logo non considerados.

   Pode permitirse a sociedade non considerar parte do seu corpo? Contradicións que non son máis que aparentes, vindo moitas veces do descoñecemento, outras da desconsideración, os xubilados son vistos como xente sen cargas, que pode voar libre, sen considerar o seu pasado e menos o seu futuro, que se ve asegurado. É dicir, por unha banda quedan como deshumanizados, nun aparte das persoas que teñen que procurar o seu sustento, e por outra, privilexiados sen dereito. Só así, mirando un pouco máis aló, se pode explicar que, despois de levar xa ben máis de tres anos de concentracións e manifestacións continuadas, a sociedade siga ignorando o feito da mobilización de pensionistas e se produzan titulares como 'Los jubilados saldrán a la calle para protestar contra la reforma de las pensiones' (nun diario o 26 de setembro) como se fose a primeira vez que o fan. Que despois do titular, no corpo da nova faga unha precisión cun 'volverán a movilizarse', como se tiveran deixado de facelo, non mellora as cousas; máis ben afasta a verdade do papel. Peor aínda, que despois de que se leve repetindo a consigna 'goberne quen goberne, as pensións deféndense', se pase sen mirar pola orixe da protesta e se centre como pedra arreboladiza contra o goberno actual parece que trate de aliñar ó colectivo no bloque antigobernamental. En calquera caso, indica un descoñecemento inducido.

   Por certo, e facendo un inciso, falo todo o tempo de 'xubilados', ó fío da nova que remato de citar, mais o colectivo é o de pensionistas, máis amplo pero abranguendo un grupo que a sociedade considera con características semellantes.

   Volvendo ó tema, os anos pasan e o colectivo segue esquecido e vulnerable. Igual que se esquecen as cousas vellas que xa non se usan. E é que o 'uso' dos xubilados era para o traballo. Unha vez que deixan de traballar dentro do sistema económico, adeus, xa non son usables e parece que non producen beneficios e polo tanto, non teñen dereito máis que á misericorda. Diríase que nada máis falto de verdade, dende o dereito ó descanso despois do traballo (si, como o descanso da fin de semana ou as vacacións) a toda unha serie de servizos que ofrecen por estar aí. Dende o estendido coidado dos netos ata a transmisión de saber non regulado ou este mesmo escrito, feito por un xubilado e que forman parte dunha contribución á sociedade máis aló da remuneración salarial. E iso, obviando outros usos que a sociedade fai, do colchón e aguante de moitas familias a outros menos evidentes. Ou non se escoitaron voces de protesta polo retardo da posta en marcha das viaxes do Imserso e semellantes? E non foron os xubilados os que protestaron, senón os hostaleiros que se beneficiaban do programa: os xubilados, nesa protesta, eran meros vehículos de transporte de cartos con destino á industria hostaleira privada.

   Coa consideración de 'quen protesta', chegamos a un punto no que hai que dicir claro que as protestas poden verse como minoritarias. Como case tódalas protestas. En Ribadeo, as concentracións dos primeiros sábados de mes, que xan van camiño das 50, teñen unha participación que en ningún caso chegou ó 10 % dos afectados no concello. Mais esas cifras son algo normal, a non ser en casos de colectivos moi integrados, concienciados e necesitados dunha intervención urxente. Pola contra, neste caso as diferenzas de todo tipo no interior do colectivo son patentes (aínda que ás veces non sexan percibidas dende o exterior); a concienciación é moi variable, dependendo non só da historia persoal de cadaquén, senón tamén da situación socioeconómica; e a urxencia, tratándose de algo que afecta ó resto da vida de cada un, non se ve en xeral como tal, senón difuminada por actuacións alleas ó longo de todo ese período que non se sabe cando durará para cada unha das persoas.

   Quen se manifesta sabe que non o está a facer só por si; mesmo moitas veces é sobre todo, polos demais. E iso fai que a protesta non aminore e que se prologue no tempo. A máis, está protestando unha xeneración que tivo que bregar duro por conseguir o que agora todos desfrutamos. Esa xeración seguirá a lembrar ó resto que existe, que non pode ser esquecida sen máis.

20210925

En memoria de Emilio Piñeiroa Lozano

   Hoxe, na Ponte de Arante tivo lugar un acto de recoñecemento de Emilio Piñeiroa. Primeiro falaron Azucena González, da asociación de veciños o Formigueiro, promotora do acto, logo o parlamentario galego Daniel Vega e logo o alcalde Fernando Suárez, rematando a filla de Emilio. Antes tivo lugar unha misa de campaña, e despois, a actuación da coral polifónica de Ribadeo, para rematar coa descuberta dun monolito conmemorativo. En baixo deixo o cartel de chamada ó acto, varias fotos, un vídeo comprendendo dende as últimas verbas de Azucena á terceira obra da actuación da coral, e outro moito máis curto, co sinxelo acto de destapar o monolito. Remata a entrada coa copia da nota de prensa que en 2019 emitiu o concello para dar noticia do recoñecemento de interese da festa das Cruces.

Dunha foto de Pancho Campos

Durante o acto previo
RIBADEO CONTA ASÍ CON 2 FESTAS CON ESTE RECOÑECEMENTO

Festa das Cruces

Festa Romaxe das Cruces

29/03/2019

A Mesa de Traballo constituída para acadar a declaración de Festa de Interese Turístico Galego para a Festa Romaxe das Cruces recibiu con agrado a distinción.

A Mesa de Traballo constituída, en maio de 2017, para acadar a declaración de Festa de Interese Turístico Galego para a Festa Romaxe das Cruces, formada por representantes da Asociación de Veciños/as o Formigueiro, o presidente, Javier González López, a secretaria, Azucena González Loredo, o párroco Carlos Miranda Trevín, o historiador especialista na Romaxe Emilio López Piñeiroa, a técnica municipal de turismo, Begoña García López, e os/as voceiros/as dos grupos con representación na Corporación Municipal Ana María Martínez Fernández, Jesús López Penabad, Aurora González Ginzo e Marta María Saiz García, e coordinada pola Delegación Municipal de Turismo do Concello de Ribadeo, recibiu con agrado a declaración institucional por parte da Xunta de Galicia desta distinción.

E lembran que "así, tras o traballo de investigación elaborado por dita mesa, foi presentada unha moción para ser tratada no pleno municipal do 1 de xuño do 2017, adoptando o acordo unánime de iniciar o procedemento de solicitude por parte do Concello de Ribadeo á Xunta de Galicia para a declaración de Festa de Interese Turístico Galego".

Ademais subliñan que "é unha festa capaz de xuntar 7 parroquias de dous Concellos diferentes (Ribadeo e Trabada), reflexo da forza e unión da veciñanza na defensa da colectividade, con máis de 200 anos de antigüidade se ven celebrando de maneira ininterrompida grazas aos veciños e veciñas, abandeirados pola Asociación de Veciños O Formigueiro e a Comisión de Festas, verdadeiros artífices deste evento, e da que poderemos disfrutar novamente o 10 de xuño (luns de Pentecostes)".

Con esta declaración o Concello de Ribadeo conta xa con dúas Festas de Interese Turístico Galego: a Xira de Santa Cruz e a Festa Romaxe das Cruces da Ponte de Arante.

RECHAZO DEL ALCALDE A LA MESA DE ASOCIACIONES. José Mª Rodríguez Díaz (2006)

   Unha das grandes teimas de José Mª foi o asociacionismo como vía de participación cidadá. Sabía que a vía política é só unha das posibilidades de intervención pública, por moito que que a usa pretenda que sexa a única. E o asociacionismo foi un punto de encontro entre nós, na AVV O Tesón. Deste escrito de decembro de 2006 no seu blog O Cargadoiro amosa ás claras a súa postura sobre o tema. Un escrito, por certo, que trata dun documento de participación cidadá que aínda está pendente a día de hoxe, quince anos despois.

Sábado, 30 de diciembre de 2006

RECHAZO DEL ALCALDE A LA MESA DE ASOCIACIONES

• Publicado por jmrd_ribadeo a las 17:34

En unas declaraciones hechas a la emisora COPE de la Costa, hace días, por el el socialista Balbino Pérez Vacas, afirmaba el alcalde que 'el gobierno de Ribadeo es legítimo, elegido en las urnas, y que lo que no se puede hacer es crear otro gobierno paralelo a través de la Mesa de Asociaciones'.

Sabia respuesta a las reivindicaciones y exigencias de diálogo que le habían sido hechas, reiteradamente, por esta Mesa de Asociaciones de Vecinos, constituida en el concejo de Ribadeo y a las que el alcalde presta oídos sordos, si no fuera por lo que encierran de evasión de compromiso adquirido con ellas y de respuesta a sus mismas promesas electorales.

Nadie discute al alcalde la legitimidad de su gobierno, puesto que las urnas, para bien o para mal, se lo han otorgado. La falacia radica en que el poder no le ha sido otorgado para que lo ejerza de espaldas al pueblo, al modo en que se hacía en la edad media, ignorando los clamores del pueblo y sin conexión con sus necesidades. El mandato de gobernar que le fue otorgado sólo tiene sentido si se ejerce en servicio y en conexión con el pueblo. Y ello porque su poder procede el pueblo y es para el pueblo. Y por lo tanto el poder otorgado ha de ser ejercido en permanente diálogo con el pueblo, recibiendo y dando información sobre la gestión apropiada, conveniente y necesaria para ese pueblo que le otorgó el mandato. Ello exige un constante contacto directo, tanto con los individuos, como con los colectivos que legalmente representan al pueblo, que son sus asociaciones de vecinos. Un contacto que, por otra parte, regulan suficientemente las normas que la legislación dicta al respecto. De ahí la necesidad de que el concejo de Ribadeo apruebe una Ordenanza dedicada a regular esta participación ciudadana, como ya disfrutan otros concejos.

Otra forma distinta de ejercer el gobierno es fomentar la privacidad y la ocultación en la gestión, de donde nace la corrupción.

Termina el alcalde ese mismo comunicado ofreciendo diálogo y consenso para el próximo mandato electoral. Si en este mandato actual no ha sido capaz de ofrecerlo a los ciudadanos, ¿quién puede creer en sus promesas de futuro? ¿No estaremos, una vez más ante una iniciativa estrella de su programa, destinada a deslumbrar a los ciudadanos que, como las de su actual programa, nunca llegará a cumplir? ¿En dónde va la 'Participación Ciudadana Efectiva en la Administración Local' que nos prometía en su anterior programa?-

José Mª Rodríguez

Outros Artigos de José María.

20210924

Sobre a media maratón Ribadeo-As Catedrais (II)

    Quixen separar esta parte da entrada da anterior, pois son moi diferentes unha da outra. Nesta van os dous vídeos que tomei, o primeiro da saída, pero sen os primeiros nin os últimos, en grupos que van sendo chamados para saír cada 20 s. Algún pequeno desaxuste, pero dun xeito mecánico. A segunda, o paso polo concello, no km 1,9 dende a saída, os mesmo grupos de xente, agora moito máis dispersos e misturados. Os vídeos oficiais da chegada de cada atleta poden verse na páxina de resultados, https://ccnorte.com/resultados/vii-media-maraton-ribadeo-as-catedrais/medio-maraton/1   A primeira parte, con comparativa de resultados e algún comentario, 'Sobre a media maratón Ribadeo-As catedrais'

Sobre a media maratón Ribadeo-As Catedrais

   Éxito. Despois da pandemia, a media maratón Ribadeo-As Catedrais volveu xurdir con forza no mesmo lugar no que estaba antes. O número de inscricións fixo que Ribadeo se volvera encher de xente e que a carreira fose un espectáculo. A saída en grupos de máis ou menos 20 cada 20 segundos tamén fixo a súa parte, alongando o paso de corredoras e corredores polas rúas (a súa chegada ás Catedrais xa sempre foi dispersa).

   Os tempos realizados non teñen moita diferenza cos de anos anteriores, a pesar do vento durante a edición deste ano.

   En canto ó tempo do vencedor, en relación coas catro edicións anteriores marcou un novo fito, 1 h 11 min 42 s, rebaixando Carlos Villamor a súa marca do 2018, 1:13:23.

   En canto ó tempo medio dos corredores, este ano foi algo superior ás anteriores catro edicións, 1 h 52 min 4 s, se ben como se pode ver na gráfica abaixo, as diferencias marcadas con outros anos son menores que no caso dos campeóns (como é lóxico, por ser unha media). Como curiosidade, adxunto tamén a mediana, o tempo feito polo corredor ou corredora que chegou no posto medio (se é impar o número total; se é par, está entre os tempos dos dous do medio). Este ano, 1 h 51 min 47 s. Que a mediana sexa menor que a media só indica que os corredores máis rápidos teñen menos tempo entre eles que os máis lentos.

   O número de participantres que chegaron a meta é semellante ó da anterior edición::

   O anterior é un número que debe complementarse co de inscritos. Mágoa que só quede rexistro das últimas edicións sobre non presentados, abandonos e descualificados (1 nesta VII edición de 2021). A cousa quedaría así, tendo en conta que en 2018 (V edición) non hai máis datos que os de chegada a meta:

   O anterior indicaría un lixeiro descenso anual do interese pola participación na carreira. Aínda así, resulta curioso ver como o número de non presentados en saída foi diminuíndo no tempo (franxa vermella), o contrario que o número de abandonos, se ben isto, por ser poucos, non ten moita significación estatística.

   A meteoroloxía tamén debera ter algo que ver cos resultados e número de presentados... aínda que a comparación das condicións das 18:00 da tarde dos días da media maratón, hora á que se estaba a correr en todos eles (aínda tendo en conta que algunhas edicións comezaron ás 17:00, como este ano 2021, VII edición, e outras ás 17:30) non leve consecuencias interpretables de xeito doado. Os datos dezminutais desa hora e días eran abondo semellantes, sendo o máis destacado quizais o xa citdo, o vento desta última edición:

2016 (IV Ed, 20260910):

2017 (V Ed, 20170916):
2018 (VI Ed, 20180915):
2019 (VI Ed, 20190914):
2021 (VII Ed, 20210918):

   Pode que chame máis a atención a gráfica seguinte, se ben é posta cáseque só a modo de curiosidade, os tempos de tódolos participantes nas diversas medias maratóns en relación coa orde de chegada:

   Nela, poden albíscanse dúas cousas. Unha, a diferenza entre as dúas primeiras edicións reseñadas, que ata preto do posto 500 ían igualadas en tempos, pero, por ter máis participantes, a curva de 2016 alóngase máis, subindo en tempos (correspondendo co tempo medio maior), e indicando unha maior cantidade de xente cunha preparción máis popular. A outra, as curvas correspondentes ás dúas últimas edicións, onde se ve que os tempos ían lixeiramente mellor na edición de 2019 dende o comezo da chegada do segundo terzo dos participantes, aínda que se igualen ó final.
   Participarás o próximo ano? Para animarte, a segunda parte do artigo, 'Sobre a media maratón Ribadeo-As catedrais', e a páxina oficial da media maratón.

LO QUE EL PUEBLO QUIERE SABER. José Mª Rodríguez Díaz (2006)

   Collido do blog de José Mª.

Lunes, 25 de diciembre de 2006

LO QUE EL PUEBLO QUIERE SABER

• Publicado por jmrd_ribadeo a las 9:46

Se acerca el tiempo de rendir cuentas. Se acercan las elecciones. El pueblo se va a constituir en tribunal examinador. Los candidatos a la plaza de alcalde han de someterse a examen. Pero, antes de hacerlo, el pueblo necesita saber cómo fue la gestión de los repetidores. Y conocer los programas que ofrecen ahora para aplicar en el futuro gobierno municipal.

En el caso del alcalde de Ribadeo han sido muchos los puntos obscuros de su gestión. Preguntarle por todos ellos excedería los límites de este espacio. Pero el pueblo quiere saber el porqué de algunas actuaciones que han tenido lugar en su mandato:

Sobre su apoyo a las múltiples urbanizaciones de lujo, tramitadas con total oscurantismo y opacidad, que algunas promotoras pretendían hacer en el medio rural, una de ellas en O Costal, y que la Xunta le acaba de rechazar. ¿Por qué tanto interés en apoyarlas en contra de la tajante oposición de su socio en el gobierno, el BNG, y la abstención del PP? El pueblo necesita saber las verdaderas razones que el alcalde tenía para apoyarlas con tanto entusiasmo. ¿Representaban un beneficio para Ribadeo?

Con su rotundo apoyo al famoso convenio salarial de los funcionarios, que implicó unas escandalosas subidas salariales para muchos de ellos, sembrando la discriminación y malestar entre algunos de ellos, faltó el alcalde a su obligación de proteger los intereses del concejo, que son los intereses del pueblo. ¿Qué interés personal le movía? ¿Estaban, acaso, mal retribuidos los funcionarios? Prometió a los ciudadanos una administración honesta y austera, el control de las tasas e impuestos, y la mejora social de los más necesitados. ¿Por qué subió, pues, los impuestos? Prometió una participación ciudadana activa y efectiva en el gobierno local. ¿Por qué se niega a recibir a la mesa de las asociaciones de vecinos?

Son conocidos los rifirrafes que tuvo el alcalde con mucha gente, funcionarios algunos y miembros otros de la oposición, que acabaron en los juzgados, y de los que salieron absueltos. ¿Por qué esa actitud persecutoria? ¿Quién pagó los gastos ocasionados por esas demandas?

En contra de lo prometido en su programa, apoyó los rellenos en la Ría de Ribadeo, después de haberse manifestado en su contra. ¿Por qué ese cambio tan repentino? ¿Qué intereses defendía con ese cambio de postura?

Recuperar para el concejo ciertos servicios que estaban privatizados, como la contribución, formaba parte de su programa electoral. Pero, al contrario, una vez asumido el poder se dedicó a privatizar más servicios. ¿A qué se debe este cambio de actitud? ¿No tenía las ideas claras cuando lo prometió o estaba mintiendo a los ciudadanos? Prometió el alcalde dotar al concejo de pistas forestales para acceder a los montes. Lo hicieron cinco concejos en esta provincia, a quienes la Consellería del Medio Rural ayudó con subvenciones. ¿Por qué no se solicitaron esas ayudas para el concejo de Ribadeo? ¿Por qué se dejó perder esa oportunidad?

Presionado por la oposición el alcalde ordenó parar las obras de un edificio en A Lodeira por sobrepasar las alturas autorizadas. Varias veces fueron reanudadas las obras sin que se hiciese nada para evitarlo. ¿Por qué no hizo el alcalde cumplir sus decretos al tener conocimiento de que continuaban las obras?

La moderación de los gastos que prometió el alcalde en su programa tenía como objetivo rebajar la excesiva deuda municipal. ¿Se consiguió, realmente, este objetivo? ¿Pueden saber los ribadenses qué deuda tiene hoy el concejo, después del paso de su equipo por la alcaldía?

El pueblo quiere saber porqué se le perdona la deuda a ciertas empresas por la utilización del Punto Limpio. Empresas como Fomento de Construcciones y Contratas o BEDIALLER, la constructora del edificio de Alimerca, que adeudan al concejo unos 45 millones de pesetas. ¿Quién percibe los beneficios de ese favor? ¿Será, acaso, el alcalde?

¿Es destructiva o constructiva esta crítica? según del lado de que se mire. Vista por los que ejercen el gobierno de esta forma y sus afines es, por supuesto, destructiva. Vista desde el lado del pueblo, es altamente constructiva. En todo caso, pueblo quiere respuestas a estas y otras preguntas para no cometer los mismos errores. Al fin, si el pueblo fue engañado una vez, la culpa fue del alcalde. Pero si lo es una segunda, la culpa será del pueblo por dejarse engañar otra vez.-

José Mª Rodríguez

Outros Artigos de José María. 

LO QUE PERDIÓ RIBADEO. José Mª Rodríguez Díaz (2006)

   Traído do blog de José Mª, O Cargadoiro.

Sábado, 16 de diciembre de 2006

LO QUE PERDIÓ RIBADEO

• Publicado por jmrd_ribadeo a las 21:53

Los errores forman parte de la condición del ser humano. Pero, como sucede con todo, también tienen su lado bueno, pues dicen que se aprende más de los errores que de los aciertos. Los errores suelen servir de acicate y de advertencia para estar más atentos, para no repetirlos. Como dice un axioma, 'es propio del hombre equivocarse, pero sólo de los estúpidos perseverar en el error'.

La experiencia de estos tres largos años, con este gobierno local, nos descubre hasta qué punto nos hemos equivocado en la elección de los gestores municipales. El tiempo ya transcurrido nos pone en disposición de establecer una comparación entre la labor del equipo de gobierno de la anterior legislatura, y la del gobierno actual. Un breve recorrido por las gestiones realizadas por unos y otros nos dirá hasta que punto nos hemos equivocado.

Durante el gobierno anterior, pagábamos los contribuyentes 46 000 € al año por dirigir la gestión municipal. Esa gestión cuesta hoy a los ribadenses 76 366 €, sin contar las cotizaciones a la S. Social. Más de 30 000 Euros de diferencia. Ciertamente, que no se ha ganado en el cambio La imagen de consideración, respeto y dignidad de la que siempre disfrutó Ribadeo y que el gobierno anterior supo mantener frente a los concejos vecinos, se vio deteriorada por las constantes trifulcas habidas a lo largo de este mandato, tanto en las salas de los juzgados, como en los propios plenos del consistorio. Como consecuencia de esto, la imagen de Ribadeo está hoy por los suelos. ¿Quién tiene la culpa?

De los objetivos alcanzados por el gobierno anterior, con edificaciones tales como la Estación de Autobuses, el Auditorio Municipal, las ochenta viviendas sociales, el Polideportivo, el Centro de día, el Albergue de Peregrinos, el aparcadero municipal, la Casa da Xuventude, el Centro de Estudios Hispanoamericanos, además de otras muchas rehabilitaciones en otros enseres, se ha pasado con este equipo actual a la inactividad más completa. ¿En qué han ocupado su tiempo? En cuanto a las infraestructuras realizadas por el equipo anterior, se puede hablar del paseo del Faro, del Puerto Pesquero, de las escaleras de San Miguel, de la rehabilitación del Parque, de la Plazuela Concepción Arenal, de la Ronda de la Cárcel, o de las nuevas iluminaciones en la villa y en el rural, del asfaltado de pistas, colocación de señales, etc. ¿Y qué deja, como recuerdo, el equipo actual? Unos monicacos, mal emplazados, una ridícula fuente y la rehabilitación de unas calles peatonales. !Sólo faltaba que en cuatro años no hicieran ni eso!

Y en cuanto a las actuaciones del gobierno anterior en los servicios, se puede hablar de la Escuela Oficial de Idiomas, la fundación Leader Plus, la Escuela Taller, la oficina de información al Consumidor, los pisos tutelados, el convenio con SEPES para el Polígono Industrial, etc. ¿Y qué hizo el gobierno actual? Continuar con algunos de los proyectos que había heredado, como las calles peatonales, la circunvalación o el polígono, pero sin aportar nada nuevo en estos tres largos años.

Con el gobierno anterior, Ribadeo adquirió fama por el cuidado de sus calles y sus entornos, con actuaciones modélicas como: el programa de recogida selectiva, el sellado del vertedero, el Aula de la Naturaleza, las banderas azules que siempre obtenía para sus playas, el cuidado del entorno y de los parques y áreas recreativas. Hoy se ve tal dejadez, en la falta de ornato y de limpieza, en el descuido de sus calles y aceras, que todo el mundo se queja del abandono y la suciedad que se ve por todas partes.

Estamos frente a un gobierno, que nos cuesta mucho más caro a los ribadenses que el anterior, mientras que el concejo permanece totalmente inactivo, dedicado a trivialidades, como la de simular un ridículo castro celta junto a la oficina de Turismo en vez de recuperar el de As Grobas, organizar cursos de tapas, gimnasia de mantenimiento, talleres de risoterapia, colocar monecos de adorno o ascensores absurdos en la Atalaya. Desde el momento en que se sentaron en las poltronas municipales, comenzaron, ávidos y hambrientos, a hacer prolongadas succiones en los flácidos y exhaustos pechos del presupuesto municipal sin abordar ninguno de los grandes temas pendientes. Todas sus actuaciones no fueron otra cosa más que un puro espectáculo dirigido a colgarse medallas y dar una falsa imagen de dinamismo en la actividad del concejo. ¿Qué quedó de sus cuatro años de gobierno? Una tremenda subida de impuestos y el escandaloso incremento de sueldos de algunos funcionarios, que más parece un soborno. Ciertamente que Ribadeo ha tenido tiempos mejores.

José Mª Rodríguez

Outros Artigos de José María. 

Comentarios (1)

• Fecha: Jueves, 21 de diciembre de 2006

• Hora: 15:54

Autor: a333

Los votantes, ciudadanos perdimos la verguenza. Desde el gobierno anuncian construccion un ascensor, bajando Amando Pérez el muro está destruido. Anuncian sendas peatonales, carretera al faro cortada desde hace tiempo. Y asi sucesivamente.

20210922

RECUPERACIÓN DEL CASTRO DE AS GROBAS. José Mª Rodríguez Díaz (2006)

  De novo outro artigo sobre o Castro das Grozas. Pode verse que José Mª, o mesmo día 15 de decembro de 2006 publicou varios artigos no seu blog O Cargadoiro. Home que consideraba o papel o seu elemento de escritura de sempre, tiña o blog como secundario no sentido de que moitas veces publicaba primeiro en papel e logo, sen ter por que ser de xeito inmediato, facíao no blog.

   Quince anos despois desta serie de José Mª sobre o castro das Grobas, vemos o que se fixo e o que resta de facer no castro. E, máis aínda, o que de desfixo  de xeito natural dende que se interviu no castro.

Viernes, 15 de diciembre de 2006

RECUPERACIÓN DEL CASTRO DE AS GROBAS

• Publicado por jmrd_ribadeo a las 23:59

Por fin le ha llegado su hora. La Delegación Provincial de Cultura ha dado comienzo a la limpieza y recuperación de este importante yacimiento castreño, ubicado en un espectacular paraje, a la orilla del mar, en Vilaselán (Ribadeo). Se trata de un amplio castro costero, con sus defensas naturales formadas por los acantilados y complementadas con varias murallas y fosos hacia el interior. La campaña de sensibilización emprendida hace ya varios años, tanto por particulares como por la propia asociación de vecinos O TESÓN, de Ribadeo, ha comenzado a dar sus frutos. Con sus aportaciones reivindicativas en los medios informativos, sus campañas de sensibilización y sus contactos con la Delegación Provincial de Cultura y demás actuaciones emprendidas han despertado, por fin, el interés de las administraciones, que acaban de dar comienzo a la limpieza del matorral que cubría el castro y a su estudio topográfico, actuaciones que culminarán con una adecuada señalización, mediante paneles informativos.

Llegar a la etapa final de su excavación y puesta en valor, meta ineludible a la que Ribadeo ha de aspirar, requiere un largo proceso de muy compleja tramitación y la colaboración de distintas administraciones. Pero esperamos de la labor de la administración local ver culminada algún día esta meta. La importancia que para el futuro turístico y cultural de Ribadeo y su comarca puede tener es, en palabras del arqueólogo Sr. Meijide, excepcional, y sin coste alguno medio ambiental y paisajístico añadido. ¿Habrá llegado, pues, el momento en que el gobierno local de Ribadeo se tome en serio la puesta en valor y recuperación de este patrimonio turístico y cultural? A juzgar por las palabras del teniente de alcalde, Sr. Suárez Barcia, cabe esperar que así va a ser. Las próximas actuaciones que se hagan en este sentido nos lo dirán.-

José Mª Rodríguez

Outros Artigos de José María.

Unha entrevista

Foto de José Mª Álvez no El Progreso

   Unha entrevista que me fixo Pablo Villapol o outro día e saíu publicada no El Progreso o venres. Está enfocada ó pasado e a un punto concreto da miña vida, o paso polo asociacionismo.

20210921

Demografía: Ribadeo

   Hai algún tempo que veño seguindo as variacións da poboación nalgúns lugares, particularmente, Ribadeo. En pouco tempo estarán dispoñibles na rede os datos censais do 2021, pois fanse cada 10 anos. Por outras estatísticas, o total do censo para esta volta ha andar arredor dos 10 000 habitantes ou pouquiño máis, quedando de novo lixeiramente por baixo de Foz, con cifras semellantes estes últimos anos. Como se ve en baixo, en liña cos datos anteriores...

   Recollo os datos do instituto galego de estatística correspondentes ó censo do concello ribadense e deixo varios grupos en táboas e gráficas, que se poden ampliar noutras entradas publicadas.

   O primeiro, presentación da táboa por grupos de idade dos censos de 1991, 2001 e 2011:

Censo de Poboación de Ribadeo segundo sexo e grupos quinquenais de idade


   Pódese aprezar o ascenso continuado dos totais, cun tirón nos anos 2000, que volve a ralentizar - practicamente, a anularse - en datos posteriores, dos anos 2010, non recollidos na táboa. Nos anos 1990 a poboación aumentou un pouco máis do 1 %, nos 2000, un 10 %, e nos 2010 (repito, non recollidos na táboa), prácticamente mantense en plano, sen aumento, aínda que é de esperar que o censo de algo por riba dos 10 000 habitantes en 2021. Ademais, poñendo un pouco de atención, poden notarse outras cousas, como que a poboación vai envellecendo (os grupos máis numerosos cada vez teñen máis idade, e os grupos máis novos son menos numerosos), ou mesmo que se algún grupo aumenta en número ó ir avanzando o tempo e polo tanto a idade dos seus compoñentes, é porque houbo inmigración, tirando cara arriba do total no conxunto deste século: así, o grupo de 35 a 39 anos no 2011 ten 812 persoas, mentres 20 anos antes o grupo correspondente, que entón tiña entre 15 e 19 anos, tiña só 602 persoas. É evidente que ninguén nace con 20 ou 30 anos... Estas cousas quizáis se poden ver mellor de xeito gráfico:

   O gráfico anterior, representando as tres series da táboa, amosa de xeito claro o desprazamento da xente en idade dunha a outra serie. Para explicalo mellor, na gráfica seguinte apuntei varias cousas:
   A: 
   Na década antes da guerra civil marcouse un máximo de nacementos e mellora nas condicións de vida, co que esa 'cohorte de idade' segue sendo abundante, aínda que, ó facerse maior, dexa sentir a cada vez máis forte influencia de mortandade. O máximo de 1220 persoas de entre 55 e 64 anos no 1991 pasa a 1206 de idades entre 65 e 74 anos dez anos despois, e a 989 de entre 75 e 84 anos en 2011. Nótase un retorno de persoas maiores na década dos 90, pois a poboación que no 91 tiña entre 55 e 59 anos vese superada pola que no 2001 tiña entre 65 e 69 anos dez anos despois, a pesar de ser un grupo de idade xa con mortandade relevante.
   B:
   Os grupos entre os 10 e os 34 anos no 1991 son abondo homoxéneos en números, cun total de 3024 persoas. Dez anos despois, os grupos entre 20 e 44 anos suben a un total de 3287 persoas, e dez anos máis tarde, entre 30 e 54 anos temos 3782 persoas. É evidente que nese grupo houbo unha inmigración neta de máis de 700 persoas, sobre todo na primeira década deste século. Sobre todo, na zona dos 30 anos.
   Esa inmigración nótase tamén en idades superiores, colmando o descenso de natalidade na guerra civil e posterior que se notaba como un val na gráfica correspondente ó censo de 1991 para os grupos entre 35 e 54 anos daquela. É curioso que nos censos non semella ter habido en Ribadeo un 'baby boom' como noutros lugares (ver o caso de Vilalba); se o houbo, no 1991 xa quedara enmascarado por outros feitos.
   C:
   O mínimo de nacementos rexistrado a finais dos 80 trasládase no tempo marcando un mínimo, que se ve só lixeiramente superado en anos posteriores, a pesar de que a cantidade de xente en idades típicas de reprodución aumentou abondo nesas datas. Parece evidente que o novo censo de 2021 presente outra caída do número de nacementos por caída non das porcentaxes de nacementos por muller en idade fértil, senón pola do número de mulleres nesas idades.
   D:
   O número de xente de máis de 75 anos aumentou de censo en censo en todos os grupos quinquenais, traducindo de xeito visible o aumento da idade media da poboación.
   Conllendo o conxunto, se extrapolamos os aproximadamente 80 nacementos anuais dos anos 2006-2010, para obter un número de nacementos igual á poboación de Ribadeo, 10000 persoas en números redondos, necesitaríamos 125 anos. É dicir, de non cambiar a tendencia a poboación de Ribadeo diminuiría rapidamente a non ser un importante aporte da inmigración.
   Por último, collamos os mesmos datos representados doutro xeito, de forma acumulativa:
 
   Vemos nesta gráfica que a curva cada vez é máis inclinada nos sucesivos censos, e non só porque aumente a poboación total, senón sobre todo porque a poboación tende a concentrarse en idades máis avanzadas, tendo a curva cada vez menos inclinacón e sendo máis baixa en idades temperás.
   De calquera xeito, o perfil aínda é abondo diferente doutros lugares que teñen o que se chama problema demográfico máis acusado, como o caso de Vilalba, co que se pode comparar.

AMANECER PARA EL CASTRO DE AS GROBAS. José María Rodríguez Díaz (2006)

   Publicado de primeiras no blog de José Mª, O Cargadoiro, en decembro de 2006.

Viernes, 15 de diciembre de 2006

AMANECER PARA EL CASTRO DE AS GROBAS

• Publicado por jmrd_ribadeo a las 17:23

Desde enero del año 1999 he venido preocupándome de despertar el interés de la opinión pública y la atención de las autoridades locales de turno sobre las grandes posibilidades culturales y turísticas que se pueden derivar de la recuperación y puesta en valor de este castro. Un castro catalogado como, quizás, el más importante en el norte de esta provincia, pero siempre ignorado y abandonado a su suerte, enterrado bajo la alta capa de maleza que lo cubre. Y lo hice en una serie de artículos publicados, tanto en las páginas de A mariña, de El Progreso, como en el semanario local La Comarca del Eo, sin contar con las alusiones hechas en espacios de opinión y en tertulias en Onda Cero.

Con el paso del tiempo fue la misma asociación de vecinos de Ribadeo, O TESÓN, que, convencida de la importancia que para nuestro concejo puede tener este castro, hace suya la lucha por implicar a la sociedad y a las autoridades en su recuperación. La circunstancia sobrevenida del peligro que podía suponer para el castro la ubicación de la piscifactoría en sus inmediaciones, hace que la asociación se decida a intervenir ante las autoridades provinciales invocando su protección. Mediante escritos a la Delegación Provincial de Cultura logra que esta institución tome en sus manos un proceso inicial de recuperación que dio comienzo el día 14 de diciembre. En esa fecha, las máquinas empiezan el trabajo de desbroce del castro, en presencia del Delegado Provincial de Cultura y varios técnicos y arqueólogos que supervisan el trabajo.

Estamos, pues, ante una fecha importante por lo que significa de inicio de un proceso de recuperación y puesta en valor, muy esperado y reclamado desde hace tiempo. El ayuntamiento, cuya colaboración es imprescindible en esta labor, se presentó en el castro ese día, en la persona de su teniente de alcalde, Sr. Suárez Barcia, para ofrecer toda la colaboración necesaria para llevar este trabajo a buen fin. El pasotismo habitual de las autoridades locales hacia este objetivo parece que ha pasado a ser historia. No sabemos si esta actitud se debe a la proximidad de las elecciones. Pero, en todo caso, la celebramos por la importancia que tiene para el futuro turístico y cultural de Ribadeo.

Vamos, pues, a asistir, en los próximos días, al desbroce total y levantamiento topogrofico de su superficie y otras actuaciones, así como a la debida señalización para conocimiento del público. Llegar a la etapa final de su excavación es un largo proceso que requiere una complicada tramitación y la colaboración de muchos entes. Pero esperamos poder ver culminada esta obra algún día.

Desde aquí felicitamos a la Delegación Provincial de Cultura por su labor. Y del ayuntamiento esperamos una respuesta adecuada a lo que el castro merece. Aunque la labor de la Gerencia de Dinamización Turística no se aprecia por ningún lado ni su existencia se ve justificada por su trabajo, del BNG esperamos que se implique hasta las últimas consecuencias por la puesta en valor de este tesoro, para bien de Ribadeo.-

José Mª Rodríguez

Outros Artigos de José María.

--

Comentarios

• Fecha: Viernes, 15 de diciembre de 2006

• Hora: 19:00

Autor: a333

Algo que celebrar e algo para lembrar cando veñan mal dadas

• Fecha: Sábado, 16 de diciembre de 2006

• Hora: 15:05

Autor: agremon

Apúntome tamén eu ó comentario anterior.

20210920

GOBERNAR CON EL SILENCIO DEL PUEBLO. José María Rodríguez Díaz (2006)

   Publicado en decembro de 2006 no blog 'O Cargadoiro, de José Mª Rodríguez.

Viernes, 15 de diciembre de 2006

GOBERNAR CON EL SILENCIO DEL PUEBLO

• Publicado por jmrd_ribadeo a las 13:03

Van ya más de tres largos años en los que la coalición del PSOE-BNG está gobernando en Ribadeo. Una etapa en la que la improvisación, la ociosidad y el despilfarro en el gasto, los constantes viajes a lo largo de Europa, la inactividad en la gestión y las actuaciones en los juzgados, marcaron la pauta de su mala gestión. Y todo esto se hizo con el silencio del pueblo. Una mala gestión, de cuya responsabilidad el pueblo no está exento. Pues en el fondo, estas limitaciones son la expresión de las carencias de un pueblo que sólo mira para su ombligo. Y así, con el silencio del pueblo y a sus espaldas, los dos candidatos, con minoría de votos en las elecciones, formalizaron los pactos que los llevaron a la alcaldía. Unos pactos que implicaron dos suculentos sueldos que les suponen a los ribadenses unos trece millones de pesetas al año, en dinero blanco.

Con el resignado silencio del pueblo y en contra de lo prometido en su programa, como era la mejora social de los más pobres, fueron cargando sobre los hombros de los vecinos, vía impuestos, contrataciones de trabajadores innecesarios y ociosos, dotados de grandes nóminas, y cuyo trabajo no se aprecia por ningún lado. Ignorando las insistentes protestas del pueblo consumaron unos rellenos innecesarios en la ría. Unos rellenos, que ahora se dedican a negocios y aparcamientos, que bien pudieran estar ubicados en otros parajes.

Con el silencio del pueblo, y soslayando su obligación de defender al concejo, que son los vecinos, apoyó el alcalde una escandalosa subida salarial para algunos funcionarios y, por si esto no fuera bastante, un Plan de Pensiones para que tengan una más feliz jubilación. Una gran carga que gravará para siempre el futuro de este concejo.

Con el paciente silencio del pueblo se mantuvieron actitudes permisivas ante ciertas obras ilegales y se permitieron edificios con grandes alturas que convierten las calles en callejones atosigantes, planificando un diseño de villa cada vez más inhumano.

Con el silencio del pueblo instaló el alcalde los monecos de Ibáñez y de los cocos, gastos superfluos para un concejo tan endeudado. Con el silencio del pueblo despidieron a ciertos trabajadores, a quienes hubo que indemnizar, con los dineros de todos, por despidos declarados improcedentes. También, ante la pasividad de los ribadenses, las constantes denuncias del regidor llevaron a muchos a los juzgados, instaurando la crispación entre los funcionarios del consistorio, los políticos de la oposición y los vecinos.

Ignorando las protestas del pueblo se hizo un funesto diseño de circulación en la villa, que aportó más perjuicios que soluciones, y que aún sigue pendiente de resolver.

Con el silencio del pueblo se dedicó el alcalde a viajar por distintos países de Europa, para entregar un CD en Italia o para traer un ascensor, siempre acompañado de su corte de funcionarios. ¿Cuántos viajes le quedan aún por hacer?

Y en contra del criterio del pueblo, claramente manifestado, aprobó el alcalde ciertas urbanizaciones de lujo, destinadas a segundas viviendas para clases privilegiadas, en espacios altamente sensibles, como era el de O Costal, con total desprecio de los intereses turísticos y las bellezas medioambientales, mientras olvidaba sus compromisos de construir viviendas sociales para los desheredados de la fortuna.

Y así, quien prometía a los ciudadanos, en su discurso de investidura, gobernar con el pueblo y para el pueblo, con honestidad, austeridad, participación ciudadana y transparencia, gobernó de espaldas al pueblo, para no tener que dar cuentas de los puntos oscuros de su gestión. Y el pueblo, un pueblo mayoritariamente pasota, callado y silencioso, permitió, con su silencio, los mayores abusos, sin darse cuenta de que hay veces en que, como hicieron los de Nigrán, hay que decir que no estamos de acuerdo con esa gestión.-

José Mª Rodríguez

Outros Artigos de José María.