20210920

EL AYER Y EL HOY DE RIBADEO. José Mª Rodríguez Díaz (2006)

Publicado no desaparecido 'O Cargadoiro', blog de José Mª Rodríguez, en decembro de 2006. 

Sábado, 09 de diciembre de 2006

EL AYER Y EL HOY DE RIBADEO

• Publicado por jmrd_ribadeo a las 10:43

Se dice que las comparaciones son siempre odiosas. Y sobre todo en este caso porque los extremos que entran en el examen comparativo son producto de circunstancias distintas. Por eso no son siempre fiables.

Comparar la vida del Ribadeo de antes con el de ahora no parece tener mucho sentido. Pero es indudable que se pueden hacer comentarios ilustrativos de ambas situaciones para aprender del pasado. Pues 'la historia es maestra de la vida' (Cicerón).

Hay quienes defienden a ultranza la forma de vida actual al compararla con la que en Ribadeo se vivía en aquellos tiempos pasados de la posguerra, tiempos 'de hambre y de miseria'. Y hay otros para los que cualquier tiempo pasado fue mejor, también en Ribadeo. Posturas las dos muy respetables, pero que traen a la memoria aquel axioma latino que dice: in medio stat virtus. (1)

Y las evidencias están ahí, aunque su interpretación sea distinta, dependiendo de quien la haga. Es evidente que la sociedad de entonces padecía más carencias que la actual. El progreso que han supuesto los años transcurridos desde aquel entonces ha aportado mayor riqueza, bienestar y protección social en toda España. Pero eso no quiere decir que la sociedad de hoy sea más feliz y viva de forma más humana que la de entonces, a pesar de tener más riqueza y bienestar. Al fin, si la felicidad 'es el estado del ánimo que se complace en la posesión de un bien' (DRAE), quiere esto decir que la felicidad no depende tanto de los bienes que uno pueda tener, como del hecho de la complacencia que inspira su posesión, lo que le da un carácter más espiritual que material.

Pero, en todo caso, es evidente que nuestros mayores disfrutaban en esos tiempos de unas calles y unos espacios más soleados de los que hoy disfrutan los ribadenses. Y esta carencia es consecuencia de la mala gestión de los políticos, de ahora y de antes, responsables del modelo de crecimiento vertical que han elegido para la villa.

Los espacios libres, por habitante, de los que la sociedad de entonces podía disfrutar eran mucho mayores de los que hoy se dispone. Y eso ocurre por la tradicional falta de previsión de los gestores municipales, ocupados en la indiscriminada concesión de licencias sin preocuparse de las oportunas reservas de suelo.

Los ribadenses de los tiempos pasados podían dormir tranquilos amparados por la vigilancia de los serenos. La desidia de los gestores de ahora abandona la tranquilidad nocturna de la villa a merced de los vándalos, para favorecer los intereses de algunos.

Antes la gente no tenía problemas con la circulación porque disponía de espacios variados y cómodos para circular y aparcar. La falta de previsión de los actuales gestores no ha sabido estar a la altura de las nuevas exigencias de los tiempos de hoy y han convertido esta villa en un lugar saturado de coches que buscan desesperados un camino para llegar a su casa o un espacio en donde aparcar.

En aquel entonces, el desarrollo urbanístico de la villa mantenía un ritmo lógico y sostenible, en consonancia con el crecimiento del padrón municipal, que marcaba la pauta del crecimiento, dando respuesta así a las necesidades del aumento normal de la población. La enorme oferta actual de crecimiento, sin control alguno por parte de los últimos gestores municipales, camuflada bajo pronósticos de desarrollo económico y de creación de puestos de trabajo, es presentada, y aún fomentada, como solución única a los problemas de subsistencia y modernidad, a costa del patrimonio medio ambiental de la villa, de la ría y del entorno.

Esta idea de desarrollo, mal entendida por los gestores de los últimos tiempos, ha contribuido a sacrificar, no sólo el desarrollo armonioso de la villa y de su entorno, en consonancia con la tradición urbanística que tenía, sino también la mayor belleza de Ribadeo, que es su ría, en aras de un falso progreso. El hecho, pues, de que se superaran aquellas lacras endémicas de los años pasados de la posguerra, de triste recuerdo, no se debe a la más o menos acertada gestión de los alcaldes, sino a las circunstancias derivadas del progreso y del bienestar general de todo el país.

Por eso, 'humanizar Ribadeo' quiere decir recuperar ese tipo de villa y ese marco de convivencia que contribuyeron a hacer más humana la vida. Y eso, contra lo que piensan algunos, nada tiene que ver con el supuesto bienestar económico. 

José Mª Rodríguez 

Outros Artigos de José María.

--

1 'A virtude está no termo medio'.

Que vas facer cos teus 200 € anuais?

   Imaxínate que dispós de 200 €/ano extra durante seis anos. Que farías con eles? E se toda a túa familia, todo o teu pobo, toda persoa no estado tivera ese extra? Pode que para o teu presuposto non sexa moitos cartos, pero para outros si o son. En calquera caso, non deixa de ser un complemento.

   Pois deixa de imaxinar e e ponte a facer plans en serio, porque telos. Témolos. Máis ou menos iso é o que representan os fondos europeos con motivo do impacto económico da pandemia na parte que corresponde á 'subvención' a fondo perdido, créditos aparte.

   Unha vez dito o anterior, veñen as rebaixas. Os cartos saen dalgún lugar. Ese lugar rematarán sendo os teus petos (e non se trata da drenaxe que supón o prezo da luz, que vai por outra canle) nun problema diferido no que, se os fondos son ben xestionados, a sociedade en conxunto e ti en particular vas sacar tallada, e se o son mal, quedarás peor.

    A máis, resulta que eses fondos xestiónanse de tal xeito que hai xente que parte con avantaxe. E ti tes máis do 99 % de probabilidades de non estar entre as persoas avantaxadas. Ou sexa, agora xa podes deixar de imaxinar: difícil, moi difícil que conten coa túa imaxinación. Por suposto, podes (e mesmo debes) seguir a imaxinar un futuro mellor. Polo momento, a imaxinación é libre, e aínda que o imaxinado non se poda aplicar de xeito directo, ten beneficios o facelo, sempre podes atopar algún oco para colar algunha idea ata a práctica, a máis das bondades para o cerebro e a actitude fronte á vida a condición de que se empregue de xeito positivo. E tamén, sempre podes xuntarte a outra xente e facer presión para tentar que te fagan caso.

   Volvamos ó tema. Quedamos en que, dalgún xeito, se non directo, que é unha subvención a fondo perdido, si indirecto, por exemplo, por inflación, ías ter que devolver cartos. Polo tanto, está claro que, se rematan noutras mans, (e é o que ocorrerá esta vez si de xeito directo) do que se trata é dunha transferencia de cartos - teus, de todos - a outra xente ou entidades.

   Non nos enganemos. Está a suceder de continuo, aínda que non sexa en tales dimensións. A xustificación é que pode ser beneficioso, como cando non hai corrupción e os impostos son ben xestionados e redundan en ben de todos cunha sinerxia de acción. Pero tamén pode ser prexudicial, como cando se diminúen impostos e se degradan os servizos, pasando a privatizarse coa escusa de que non hai cartos e son malos, e se remata pagando abondo máis, mesmo sen notar melloría.

   Cabería rematar cun ‘ti elixes’, pero a elección non é tanto vía ‘eleccións democráticas’ como actuando doutros xeitos, activando o feito de ser cidadán ou cidadá, tentando tomar parte na toma de decisións, pero tamén nas fases previas e posteriores. Moito traballo, mais coido que recompensa. E non me estou a referir ós soldos dos políticos, senón a unha sociedade onde se viva mellor.

20210915

Lembrando a José María Rodríguez: obras escritas

   Hoxe hai catro anos do pasamento de José María Rodríguez Díaz (1). Unha das primeiras cousas que me propuxen a continuación está aínda sen facer na súa meirande parte. Trátase de xuntar as súas obras escritas. Como mínimo, de indexalas nalgún lugar.

   Coa publicación do libro no 2018, Jorge Sampedro fixo un listado de publicacións, que deixo a continuación. Co tempo, a cada unha irá engadíndoselle a ligazón correspondente dos documentos dos que vaia dispoñendo, achegándome así á idea inicial. A máis, engadiranse textos que non aparecen na relación e outros sobre José María, ambos ó final da entrada. Nestes momentos, aparecen só uns poucos ligados. A ter en conta que hai veces nas que o artigo ligado non coincide exactamente no título ou na data, pois moitos foron publicados en varios lugares con pequenas diferenzas (e con pequenas variación de data, aínda que aquí aparezan con unha determinada, que soe coincidir coa publicción na Comarca del Eo, posterior á publicación no blog), razón que fai que poda varia datos -título, data, ...- entre lugares diferentes. Variacións destas tamén fan posible que algún un artigo poda aparecer aquí ligado en dous lugares diferentes, en versións con diferenzas mínimas, ou artigos diferentes con títulos iguais, como os adicados ós plenos municipais. Outra cousa é a posibilidade dunha tradución. José María escribía en castelán, pero non sempre, e a máis, algunha vez teño feito algunha tradución do seu escrito, mesmo dende o seu blog. 

   O blog de José Mª non usaba imaxes. Se aparecen nalgún artigo, entón son engadidas por min.

   As entradas de José Mª en xeral están sen retocar, aínda que algunha vez -raramente- se poida haber realizado algún retoque para incluír algunha letra que se bota en falta ou cousas semellantes. As datas que aparecen na primeira parte da relación son en xeral as referidas a unha edición en papel. Mais, ligadas aquí, en xeral apuntan a unha versión dixital que case seguro ten unha data lixeiramente anterior.

   Unha última nota: Nestes momentos (maio de 2021), O Cargadoiro, blog de José María, xa non existe, polo que as referencias que fun deixando ó longo de ribadeando, apuntando ó blog de José María, xa non funcionan. Deixarei algunha na entrada correspondente como testemuña. A falta de mantemento e o tempo pasado fixo que blogcindario, a web galega onde estaba aloxado o seu blog, o borrara. No seu momento copieino enteiro, o que estou usando como fonte principal para que vaian aparecendo aquí artigos seus, que serán na versión que existiu en internet no seu momento.

   Por último, aclarar que José Mª non incluía ligazóns nas súas entradas. As que podan aparecer son obra miña, conectando o escrito de José Mª con outras entradas del, deste blog ou doutros lugares, que podan axudar ou poñer en contexto as súas verbas.

"

José María Rodríguez Díaz escribió, a lo largo de su vida, más de mil artículos de opinión (de contenido político, didácticos, de investigación, de denuncia etc.). En su mayor parte fueron publicados en los diarios El Progreso, A Mariña, La Voz de Galicia, Diario de Ferrol, Galicia Digital, en el semanario La Comarca del Eo y en anuario Estudios Mindonienses. Sería, por ello, improcedente relacionar aquí ya no todo lo escrito, sino tan siquiera todo lo publicado. Así pues, haremos referencia únicamente a algunos de los aparecidos en la prensa a lo largo de los últimos años.


Estudios sobre topónimos. Étimos de Topónimos.


Covelas o Cubelas (08-12-2001)

Anzas o As Anzas (15-02-2003)

Cedofeita (29-03-2003)

Rinlo (26-04-2003)

Eo y Ove (10-05-2003)

Arante (31-05-2003)

Remourelle (14-06-2003)

Vilaframil (09-08-2003)

Estudios sobre topónimos (09-10-2003)

La Devesa (29-11-2003)

Vilaselán (13-12-2003)

Couxela (03-01-2004)

Dompiñor (28-02-2004)

Vilaosende (31-01-2004)

Folgosa (07-02-2004)

Piñeiro (22-01-2005)

Marbadás (30-07-2005)

Piñeira (20-08-2005)

Mondigo (29-10-2005)

El Topónimo Grobas (10-02-2007)

Caurel o Courel (17-11-2007)

Fontincovo (09-02-2008)

O Can (05-04-2008)

Val das Eguas (16-08-2008)

Covelas versus Cubelas (28-11-2009)

A Cambela (23-10-2010)

Arante (20-12-2010)

Atentados patrimoniales (23-06-2012)

Graves errores en la toponimia local (14-07-2012)


Sobre medio ambiente. Política y urbanismo. Construcción.


Destrucción de la Ria de Ribadeo (24-05-2003)

Ribadeo y su Ría (19-03-2005)

Timeo Danaos et dona ferentes (11-02-2006)

El litoral amenazado (11-02-2006)

La construcción en la costa (29-07-2004)

El futuro de nuestra Ría (18-04-2006)

El Plan General de Urbanismo (13-05-2006)

Fugit irreparabile tempus (13-05-2006)

Está, pero muerto (03-06-2006)

Nubarrones en el horizonte (10-06-2006)

El futuro turístico de Ribadeo (20-05-2006)

El futuro de A Mariña (/01-07-2006)

Ribadeo, sus encantos y sus carencias (8-07-2006)

El hermanamiento con los bretones de Loctudy (07-10-2006)

¿Un atentado contra la Ría? (18-11-2006)

La protección del litoral (18-11-2006)

Humanizar Ribadeo (25-11-2006)

El ayer y el hoy de Ribadeo (16-12-2006)

Ribadeo ¿Villa o Ciudad? (30-06-2007)

Los pueblos ante la Reserva de la Biosfera (03-11-2007)

Requiem por la Ría de Ribadeo (15-03-2008)

La Ría (21-06-2008)

Dos sensibilidades frente a la Ría (05-07-2008)

Vivir en Ribadeo (04-04-2009)

Y ahora la Atalaya (13-06-2009)

Fronteras frente al turismo (20-06-2009)

El PXOM frente a la nueva ley del suelo (22-08-2009)

Rinlo, una joya en peligro (24-10-2009)

El Gayás de Ribadeo (03-11-2010)


Sobre el nombre de la Ría de Ribadeo.


Escribió muchos artículos. Destacamos solo tres:


Siete razones para un nombre (22-01-2006)

Roma locuta, causa finita (05-04-2008).

Siglos de convivencia en peligro (08-08-2009)


Sobre los Castros y sus tesoros.


Una visita al Castro de As Grobas (11-11-2006)

Amanecer para el Castro de As Grobas (23-12-2006)

Xunta y Concello rehabilitarán el Castro de As Grobas (23-12-2006)

Puesta en valor del Castro de As Grobas (13-01-2007)

La Diadema de Ribadeo (03-02-2007)

El Castro de As Cárcovas (02-02-2008)

Castro de Fornelos (17-04-2008)

El Castro de Meirengos (03-05-2008)

El Castro de A Pumarega (10-05-2008)

Castro de A Torre (14-06-2008)

El futuro de los Castros (01-07-2008)

Castro de A Croa de Arante (05-07-2008)Sobre localización de ríos y sus topónimos.


El Rio Sarnés (22-12-2007)

Rego de Mel (16-02-2008)

El busca del Rio Mera (21-06-2008)

El Rio Amalló (28-06-2008)


Sobre su parroquia de Vilaselán.


Escribió decenas de artículos. Entre ellos:


Amenazas sobre Vilaselán (08-02-2003)

Vilaselán, la joya de Ribadeo (10-06-2009)

Facendo historia (06-11-2010)

Los hidalgos de Vilaselán (18-12-2010)


Sobre diversas investigaciones.


El Monasterio de Esperautano: Un problema resuelto (29-10-2007)

Mailoc y Bretoña: La diócesis de los Bretones (I) 11-04-2009)

Mailoc y Bretoña: La diócesis de los Bretones (II) 18-04-2009)

Pelayo, el Obispo Santo de Ribadeo (06-06-2009)

La Colegiata de Ribadeo (04-07-2009)

Construcción de la nueva Colegiata (18-07-2009)

San Esteban de Pagá (01-08-2009)

San Esteban de Augas Santas (12-09-2009)

Antigüedad de San Esteban (03-10-2009)

Santo Estevo do Ermo desvela su historia en Barreiros (26-07-2014)

Serie sobre D. Secundino Martínez Mongenegro “O cura vello” (2016/2017)


Su lucha incansable por el bienestar de los ancianos y la Residencia: su gran logro.


El ocaso de la vida (19-03-2005)

Un geriátrico nuevo para Ribadeo (14-11-2009)

El futuro de la tercera edad (01-05-2010)

Stop al destierro de nuestros ancianos (26-02-1011)

Las promesas de los candidatos a la alcaldía de Ribadeo (05-03-2011)

Plataforma por una Residencia de Mayores (12-03-2011)

La nueva residencia, un clamor popular (02-04-2011)

Polémica sobre el centro de alzheimer de Ove (23-04-2011)

Aquí, como en Esparta (20-08-2011)

Manifestación en Ribadeo (14-04-2012)

¿A quién sirve el PP en Ribadeo? (24-12-2012)

Deshumanización social (07-07-2012)

Ellos al bollo y los viejos al gueto (25-06-2013)

A mentira como estratexia política do PP (03-01-2014)

La residencia de Ribadeo, objetivo cumplido (12-02-2014)

Comenzan a residencia de Ribadeo, despois de tres anos e medio de loita (23-06-2014)

O PP e o asilo de Ribadeo (19-10-2015)

Todos xuntos pola residencia de Ribadeo, polos nosos vellos (28-11-2015)

O mesmo que os cans (28-11-2015)

La pluma es la lengua del alma (26-12-2015)

Unha vellez en soidade (09-04-2016)


De denuncia.


Salvad la estación vieja (06-12-2003)

Las vidrieras del cementerio (29-01-2011)

Un expolio sin aclarar (26-03-2011)

Un asunto pendiente (13-08-2011)

Expolio sobre el patrimonio religioso de Cedofeita (06-03-2012)

Cedofeita llora en silencio el expolio de su templo (01-04-2012)

En la tardanza va el peligro (12-05-2012)

El perdón no puede reemplazar a la justicia (09-06-2012)

El patrimonio de las iglesias a propósito del Códice Calixtino (08-07-2012)

¿Qué ha sido de los objetos robados en las iglesias? (02-01-2013)

Atentados patrimoniales (23-06-2012)

Conflictos en el santuario de Nosa Señora de Conforto (28-09-2014)

Atentados institucionales contra el patrimonio (25-12-2014)


Sobre historia local.


Señalaremos algunos de los muchos trabajos que ha dejado.


Retazos de la historia de Ribadeo en el siglo XX (21-07-2012)

El Monasterio de Esperautano (la cristianización de la comarca del Eo en el siglo IX)

Templarios en A Vilavella (16-07-2016)


Sobre las asociaciones vecinales.


Una de sus grandes inquietudes. Fundó y presidió la asociación de vecinos de Vilaselán y la de O Tesón de Ribadeo


Importancia de las asociaciones de vecinos (06-01-2001)

La asociación de vecinos de Vilaselán (14-02-2004)

Asociaciones de vecinos (25-03-2006)

Participación ciudadana en Ribadeo (20-01-2007)

El alcalde y la mesa de asociaciones de Ribadeo (06-01-2007)

Las asociaciones y la vida política (26-07-2008)

Pasotismo e individualismo (07-02-2009)

Políticos y asociaciones (23-05-2009)


Reflejos de Ribadeo.


José María fue de facto el Cronista de la Villa y por ello dejó publicados innumerables artículos que reflejaron los acuerdos en los plenos municipales, que denunciaron corrupciones políticas y que formularon críticas constructivas. Relacionamos una ínfima parte.


Imaginaciones preelectorales (23-11-2002)

Soluciones políticas para los montes (22-03-2003)

Cualidades de un Alcalde (03-05-2003)

Llamada a la responsabilidad (12-06-2004)

La participación en la Administración Local (11-09-2004)

El pueblo recupera su libertad (07-08-2004)

La venganza del Marqués (02-10-2004)

El valor de las utopías (13-11-2004)

Ética y política (04-12-2004)

El abuso del poder (18-12-2004)

La participación ciudadana en el gobierno local (07-05-2005)

Los sueldos de los Alcaldes (11-02-2006)

El Pleno municipal (20-05-2006)

Gobernar de espaldas al pueblo (27-05-2006)

Alcalde por la gracia de Dios (15-07-2006)

Corrupción municipal (11-11-2006, en versión web de 3/11/2006)

Disparar con pólvora ajena (02-12-2006)

La amargura del despertar (13-01-2007)

Nuestro contrato con el alcalde (27-01-2007)

Administración municipal honesta, austera y participativa (24-02-2007)

¿Qué hacer con el voto? (19-05-2007)

Tranquilidad en la villa (22-09-2007)

Volver a las andadas (27-10-2007)

Los políticos ante la Reserva de la Biosfera (03-11-2007)

Impunidad (19-01-2008)

Eppur si muove (01-03-2008)

Catarsis en el Partido Popular (17-04-2008)

Vacaciones en Punta del Este (21-06-2008)

El ascensor, un desafortunado proyecto (18-10-2008)

El parque de indianos (08-11-2008)

Las piscifactorías, otra vez de actualidad (22-11-2008)

Un pleno para la crisis (28-11-2008)

Impuestos municipales (06-12-2008)

El Plan Sectorial del casco antiguo (10-01-2009)

Sostenella y no enmendalla (28-02-2009)

Vandalismo institucional (27-06-2009)

La excesiva presión salarial asfixia al Ayuntamiento (10-10-2009)

El control del poder político (30-10-2009)

Vaya tropa (21-11-2009)

Administraciones locales en crisis (05-12-2009)

El comportamiento de los concejales en el pleno (20-03-2010)

Administraciones enfermas de obesidad (08-05-2010)

La suerte está echada (29-05-2010)

Hacer el ridículo (19-06-2010)

Movimientos extraños en el PSOE comarcal (31-07-2010)

La bolsa de los 68 000 euros y otros privilegios (14-08-2010)

Setembre est là, l’été s’en va (21-08-2010)

El nido del cuco (25-09-2010)

Empezar por casa (30-10-2010)

Política y demagogia, dos valores equivalentes (06-11-2010)

Reloj, no marques las horas (13-11-2010)

Los programas electorales de Ribadeo (11-12-2010)

Las pensiones y los políticos (22-01-2011)

Autoridades civiles en las procesiones (06-08-2011)

Negligencias urbanísticas (24-09-2011)

El pleno de los presupuestos (08-10-2011)

Grietas en el consistorio (15-10-2011)

Empieza la campaña electoral (22-10-2011)

El porqué de la crisis (31-03-2012)

La Xunta discrimina a Ribadeo (31-10-2014)

Remata Galicia no Masma? (12-05-2015)

A soldada dos alcaldes (25-07-2015)

O PP de Ribadeo non fai política (29-10-2015)

As mocións do pleno municipal (02-01-2016)


A su Mondoñedo querido.


Mondoñedo: pasado y futuro (15-2-2004)

Carta a los Reyes Magos (15-12-2006)

Mondoñedo, la ciudad de los valles (15-08-07)

Mondoñedo en el recuerdo (23-10-2014)

Cierre del bar Central de Mondoñedo (16-04-2015)

O Mondoñedo ilustrado (29-07-2015)

Erro na restauración da catedral de Mondoñedo (26-08-2015)

Mondoñedo e As San Lucas (15-10-2015)

El milagro de D. Enrique Cal Pardo (03-05-2016)


Sobre la playa de Las Catedrales y la Illa Pancha.


La playa de Las Catedrales ¿Una pesadilla? (23-07-2011)

Las Catedrales, destino universal (15-10-2012)

As Catedrais, o patrimonio natural máis importante de Ribadeo (01-07-2015)

A profanación da Illa Pancha (14-06-2016)


Todo lo que dejó escrito, publicado e inédito, deja constancia de su amor por el entorno en el que le tocó vivir y en especial por Mondoñedo y por su querido Ribadeo, que además lo vio nacer. El mejorar la vida de sus conciudadanos fue para él una inquietud vital y procuró hacerlo siempre dentro de la ética, la verdad y la honestidad que marcó su forma de ser. El haber liderado el movimiento que consiguió la Residencia para la tercera edad, representó para él, la mayor satisfacción de su vida. Su pueblo tiene con José María Rodríguez Díaz, una deuda perenne.

Jorge Sampedro Reimúndez

"

Obras non reseñadas arriba e publicadas no blog:

Deslinde del concejo de Ribadeo (traballo atopado por el)

Pro PP a Mariña remata no Masma

Esperautano y la cristianización de la Comarca del Eo

Novo pacto de estado pola residencia

Vaia espectáculo

El crepúsculo de Ribadeo

Atmósfera tensa en Ribadeo. Nubarrones en el horizonte

Indianos (10 de xullo de 2015) 

Evocación de tiempos pasados en Ribadeo (10 de setembro de 2014) 

Por que será? (3 de novembro de 2015)

O PP e a residencia de Ribadeo (18 de outubro de 2015)

A praia das Catedrais ou como destruír un monumento ()

O paso dun santo por Mondoñedo ()

Se queren algo, que se presenten ás eleccións (maio 2015)

Sospechosa dilación de una investigación (25 de abril de 2012)

A quien algo quiere, algo le cuesta ()

Na presentación dun libro de Pablo Mosquera (21 de maio de 2010)

El futuro de la Mariña Lucense (14 de xuño de 2006)

El nombre del auditorio municipal (9 de xuño de 2006)

Decepción (20 de xuño de 2006)

Consecuencias de gobernar sin programa (21 de xuño de 2006)

Pleno municipal del 10.07.06 (11 de xullo de 2006)

Desgoberno na xestión (18 de xullo de 2006)

Feísmo en Ribadeo (24 de xullo de 2006)

Pregón de la Jira de Santa Cruz (5 de agosto de 2006)

Una piscifactoría en Piñeira (21 de agosto de 2006)

El castro de 'As Grobas' (27 de agosto de 2006)

Rechazo de la Xunta al PXOM de Ribadeo (2 de setembro de 2006)

Está en venta el concejo de Ribadeo? (9 de setembro de 2006)

Pleno municipal (16 de setembro de 2006)

Era inevitable (21 de setembro de 2006)

Otra piscifactoría en Ribadeo (28 de setembro de 2006)

Mondoñedo. As San Lucas (13 de outubro de 2006)

Empieza la movida de los políticos (22 de outubro de 2006)

Talleres de risoterapia (30 de outubro de 2006)

Peligro para la fauna de la ría (29 de novembro de 2006)

El virus del crecimiento (2 de decembro de 2006)

--

1 Nota: esta entrada está publicada orixinariamente  8 de maio de 2021 ás 18:30, se ben foi variada repetidas veces para a súa actualización.

EL VIRUS DEL CRECIMIENTO. José Mª Rodríguez Díaz (2006)

   Publicado en 'O Cargadoiro', blog de José Mª Rodríguez a día de hoxe xa inaccesible, en decembro de 2006. Cabe sinalar que o núcleo da mesma, a idea base, segue a estar vixente hoxe en día, quince anos despois, pois se ben cambiou a forma, ou mesmo hai fenómenos que contrarestan algún dos feitos que sinala, non pasou o mesmo co fondo. Un problema que, nas zonas rurais e en xeral, nas zonas onde se vai estendendo o despoboamento e as limítrofes a estas, retrasadas no proceso pero que temen tamén polo seu futuro, se une á falta de ideas para a retención de servizos, e con eles, de xente (e viceversa). Unha ecuación complexa que non menoscaba as verbas de José María hai 15 anos.

Sábado, 02 de diciembre de 2006

EL VIRUS DEL CRECIMIENTO

• Publicado por jmrd_ribadeo a las 15:39

En estos últimos tiempos un virus se ha ido desarrollando en la cabeza de muchos alcaldes: es el virus de la locura del crecimiento urbanístico y demográfico en las villas que están gobernando. Están empeñados en que la solución a los problemas de los municipios pasa por crecer cada vez más. Y se ha organizado una competición entre ellos. Se está a ver quien da más licencias y autoriza más urbanizaciones. Las razones que desencadenan esta competición pueden ser varias. Para muchos, crecimiento es sinónimo de progreso, que, según ellos, lleva aparejado el bienestar. A mayor crecimiento, mayor bienestar. El sueño que algunos políticos tienen, como los actuales gobernantes de Ribadeo, es convertir a esta villa en una pequeña ciudad. Creen que los ribadenses van a ser así más felices. Precisamente en estos momentos en que los urbanos, siguiendo un modelo inverso, cansados de las incomodidades de la ciudad, están retornando a la paz de las villas pequeñas y del medio rural. Para otros, entre los que están algunas inmobiliarias y constructores, los especuladores y los regidores corruptos, el crecimiento urbanístico es la ocasión para poder pescar a río revuelto, cogiendo a las truchas desprevenidas.

Los primeros, confunden el bienestar social y la felicidad, bien supremo al que los hombres aspiran, con el dinero, el progreso y el desarrollo urbanístico, olvidando lo que éste muchas veces implica: el inconveniente de tener que compartir los mismos recursos, que se hacen escasos, con más personas: el agua, la luz, las calles, los desag?es, las playas, las carreteras, los aparcamientos y las aceras, en una palabra, todos los servicios limitados de que dispone una determinada comunidad para su uso. Unos servicios que el concejo ha de pagar con el dinero de los residentes habituales, para beneficiar con él a un gran colectivo, que no reside de formal habitual en nuestro concejo.

Los otros, inmobiliarias y constructores, dedicados a negociar con el ladrillo, necesitan y apoyan el crecimiento vertiginoso y feroz a toda costa como base para hacer su negocio, sus grandes fortunas, a costa del sudor del currante y a costa, muchas veces, de la destrucción despiadada del patrimonio tradicional, de los paisajes naturales de que goza la sociedad, logrando así degradar la irrepetible belleza natural que aún queda en el territorio que hemos heredado de nuestros mayores. Y aún hay una tercera razón que explica la opción de algunos alcaldes por el crecimiento urbanístico: la necesidad recaudatoria de recursos, vía licencias, para hacer frente a los ingentes gastos que suponen las nóminas de que ellos mismos se dotan, a la compra de voluntades de los funcionarios por el mismo procedimiento y a las inversiones superfluas de su gestión, concebidas para deslumbrar a la gente, como los monecos de Ribadeo.

¿Pero no se dan cuenta estos alcaldes de que, de seguir por ese camino, se acabará destruyendo lo mejor que tenemos? Un camino que un día, si no se para esta locura, llegará a su fin después de haber destruido toda la belleza y los valores tradicionales que la sociedad había heredado de sus antepasados. Y esta locura parece no tener fin. Cuando ya no quede sitio para construir más, ¿Qué pasará? Porque, de seguir así, a esta mina de oro que es el urbanismo le llegará un momento en que se agote, como le llega a todas las minas. ¿Y después qué?

Se están siguiendo caminos equivocados. Es cierto que la sociedad necesita riqueza para la consecución de sus fines. Pero ese no es el camino. No a costa de vender sus mejores joyas, que son sus recursos culturales y naturales. El progreso y el bienestar de la sociedad de esta comarca han de nacer de la potenciación de la industria y de otros recursos básicos que nos ofrezcan un crecimiento ordenado y sostenible, ajenos a los efectos caducos y secundarios que provoca la concentración de tantas nuevas viviendas residenciales. Pero eso de buscar otras alternativas al crecimiento económico no parece estar al alcance de nuestros mediocres alcaldes. Están obcecados con las licencias y lo que se deriva de ellas. También en urbanismo, hace falta algo que está hoy tan de moda: recuperar la historia. Recuperar el modelo de desarrollo tradicional que tan buen resultado nos dio en la configuración de nuestras villas y de nuestro mundo rural.-

José Mª Rodríguez 

Outros Artigos de José María.

PELIGRO PARA LA FAUNA DE LA RÍA. José Mª Rodríguez Díaz (2006)

   Publicado en 'O Cargadoiro', blog de José Mª Rodríguez a día de hoxe xa inaccesible, en novembro de 2006. Sobre esta entrada cabe sinalar que o núcleo da mesma, o comportamento institucional, segue a estar vixente hoxe en día, quince anos despois.

Miércoles, 29 de noviembre de 2006

• Publicado por jmrd_ribadeo a las 22:34

PELIGRO PARA LA FAUNA DE LA RÍA

Parece que hay un acuerdo tácito entre los gestores municipales para que los proyectos que la ley obliga a exponer al conocimiento del público pasen lo más desapercibidos posible. Y cuando se exponen, lo normal es que la gente no se entere, pues no dispone de tiempo para pasar todos los días por el tablón de anuncios del ayuntamiento. ¿Por qué no se les da la suficiente publicidad en la prensa para conocimiento del pueblo? ¿Qué interés tienen los gestores municipales en que el pueblo permanezca ignorante de lo que se pretende hacer con tales proyectos? ¿En dónde está la prometida transparencia?

Se acaba de tener noticia a través de la prensa del proyecto de Costas para recuperar los espacios de la playa de Os Bloques y la zona de A Vilavella y de As Aceñas, unidos estos dos espacios últimos por un paseo marítimo. Desconocemos el expediente de este proyecto e ignoramos, por lo que se ha dicho anteriormente, si fue debidamente expuesto a información pública en el concejo.

Pero, ante esta noticia aparecida en la prensa, es inevitable que surjan voces de alarma. Porque, una vez más, la mano del hombre puede poner en grave peligro el hábitat ornitológico [zona ZEPA] de la Ría de Ribadeo. Este proyecto de Costas, impulsado por el concejo de Ribadeo, puede ocasionar un grave desequilibrio en el hábitat de las aves que se estacionan en la ría. Pues es, precisamente, en esa zona de As Aceñas en donde se cobijan y estacionan los patos y garzas que eligen esta ría como destino. Desde siempre se pueden ver colonias de blancas garzas marinas posadas en los árboles autóctonos en esta orilla de la ría, precisamente, en ese lugar en donde pretenden hacer el paseo marítimo. El recordado Suso Peña, con la sensibilidad que le caracterizaba, supo captar con su mágica cámara la imagen de estas aves situadas en los árboles, en una bella fotografía que puede verse publicada en la página 61 del libro recientemente editado sobre su obra.

La pregunta surge inevitable. ¿Está suficientemente analizada la influencia que ese paseo va a tener en la permanencia de las aves en nuestra ría? ¿Dispone ese proyecto de la debida Declaración de Impacto Ambiental? ¿La utilización por el hombre de este paseo justifica el daño que se le puede inferir al hábitat de nuestra ría con la desaparición de las aves de sus espacios? Después de ver lo que pasó en estos últimos tiempos, de los innecesarios rellenos que, uno tras otro, se fueron efectuando en la ría, nos tememos lo peor de la desidia de los gestores municipales y que se pueda llevar a cabo la ejecución de este programado paseo, con el consiguiente perjuicio irreversible para las aves y para la ría.-

José Mª Rodríguez 

Outros Artigos de José María.

20210913

Coronavirus en Vilalba, luns 20210913: 10 casos. Fin de serie

A expansión do coronavirus en Vilalba no 2021, ata a actualidade. Vese que esta vaga tivo un máximo abondo menor que a de comezos de ano, coa entrada da pandemia no asilo.

   Hoxe o sergas reporta 10 casos, cunha incidencia de 71 por cada 100 000 habitantes a 14 días. Por baixo desa cifra xa poñerá 'entre 0 e 9', o que non fai posible a súa representación co mesmo sistema que viña empregando. Ou sexa, que ata aquí chegaron as entradas desta vaga actual, que espero non repunte: se mañá ves unha entrada deste tipo, mala cousa... E, mentres, coidadiño.

   Entradas desta serie.

Coronavirus en Ribadeo, luns 20210913

Evolución dos casos en Ribadeo nesta vaga.

Evolución dos casos en Ribadeo no 2021.

   Chegou o momento. Por esta vaga, o SERGAS comeza a dar datos 'menor que 10', xa non dá un número concreto. Por iso, chegou o momento de parar esta serie. Ogallá (esperemos) que as vacinas e outras medidas de contención eviten outra vaga. Vémonos nas rúas.

   Entradas desta serie.

20210912

A princesa Leonor chegou a Gales

 

A princesa Leonor chegou a Gales


Para quen non estivera ó tanto, no reino de España hai unha princesa que se chama Leonor. A lei sálica impediríalle chegar ó trono, pero iso, aínda de non mediar outras circunstancias, como a lei semisálica vixente, estaría por ver, que unha dinastía moderna como a que nos ocupa pode modernizar as leis que se ocupan dela. Ó seu antollo? Ben, non exactamente, ou, segundo como se mire, si, sen ser exactamente.

Como íamos dicindo no título, si, hai uns días a prensa difundiu un paso máis na formación real Real. En dura pugna con milleiros de centros españois, venceu un forasteiro, de Gales. Debe ser un bo centro educativo, ise ó que vai ir Leonor. Pero, sobre todo, nas consideracións que se terían en conta para a elección, seguro que tiveron importancia criterios, chamémoslles ‘extraacadémicos’. Cousas como que o centro fora privado, caro, elitista: un lugar no que Leonor poda darlle co cóbado literal e figuradamente a outros futuros amos do mundo. E claro, iso non vai co público, destinado ós súbditos deses amos, por moito que as elites ás veces admitan e mesmo fomenten neses establecementos para poucos unha pequena cota de súbditos.

Menos vai aínda cun centro público, como pode ser o IES de Ribadeo Dionisio Gamallo, na periferia da periferia por bon que sexa, e menos aínda no tamén ribadense Porta da Auga, con formación profesional. Para que querería unha princesa tal cousa? Por certo, pode dicirse que eles están entre os que perderon a elección, aínda que non saia así plasmado nos pudorosos papeis de propaganda, que abondo teñen con emotivos titulares tipo ‘emotivo adeus no aeroporto’.

Tamén terán en consideración que o centro fose estranxeiro: Leonor ten que ser global, saberse mover por todo o mundo, non local e provinciana, que xa se sabe: os de provincias somos... de provincias!. Doutro xeito, podería mesmo collerlle cariño ó que este estado administra, e iso é un perigoso precedente para ter obxectividade na toma de decisións. O administrado é administrado, e non se debe confundir co que é unha propiedade: hai que corrixir erros de familia. Outra cousa é que o que é administrado se empregue para conseguir máis (cartos ou o que sexa). É algo que ten que quedar claro. Volvendo ó comezo do parágrafo, aquí aplícase de xeito importante o de ‘pensa globalmente, actúa localmente’, pero á inversa: pensa para ti, actúa ao grande!

Por certo, moi emotiva, si, e sinxela esa despedida fotografada e filmada no aeroporto, e difundida polos difusores de quenda cuns tamén sinxelos pais-reis e máis sinxela aínda filla-princesa, que hai que dar imaxe, como calquera dos milleiros de novos emigrantes. Que non é emigrante? E que?

A vida segue. Agora, a esperar que volva polo Nadal, que para non volver xa está o seu avó, ou o tataravó... encheríanse xa as prazas destinadas a iso na familia?

Coronavirus en Vilalba, domingo 20210912: 12 casos


   Segue a baixar. 12 casos, cunha incidencia de 85 casos por cada 100 000 habitantes ós 14 días.

   Anteriores da serie.

Coronavirus en Ribadeo, domingo 20210912


   10 casos indican unha nova baixada, aínda que sexa pequena.

   Anteriores da serie.

9:53 20210910 Corte longo de luz #cortesdeluzRibadeo

   Había tempo que non se producía un corte de luz tan longo en Ribadeo. Polo camiño quedan, nestes últimos tempos, unha ristra de microcortes, e algún non tan micro, como o do día da patroa. E queda tamén, claro, a suba do custe da electricidade, meteórica este ano.

   No seu momento, deixara de reseñalos coa etiqueta #cortesdeluzRibadeo pensando en que estaban camiño de solución. Non era a nova liña de alta tensión e subestación construídas as que nos ían sacar deste tema ata esquecelo, e o principal motivo escrimido para construíla en contra de diversos temas que facían oposición a ela? Pois a liña está aí, non se solucionaron, e tampouco os cortes de luz.

   Quedan sen reseñar moitos microcortes, pero nesta 'nova serie' da que haberá que haberá que comezar a tomar nota, aí van dous:

   20210908 Zona: todo Ribadeo. Hora: 2:30. Duración: segundos

   20210910 Zona: todo Ribadeo. Hora: 9:53. Duración: 9 minutos aprox.

   Coido que este traballo de procurar información dos cortes de luz debe ser colectivo: beneficia a todos, facilita os tratos dos usuarios coas compañías, presiona ás elećtricas, facilita as reclamacións de seguros... As queixas e mesmo as notas de prensa, sexan de ACISA, do concello ou de quen sexan, teñen máis forza con datos precisos. A etiqueta #cortesdeluzRibadeo segue a ter uso. Deceas de cortesxa a levan e por ela pódesen procurar. É escribir a historia dos cortes de luz en Ribadeo.

   Nota: naturalmente, admítense referencias para ir incorporando no blog e no meu arquivo, aínda que coa etiqueta poden colocarse mesmo nas redes sociais.

20210911

Coronavirus en Ribadeo, sábado 20210911: 11 casos


     Parece que por esta vez achégase o final da curva, aquel onde o Sergas xa non publica datos detallados (por baixo dos 10). Esperemos que o próximo sexa a última entrada por esta volta. Hoxe, 11 casos en Ribadeo.

   Anteriores da serie.

Coronavirus en Vilalba, sábado 20210911: 14 casos


    14 casos achegan o final, espero que a próxima entrada sexa a última desta serie. A incidencia, tamén baixa dos 100: 99 casos cada 100 000 habitantes ós 14 días.

   Anteriores desta serie.

“¿Concesión u okupación?” Por Nuestro Faro pregunta a Portos

Illa Pancha no Google Earth
¿Concesión u okupación?


   Hai dúas semanas preguntabamos ao Concello de Ribadeo sobre temas da súa exclusiva responsabilidade, como licenza de apertura, acceso público e outros misterios da cafetería que saíu á superficie da Illa Pancha en pleno mes de agosto no máis absoluto silencio informativo e publicitario. Tivemos constancia do feito polas redes sociais, e, como sempre, unha vez montada toda a parafernalia e o negocio posto a andar. Con todo, nun correo dirixido ao Concello fai 9 meses xa preguntabamos ao alcalde que estaba pasando en Illa Pancha, por que dúas palas escavadoras de tamaño considerable estaban revolvendo un espazo protexido, pero ese correo, 9 meses despois, segue sen resposta.

   Pois ben, mentres esperamos sentados resposta ao novo correo, no caso de que houbese un arranque inesperado de transparencia consistorial, dirixímonos a Puertos para preguntar pola parte que lle toca. Isto é, o estipulado na concesión. Ademais de certas cuestións comúns co correo dirixido ao Concello, insistimos sobre todo no seguinte punto :


« 4º Se as reformas realizadas e elementos añadidos na Illa Pancha (escaleiras, accesos, terrazas, varandas,…) están autorizados nas condicións da concesión, e se realizaron dentro da zona concesionada, dado que, a xulgar polas fotografías publicadas en medios sociais, algún dos elementos semella encontrarse fóra dos seus lindeiros. Concretamente, da a impresión de que un camiño está fóra do terreo concesionado, e mesmo, unha parte da estructura que soporta a terraza. »

   En efecto, moitos elementos alleos, novos, que supoñen engadidos privados considerables nunha illa tan pequena, parecen a primeira ollada terse expandido fóra do terreo delimitado pola concesión, o cal, en caso de verificarse, e unido a esta nebulosa anti-informativa, non faría máis que insistir nunha imaxe de okupación tolerada por -xa van dúas- institucións.

   Asociación « Por Nuestro Faro »

20210910

Coronavirus en Ribadeo, venres 20210910: 13 casos


   Un menos ca onte. Incidencia de 130 casos por cada 100 000 habitantes a 14 días.

   Anteriores desta serie.

Coronavirus en Vilalba, venres 20210910: 19 casos


   19 casos é unha boa nova, vindo dende as cifras nas que se movía en días pasados. Incidencia de 135 casos por cada 100 000 habitantes a 14 días.

   Anteriores desta serie.

20210909

INFORME SOBRE DOCUMENTOS E MAPAS ONDE APARECE REFLECTIDA A DENOMINACIÓN RIA DE RIBADEO. Evaristo Lombardero Rico

INFORME SOBRE DOCUMENTOS E MAPAS ONDE APARECE REFLECTIDA A DENOMINACIÓN RIA DE RIBADEO


INTRODUCIÓN


    O presente informe consta de tres apartados. No primeiro apórtanse unha serie de documentos dos séculos XVI e XVII onde aparece a denominación “Ría de Ribadeo” ou a mesma fórmula aplicada a outras rías galegas. No segundo inclúense dous materiais literarios do século XXI de especial relevancia pola categoría científica e académica dos seus autores e no terceiro figura unha listaxe de Mapas e Cartas Mariñas onde aparece reflectida a denomina
    O obxectivo é exclusivamente informativo, facendo declaración expresa de eludir calquera tipo de polémicas. Calquera particular ou entidade queda autorizada para facer o uso que estimen axeitado destes materiais, sen ningún tipo de limitacións. Asemade este informe está aberto a críticas, suxestións au aportes de novos materiais que poden achegar as persoas o desexen.
    Tódolos materiais que se citan inclúen a referencia das fontes utilizadas. Os materiais da Biblioteca Nacional (11 515 documentos) foron revisados entre o día 20 de abril e o 30 de maio de 2021. E posible que en datas posteriores se teñan incluído novos documentos. Os materiais procedentes do Museo Naval foron facilitados por persoal de este organismo, pero non revisamos persoalmente todos os fondos de esta fonte. Non se incluíron materiais de tipo turístico ou informal. Tampouco se incluíron materiais de grafía dubidosa (por exemplo R. de Ribadeo) ou borrosa.
    Tomouse especial precaución en evitar duplicacións, de xeito que cando aparece mais de un documento do mesmo autor débese a que corresponden a distintas edicións. Os achádegos preséntanse por orde cronolóxica da data de edición, que non sempre coincide ca data que figura no documento.
    No apartado I so incluímos materiais dos séculos XVI e XVII porque lle demos prioridade á procura dos documentos mais antigos.
    O número de persoas que colaboraron neste traballo é moi amplo. So citaremos, por ser especialmente significativas, as aportacións de D. Francisco José Campos Dorado, D. Antonio Gregorio Montes, D. José Mª Lombardero Rico e D. Víctor Moro Rodriguez, sin embargo os erros e carencias son responsabilidade unicamente do asinante.
    Respectouse a grafía en linguas castelá, inglesa e francesa dos orixinais.


RESUMO


    Preséntanse dous documentos literarios do século XVI onde aparece a denominación “Ría de Rivadeo”, un libro onde se utiliza a fórmula “Ría de unha vila ou cidade” en tres rías galegas e cinco actas notariais que utilizan a mesma expresión. Do século XVII recóllense numerosas citas da mesma fórmula nas obras do cartógrafo Pedro de Teixeira e 110 actas notariais de operacións comerciais na Ría de Ribadeo. Ademais exponse unha carta de un particular ao rei de España ca mesma denominación.
    Polo que atinxe aos mapas e cartas mariñas apórtase un mapa de Pedro de Texeira do século XVII xunto cas citas xa mencionadas que acompañan aos mapas. Do século XVIII preséntase nove mapas ou cartas mariñas de diferentes autores, unha de elas alemá. Do século XIX expóñense 75 mapas ou cartas mariñas, dúas inglesas, catro francesas, dúas alemanas e dúas belgas. Do século XX inclúense 35 mapas, deles dous franceses, un norteamericano e dous ingleses. En un mapa de 1999 figura a dobre denominación “Ría del Eo” e “Ría de Ribadeo”. Do século XXI preséntanse cinco mapas ca fórmula “Ría de Ribadeo”, todos eles de autores españois. En total son 124 mapas de organismos oficiais ou de publicacións acreditadas nos que figura a denominación “Ría de Ribadeo” e un no que aparece a dobre denominación “Ría del Eo” e “Ría de Ribadeo”. Polo que atinxe á nacionalidade da publicación tres son alemás, catro inglesas, seis francesas, unha norteamericana e dúas belgas. As restantes son españolas.
    Apórtanse, asemade, dous documentos literarios do século XXI asinados por coñecidos investigadores universitarios de moi alta cualificación onde ratifican a denominación Ría de Ribadeo.


I.- DOCUMENTOS LITERARIOS DOS SÉCULOS XVI E XVII ONDE APARECE A DENOMINCIÓN RÍA DE RIVADEO


LICENCIADO MOLINA. 1.550 


    Bartolomé Sagrario de Molina, nado en Málaga en data descoñecida e falecido entre 1572 e 1577 foi un coengo da catedral de Mondoñedo, onde residiu dende 1547, despois de viaxar por Galicia dende 1533. Escribiu un libriño titulado “Descripcio del Reyno de Galizia y de las cosas notables del” editado en Mondoñedo en 1.550. Existe unha edición facsímile dispoñible na rede. (Ed. Faxtor. Valladolid 2005). Na “Parte III” trata “De los Puertos y Rías del Reyno” e na IV “De los Rios y Pueblos”. Describe algúns aspectos das rías galegas e poboacións colindantes e refírese textualmente á Ría de Arousa, Ría de Betanzos e Ría de Viveiro. Cita nove veces a Ribadeo con expresións como: “…toma la mar en una ría que está Ribadeo…”. En ningún caso utiliza expresións do tipo “Ría do Landro” ou “Ría do Eo” ou otras que se presten a confusión. En resumo nombra varias rias galegas cas mesmas denominacións que coñecemos na actualidade de tal xeito que semella razoable supoñer que ese era o uso cotián a mediados do século XVI ou algún decenios antes, tendo en conta as súas viaxes por Galicia dende 1533 e que o libro foi escrito entre 1547 e 1549. Pola otra banda diferencia perfectamente os conceptos de porto, ría e río. (Véxase José Filgueira Valverde. 1949) 


CRISTOBAL DE BARROS. 1.569 


    Cristobal de Barros é un asesor da corte de Felipe II coñecido pola sua actuación na organización técnica da escuadra española na batalla de Lepanto. En 1569 redacta un informe encargado pola corte de Felipe II para coñecer os recursos en materia de construción naval na cornixa cantábrica. O parágrafo que nos interesa di así:
Lo que se a hecho çerca de las maderas.
En lo que toca a las maderas, yndiferentemente y sin execuçion alguna se cargan en todo el Prinçipado de Asturias y en la ria de Rivadeo en grandisima cantidad y en algunos puertos de Galiçia, esto en birtud de algunas liçençias que para heso se dan, digo para Galiçia, que en l’Asturias y en la ria de Ribadeo no las piden…

    Véxase: Javier Enríquez y Enriqueta Sesmero, Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, San Sebastián 2000. 


FASTOS DE CASTROPOL EN EL SIGLO XVI 


    É un longo poema relacionado ca redención do poder episcopal da vila de Castropol (1574-1579). O poema comenza así:


Castropol, do antiguamente
por Estrabón se designa
que fue la ciudad Olina
muy famosa y preminente
sita do ba la corriente
del rio Eo al mar Oceano
entre el reino Galeciano
y Asturias, haciendo raya
por la ría, puerto y playa
que oy de Riuadeo se nombra…


    Véxase: Eloy Benito Ruano. Fastos de Castropol en el Siglo XVI. Boletín de Estudios Asturianos, RIDEA nº 20, 1966. Este autor expón que a autoría podería atribuírse a D. Pedro Alvarez de Acevedo, nativo de Castropol e bacharel ou licenciado por Salamanca. Polos relatos do extenso poema deduce que fue redactado a finais del século XVI ou comezos do XVII. Aos efectos do tema que tratamos a expresión : “la ría… que oy de Riuadeo se nombra” ten un significado inconfundible.
    Fermín Bouza Brey comenta tamén este poema en “Noticias históricas sobre la introducción del maíz en Galicia” Imp. Y Editorial Maestre. Madrid.1953. 


PEDRO DE TEIXEIRA. 1.622 


    Pedro de Teixeira Albérnaz é un cartógrafo portugués adscrito á corte de Felipe IV amplamente coñecido polas magníficas edicións actuais dos seus traballos e por numerosas comunicacións en prensa e medios de divulgación. Teixeira foi comisionado por mandato real para estudar as costas españolas e portuguesas, iniciando un percorrido e traballo de campo dende a fronteira vasco-francesa en setembro de 1622, que remata no 1630 despois de algunhas interrupcións. Nos documentos accesibles describe polo miúdo, tendo en conta as condición e medios da época, os portos, ríos, medios defensivos, enseadas, recursos económicos, incluso roupas e costumes das diferentes comunidades polas que pasa, constituíndo un material moi importante na historia da cartografía española.
    Os seus traballos, que estiveron perdidos ou esquecidos ate hai poucos anos consisten nunhas descricións literarias dos seus achádegos e dúas coleccións de debuxos ou mapas. Dos traballos literarios coñécense tres exemplares ou reproducións manuais, non todos idénticos. Un deles, conservado na Biblioteca Nacional española foi editado no 1908 e no 1910 no Boletín da Real Sociedad Geográfica. A primeira e unha edición parcial e a segunda completa.
    Os códices achados recentemente son dous. O primeiro leva por título “Compendium Geographicum” e foi descuberto na Universidade de Upsala (Suecia). Está accesible nunha magnífica edición da Fundación Alvargonzález, a Universidade de Upsala e o Museo Naval (Gijón, maio, 2001). En resumen o Compendium Geographicum é un caderno de oito láminas que inclue unha “Tabla Primera del Orbe de la Tierra”, a segunda da Península Iberíca e outras seis das costas cantábrica e a atlántica galega. Aínda mais cada mapa acompañase de unhas breves notas que fan referencia as terras e costas. Ademais de esta colección de mapas o Compendium Geographicum inclúe un relato descritivo máis amplo que as notas mencionadas e semellante, aínda que non idéntico, ao documento conservado na Biblioteca Nacional. En un dos mapas que leva por titulo “Principado de Asturias” aparece reflectida a denominación “Ría de Ribadeo”, así como nos textos devanditos.
    Un segundo achádego dos traballos de Teixeira, moito mais importante e extenso que o anterior, tivo lugar en decembro do 2000, por un grupo de investigadores españois, na Biblioteca Nacional de Viena, onde estaba depositado. Leva por título “Descripción de España y de las costas y puertos de sus reinos” e tratase de un códice que inclúe unha descripción literaria similar á xa coñecida da Biblioteca Nacional Española, anque non idéntica e 99 mapas da Península Ibérica, os reinos ou rexións e unha serie de cartas ou debuxos de localidades, portos, rías etc. Segundo os expertos esta obra inaugura a cartografía moderna no noso país. Este segundo achádego deu lugar á publicación de un tomo de gran calidade, con artigos de diversos autores( Ed. Nerea. San Sebastián, outubro, 2002).
    Recentemente tivemos novas dun novo achádego na Biblioteca Casanatense de Roma, de un documento que leva por título: “Descripción de la Costa de España hecha por (o lugar do autor queda en branco)”. Segundo algúns autores este novo documento sería unha reprodución dos anteriores.
    Os traballos de Texeira non foron editados no seu tempo por considerarse materiais reservados ou segredos de interese estratéxico, segundo algúns autores. Todos os achádegos devanditos son reproducións manuais.
    En todos os traballos de Teixeira, tanto nun mapa do Principado de Asturias como nas notas acompañantes ou nos documentos literarios descritivos aparece recollida a expresión “Ría de Ribadeo”, debendo suliñarse que en todo o seu percorrido só aparece a mesma fórmula na “Ría de Santander” e nas restantes rías galegas. Nos documentos devanditos non aparecen expresións do tipo “Ría do (nome de un rio)” ou fórmulas que se presten a confusión.
    Pola outra banda, tendo en conta o método de traballo (un auténtico “traballo de campo”) e os contidos diversos dos relatos de este autor, que sobrepasan amplamente o que sería unha sinxela carta xeográfica ou de navegación, pódese afirmar que Teixeira atópase por primeira vez (quedaría a dúbida de Santander) ca denominación “Ría de unha vila ou cidade” ao chegar a Ribadeo, e así o rexistra citando despois ás restantes rías galegas (Ría de Vigo, Ría de Pontevedra, etc). Dos datos anteriores despréndese que a fórmula “Ría de Ribadeo” xa era a expresión utilizada naquela época entre os veciños da comarca, o que concorda cos documentos presentados anteriormente.
 

ACTAS NOTARIAIS RECOLLIDAS POR JOSE MARIA LOMBARDERO NOS ARQUIVOS HISTÓRICOS PROVINCIAIS DE LUGO E OVIEDO (Datos inéditos)
 

   Este historiador revisou as actas de escribanos do Arquivo Histórico Provincial de Lugo dos séculos XVI e XVII para un estudo sobre os movementos portuarios e comerciais na Ría de Ribadeo (O Comercio Marítimo da Ría de Ribadeo nos séculos XVI e XVII, ed. Lar 2018), atopando máis de 700 documentos que conserva fotocopiados. De eles, en 115 manuscritos notariais aparece a expresión “Ría de Ribadeo” ou “Ría y Puerto de Ribadeo”. Tamén en tres ocasión mencionase a “ría” sen especificar máis detalles. En ningún caso se encontra a expresión “Ría del Eo” ou fórmula similar que se poda prestar a confusión. Cinco de estas actas corresponden ao século XVI, a partir do 4 de agosto de 1586 (non se conservan anteriores) e as 110 restantes ao século XVII.
    Convén suliñar que o traballo de este autor non estaba orientado a buscar este dato e que a maioría dos documentos son de lectura moi difícil ou imposible, polo tanto é probable que o número real de citas da Ría de Ribadeo sexa moito maior. Semella evidente que o uso da expresión “Ría de Ribadeo” entre os escribanos de Castropol ou Ribadeo era o cotián nos séculos XVI e XVII.
    Este autor tamén ten revisando o Arquivo Histórico de Asturias para o estudo dos movementos portuarios de Navia e Luarca (ed. CICEE, Gijón, 2021). Da devandita revisión apórtanos a instancia que Juan Alonso dirixe ao rei o ano 1696 da que extractamos o parágrafo seguinte:
… está pendiente de que S.M le honre en atención a sus servicios y los que han hecho a su real corona sus ascendientes, con el título de Marqués, y que asimismo de nuevo ha ofrecido a S.M. 3.000 carros de madera puestos a su costa en la lengua del agua de la Ria de Ribadeo en el Principado de Asturias…” (AHA, C/5753, 20-7-1696).
    Suliñemos que nesta revisión tampouco se atopou a expresión “Ría del Eo” ou “Ría del Navia” ou outras que se presten a confusión.

II.- DOUS DOCUMENTOS ESPECIALMENTE SIGNIFICATIVOS DO SÉCULO XXI


    GONZALO ANES ALVAREZ DE CASTRILLON, nado en Trelles (Coaña) no 1931. Economista e historiador, catedrático na Universidade de Santiago de Compostela e na Complutense de Madrid. Entre as numerosas actividades do seu curriculum suliñamos a de Director da Real Academia de la Historia. “La Ría de Ribadeo” artigo publicado no diario ABC o día 27/8/2002, no que expón as bases históricas e xeográficas da denominación “Ría de Ribadeo”.

 
    FRANCISCO QUIROS LINARES. CAMPO DEL TABLADO. Revista Asturgalaica de Cultura. nº 2, pax. 5, 2005. “UN HITO CARTOGRÁFICO DEL EO: EL MAPA DE PEDRO DE TEIXEIRA”. Quirós Linares foi unha autoridade indiscutible da xeografía española, catedrático da Universidade de Oviedo e autor de numerosos traballos e publicacións. No artigo citado resalta a importancia da obra de Teixeira e usa dúas veces a denominación “Ría de Ribadeo”.

III.- LISTAXE DE MAPAS E CARTAS MARIÑAS ONDE APARECE A DENOMINACIÓN “RÍA DE RIBADEO”


ABREVIATURAS E FONTES: 


BN MAD Biblioteca Nacional Mapas antiguos digitalizados; BDM Biblioteca Digital Mundial; CHA: Cartografía Histórica de Asturias. Juan Sevilla 2.008; CME: Cartografía Militar de España; CP: Colección particular; G BDG Galiciana Biblioteca Digital de Galicia; IGN: Instituto Geográfico Nacional; MN: Museo Naval; RBGP: Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.
    (Non se inclúen as abreviaturas e fontes de documentos illados que aparecen reflectidas en cada un deles).

RESULTADOS:

1632 DESCRIPCIÓN DE LA COSTA DEL PRINCIPADO DE ASTVRIAS. Pedro de Teixeira. COMPEMDIVM GEOGRAPHICVM. Ed. Ramón Alvargonzález Rodríguez. Gijón, 2001. Pags. 100-101, 103, 123, 141 (cita dúas veces a Ría de Rivadeo) e 142.(Inclúe mapas e textos).

1634 LA DESCRIPCIÓN DE ESPAÑA Y DE LAS COSTAS Y PUERTOS DE SUS REINOS. EL ATLAS DEL REY PLANETA. Pedro de Teixeira. ED. Nerea. San Sebastián 2002. Pax. 324 e nº 40 dos mapas (Mapa e texto).

1776 MN Plano de la Ría de Rivadeo. Escuela de Navegación del Departamento de Ferrol. Luis Videgaray. Museo Naval de Madrid, Cartografía E-23-7 2ª

1777 BN MAD (nº 6150) Mapa del Principado de Asturias al Serenísimo Sr. Don Carlos Antonio Príncipe de Asturias por D. Tomás López.

1787 MN Ría de Rivadeo. Tomas Ramery. Museo Naval de Madrid, Cartografía E-23-21.

1787 MN Plano de la Ría de Rivadeo, del Barquero, Bares, Cedeira y Vivero. Vicente Tofiño de San Miguel. Museo Naval de Madrid, Cartografía E-23-5.

1788 MN Plano de la Ría de Rivadeo. Miguel de la Fuente. Museo Naval de Madrid, Cartografía E-37-3 5ª.

1788 MN Ría de Ribadeo Tomás Ramery. Museo Naval de Madrid, Cartografía E-37-7

1788 Plano de la Ría de Ribadeo. Escola Náutica de Barcelona. Roquer, Josep. Museu Maritim de Barcelona.

1789 CP Carta Esférica de la Costa de Galicia. D. Vicente Tofiño de San Miguel.

1798 BN MAD (nº 1072). Asturias Principatus. FRANZ LUDWIG GÜSSEFELDT. Nuremberg.

1810 BN MAD (nº 500). A New Map of Spain and Portugal compiled by Jasper Santial. London

1811 BN MAD (nº 5991) Mapa de España.

1812 BN MAD (nº 7052) New military Map of Spain and Portugal. Published by John Stockdale. London.

1820 BN MAD (nº 2580) Carte Physique de l´Espagne et de Portugal. Par Bory de St Vicent.

1835 MN Plano de la Ría de Rivadeo. Miguel Antonio Blanco Ortigueira, José Antonio Villamil Saavedra y Miguel Peres Golfullo. Museo Naval de Madrid, Cartografía E-23-8.

1835 MN Plano de la Ría de Rivadeo. Miguel Antonio Blanco Ortigueira y José Antonio Villamil Saavedra. Museo Naval de Madrid, Cartografía E-37-1.

1835 MN Plano del Puerto de Ribadeo en Galicia. Autor desconocido. Museo Naval de Madrid, Cartografía E-23-30.

1837 BN MAD (nº 6270) Mapa del Reino de Leon y del Principado de Asturias. Por A.H.DUFOUR. París.

1838 CHA (pag.187) Mapa de las Provincias de Asturias, León y Palencia del Guardia Nacional.

1841 BN MAD (nº 6310) Mapa General de los Caminos de España y Portugal. Por A.H. DUFOUR. París.

1842 BN MAD (nº 10408) Spanien u. Portugal. In VIER BLÄTTERN.

1843 CHA (pag 90) Mapa del Reyno de Leon y del Principàdo de Asturias. A.H. Dufour.

1845 BN MAD (nº 2104) Carta Geométrica de Galicia. Domingo Fontán.

1847 CHA (pag.192) Provincia de Oviedo, antiguo Principado de Asturias. R. Alabern y E. Mabon.

1847 BN MAD (nº 1968) Carta Esférica de la Costa de Galicia, desde la Punta Barroco hasta Cabo Toriñana. D. Juan de Dios Sotelo. Gefe (sic) de Escuadra. Secretario de Estado y del Despacho de Marina.

1850 BN MAD (nº 6324) Mapa General de España y Portugal. G.de Medrano. Francisco Nacente Editor.

1852 BN MAD (nº 6003) Mapa de España y Portugal por D.Pedro Martín de López.

1852. MN. Carta Plana del puerto de Ribadeo. Antonio Rafael Martínez. Museo Naval de Madrid, Cartografía E-37-2.

1853 BN MAD (nº 9457) Provincia de Oviedo. Grabado por R. Mabern y E. Mabon.

1855 BN MAD (nº 6528) Mapa Topográfico de la Provincia de Oviedo. Por D. Guillermo Schulz. Corregido con arreglo a los datos suministrados por la Diputación Provincial.

1856 MN Carta Náutica de la Ría de Ribadeo. Antonio Miguel Blanco y Juan Tomás Cucullu. Museo Naval de Madrid, Cartografía E-23-2.

1856 MN Plano Geométrico de parte de la Ría de Rivadeo. Juan Tomás Cucullo.

1857 CHA (pag.195) Mapa Geológico de la Provincia de Oviedo. Guillermo Schulz.

1859 BN MAD (nº 3095) Colección de Mapas Especiales de España. División Moderna. Por D. Miguel Avellana.

1860 BN MAD (nº 7592) Península Española. Francisco Coello.

1860 MN Plano de la Ría de Ribadeo. Felipe Santiago de Palacio.

1860 MN Plano da Ría de Ribadeo. Juan Tomás Cucullu. Museo Naval de Madrid, Cartografía E-23-1.

1861 BN MAD (nº 7593) Península Española. Francisco Coello.

1862 BN MAD (nº 1466). Bosquejo Dasográfico de la Provincia de Oviedo. D. Francisco García Martino.

1863 BN MAD (nº 4216) Atlas de España y de sus Posesiones en Ultramar. D. Francisco Coello.

1864 BN MAD (nº 5778) LUGO. Atlas de España. D. Francisco Coello.

1866 CHA (pag.203) Provincia de OVIEDO. Asturias. A. Ronchi y Cia Editores.

1868 BN MAD (nº 7714) Planos de los Puertos de Cedeira y de las Rías de Vivero y Ribadeo. Tte. de Navío D. Pedro Ruidavets. Dirección de Hidrografía.

1867 G BDG Provincia de Lugo F. Rubio y Cia. Ed.

I870 BN MAD (nº 7406) Oviedo. Principado de Asturias, Por Francisco Coello.

1870 BDM Provincia de Lugo. Francisco Boronat y Satorre.

1872 BN MAD (nº 10407) Spanien und Portugal in IV BLÄTTERN.

1877 BN MAD (nº 4226) España y Portugal. Para uso de las escuelas. Por D. José P. Morales.

1878 BN MAD (nº 6527) Mapa Topográfico de la Provincia de Oviedo. Por D. Guillermo Schulz.

1879 BN MAD (nº 4224) España y Portugal por D. Francico Coello.

1879 BN MAD (nº 6417) Mapa Geológico de España y Portugal. Don Federico Botella y de Hornos.

1879 CHA (pag.117) Provincia de Oviedo. Francisco Boronat y Satorre.

1880 BN MAD (nº 6333) Mapa general de España y Portugal y Principales Posesiones Españolas. D. Faustino Paluzie.

1880 BN MAD (nº 4204) España Mapa General. Emilio Valverde.

1880 BN MAD (nº 6069) Mapa de las aguas Minerales y termales de España y Portugal por el inspector general de Minas Excmo. Sr. D. Federico de Botella y de Hornos de la Real Academia de Ciencias.

1880 BN MAD (nº 6304) Mapa General del Distrito Militar de Galicia. D. Emilio Valverde y Alvarez.

1880 BN MAD (nº 9435) Atlas Geográfico Descriptivo de la Península Ibérica. Provincia de Lugo. D. Emilio Valverde.

1880 BN MAD (nº 9456) Atlas Geográfico Descriptivo de la Península Ibérica. Provincia de Oviedo.

1881 BN MAD (nº 6348) Mapa general de la península Ibérica Islas Baleares y Canarias. D. Emilio Valverde y Alvarez.

1881 Carta Geográfica Descriptiva de la Provincia de Lugo. D. Emilio Valverde. Ilustración Gallega y Asturiana.

1881 G BDG Principales Puertos de Asturias y Galicia. Ilustración Gallega y Asturiana.

1882 BN MAD (nº 3258) Costa Septentrional de España. Ría de Ribadeo. Por el Teniente de Navío don Pedro de Riudavets. Dirección de Hidrografía.

1883 BN MAD (nº 6335) Mapa general de España y Portugal y Principales Posesiones Españolas. D. Faustino Paluzie.

1883 BN MAD (nº 6336) Mapa general de España y Portugal y Principales Posesiones Españolas. D. Faustino Paluzie.(Nota: Este mapa parece igual ó anterior, pero é outra edición diferente, ver orixinal).

1883 CHA (pag.211) Mapa industrial y comercial de la provincia de Asturias. Pedro Milá. Lit. Pigrau.

1884 BN MAD (nº 5990) Mapa de España. D. Carlos Ibáñez. Reservas y Depósitos del Ejército.

1884 BN MAD (nº 6339) Mapa general de España y Portugal y Principales Posesiones Españolas. D. Faustino Paluzie.

1885 BN MAD (nº 4203) España Mapa general. Emilio Valverde.

1885 BN MAD (nº 6330) Mapa general de España y Portugal y Principales Posesiones Españolas. D. Faustino Paluzie.

1885 BN MAD (nº 6420) Mapa Geológico e la Península Ibérica. Depósito de la Guerra. D. Emilio Valverde y Alvarez.

1886 BN MAD (nº 7231) Nuevo Mapa de España y Portugal y de sus colonias. J.Dosseray. Bruselas.

1886 Mapa del Antiguo Reino de Galicia y Principado de Asturias. En Guia del Antiguo Reino de Galicia y Principado de Asturias. Emilio Valverde y Alvarez.

1888 BN MAD (nº 6442) Mapa Hipsométrico de España y Portugal. D. Federico Botella y Hornos.

1888 BN MAD (nº 7230) Nuevo Mapa de España y Portugal y de sus colonias. J.Dosseray. Bruselas.

1889 BN MAD (nº 6413) Mapa Geológico de España. Excmo. Sr. D. Manuel Fernández de Castro.

1889 BN MAD (nº 6331) Mapa general de España y Portugal y Principales Posesiones Españolas. D. Faustino Paluzie.

1889 CP Puerto de Ribadeo. Sociedad Minera de Villaodrid.

1890 BN MAD (nº 6332) Mapa general de España y Portugal y Principales Posesiones Españolas. D. Faustino Paluzie.

1891 BN MAD (nº 4223) España y Portugal por Elías Zerolo. Garnier Hermanos. Paris.

1891 BN MAD (nº 6296) Mapa Estadístico Minero de España.

1892 BN MAD (nº 6297) Mapa Estadístico Minero de España.

1896 BN MAD (nº 3268) Costa Septentrional de España. Desde el Puerto de Vega hasta el Cabo Toriñana. Depósito Hidrográfico.

1898 BN MAD (nº 2055) Carta General de la Costa Septentrional de España. Desde Cabo Ortegal hasta el rio Adour. Depósito Hidrográfico.

1898 BN MAD (nº 6340) Mapa general de España y Portugal. Por José Paluzie Lucena.

1898 CHA (pag.213) Provincia de Oviedo. Dirección General de Obras Públicas.

1900 BN MAD (nº 9434) Provincia de Lugo. Dirección General de Obras Públicas.

1900 BN MAD (nº 9455) Provincia de Oviedo. Dirección General de Obras Públicas.

1901 CHA (pag.215) Oviedo. Benito Chias Carbó.

1904 CHA (pag.115) Ferrocarril de Los Cabos (Pravia) a Ferrol. D. Reinoso. Tipolitografía J. Palacios. Madrid.

1905 BN MAD (nº 6038) Mapa de Galicia. Nueva Historia y Monografías Geográficas de las Provincias de España. A. Pérez Asensio Pizarro.

1909 CP Mapa General de España y Portugal y excolonias españolas. José Palucié Lucena.

1910 BN MAD (nº 3485) Côte Ouest de France et Côte Nord d´Espagne. France Service hydrografique et océanografique de la marine.

1914 BN MAD (nº 3486) Côte Ouest de France et Côte Nord d´Espagne. France Service hydrografique et océanografique de la marine.

1915 CP Provincia de Oviedo Ed. Martín. Barcelona.

1917 BN MAD (nº 5779) Atlas Enciclopédico de España. Lugo. CASA EDITORIAL CALLEJA.

1920 CHA (pag.219) Asturias, Lugo. CUERPO DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO.

1920 RBPG Plano de la Ría de Ribadeo. J. Cadenet, L.Galván y J.Becerril. Sección de Hidrografía. Madrid.

1927 BN MAD (nº 5967) Mapa de Asturias por Guillermo Schulz.

1928 CP Plano de la Villa de Ribadeo. Editorial A. Martín. Barcelona.

1944 BN MAD (nº 9773) Ribadeo. Serie 1:50.000. Dirección General del Instituto Geográfico Catastral.

1945 BN MAD (nº 11064) Vegadeo. Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral.

1957 CP Carta Náutica de la Ría de Ribadeo. Benito García Espina.

1959 CME. Plano Director Ribadeo.

1964 Army Map Service. US Army.

1968 CP Provincia de Oviedo. Diputación de Asturias.

1983 IGN. Península Ibérica Baleares y Canarias. Instituto Geográfico Nacional.

1985 Carta Náutica Ria de Ribadeo. Instituto Hidrográfico de la Marina.

1986 Principado de Asturias. Caja de Ahorros de Asturias.

1988 Comarcas de Galicia. Consellería de Presidencia. Xunta de Galicia.

1988 IGN. Serie 1:200.000 Mapa Provincial de Asturias. D.G. del Instituto Geográfico Nacional.

1989 CME. Vegadeo. Cartografía Militar de España.

1990 IGN. Serie 1:25.000 Vegadeo. D.G. del IGN.

1990 IGN. Serie 1:25.000 Ribadeo. D.G. del IGN.

1992 Mapa de Carreteras. Principado de Asturias. Consejería de Industria, Turismo y Empleo. Oviedo.

1993 Gijón to Punta Candelaría. Spain North Coast. Almirantazgo Británico.

1993 Ports of the North. Coast of Spain. Amirantazgo Británico.

1993 Carta Náutica Ría de Ribadeo. Instituto Hidrográfico de la Marina.

1994 CME. Ribadeo. Cartografía Militar de España.

1998 Carta Náutica Ría de Ribadeo. Instituto Geográfico de la Marina.

1999 IGN. Mapa Topográfico Nacional. D.G. del IGN. 1:25.000. (Neste mapa aparece a dobre denominación “Ría de Ribadeo” e “Ría del Eo”).

2002 IGN. Lugo Mapa Provincial. D.G. del IGN.

2004 IGN. Galicia Mapa Autonómico. D.G. del IGN.

2004 IGN. Asturias Mapa Autonómico. D.G. del IGN.

2004 IGN. Serie 1:25.000 Ribadeo. D.G. del IGN.

2006 Carta Náutica Puerto de Ribadeo. Instituto Hidrográfico de la Marina.