20051230

Unha primicia en visualPara rematar o día, unha primicia. As fotos do trozo de cantil caído esta mañá, camiño do faro. Non puiden cargalas antes, que tomadas xa están desta mañá.
--
E, como sempre que poda, ata que remate o material que teño preparado, un artigo sobre Hernán. Por certo, que moitas veces poño 'Hernán Naval' de xeito complementario: é polo tema de posición nos buscadores.
Data: 28/5/89 Fonte: La Comarca del Eo
Título: ACADEMIA DE MÚSICA-BANDA DE MÚSICA NOTA INFORMATIVA
Autor: A COMISIÓN XESTORA
Descrición: nota informativa sobre a posta en marcha do futuro proxecto de banda
Comentarios: participando na xestora o mesmo posteador.
ACADEMIA DE MÚSICA-BANDA DE MÚSICA

NOTA INFORMATIVA


A situación actual das xestións que ven levando a Comisión Xestora resúmese nos puntos seguintes:

  1. Contratación do director-profesor: despois de entrar en contacto con distintos profesionais mantiveronse varias entrevistas con D. Hernán Naval Parapar e finalmente o pasado día 19 de maio chegouse a un acordo co profesor Naval para que se faga cárrego da dirección da Academia e Banda de Música de Ribadeo.

O profesor Naval ten 26 anos, é natural e veciño de Viveiro e o seu vitae como músico profesional exponse a continuación:

Anexo
HERNAN NAVAL (Currículum vitae)

Estudios oficiales realizados:
5º de Solfexo polo Conservatorio Profisional de Música de A Coruña.
5º de Trompeta polo Conservatorio Superior de Música de Madrid.
5º de Piano polo Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
3º de Harmonía polo Conservatorio de Madrid
2º de Historia da Música polo polo Conservatorio de Madrid.
2º de Estética Musical polo Conservatorio de A Coruña
2º de Conxunto Coral polo Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela.
Curso de Historia do Arte e da Cultura no Conservatorio de Santiago.
Curso de Acústica Musical no Conservatorio de Santiago.
Curso de Repentización, Transposición e Acompañamento no Conservatorio de Santiago
Diplomado en Trompeta e máis en Piano polo Conservatorio de Santiago.
(Todo este expedente académico pode ser avaliado pola correspondente certificación oficial, mesmo incluindo calificacións.)
Traxectoria profisional:
Trompetista e percusionista da Banda Municipal de Música de Viveiro, na que chegou a desempeñar funcións de sub-director. Durante algún tempo formou parte da Xunta Directiva desta agrupación. A pertencia desde os 9 anos á Banda de Viveiro serviulle para hoxe coñecer a técnica e manexo de todos os instrumentos empregados nas bandas populares.
Director da Coral Polifónica do CIT (Centro de Iniciativas Turísticas) de San Cibrán (Cervo)
Director da Escolanía do Coléxio público de EXB do Vicedo, en formación.
Profesor do Conservatorio de Música de Viveiro.
Autor dunha série de obras polifónicas para Coro mixto, das que ten estreado as cancións “Abrelle a porta o día” (sobre un poema de Dario Xoán Cabana) e “Sirena” con letra de Mario Benedetti.
En breve sairá do prelo un poemário do escritor Miguel Sande (en Ed. Galaxia) que inclúe un “lieder” composto por Hernán Naval sobre o poema final do libro.
Ten traballado como arranxista para orquestras de música lixeira
Ten publicados artigos sobre Música e Cultura en diferentes publicacións galegas.

  1. Legalización da asociación: O pasado día 4 de maio remitiuse ao Goberno Civil o proxecto de estatutos coas modificacións indicadas pola autoridade gubernativa ao texto presentado anteriormente. Estamos pendentes de recibir a aprobación definitiva restando despois a inscripción da sociedade no rexistro da Consellaría de Cultura.

  1. Iniciación de actividades: As clases e actividades iniciaranse despois das festas patronais, coincidindo co comenzo do próximo curso escolar. Crearanse varios grupos de estudo e ensaio según os niveis e coñecimentos musicais dos educandos.

Coa finalidade de programar horarios e organizar grupos compre que os socios se poñan en contacto con calqueira dos membros da Comisión Xestora e faciliten datos de afiliación, teléfono e coñecimentos musicais. As clases serán tres días por semana en horarios de tarde (entre as seis e as nove da noite aproximadamente).

Recórdase que poden apuntarse todalas persoas que o desexen, de calquer edade, sexo e coñecimentos musicais tanto os que non saben nada como os que saben solfeo ou dominan un instrumento. Somente se esixe darse de alta como socio.

  1. Próximamente a Comisión Xestora convocará unha Xuntanza de socios onde se dará conta pormenorizada de tódalas xestións realizadas e faráse unha presentación pública de D. Hernán Naval.

  1. Finalmente queremos invitar a todos aqueles que esteñan de acordo cos fins da sociedade para que se den de alta como socios, dado que sin caer en excesivo optimismo parece que estan conseguíndose os obxectivos propostos.

A Comisión Xestora
Ribadeo, 20 de Maio de 1989

En apoio de Ribadeo

Esperei varios días, pero parece que a nova vai lenta. Coido que a oposición parece que frontal do alcalde ó posto de control para a entrada de Mirasol está nun certo punto morto. Como quedou dito xa dende a nosa (miña e de moitamáis xente, a parte do Tesón e a Plataforma) oposición ó recheo xa consumado en Mirasol, o Concello ten armas para parar o tema. Non vexo que o esté facendo, pero polo menos esta vez saíu del a oposición, e non se lle presionou para que o fixera. As razóns que esgrime, utilitarias, coido que non van moi aló: son as típicas razóns comerciais que sairán adiante por algún tipo de presión, pero non por xustiza. Nembargantes, non esquecín aínda como argumento a razón que coido que é principal: os dereitos do pobo a un espaco que é seu e que se lle quere comer. Son máis ou menos as mesmas razóns que se argumentaron no caso dos recheos, ou no caso do parque que se quere reformar (parece que Patrimonio polo momento os ten firmes), ou noutros casos inmateriais como a representatividade dos portavoces veciñais e a palabra nos plenos, ... coido que isto merece un artigo máis amplio que tamén saia na prensa escrita. Voltarei sobre este e outros temas.
 

Un artigo sobre Hernán Naval [ver lista total na serie de artigos posteados co título xenérico de Hernán (Hernán Naval), escritos e prensa, o 17/18 de decembro].
--

Data: --/10/02 Fonte: Web „A Nosa terra“
Título: Seitarismo ou sensibilidade
Autor: Xosé M. Sarille
Descrición: Entre Hernán e Ucha, un arquitecto ferrolán. Unha comparación por mor da institución dun premio.
Comentarios: a día de hoxe, en procura de autorización para o posteado. Chamada á Nosa Terra e espero entrar en contacto co autor. En caso contrario, en breve será retirado.
30/12/05: autor contactado e permiso concedido.
Seitarismo ou sensibilidade
XOSÉ M. SARILLE
Hernán Naval foi un músico que dirixiu a banda de Ribadeo. Fíxoo dunha maneira diferente. Evitaba levar os seus discípulos detrás das autoridades de turno, para esmolaren un subsídio da deputación, por exemplo. Concebía á banda como unha escola; vista desde o país e sen copias do localismo español da pandeireta, que é no que caen case todas.
Organizou unha banda compacta, nova, con cen instrumentistas. Cando morreu, hai moi poucos anos, os alumnos tiveron que separar as tubas e pousar os violíns para chorar. Hernán deixou unha pegada fortísima na cidade da Mariña, mais era nacionalista e este defecto, este pecado ideolóxico, obriga a que o goberno ribadense, do Partido Popular, esqueza a súa importancia, permaneza en silencio e non mova un dedo para lembrar a súa obra, que día a día vai esmorecendo. Esgótase como en todas partes cando se van os grandes: un pouco por falta de paixón e un pouco porque non se sabe soñar máis.
A Rodolfo Ucha pásalle e o contrario que a Hernán Naval. O arquitecto ferrolán tivo sorte. Construiu nos anos da Segunda República e despois mostrouse conforme co réxime franquista. Mais como foi un grande modernista, o grupo municipal do BNG, cando era oposición, quixo que se criase o Premio Rodolfo Ucha de Urbanismo.
A idea foi rexeitada, vaia vostede a saber por que, se non é por puro seitarismo contra quen fai a proposición. Porque Ucha se vivise hoxe, seguramente simpatizase co Partido Popular. Os rexidores nacionalistas instituiron o premio neste mandato. Un concurso que é bianual e rende homenaxe ao artista.
Un bota de menos unha rota polos edificios de Ucha. Que se poida coñecer a súa obra mentres se visita o Bairro da Magdalena. Facer democracia, ser pluralista, é recoñecer a valía das persoas para alén da súa ideoloxía. Facer o esforzo de incorporar á colectividade as contribucións que axudan ao ben de todos. A negación desas obras desemboca no raquitismo social, no fastidio e na pobreza de espírito. E un gosta de saber que en Ferrol se fan as cousas ben, sen prexuízos nen patufismos. A Hernán Naval xa o recoñecerán os seus alumnos. Ademais sempre será máis fácil apreixar unha galería que un vals. A maior beleza do mundo pérdese irremediabelmenteno vento..

20051229

Crónica para unha homenaxeVai adiante a homenaxe a Suso Peña. Cabe unha reflexión, non de que o mereza senón sobre a diferenza entre homenaxeados e a impronta política e perfil dos mesmos. cabe unha comaración con Gregorio Sanz, Hernán Naval, ... e corresponde facer unha valoración do trabalo realizado en conxunto, na faceta de 'cosntrucción de Ribadeo', etc, para valorar que a iniciativa sexa tomada dende o concello, dende un grupo de amigos, dende unha sociedade... e veráse que, merecéndoo, as perspectivas de homenaxe non corresponden coa realidade e a súa adecuación política.
Pero voltemos ó tema: Suso merece unha homenaxe e váina ter. Na xuntanza de onte foron comisionados José Mª Martínez, Chemi Lombardero, Julia Pardo... para facer unha exposición, tentar de poñerlle nome a unha rúa e facer un monolito na illa Pancha. Irmos vendo.
O concello parece decidido a declararlle a guerra a Portos polo tema da circulación en Mirasol. A boas horas, mangas verdes. De calquera xeito, é cousa de apoiar esa decisión, pero non co motivo utiitario que reclama o alcalde, senón como dereito dos veciños, que é abondo diferente.
Máis novas? Pretenden darlle un aspecto 'social' ó tema do convenio do Concello. Dertamente, todo convenio ten unha parte social, e neste está sen considerar: a parte é que a sociedade do pobo non se beneficia. De calquera xeito, aínda reclamando o aspecto social (dos trabalaldores do concello, que é o que sae nas novas, claro) habería que ver máis factores a favor e en contra, que siguen sen ser tratados nada máis que a nivel impacto informativo. Outra nova máis: ascensor habemus! tras saír da comisión e contar como abstención, parece que imos ter ascenso de baixada/subida a Porcillán. Vénme á cabeza o ascensor lisboeta ó pé do que actuou a banda vai dez anos. Hai moitas posibilidades; unha é esa, pero tamén hai moitas para posibles mamarrachadas: non coñezo o proxecto.
E aínda que non saia na prensa estes días, tamén estou a velas vir co deseño último para a Ponte dos Santos coa autovía. Ando para botarlle un vistazo, pero non sei ónde podo facelo.
As dúas fotos de hoxe, alegoría do alonxamento. Unha vista centrada nun hórreo na carretera a Barreiros dende Ribadeo, e o efecto de movemento das luces na estrada. Ambos fenómenos pasaxeiros, pouco considerados, e nembargantes, cun potencial de beleza segundo como se mire: xa Susan Sontag vai moitos anos rompeu esquemas con 'Against interpretation', libro que interpreto como a liberdade de interpretación dependendo do individuo e a súa traxectoria vital e circunstancias. A toma do hórreo non é bonita, nin o hórreo en si, de ladrillos, o é, pero pode selo (lémbraste cnado de pequeno xogabas no hórreo, que deixaban para tí boa aprte do tempo, e... ponte nnha situación como esa). A das luces non da tempo a considerar se é ou non bonita antes de desaparecer; así, conxelada, non di moito, pero pode chegar a formar estructuras curiosas.
--
Data: 18/05/2001 Fonte: In memoriam-O Son do Pobo abril-xuño 2001, collido de A Voz de Galicia/A Voz da Mariña de 18/05/01
Título: 010518vozdegaliciasande.rtf
Autor: Miguel Sande
Descrición: Nota nostálxica, artigo. Un artigo escrito ó día seguinte do pasamento ó calor dunha amizade.
Comentarios: -Pedido permiso por teléfono o 28/12/05; concedido por delegación, de xeito provisional. Poderá quitarse en calquera momento que sexa requerido.
Unha vez Hernán púxolle música a uns versos de “Sabes que mai quixera ser bailarina”. Fora unha noite especial de cambio de ano. Daquela colaboración quedou para sempre unha amizade. Hernán amaba a música. En Ribadeo visiteino algunhas veces e sempre estaba alí, naquela casa grande da música, abrigado con bufanda entre aquelas paredes frías de inverno e rodeado de pícaros e mozos ós que él lles ensinaba os primeiros sons. Que lle daban calor interior, seguro, o que máis se precia. Hoxe o mellor adeus sería o dunhas simples notas dos seus alumnos. Estou certo. E o silencio dos amigos. Ou berro. E o ar.

20051228

Ribadeo, ano 74

    Por obra e gracia de Conchita (a 'Presi' de O Tesón), caeu nas miñas mans unha 'Comarca' do ano 74, a do 4 de agosto. Quedei dunha peza cando vin as sinaturas dos artigos: Vicente Risco, Eduardo Blanco-Amor, Álvaro Cunqueiro, Celso Emilio Ferreiro, fan de viciños de Gregorio Sanz, Víctor Moro ou Daniel Cortezón, en seis páxinas adicadas case totalmente a dous temas: os irmáns Suárez Couto e a desaparición do coro de gaiteiras "Saudade". É un número a ver cun pouco de calma. Del trataremos algo máis.
    Hoxe tamén chegou ás miñas mans un libro musical: '50 aniversario da coral Polifónica de Ribadeo'. Moi ben coidada a edición, fotos que xa son memoria ribadense, artigos escollidos e relación de coralistas (histórica, con fotos) e actual, listado de actuacións ... outro libro a ver con un pouco máis de calma.

Homenaxe a Suso Peña

Hoxe foi a primeria xuntanza en prol da homenaxe a Suso Peña. Non sei como foi, pero sabereino: teño intención de participar, incrementando tamén a entrada que xa está na Galipedia. Hoxe tamén foi a actuación do Nadal na igrexa. Non me saíron fotos decentes, a que poño pode que sexa a mellor... Só un comentario máis. Chamoume a atención por primeira vez o do censo e estiven mirando o tema. Parece que se aplicaba naqueles tempo só á xente libre, e iso significa que a familia de Xesús o era, e pagaba a pena a viaxe porque o censo era algo así como o certificado da liberdade. Dixeron que o Xordán desemboca no Mar de Galilea e na realidade fáino no Mar Morto, pero eso é o de menos nunha xuntanza deste estilo. Tamén anunciaron a carreira pedestre de fin de ano (S. Silvestre); dame mágoa porque este ano non poderei ir: será a primeira (vez) que fallo dende a primeira (carreira). Digital Universe? Coido que non ten que ver coa Wikipedia (ou a súa versión galega, Galipedia) porque de xieto mergullado pretende negocio, a parte de que ó non permitir que colabore toada a xente, a xente 'interesante' sempre será en moito menor cantidade que se participa todo o mundo, e, ... e moitas máis cousas, pero de calquera xeito, sinto interese en ver a súa traxectoria no futuro, máis que nada para ver se non me equivoco. Por certo: dous anos despois de enviar un escrito ó Concello (22/12/03) , despois de non poder ser usado no congreso de EnCiGa (Ensinantes de Ciencias de Galiza), etc, comeza a reparación da cúpula de Sta. Cruz... Como comentaba a noite pasada, quérennos actualizar/modernizar/europizar o horario. Por eso, hoxe escribo algo máis cedo... :-). Como o prometido é débeda, o artigo relacionado con Hernán: --

Data: 18/05/2001

Fonte: In memoriam-O Son do Pobo abril-xuño 2001, collido de El Progreso/A Mariña de 18/05/01

Título: Hernán, o noso infiltrado

Autor: Pablo Villapol

Descrición: Nota nostálxica, artigo. Un artigo escrito ó día seguinte do pasamento ó calor dunha amizade. Autorización dada telefónicamente polo autor o 14/02/03

Comentarios: -

Un día non hai moito tempo, decateime de que a Hernán gustáballe a palabra "infiltrado", ou a lo menos, que a empregaba de cando en vez, a pesares de non ser desas de uso corrente. Comenteillo, e díxome que podía ser, pero que nunca o pensara. Agora que Hernán xa non virá máis a botar unha parrafada á delegación desta casa en Ribadeo, penso que esta carallada di moito del. Non era home que fose de usos correntes, era, desde logo, un tipo moi fóra do corrente. Tanto, que chegou a ser consecuente entre o que pensaba, o que facía e o que dicía. Cunha intelixencia á marxe de toda dúbida, nunca foi quen, a lo menos ante min, de ser nin siquiera un chisco de fachendoso en todos estes anos. Se non sabía algo, dicíao e punto. E en certo xeito, teño que dicir que él mesmo foi tamén un pouco un infiltrado nesta vida, un home sobresaínte e emprendedor entre a vulgaridade na que me incló e o deixarse ir que tanto adoecía. Ó final, fallouche un corazón que fervía por demasiadas cousas. Onde carallo estés, hei poñer un swing e lembrarme de ti.

Santos inocentes... ribadenses?


A imaxe (movida) do vello cine dame para este primeiro contacto co día dos Santos Inocentes. Como outras veces (prometo non avisalo moitas veces máis), hoxe farei a entrada diaria en partes, case con seguridade. O apremio de moitas cousas que contar, ideas que aínda non saen, outras que sairán, etc, fan que vaia pouco a pouco ampliando (e ás veces tamén corrixindo) o que meto.
Vexamos... o cine, de noite, movido e descuidado, sen uso. Mentras, a poucos metros de distancia, a proxección de outro documental do ciclo, 'La revolución no será televisada' (nos rótulos do mesmo, 'transmitida') fáise nunha pequena sá, a da Casa das Letras, e para pouca xente, a través dun proxector de vídeo e cunha cinta que calquera diría que está baixada de internet. Estaba entre os asistentes (comentarei máis tarde a proxección) e estaba tamén pensando nas diferencias entre eses dous edificios e a consideración que gozan hoxe. Outro elemento máis é que os dous son aparentemente privados, só aparentemente, pois o cine teatro pertence a unha asociación de tradición ribadense. Outras de hoxe: en Le Monde aparece a nova da existencia dun libro branco para tentar de cambiar os modos horarios españois (que xa escoitara por outra beira, pero que aquí aparece ben comentado), e a existencia de 'Digital Universe' que as novas pretenden equiparar á Wikipedia... en Ribadeo, pro fin xuntos nunha presentación dun convenio que aparentemente beneficia todos, os representantes dos tres grupos políticos municipais.
Como complemento, outra entrada de Hernán. Pero eso será despois de durmir, hoxe o corpo xa pide descanso.

20051227

Estética ribadenseCoido que de novo farei unha entrada en partes, esta vez temporais. é dicir, meterei o post ou artigo en varias veces desconectadas.
Aproveito que Chenchu me envía o cartel do novo concerto en primicia (supoño que tardará varios días en saír á rúa en Ribadeo, e así vai facéndose o anuncio) para postealo en conxunto co lateral do mercado. Teño claro que non o podo poñer (cartel xunto á foto) sen algunha advertencia ou comentario; aí van.
O primeiro comentario é algo xocoso: lembrando cando se dicía que era Hernán o da foto de portada do primeiro CD da banda (couas por outra parte dificil polo tema e época da foto), quero deixar claro que ese non é Hernán, e tampouco me parece Lourenço nin ningunha outra persoa que teña relación coa banda, incluídos chenchu e eu mesmo.
Segundo, a relación entre as imaxes é cousa miña pola oportunidade de que esta mesma mañá tomei a foto. Tampouco quero que se me indique como profanador de algo do xeito da imaxe do pianista co pequeno, de cú ó fotógrafo, que saíu no libro do 5º aniversario da Banda e foi criticada como unha falta de respeto.
Tras curarme en saúde cos dous primeiros comentarios, e como na foto non se ve ben, lembrar que a inscrición que leva o mercado é de 1935, doazón de D. Ramón González y Fernández (naturalemente está escrito 'Donación', en castelán), e o cartel tamén é unha doazón, aínda que sexa máis modesta. ero máis repetida porque Chenchu leva feito 'uns cantos' carteis para a banda.
Por último, outra precisión que para a maioría non será necesaria: a estética que deu lugar ó lateral do mercado, tipo de letra incluído, non é a mesma que a empregada para o cartel. Ou si?
Comentarios anteriores a parte, está claro que tanto o mercado como o cartel fan e farán a súa función. O cartel, atraer a xente á mensaxe do concerto (non indicar que na cabeza caben instrumentos e non música) e o mercado, deixando un espazo diáfona para o comercio, con luz suficiente e, ó tempo, bonito para o disfrute conforme a certos cánones.
... Desque me metín a crítico de arquitectura e deseño, non hai quen me pare. Por eso, aí vai tamén un comentario sobre unha peli que vin onte, a referida no post anterior, ó que espero darlle aínda un par de voltas, pero non me resisto a non poñela tal como está para facer un pequeno confrontamento co anterior, que si que é arte...
Aí vai:
--
Semilla. Recuperación de la Memoria

Despois do Nadal parece que hai unha certa resaca. Difumínase a propia festa, e máis neste tempo de compras e consumo que non había hai uns anos. Por eso o documental semillas (recuperación de la memoria) que foi proxectado hoxe na Casa das Letras pode producir un efecto máis beneficioso se cabe. Un Ribadeo que tenta ser engalanado convírtese nunha caricatura de consumo fronte á imaxe de anuncio do documental, cunha bandeira republicana lembrándonos non que houbo dúas españas, senón que tivemos outra España.
As imaxes de Xixón que comezan o docuemntal parecen ambientar, pero na realidade son un marco para o real, a vida actual da memoria que se tenta de recueprar: unha imaxe de normalidade. O visionado, feito cun formato inadecuado que estiraba ó ancho, non fixo desmerecer a forza da imaxe de Juan, Carmen e tantos outros que prestaron a súa memoria persoal para a recuperación da memoria colectiva. O exceso de luz nun autobús que onducía a algúns republicanos ó concerto de recuperación da memoria histórica que deu pé a este documental non resta un ápice o calor que se sente por exemplo co '¡Ay Carmela!' que resulta unha manifestación non de xente, senón de sentimentos nese concerto de xuño do 2004 en Rivas Vaciamadrid. Como un dos entrevistados manifesta. O dicir públicamente que existiu é tamén recoñer a existencia de moita xente, e do valor do que fixo. Neste caso, trátase de republicanos, xente da república española, pero a humanidade que se manifesta fai ese recoñecemento extensibvle a moita outra xente que obrou e viu a súa obra sepultada. Algunhas imaxes a cámara lenta, caras de persoas ou sinxelamente seres humanos fuxindo, recollen o sentido da canción, das palabras de fondo e focalizan a idea tanto como o fan os carteis pro progreso creados na república, que animan non unha idea de España senón unha idea de mundo.
As seccións do documental pasan rápido. Algunhas, porque se absorben. Noutras, non é só a absorción, senón o querer pasar largo e deixar a guerra, a destrucción, detrás. Así, cando chega a fin da contienda por medio do parte radiofónico, o contexto gráfico de fuxida da xente da un sentimento ó tempo de historia cambiante e ganas de pasar capítulo. Tendo relación con Ribadeo, a imaxe de Gregorio Sanz vénse á memoria.
É 'Al alba' unha canción, con planos curtos, e esceas de lonxitude media como en xeral no resto da película, aque introduce de novo a vida tras a morte da guerra.
A película, cos collages de diapositivas, entrevistas, visión da xuntanza concertística, etc., representa un ensaio de formas que se completa no capítulo adicado á transición, marcado polo 'españoles, Franco ha muerto' de Arias Navarro e o intento de golpe do estado do 81, a partir do que se corta un proceso de rememorización e xurde a 'construcción do esquecemento', a construcción del olvido á que fai mención a película.
Novamente dende unha perspectiva galega, o recurso a Castelao, 'non enterran cadavres, enterran sementes' cádranos perto para comezar o capítulo sobre o futuro.
Unha mostra que hai que interpretar en base á propia traxectoria persoal na historia deste país.

Sementes e Hernán Naval, temas relacionados.Despois do Nadal parece que hai unha certa resaca. Difumínase a propia festa, e máis neste tempo de compras e consumo que non había hai uns anos. Por eso o documental Semillas (Recuperación de la memoria) que foi proxectado hoxe na casa das letras pode producir un efecto máis beneficioso se cabe. Comparemos as dúas fotos. Un Ribadeo que tenta ser engalanado e se convirte nunha caricatura de consumo fronte á imaxe movida de anuncio do documental, cunha bandeira republicana lembrándonos non que houbo dúas españas, senón que tivemos outra España. Un comentario da peli? prométoo para outra entrada, mais non para agora: teño pensado meter unha cousa de Hernán. A ver se podo metela nun formato o menos descabalado posible dentro deste blog que elexín precisamente por pode meter fotos...
--
Nun formato no que primeiro vai a explicación de data, fonte, título e autor, así como unha descrición do texto ou imaxe, e que espero que siga saíndo de igual xeito cando poña algo de Hernán Naval. Por certo, todo o que se poña aquí sobre Hernán terá a aprobación de quen corresponda. Neste caso, fora xa dada para a publicación no que se tiña pensado como portal de Hernán. Unha cousa máis: como noutras ocasións, a autoría da separata e comentarios corresponde ben a Fernando Rodríguez ou a min.

Data: 06/2001
Fonte: O Son do Pobo abril-xuño 2001
Título: Batutas mestras para a Banda da Federación. Marcel van Bree e Hernán Naval diríxena
Autor: Luis Vázquez Rodríguez
Descrición: Nota nostálxica, artigo. Un artigo escrito ó día seguinte do pasamento ó calor dunha amizade. Autorización dada telefónicamente pola Federación Galega de Bandas de Música Populares o día 14/02/03
Comentarios: artigo acompañado de unha foto da presentación e dúas reseñas-facsímil correspondentes á prensa do día seguinte (20/11/00), presumiblemente de “El Correo Gallego” e “La Voz de Galicia”.

O pasado 19 de novembro, o Auditorio de Galicia foi, una vez máis, o escenario propicio para que os sons das bandas de música deleitasen a tódolos que encheron coa súa asistencia o citado Auditorio.
O motivo non foi outro que a presentación e posta en escena da Banda Sinfónica da Federación Galega de Bandas de Música Populares.
Baixo a experta batuta do mestre Marcel van Bree, a banda interpretou un repertorio ameno e vairado tal como o pasodobre en compás de ¾ titulado “Arnoldo” de Hardy Mertens, “Mannin Veen” de Hadyn Wood, “Encantation and Dance” de John Barnes, “Viva Navarra” de Joaquín Larregla, “Danzas Armenias” de alfred Reed e, como colofón final, temas variados e coñecidos de películas de Charlie Chaplin. Para agrado do público, o mestre Hernán Naval, subdirector da Agrupación, tomou a batuta para dirixir o 2º movemento da Sinfonía nº 2 de Andrés Gaos, arranxado por él mesmo para ser interpretado por Banda.
A Xunta Directiva da Federación non se cansará de agradecer o sacrificio e o esforzo de músicos e directores que, durante catro domingos, xunto co día da estrea, é dicir, cinco xornadas completas, dedicaron o seu tempo de lecer a ensaiar para sacar este proxecto para adiante. Tamén agradecemos a colaboración das Bandas, que informaron e permitiron que os seus compoñentes estiveran presentes, porque había músicos de máis de 30 bandas das que forman a Federación.
A esta Banda, que conta co amparo da IGAEM, desexámoslle poder vela actuando, máis cedo que tarde, en clquera outro escenario de Galicia, así como na celebración da VIII Asamblea da Confederación Española de Sociedades Musicais, que se celebrará na Comunidade Valenciana no outono de 2001. Así mesmo agardamos que a Confederación Europea a convide a participar nunha das súas asambleas.
Dicir por último que esta Banda recibíu os parabéns de moita xente e o recoñecemento por abonados da propia Filharmonía de Galicia que ten a súa sede neste Auditorio.
Gracias pola vosa colaboración e ata pronto.

20051226

Carámbano, caramba!

Parece que o frío amaina un par de días. Pero outra testemuña de como foron as cousas por cerca de Ribadeo (neste caso, Vilalba), está na foto da beira: unha estalactita formada a partir dunha goteira nunha billa ó exterior.
Polo demáis, por ribadeo, sen novas no Nadal, sempre aprece un tempo adicable á meditación, no que replantearse a vida e demáis, por eso dos desexos do novo ano, e a pesares do consumo e das creencias persoais de cada quen, un tempo diferente. Ás veces, non se quere, ás veces estáse a desexar que chegue, pero non é doado estar indiferente ante esta época, pour unha ou outra razón. De calquera xeito, cos villancicos consumistas que levan varios días tocando na rúa a base de altofalantes, tamén é difícil retraerse apra estar desfrutando interiormente do tempo de Nadal. E Máis aínda se pola noite, unha tras outra, o ruído da movida non deixa durmir ( e polo tanto, fai máis dificil pensa). Coido que non comentei que nesta data, tras non autorizar a extensión de horario a delegación provincial, non hai sonómetro (está en revisión, un ano máis, en época difícil) nin policía municipal a maioría dos días do Nadal. Movida haina todos, incluída noiteboa, e por suposto, o fin de ano. E por suposto, peche tardío e ilegal: de eso, xa falarei máis adiante.

20051225

... e chegou o Papá Noël a Ribadeo


Onte dicía que era Nadal, e desexaba un bó día. Bo, pois agora xa chegou o santa Claus. E se non, con botar unha ollada á prensa xa está solucionado o tema: Unha fonte diante do parador, 70 000€ (anunciada xa varias veces, con motivo da idea, de obter os cartos, do concurso, e agora da concesión da obra a Aquagest). Axuda para un centro xeriátrico (esta, só solicitude, pero coma quen di, 'eso está feito', pois o alcalde tamén ten dito que non lle gusta anunciar cousas antes de telas seguras). Adicación dun parque ós indianos (esta vez, só querencia do alcalde, pero é de imaxinar que non aberá problema, pois se trata do xardín de Sela reconstituído, eso sí, a traverso de 216 000€ que calcularon de xeito redondo) como comezo dunha ruta dos indianos cara ó pobo e ó exterior, e que coido que facía falla, si señor.
Unha disgresión aquí: ás veces, gustaríame facer como en programación informática: anidar os parénteses, para expresar, por exemplo no caso anterior, dentro do paréntese que fixen, un (como fixeron?) e así sucesivamente. Fin da disgresión.
O PP estudiará a proposta do parque de bombeiros (anda que non se leva falado esta tempada do tema!). O novo recheo xa está coa primeira capa de asfalto, logo pode dicirse que rematado. A Xunta instalará no novo pavillón unha tarima flotante (lémbraste de cando había problemas porque a Xunta non pagaba non sei que cousa e o pavillón non daba tirado?). Ribadeo serve como exemplo de estudo ós membros do programa PAGUS, programa de asistencia e xestión urbanística (non sallo do meu asombro... ou será para ver como non se fan as cousas? home, tampou creo que sea un exemplo de todo o malo...). Jacobo Rodríguez, co equipo da Universidade de Salamanca, logrou un bó posto na carreira 'Lugo Monumental' (a ver se o collo e tamén a el lle saco unha foto), e ata o PP aumenta considerablemente o seu número de afiliados. O bipartito únese para o novo PXOM (en outras circunstancias, en outro día, diría: horror, non!). E ata a Suso Peña lle van facer unha homenaxe, ben merecida na miñá opinión, por certo (na ligazón que poño está dende vai tempo parte da miña homenaxe).
Claro que hai partes obscuras, como di Paco Rivas, na xestión ambiental, pero no inverno co frío nótase menos o cheire ou os desagisados, ou que o concello deixa de patrocinar o premio 'Dámaso Alonso', pero indúcese (non dedúcese) que buscará financiación privada, e todos contentos: estamos en Nadal,e algo así como 'to o mundo é güeno' (con bó non quedaba moi ben, e hai que facerlle concesión ó Santa, que se non, para o próximo ano non trae nada.
Con todos os agasallos anteriores, xa me esquecía de que no Nadal o frío soe rondar, e este ano, máis que rondar, entrou, con varios días de xeadas, e temperaturas do orde de cero graos antes de cambiar de xornada pola noite, e varios baixo cero nas parroquias do interior. Que frío, que frío, que frío, que vai por aquí, ...

20051223

É Nadal en RibadeoXa con anterioridade fixen unha entrada co artigo 'Nadal en Ribadeo', co que non debo voltar a titular de xeito exactamente igual, máis, é Nadal, tamén en Ribadeo (en realidade, agora mesmo, día de Noiteboa), e hoxe compre dicilo: Bó Nadal.

Ribadeo antigo

Chegou ás miñas mans unha copia dunha vella enciclopedia (só sei que os datos da mesma son de 1926), e mira por onde, o escudo de Ribadeo tiña outra apariencia... parécese menos ó actual que o plano do antigo Ribadeo ó do actual. As chaves? A estrela? As ondas do mar? Nada de eso aparece. O que si parece é un enigma que tentarei de enterarme como pode ser resolto, pois as diferenzas son evidentes.


En canto ó plano de Ribadeo, son pequenas cousas as que chaman a atención, dende que a chegada ó embarcadeiro de mineral presenta unha asimetría que hoxe non se deixa ver a que a actual Avda. de Galiza-Avda. de Asturias corta parte que xa estaba edificada a principios do pasado século, ou o detalle da baixada a Mirasol que finaliza nunha sinxela rampa despois de facer un zig-zag, ou a estructura de árbores no parque, ou ...
Hoxe as novas implican a unha pista de atletismo que se pretende para Ribadeo (avisando de que antes se cubriron as necesidades para o fútbol), un ciclo de documentais e crítica cinematográfica, unha dinamización do sector hosteleiro (calquera o diría que está sen dinamizar), a presentación esta tarde do libro 'Do vello Ribadeo', de Eduardo Gutiérrez, unha obra de títeres mañá, a finalización da expo de cerámica de Buño na oficina de Turismo, ... pero sobre todo, o previsible corte da carretera de acceso ó porto despois da cosntrucción dunha garita de Portos para o acceso. Como se non se avisara con tempo pola miña parte e polo Tesón, como se o mesmo alcalde non estivera con cambiachaqueta na manifestación convocada contra o recheo, como se... en fin, mellor parar, que de desgrazas está o mundo cheo.

20051222

Vistas de Ribadeo

Non é difícil de comprender que cada quen teña un punto de vistas diferente ós demáis. As cousas pódense mirr de moitos xeitos, e as perspectivas resultantes, diferentes (eso, sen incluír a interpretación posible, que depende da historia propia de quen está a interpretar). Coido que vai algún tempo Julián marías escribiu un libro que comezaba con algo así como o que remato de dicir, se ben en troques de despachalo en un par de liñas, empregaba pode que un par de capítulos.
Adxunto unha práctica de percepción diferente: catro fotos agrupadas de dúas en dúas tomadas por parellas dende lugares alonxados só uns poucos metros. Un par, dende o mesmo lugar do paseo marítimo pero con diferente orientación, o asfaltado do novo recheo de Mirasol contrastando coa vista Liñeira-As Figueiras, da outra beira da ría. O outro par, dúas fotos coa mesma orientación pero un desprazamento duns metros, unha dentro da igrexa de Sta. Clara e outra xusto fóra, enfocando cara ós edificios novos da praza da música.
Puntos diversos de vista tamén os mantidos hoxe na parolada de onda cero na que participei, xunto con Álvaro Doural e Antonio Vilariño, cos temas da marbellización da costa, o decreto do alcalde para aboar as subas ós funcionarios cando está parado o aumento e non houbo tempo de máis, aínda que estaba previsto outro máis. Na marbellización da costa a cousa estivo clara: non hai dereito, pero o malo é que xa hai sxeito dende vai tempo para permitir aberracións, co que a cousa se complica. Respecto á orde de pago, de fondo, acordo, pero mentras que eu mantiña que o alcalde debe dar conta en cada situación a parte das eleccións, Álvaro opinaba máis ben que era no momento das eleccións onde había que demostrar as cousas. En fin, despois de ver como se ganan algunhas eleccións tendo o resorte do poder, non cambiei de pensamento: o alcalde é un servidor público, e como tal, debe servir, aínda que lóxicamente tome as decisóns que mellor lle parezan. As leis tamén hai que interpretalas e ir ó esprito e á ética e non só á letra: evidentemente, se aplicamos só a letra das cousas, o mundo sería invivible. De calquera xeito, por fin oio nun destes 'tête a tête' antes que o diga eu que o concello non informa, que ten desatendido neste sentido ó persoal.

Pero, xa estamos no Nadal?Non e si. Sorprende que os xornais leven xa días comentando o prezo das viandas de Nadal como a grande nova, ou a inversión en lotería (hoxe xógase e a xente xa avanza que se toca, non traballa, coa mentalidade de que os cartos son vida e o traballo é a escravitude para vivir), e ó tempo siga a vida normal. Vida normal que inclúe, en Ribadeo, a dimisión días atrás de Azucena González como concelleiro, as cábalas sobre a súa dimisión e quen será o substituto e tamén a orde do alcalde de pagar os incrementos de soldo previstos aínda que a cousa estea no xulgado e o convenio anulado. Vamos, cousas do alcalde, quen me ten dito, referíndose a el, 'fago que me sae dos ovos' (teño unha testemuña do dito). Parece que dos ovos, si, non da cabeza, ao menos tratándose dos cartos de todos. Despois de eso, non me estrañaría que se quedara tan campante tendo que indemnizar a Acuinor polo tema da piscifactoría en Meirengos se chega o caso.
Respecto á substitución de Azucena, por motivos persoais, coido que o seu substituto natural, Gonzalo Trenor, podería facelo ben. O caso é que está en Santiago. Xa cando se tratara de substituír este mesmo mandato a outra concelleira do PP correra a lista, e esta vez, na rúa, barállase de facer o mesmo. Xa será o que sexa.
As fotos, como as novas, de calma: da gardería (sen nenos, e polo tanto, na sombra), tomada dende unha nova terraza á que polo momento se pode acceder por un pequeno pasadizo dende a rúa Bós Aires, e, dende o mesmo sitio, sobre os tellados do Ribadeo vello, a Ponte dos Santos. 'Pronto' será reformada para dar lugar á autovía e teremos unha vista algo diferente. 'Pronto'...

20051221

Falando de educación, Ribadeo ten algo que dicir.Ben, ao menos, que escoitar e enterarse. Coido que eso debeu ser o que moveu á ANPA A Faxarda do CEIP Gregorio Sanz a promover onte 20 de decembro un debate sobre a LOE na Casa das Letras. Farruco Graña estivo de presentador dos dous encargados de educación (PSOE e BNG) no parlamento galego. O PP, invitado, esta vez refusou o acudir.
A presentación fíxose dende un punto de vista político, pero tamén, a auga pasada tras a aprobación do proxecto na cámara baixa o día anterior. Como dixen nunha intervención, creín que ía ter que estar de pé (cheguei uns minutos tarde) pero estiven sentado entre non máis de 30 persoas nos mellores momentos de asistencia. Para Ribadeo, eso da unha idea do interese que se deixa sentir pola materia e do pouco traballo que os partidos fan (e en xeral se fai) por implicar á cidadanía nas leis como algo seu, como algo no que colaborar. Por aí ía o meu comentario ó exposto, máis que por que significara un modelo de partido ou non (algo que, por outra parte, coido que non é moi doado ter se non se define antes o que significa para cada poseedor do modelo o que é a educación), e polo tanto o resto de implicacións.
Queden as dúas fotos de hoxe, o faro vello que marcaba a entrada en Porcillán dende o alto e unha solitaria rosa brotada en condicións nada doadas na rúa San Miguel (que por certo conducía ó faro) como unha alegoría educativa en Ribadeo: os froitos, a beleza, xurde en lugares inhóspitos, aínda que a guía que debe iluminar o camiño esté devaluada e se aposente unha casa enteira adicada 'só' a vivir para manter unha pequena luz de faro portuario. Nin esa pequena luz se pode despreciar porque nalgún momento é necesaria, nin esa pequena flor deixa de ser bela por estar entre maleza e uralitas limitantes de edificios xa construídos que non poden competir con ela en moitos aspectos a pesares do seu volume e tela rodeada. A educación hoxe está acosada por outros intereses que poden ter moitos disfraces, ser moi amplios, ... pero que non deixan de ser alleos á materia educativa. Sen nomealo así direitamente, senón facéndoo con outros nomes pode que máis concretos, diso versou tamén a xuntanza de onte.

20051220

Amence, que non é poucoEn realidade, aínda non amaneceu. O lixo está sendo recollido agora ós peś da casa, pero é de esperar que amaneza como tódolos días. Por que logo eso de 'que non é pouco'? Vale, na realidade, é un dito, pero que ven a conto porque algúns días parece que non só é que coste levantarse da cama, senón tamén que lles costa vir. En Ribadeo, días atrás, descubriuse un brote de salmonelose e hoxe entrégase o premio Dámaso Alonso. en medio, Onte comezou unha xuntanza do PAGUS, aproveitamento internacional de cartos públicos que financia o museo virtual que terá Ribadeo (remato de enterarme que os museos de tódolos participantes terán un mesmo portal... :-) )
Parece como se convivira unha falta crónica, neste caso, de saúde, con fastos, para o caso, o premio (financiado pola fundación Fernández Latorre, ó que parece) e cun aproveitarse de cartos para facer cousas que nacen algo desvalorizadas (...mira que non ter un portal propio para o museo virtual de Ribadeo, é dicir, non estar na mesma páxina que www.ribadeo.org...
Logo, ánimo, que é un día máis, non só para vivir, senón tamén para construír, por exemplo, Ribadeo, este pequeno terruño que forma parte da Terra (con maiúsculas) que nos acolle a todos, aínda que parece polo que se ve polo mundo que a uns máis que a outros (que llo preguntes ós das pateras).
Que pequeno é o mundo para dar cabida a tanta cousa (ía dicir tanta desgraza, pero o certo é que coas dificultades pertinentes, gústame vivir e fago esforzos por estar vivo e manter vivos ós demáis, dentro das miñas posibilidades) A cousa é que do pico dunha grúa (técnicamente, 'guindastre') o mundo vése máis pequeno. A falta dun 'aereo' como dín os italianos, subín a un guindastre e tomei algunhas fotos. Aí van dúas, as que amosan dous dos tres centros públicos de ensino reglado de Ribadeo, o IES Porta da Auga, co seu centro de verde entre os edificios principais e máis antigos do mesmo, e con Santa Cruz ó fondo, o CP Gregorio Sanz, que co seu nome fai lembrar tempos difíciles e valentes e a min, lamentar o ter posto un título rimbombante para algo que, nunha situación auténticamente difícil, non sería nin considerado. Pero non o vou cambiar: non se me ocorre outro antes de poñerme a traballar para ganar o pan. Que teñades bó día.

20051218

2ª entrada de hoxe: a biografía de Hernán (Hernán Fernando Naval Parapar)

- Realizada por Fernando Rodríguez e Antonio Gregorio. Imaxe dun cartel realizado por Chenchu (aínda non lle dixen nada... agora paso a eso)

Biografía de Hernán Fernando Naval Parapar

Naceu en Viveiro e foi feliz en Ribadeo. Ese podería ser un resume minimalista da súa vida. Pero non podemos cinguirnos a un breve comentario que ademáis carecería da amplitude abonda para ter unha base mínima de obxectividade. O que se presenta a continuación é prácticamente unha fusión de partes textos anteriores referidos á súa biografía, que esperamos ter feito coa visión suficiente para que sexa a base de lectura e comprensión da súa obra e a súa persoa.


---


Hernán Naval Parapar nace en Viveiro (Lugo) o cinco de agosto de 1962. É profesor titulado de trompeta e solfexo nos conservatorios de Lugo, A Coruña, Santiago e Madrid. A súa actividade profesional desenvolveuse no campo da música: foi profesor do conservatorio da súa vila natal ata 1991, fundou e dirixiu a coral Polifónica de San Cibrao entre 1987 e 1989, período no que estreou varias obras corais. Desde 1992 dirixiu a Banda de Ribadeo (logo Municipal e logo aínda Sinfónica, quedando co título de Banda Sinfónica Municipal de Ribadeo), municipio no que residiu no último decenio da súa vida. Con ella, dirixiu concertos didácticos e tocou en lugares como Madrid, Barcelona ou Lisboa.


Tras comezar a traballar na Academia de Música Carlos A. Fernández-Cid, que abriu as portas da súa man ó ser contratado por Amadores da Música, foi tamén promotor da Escola Municipal de Ribadeo, a que dirixiu desde a súa fundación en 1993. Co apoio e patrocinio do Excmo Concello, a Escola Municipal de Música de Ribadeo foi o primeiro centro das súas características fundado en Galicia (ano 1993), centro que no momento do seu pasamento contaba con 230 alumnos. Foi Vicepresidente da Asociación Galega de Escolas Municipais de Música (AGEMM) ata o seu pasamento, así como director da Big-band desta asociación, coa que participou no VI Festival de Música dos Xoves Europeos que se celebrou en Trondheim (Noruega) do 31 de maio ó 4 de xuño do ano 2000 (organizado pola EMU-European Musicschools Union). Foi tamén promotor da Banda da Federación Galega e segundo director da mesma, dirixindo a Agrupación xunto co seu director titular Marcel van Bree, o día da súa estrea no Auditorio de Galicia, e cun arranxo feito por el mesmo do Segundo Movemento da Sinfonía nº 2 “Nas montañas de Galicia” de Andrés Gaos.


No campo da música, son tamén da súa autoría son dalgunhas obras corais e instrumentais estreadas (Lonxe do mar, Mar por médio, Portbou-Saraxevo,...), das cales dúas (Portbou-Saraxevo e Lonxe do Mar) foron gravadas pola BSMR baixo a súa dirección. Conserva ademais varias obras sen estrear.


Fóra do campo da música, foi presidente da asociación cultural “Sementeira” de Viveiro entre 1985 e 1992. Durante o cargo a asociación publicou “Abril no Pastor Díaz”, un caderno con poemas inéditos de varios escritores galegos (Pilar Pallarés, Manuel María, Novoneyra...), que Hernán Naval prologou e editou. Nesta época promoveu diversas campañas, como a de salvamento do „Pastor Díaz“. Durante este período foi tamén vicepresidente da Federación Galega de Asociacións Culturais. Posteriormente, foi directivo en Ribadeo da A.C. Francisco Lanza.


Hernán Naval ten contribuido, como relator, conferenciante e articulista, á divulgación dun novo discurso sobre o papel socio-cultural das Bandas amaters e á formación da xuventude, organizando en Ribadeo, en 1994, un importante Congreso de Bandas de Música Populares de Galicia e participando en diversos foros.


As súas afeccións literarias datan da súa mocidade. Ten publicados uns dous centenares de artigos en diversos medios: El Progreso, La Voz de Galicia, A Nosa Terra, Alborada (revista do Centro galego de Barcelona), Doce Notas (revista de ensino musical de ámbito nacional)...Os seus escritos pertencen a campos tan diferentes como a política, a música, a crítica cultural ou mesmo a crítica de televisión. Tamén escribiu diversos relatorios para congresos de educación musical, algúns deles pendentes de publicación. Proxectaba reunir nun libro os artigos “menos circunstanciais” que escribiu sobre música.


A súa única publicación literaria é a obra teatral Comunicando (Traxicomedia con parabellum. Nun acto), que acadou un accésit no concurso de teatro breve do colectivo Buril de Burela (1989); a obra publicouse no número oitenta e tres dos „Cadernos da Escola Dramática Galega“. Manuel F. Vieites, en La nueva dramaturgia gallega, recoñece que “insinúa interesantes perspectivas”. Outras obras do autor, inéditas, son Final coherente (accésit no mesmo concurso de teatro breve en 1988) e o conxunto Díptico en modo menor, composto polas obras Bolero e Con morbo.


Ten escritos dous relatos breves inéditos e uns vintecinco poemas, que lle gustaría ter completado cunha dúcia máis e logo publicado, posto que afirmou estar moi satisfeito con algúns deles.


En política, dende os seus tempos de estudiante foi militante nacionalista e actividata. Foi candidato ó Senado nas eleccións xerais do ano 2000 polo BNG.


Morre dun ataque ó corazón na noite do 16 ó 17 de maio de 2001.


Pequeno (e sabemos que incompleto) curriculum vitae:

5º de Solfexo polo Conservatorio Profisional de Música de A Coruña.

5º de Trompeta polo Conservatorio Superior de Música de Madrid.

5º de Piano polo Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

3º de Harmonía polo Conservatorio de Madrid

2º de Historia da Música polo polo Conservatorio de Madrid.

2º de Estética Musical polo Conservatorio de A Coruña

2º de Conxunto Coral polo Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela.

Curso de Historia do Arte e da Cultura no Conservatorio de Santiago.

Curso de Acústica Musical no Conservatorio de Santiago.

Curso de Repentización, Transposición e Acompañamento no Conservatorio de Santiago

Diplomado en Trompeta e máis en Piano polo Conservatorio de Santiago.

(Todo este expedente académico pode ser avaliado pola correspondente certificación oficial, mesmo incluindo calificacións.)


Traxectoria profisional:

Trompetista e percusionista da Banda Municipal de Música de Viveiro, na que chegou a desempeñar funcións de sub-director. Durante algún tempo formou parte da Xunta Directiva desta agrupación. A pertencia desde os 9 anos á Banda de Viveiro serviulle para hoxe coñecer a técnica e manexo de todos os instrumentos empregados nas bandas populares.

Director da Coral Polifónica do CIT (Centro de Iniciativas Turísticas) de San Cibrán (Cervo)

Director da Escolanía do Coléxio público de EXB do Vicedo, en formación.

Profesor do Conservatorio de Música de Viveiro.

Autor dunha série de obras polifónicas para Coro mixto, das que ten estreado as cancións “Abrelle a porta o día” (sobre un poema de Dario Xoán Cabana) e “Sirena” con letra de Mario Benedetti.

En breve sairá do prelo un poemário do escritor Miguel Sande (en Ed. Galaxia) que inclúe un “lieder” composto por Hernán Naval sobre o poema final do libro.

Ten traballado como arranxista para orquestras de música lixeira

Ten publicados artigos sobre Música e Cultura en diferentes publicacións galegas.

.....


Bibliografía usada:

AUTORES RIBADENSES EN LINGUA GALEGA. Cadernos de investigación do IES Dionisio Gamallo Fierros Nº 3, 2001. nota: A redacción final deste traballo realizouse no verán do 2000; non figuran, lóxicamente, datos posteriores

O SON DO POBO Nº 14 ABRIL-XUÑO 2001

LA COMARCA DEL EO, 28 de Maio do 1989 – Nota informativa sobre o inicio dunha academia privada co obxecto de formar unha Banda de música en Ribadeo firmada por A Comisión Xestora do que logo sería Amadores da Música.


Píldoras:

...“jóvenes alumnos puedan comprender la estructura de una obra... para lo cual recibirán explicaciones de Hernán Naval, director de la formación musical quien también ha diseñado el guión de la actuación...El concierto con fines pedagógicos...se les entregará a los asistentes una guía didáctica ilustrada y un formulario...“

(LA VOZ DE GALICIA 21 de maio do 1993 Naval dirige hoy a la banda de música ribadense en un concierto didáctico)

....“Ó redor do seu traballo consegueu artellar o rexurdimento da banda de música que sacou da nada ata convertela nunha potente formación con máis de oitenta músicos e que pasou a ser banda sinfónica. Baixo a súa batuta, a banda ribadense marcou fitos importantes coma a publicación dun compacto no ano 97 e tiña case ultimada a grabación do material para dous discos máis. Ademáis, fixo un gran traballo na escola de música, atraendo a centos de rapaces.

(O PROGRESO 18 de maio do 2001- “finou dun infarto o profesor hernán naval, director da banda municipal de ribadeo)


....“Hernán Naval presidió la agrupación cultural Sementeira desde 1984 al 92.Durante este período desarrolló una intensísima labor cultural: mantuvo un programa radiofónico y diseño la campaña: Salvemos o teatro “Pastor Díaz” en el año 88, entrevistándose entonces en dos ocasiones con el conselleiro de Cultura en esa época Alfredo Conde....

...El músico viveriense también organizó el primer Encontro de asociacións culturais da Mariña que se celebró en el 89 en la ciudad del Landro, fue vicepresidente de la Federación de Asociacións Culturais Galegas y colaboró en la prensa comarcal. Con sus artículos de opinión apoyó muchas iniciativas culturales en A Mariña. Hernán Naval participó como profesor en la puesta en marcha del conservatorio de música de Viveiro y fue un miembro destacado de la banda municipal....

EL PROGRESO 27/5/2001 “sementeira homenajeará en viveiro a hernán naval, que fue su presidente nueve años”.


....“Adiantándose aos tempos puso en marcha unha escola pioneira en Galiza, unha Banda Sinfónica Municipal que marcaría un fito no mundo das bandas populares; espertou en todos nós, e especialmente na nosa mocidade, unhas inquedanzas musicais, e culturais en xeral, que encherían de ilusión, sentido e vigor a actividade cultural de Ribadeo, de toda a Mariña e máis alá da nosa comarca....

extracto do texto da carta que se apresentou ó concello para que a escola se convertese en „escola hernán naval“ 2002

-- Atención: No blog hai máis material sobre Hernán. Por exemplo, aquí (non é o único sitio, nin moito menos) --

Domingo activo por Ribadeo

Os domingos case sempre son días especiais, concebidos para o 'dolce far niente' e estragados polo 'non sapere niente far'. Neles ás veces atopamos unha laboriosidade que non se pode desenvoltar os días de diario e outras un desasosego por non saber que facer ou coidar de non facer nada contra o que lle pide a un o corpo. As dúas fotos de hoxe van por ese camiño, en exploración do que fan e poden facer os pequenos de Ribadeo. En unha delas, os rapaces aproveitan o domingo pola tarde a nova, recén estreada e xa a falta de algún aditamento, 'U' para facer valer o que saben no monopatín, tempo despois de desaparecida a anterior no parque de S. Francisco. Esta, certamente, está un pouco máis lonxe do centro, á beira do primeiro pavillón polideportivo. A outra, é algo máis triste: a valla da a imaxe de que se perderon outros dous parterres do parque, ganando o cemento. Fixen unha procura no sixpac e atopei o seguinte:
O conxunto do parque e terreos libres de casa direitamente conectados con el (por exemplo, xardín dianterio da aduana ou lateral do concello) ocupan arredor de 1,68Ha (16800m2). O terreo limitado pola igrexa e os muros do parque (incluíndo o paseo central) ocupan uns 9000m2. Se collemos como parque só ese terreo, atopamos de xeito aproximado unhas superficies de 400m2 ocupadas por verde e árbores no parque de S. Francisco (zona oeste) e uns 1900m2 no parque este (Pza. España), o que fai 2300m2, é dicir, só da orde da cuarta parte do que chamamamos parque é verde. O resto, terra sobre a que se camiña, asfalto, adoquín, ... o caso é que lle chamamos 'Parque', o 'Parque' insignia do pobo, que ten uns 0,25m2 por cada habitante do concello.
Só unha pequena reflexión para ver a que nos está levando a planificación/desplanificación urbanística en Ribadeo.
Xa non me quedan folgos, despois desta asfixia, para dicir moito máis. Para airearse, coller un bo libro e poñerse a leer. Falta fará buscar saída por outros sitios e non polo 'Parque' ribadense.

Hernán (Hernán Naval), escritos e prensa (VII)

Só unha nota: remato de postear 6 entradas sobre os escritos e prensa de Hernán (Hernán Naval). No primeiro está a clave de orde para comprender cada unha das entradas que ten. Máis aló, a entrada 'NORMAL' correspondente ó 17/12/05. Un pouco de comprensión para os que non saben nada de Hernán por parte dos que si saben, ou viceversa. - Outra cousa: Estou (días despois) retitulando os artigos poñendo entre paréntese o nome co primeiro apelido por cuestións de promocionar o posteado nos buscadores. - 

Ligazóns ó listado de entradas sobre Hernán (ata o momento):  

Hernán Naval, escritos e prensa VII

Hernán Naval, escritos e prensa VI  

Hernán Naval, escritos e prensa V  

Hernán Naval, escritos e prensa IV  

Hernán Naval, escritos e prensa III  

Hernán Naval, escritos e prensa II  

Hernán Naval, escritos e prensa I

Hernán (Hernán Naval), escritos e prensa (VI)

28/10/96
LA VOZ DE GALICIA
HERNÁN NAVAL MANTIENE SUS CRÍTICAS AL ALCALDE A QUIEN ACUSA DE AUTORITARIO
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

28/10/96
LA VOZ DE GALICIA
NAVAL AFIRMA QUE EL INICIO DEL CURSO SE RETRASARÁ SI ANDINA NO FIJA EN BREVE UNA FECHA OFICIAL
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

28/10/96
EL PROGRESO
NAVAL SIGUE EN LA ESCUELA DE MÚSICA "POR COMPROMISO"
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

29/10/96
LA VOZ DE GALICIA
RODRIGUEZ ANDINA DICE QUE EN EL CASO DE HERNÁN NAVAL "A LEI DETERMINA QUEN TEN A RAZÓN"
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
A RESEÑAR QUE HERNAN NON DIMITIU POR RAZÓNS LEGAIS, SENÓN DE APOIO.
30/10/96
EL PROGRESO
GREGORIO SIGUE PRESIDIENDO AMADORES DA MÚSICA
RIBADEO BENI MÁNTARAS
RESEÑA PRENSA
Non
OUTRO RETOMAR A XESTIÓN PARALELO, AÍNDA QUE POR MOTIVOS DIFERENTES
02/11/96
LA COMARCA DEL EO
EL PRESIDENTE DE AMADORES DA MÚSICA PRESENTÓ SU DIMISIÓN
DIONISIO FRANCO
RESEÑA PRENSA
Non

08/11/96
EL PROGRESO
A BELEZA DAS PANCARTAS
HERNÁN NAVAL
ARTIGO
Non

09/11/96
LA COMARCA DEL EO
AMADORES DA MÚSICA PRETENDE RENDIR UN HOMENAJE A CHOUPIN
DIONISIO FRANCO
RESEÑA PRENSA
Non
OUTRO DOS ENFRONTAMENTOS CON HERNÁN, TRATANDO DE RESOLVERSE, COUSA QUE NON SE LOGRARÍA
17/11/96
EL PROGRESO
O TRABALLO COMPENSA CANDO TOCAMOS
RIBADEO PABLO VILLAPOL
ENTREVISTA A HERNÁN NAVAL

20/11/96
EL PROGRESO
GRUPOS DE LA BANDA ACTUARÁN PARA CELEBRAR SANTA CECILIA
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

27/11/96
LA VOZ DE GALICIA
UNA SENTENCIA OBLIGA A NAVAL A SEGUIR COMO DIRECTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

27/11/96
EL PROGRESO
NAVAL DEBERÁ SEGUIR AL FRENTE DE LA ESCUELA DE MÚSICA
RIBADEO BENI MÁNTARAS
RESEÑA PRENSA
Non

28/11/96
LA VOZ DE GALICIA
HERNÁN NAVAL MANTIENE SUS CRÍTICAS AL ALCALDE, A QUIEN ACUSA DE AUTORITARIO
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

28/11/96
EL PROGRESO
NAVAL SIGUE EN LA ESCUELA DE MÚSICA POR COMPROMISO
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non
AÍNDA QUE O CENTRO NON IMPORTABA DAQUELA Ó CONCELLO, Ó SEU DIRECTOR SI E CONFIABA NOS SEUS ALUMNOS E NO SEU PROXECTO PEDAGÓXICO-CULTURAL ESTABA DISPOSTO A DEFENDELO E DEMOSTRAR QUE A CULTURA NON SE FAI CON CARTOS A MANSALVA SENON CON IDEAS E PRINCIPIOS
30/11/96
LA COMARCA DEL EO
LA ASOCIACIÓN AMADORES DA MÚSICA HONRA A SU PATRONA

NOTA INFORMATIVA
Non

30/11/96
LA VOZ DE GALICIA
NAVAL ANUNCIA QUE COMO ESTÁ"FARTO"DE SU JEFE NO TRABAJARÁ MÁS DE LO QUE DICE SU CONTRATO
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
COUSA QUE NON CUMPRIU ATA O DÍA DO SEU FALECEMENTO
30/11/96

MÚSICA DE CÁMARA RIBADEO
HERNÁN NAVAL
PROGRAMA CONCERTO
Non

14/12/96
LA VOZ DE GALICIA
AMADORES DA MÚSICA DIFUNDE EL PROYECTO DE LA BANDA MUNICIPAL A TRAVÉS DE INTERNET
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
UNHA DAS PRIMIERAS PÁXINAS WEB DA ZONA
14/12/96
EL PROGRESO
LA BANDA EN INTERNET
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA

21/12/96
LA COMARCA DEL EO
A BANDA PREPARA O SEU CONCERTO DE NADAL

NOTA INFORMATIVA

28/12/96
LA COMARCA DEL EO
MAÑÁ CONCERTO DE FIN DE ANO DE BANDA MUNICIPAL

NOTA INFORMATIVA
Non

31/12/96
EL PROGRESO
LA BANDA DE RIBADEO ABARROTÓ LA IGLESIA
RIBADEO BENI MÁNTARAS
RESEÑA PRENSA

31/12/96
LA VOZ DE GALICIA
MÚSICA NAVIDEÑA SERVIDA CON HUMOR
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA

31/12/96
LA VOZ DE GALICIA
TIMBRES DE BICI, EN EL CONCIERTO NAVIDEÑO DE RIBADEO
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA

01/01/97
BANDA MUNICIPAL DE RIBADEO
BANDA MUNICIPAL DE RIBADEO 5 ANIVERSARIO 1992-1997
VARIOS/ASOCIACION AMADORES DA MÚSICA
PUBLICACIÓN EDITADA CO GALLO DO 5º ANIVERSARIO DA BANDA MUNICIPAL DE RIBADEO
Non
ESTE LIBRO TAMÉN DESATOU CERTA POLÉMICA POLOS ARTIGOS ESCRITOS NEL CADA UN PODÍA ESCRIBIR O QUE LLE PARECÍA , SEMPRE QUE PASARA A CENSURA
04/01/97
EL PROGRESO
LA BANDA DE RIBADEO ULTIMA SU QUINTO ANIVERSARIO
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non
O ANIVERSARIO MARCOU UN FITO QUE HERNÁN NON PRETENDÍA DARLLE, PERO QUE VISTO EN PERSPECTIVA COMPENSA A FALTA DE CELEBRACIÓN NO DÉCIMO ANIVERSARIO
17/01/97
EL PROGRESO
LA BANDA PREPARA UNA EXPOSICIÓN PARA SU QUINTO ANIVERSARIO
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

18/01/97
LA COMARCA DEL EO
AMADORES DA MÚSICA ULTIMA A CELEBRACIÓN DO V ANIVERSARIO DA BANDA

NOTA INFORMATIVA
Non

24/01/97
LA VOZ DE GALICIA
LA BANDA MUNICIPAL DE RIBADEO CELEBRARÁ MAÑANA SU QUINTO ANIVERSARIO
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

24/01/97
EL PROGRESO
LA BANDA MUNICIPAL CONMEMORA MAÑANA SU QUINTO ANIVERSARIO
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

25/01/97
LA VOZ DE GALICIA
LA BANDA DE RIBADEO CELEBRA SU QUINTO CUMPLEAÑOS CON UNA GALA EN SANTA MARIA
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA

25/01/97
LA VOZ DE GALICIA
O PRECURSOR RODRIGUEZ E O VENTO DA HISTÓRIA
EDUARDO GUTIERREZ
ARTIGO
Non

25/01/97
LA VOZ DE GALICIA
O PRECURSOR RODRIGUEZ E O VENTO DA HISTORIA
EDUARDO GUTIÉRREZ
ARTIGO
Non

25/01/97
LA VOZ DE GALICIA
LA BANDA DE RIBADEO CELEBRA SU QUINTO CUMPLEAÑOS CON UNA GALA EN SANTA MARÍA
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
"...y hace cinco años tal día como hoy, la banda ofrecía su primer concierto en la iglesia parroquial. La expectación generada superó los límites previstos y la iglesia se hizo pequeña para acoger al público, parte del cual debió escuchar desde fuera..."
25/01/97
LA COMARCA DEL EO
LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE RIBADEO CONMEMORA SU V CUMPLEAÑOS
DIONISIO FRANCO
RESEÑA PRENSA

25/01/97
LA COMARCA DEL EO
A BANDA CUMPRE CINCO ANOS

NOTA INFORMATIVA
Non

25/01/97
LA VOZ DE GALICIA
EL NÚMERO DE INTEGRANTES SE DUPLICÓ, Y ALGUNO SERÁ PROFESIONAL
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
"...atrás queda ya la academia puesta en marcha por Amadores da Música...así se pasó también de un único profesor, Hernán Naval, a los seis actuales. La escuela puesta en marcha en el curso 93-94..."
25/01/97
LA VOZ DE GALICIA
A BANDA É UN MOTIVO DE ORGULLO
RIBADEO REDACCIÓN
ENTREVISTA
"...o esforzo realizado polos músicos de estudio, traballo, asistencia ós ensaios, sacrificio, etc, é moi importante. Por que todo é para facer música sen cobrar un peso..."
25/01/97
LA VOZ DE GALICIA
A BANDA É UN MOTIVO DE ORGULLO
RIBADEO REDACCIÓN
ENTREVISTA

25/01/97
EL PROGRESO ESPECIAL A MARIÑA
CINCO AÑOS DE LA BANDA DE RIBADEO
VARIOS
CUADERNILLO CENTRAL NO PROGRESO CONMEMORATIVO
Non

26/01/97
EL PROGRESO
ABUNDANCIA DE RECUERDOS EN LA MUESTRA DE LA BANDA RIBADENSE, ABIERTO AYER
RIBADEO BENI MÁNTARAS
RESEÑA PRENSA
Non

26/01/97
EL PROGRESO
RIBADEO, AL SON DE SU BANDA DE MÚSICA
PORTADA EL PROGRESO
RESEÑA PRENSA

28/01/97
EL PROGRESO
EL MINUTERO

NOTA INFORMATIVA

01/02/97
EL PROGRESO
MAÑANA SE CLAUSURA LA EXPOSICIÓN DE LA BANDA
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

01/02/97
LA COMARCA DEL EO
LA BANDA MUNICIPAL DE RIBADEO FESTEJÓ BRILLANTEMENTE SU V ANIVERSARIO
DIONISIO FRANCO
RESEÑA PRENSA

02/02/97
LA VOZ DE GALICIA
CONSTITUYEN UNA ASOCIACIÓN DE PADRES Y ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA RIBADENSE
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
A ASOCIACIÓN NUNCA TRABALLOU COMO ESPERABAN OS FUNDADORES, PERO CONSTITUIU SEMPRE UNHA POSIBILIDADE PARA AXUDA Á ESCOLA
04/02/97
EL PROGRESO
LA MUESTRA DE LA BANDA RIBADENSE TUVO 700 VISITAS
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA

04/02/97
LA VOZ DE GALICIA
AMADORES DA MÚSICA SE MUESTRA SATISFECHA POR EL ANIVERSARIO DE LA BANDA
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

05/02/97
EL PROGRESO
MAÑANA SE ELIGE LA DIRECTIVA DEL APA DE LA ESCUELA DE MÚSICA
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

08/02/97
EL PROGRESO
LA APA DE LA ESCUELA DE MÚSICA ELIGIÓ SU JUNTA DIRECTIVA
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

18/02/97
LA VOZ DE GALICIA
AMADORES DA MÚSICA PROMOCIONA RIBADEO A TRAVÉS DE INTERNET
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

22/02/97
LA COMARCA DEL EO
AL DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA
JOSÉ PULPEIRO DOVAL
CARTAS O DIRECTOR
Non

23/02/97
EL PROGRESO
HERNÁN NAVAL PRESENTARÁ UNA PONENCIA HOY EN SANTIAGO
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

27/02/97
EL PROGRESO
LA BANDA Y LA CORAL POLIFÓNICA ACTUARÁN JUNTAS EN SEMANA SANTA
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

01/03/97
LA COMARCA DEL EO
EL LIBRO DE LA BANDA DE MÚSICA
MARY-LOLA PEREZ
CARTAS O DIRECTOR
Non

07/03/97
LA VOZ DE GALICIA
LAS PÁGINAS DE AMADORES DA MÚSICA EN INTERNET TUVIERON YA MÁS DE 500 VISITANTES
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

15/03/97
LA COMARCA DEL EO
AMADORES DA MÚSICA ULTIMA LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTUACIONES DE LA MUNICIPAL
DIONISIO FRANCO
RESEÑA PRENSA

21/03/97
LA VOZ DE GALICIA
UN AÑO DE MÚSICA CLÁSICA EN RIBADEO
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
"...la banda tocará con el prestigioso pianista de origen cubano Antonio Queija Uz..."
21/03/97
EL PROGRESO
LA BANDA DE MÚSICA GRABARÁ UN DISCO COMPACTO EN VERANO
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

22/03/97
LA COMARCA DEL EO
CONCIERTO CONJUNTO DE LA CORAL POLIFÓNICA Y LA BANDA MUNICIPAL DE RIBADEO

NOTA INFORMATIVA
Non

29/03/97
LA COMARCA DEL EO
MAGISTRAL CONCIERTO DE LA POLIFÓNICA Y LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA

NOTA INFORMATIVA

12/04/97
LA COMARCA DEL EO
CORAL POLIFÓNICA Y BANDA MUNICIPAL ORGULLO DE RIBADEO
DIONISIO FRANCO
RESEÑA PRENSA

17/04/97
EL PROGRESO
LA PÁGINA DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA RED INTERNET FUE AMPLIADA
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

16/05/97
LA VOZ DE GALICIA
LA BANDA DE RIBADEO SE PRESENTARÁ COMO SINFÓNICA
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
"...actuará con más de 75 componentes..."
17/05/97
LA COMARCA DEL EO
CONCERTO DA BANDA MUNICIPAL O DÍA DAS LETRAS GALEGAS

NOTA INFORMATIVA
Non

24/05/97
LA COMARCA DEL EO
Y AQUEL HERMOSO CONJUNTO MUSICAL ERA DE RIBADEO

ARTIGO

07/06/97
EL PROGRESO
HERNÁN NAVAL EN UN CONGRESO SOBRE MÚSICA
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non
"...sobre la nueva ordenación de la enseñanza musical...los distintos modelos de escuelas de música que están apareciendo frente a los tradicionales conservatorios...de la distinción entre la formación de músicos aficionados y profesionales..."
12/06/97
EL PROGRESO
UN PIANISTA CUBANO DARÁ UN CURSO DE VERANO EN RIBADEO
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA

18/06/97
EL PROGRESO
LA ESCUELA DE MÚSICA CIERRA EL CURSO CON UN FESTIVAL PÚBLICO
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

22/06/97
EL PROGRESO
LLENO EN EL CONCIERTO DE LA ESCUELA MUSICAL RIBADENSE
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA

22/06/97
LA VOZ DE GALICIA
DOTES PARA INTERPRETAR A BEETHOVEN
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA

28/06/97
LA COMARCA DEL EO
BRILLANTE FESTIVAL DE FIN DE CURSO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

NOTA INFORMATIVA

05/07/97
EL PROGRESO
LA ESCUELA DE MÚSICA PROMUEVE UN CURSO DE VIOLÍN PARA ESTE VERANO
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

09/07/97
EL PROGRESO
HAI MOITA DEMANDA DE VIOLINISTAS
RIBADEO BENI MÁNTARAS
ENTREVISTA CON CHUS CASTRO PROFESORA DE VIOLÍN NA ESCOLA

19/07/97
LA COMARCA DEL EO
O 25 DE XULLO CONCERTO DA BANDA MUNICIPAL

NOTA INFORMATIVA

27/07/97
EL PROGRESO
MAÑANA COMIENZA UN CURSO DE PIANO EN RIBADEO
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
"...además de dar el curso, Queija Uz aprovechará su estancia en Ribadeo para grabar con la banda municipal una obra de Chopin en la iglesia parroquial de Santa María del Campo que se incluirá en el CD..."
27/07/97
LA VOZ DE GALICIA
PARTITURAS CUBANAS Y RIBADENSES
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA

01/08/97
EL PROGRESO
ES UNA FORMACIÓN DE NIVEL ALTÍSIMO
RIBADEO PABLO VILLAPOL
ENTREVISTA ANTONIO QUEIJA UZ
...valiosísima labor de Hernán Naval...es necesario que las instituciones y aquellas personas con competencia para hacerlo apoyen este proyecto...
02/08/97
LA VOZ DE GALICIA
EL PIANISTA ANTONIO QUEIJA UZ Y LA BANDA MUNICIPAL CLAUSURARON MAR POR MEDIO
RIBADEO M.X.C.
RESEÑA PRENSA

13/08/97
EL PROGRESO
LA BANDA RIBADENSE EMPIEZA A GRABAR LOS TEMAS PARA SU PRIMER COMPACTO
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
OUTRO FITO DA BANDA
13/08/97
LA VOZ DE GALICIA
LA BANDA DE RIBADEO GRABA UN DISCO COMPACTO

NOTA INFORMATIVA
"...en él se incluirán obras como Finlandia, de Sibelius, la sinfonía del Nuevo Mundo, de Dvorak o Port-Bou Saraxevo, del director de la banda, Hernán Naval..."
14/08/97
EL PROGRESO
EL MINUTERO HERNÁN NAVAL

NOTA INFORMATIVA

22/08/97
LA VOZ DE GALICIA
RIBADEO ACOGERÁ MAÑANA LA TERCERA EDICIÓN DEL FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

22/08/97
EL PROGRESO
TRES FORMACIONES ACTÚAN MAÑANA EN EL FESTIVAL DE BANDAS
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

23/08/97
LA VOZ DE GALICIA
TRES BANDAS GALLEGAS PARTICIPAN ESTA NOCHE EN RIBADEO EN UN FESTIVAL
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

24/08/97
LA VOZ DE GALICIA
ANOCHE COMENZARON LOS FESTIVAIS DE BANDAS DE MÚSICA POPULARES

NOTA INFORMATIVA

26/08/97
LA VOZ DE GALICIA
MÁS MÚSICA EN RIBADEO

NOTA INFORMATIVA
...la semana pasada se presentó la Contrabanda, una formación integrada por músicos de la banda con un potente sonido de metal..."
30/08/97
LA COMARCA DEL EO
APOTEÓSICO ÉXITO DEL III FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA POPULARES
DIONISIO FRANCO
RESEÑA PRENSA
Non

30/08/97
LA COMARCA DEL EO
CONCIERTO EN LA PRAZA DE ABAIXO
PRIMI NÉCEGA
ARTIGO

31/08/97
EL PROGRESO
TOCAMOS JUNTOS PARA PASÁRNOSLO BIEN
RIBADEO PABLO VILLAPOL
ENTREVISTA

31/08/97
EL PROGRESO
LA ESCUELA DE MÚSICA ABRE EL PLAZO PARA LA MATRÍCULA
RIBADEO ISABEL VILLALBA
RESEÑA PRENSA
Non

31/08/97
EL PROGRESO
TOCAMOS JUNTOS PARA PASÁRNOSLO BIEN
RIBADEO PABLO VILLAPOL
ENTREVISTA A JORGE REGODESEBES MIEMBRO DE LA CONTRABANDA DE RIBADEO

31/08/97
LA VOZ DE GALICIA
LA ESCUELA DE MÚSICA DE RIBADEO CREARÁ UNA BANDA INFANTIL Y UN GRUPO DE CÁMARA
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
A BANDA INFANTIL E A ORQUESTRA DE CÁMARA DA ESCOLA FORON OUTROS DOUS PROXECTOS NOS QUE HERNAN PUXO MOITO EMPEÑO NEMBARGANTES MORREU SEN CHEGAR A VELOS CONSOLIDADOS POR FALTA DE RECURSOS HUMANOS E MATERIALES ASI COMO POR FALTA DE TEMPO
05/09/97
LA VOZ DE GALICIA
RIBADEO A RITMO DE ROCK, JAZZ Y BLUES
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA

10/09/97
LA VOZ DE GALICIA
CITAN A LOS 700 SOCIOS DE AMADORES DA MÚSICA PARA SU ASAMBLEA ANUAL
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
"...también recuerda que la banda cuenta ya con unos 80 integrantes con una formación sinfónica, y que en breve habrá una sección infantil..." PARA QUE SERVISE DE PRACTICA MUSICAL OS MAIS PEQUENOS E DE PRÁCTICA DOCENTE OS MAIS VETERANOS
10/09/97
EL PROGRESO
AMADORES DA MÚSICA PONDRÁ EN MARCHA UNA BANDA INFANTIL
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non
OUTRO PROXECTO FORMATIVO PARA QUE OS MAIS PEQUENOS PUIDERAN RODARSE NAS ACTUACIONS EN PÚBLICO AÍNDA ASÍ QUEDOU APARCADO POR FALTA DE MEDIOS E TEMPO DO DIRECTOR
12/09/97
LA VOZ DE GALICIA
PROYECTAN UN ESFUERZO INVERSOR PARA CONSOLIDAR LA BANDA SINFÓNICA DE RIBADEO
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
"...para ello no se descarta recurrir a un nuevo crédito, aunque sea de una cuantía inferior al que se pidió el año pasado- al parecer de más de un millón de pesetas...la edición del disco requiere una importante inversión inicial para pagar la edición.." O QUE CONTRASTA CO EXERCICIO 2002, UNHA VEZ DESAPARECIDO HERNÁN, CON AMPLIO SUPERAVIT E INVERSIÓNS PREVISTAS ALLEAS OU LATERAIS Ó PROPÓSITO DE AMADORES: A BANDA
12/09/97
EL PROGRESO
AMADORES DA MÚSICA GASTÓ TRES MILLONES EN INSTRUMENTOS EN UN AÑO
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

13/09/97
LA COMARCA DEL EO
RIBADEO CONTARÁ CON UNA BANDA INFANTIL Y UN GRUPO DE CÁMARA
DIONISIO FRANCO
RESEÑA PRENSA

03/10/97
LA VOZ DE GALICIA
LA ESCUELA DE MÚSICA RIBADENSE CONTARÁ ESTE AÑO CON DOSCIENTOS ALUMNOS
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
"...de este modo la escuela continua incrementando su matrícula desde su apertura, en la temporada 93/94, entonces iniciaron el curso unos 90 alumnos..." PERO A ESCOLA SEGUÍA A SER DOTADA COS MESMOS MEDIOS O QUE IMPLICABA MAIOR TRABALLO CADA CURSO
16/10/97
EL PROGRESO
QUE NO PARE LA MÚSICA
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA

16/10/97
LA VOZ DE GALICIA
LA ESCUELA DE MÚSICA RIBADENSE INICIA EL CURSO CON DIEZ PROFESORES Y 191 ALUMNOS
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
O LONGO DA VIDA DA ESCOLA HERNÁN NAVAL SOLICITOU VARIAS VECES UN ADMINISTRATIVO PARA QUE O LIBERASE UN POUCO DE TRABALLO DE ORGANIZACIÓN E PODER CENTRARSE NOUTROS PROXECTOS EDUCATIVOS QUE POR FALTA DE TEMPO APLAZABA COMO A BANDA INFANTIL OU A ORQUESTRA
28/10/97
EL PROGRESO
EN NOMBRE DE GALICIA
RIBADEO BENI MÁNTARAS
RESEÑA PRENSA
"...la banda de música de Ribadeo representará a la comunidad gallega en un congreso estatal...actuará en Oviedo junto con formaciones de otras comunidades..." O QUE MARCOU UN ÉXITO DE ACTUACIÓN E DE DIFUSIÓN
28/10/97
HERNÁN NAVAL
NECESIDADES DE EQUIPAMENTO INSTRUMENTAL DA BANDA MUNICIPAL DE RIBADEO
HERNÁN NAVAL
PROXECTO APRESENTADO O CONCELLO
Non

01/11/97
LA COMARCA DEL EO
LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE RIBADEO COMENZÓ SUS CLASES

NOTA INFORMATIVA
Non

08/11/97
LA COMARCA DEL EO
LA BANDA MUNICIPAL DE RIBADEO REPRESENTARÁ A GALICIA
DIONISIO FRANCO
RESEÑA PRENSA

14/11/97
EL PROGRESO
LA BANDA MUNICIPAL ACTÚA EL FIN DE SEMANA EN OVIEDO
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

14/11/97
LA VOZ DE GALICIA
LA BANDA DE MÚSICA RIBADENSE ACTUARÁ EN OVIEDO REPRESENTANDO A GALICIA
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

15/11/97
EL PROGRESO
EL MINUTERO HERNÁN NAVAL

NOTA INFORMATIVA

18/11/97
EL PROGRESO
LA BANDA RECIBE INVITACIONES PARA IR A MURCIA Y CANARIAS
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

19/11/97
LA VOZ DE GALICIA
ÉXITO DE LA BANDA MUNICIPAL RIBADENSE EN EL FESTIVAL MUSICAL DE OVIEDO
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
"...la banda ribadense representó a Galicia en el Teatro Campoamor tras ser designada por la Federación Galega de Bandas de Música Populares...se agotaron las entradas y el Teatro Campoamor estuvo abarrotado... invitada a actuar en Murcia y Canarias..."
20/11/97
LA COMARCA DEL EO
LA BANDA DE MÚSICA DE RIBADEO, INVITADA PARA ACTUAR EN MURCIA Y CANARIAS
DIONISIO FRANCO
RESEÑA PRENSA

05/12/97
EL PROGRESO
DISTRIBUIRÁN EN TODA GALICIA EL CD DE LA BANDA RIBADENSE
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
"...tiendas de discos de las principales localidades gallegas e incluso en otros puntos de España, ues se pondrán a la venta en varios centros de El Corte Inglés, por decisión de la empresa editora..."
05/12/97
EL PROGRESO
LA CONTRABANDA ACTÚA HOY POR LA NOCHE EN UN PUB DE LA VILLA
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

06/12/97
EL PROGRESO
EL MINUTERO HERNÁN NAVAL

NOTA INFORMATIVA

13/12/97
LA COMARCA DEL EO
1500 COPIAS DEL CD DE LA BANDA DE RIBADEO SE DISTRIBUIRÁN EN GALICIA
DIONISIO FRANCO
RESEÑA PRENSA

18/12/97
LA VOZ DE GALICIA
LA BANDA MUNICIPAL DE RIBADEO PONE HOY A LA VENTA SU PRIMER DISCO COMPACTO
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

18/12/97
EL PROGRESO
EL SÁBADO SE PRESENTA EL DISCO DE LA BANDA MUNICIPAL
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

18/12/97
EL PROGRESO
NAVAL REPRESENTARÁ AL BNG EN UN CONGRESO GALLEGO SOBRE MÚSICA
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

20/12/97
LA COMARCA DEL EO
HOXE PRESENTASE O COMPACTO DA BANDA MUNICIPAL DE RIBADEO

NOTA INFORMATIVA
UN ANSIA QUE NON SE VERÍA REPETIDA NA PRESENTACIÓN DO SEGUNDO CD DA FORMACIÓN, QUE DEIXOU INACABADO HERNÁN
21/12/97
LA VOZ DE GALICIA
LA BANDA DE RIBADEO, EN COMPACTO
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
"...el director, Hernán Naval situó la iniciativa entre as máis importantes na historia da banda..." QUE UNHA BANDA CON CINCO ANOS DE ANDADURA GRAVASE UN DISCO CON UN PROGRAMA TAN POUCO COMÚN ERA BOA SINAL E SINTOMA DE QUE HABÍA ILUSIÓN, IDEAS E GANAS
21/12/97
EL PROGRESO
LA BANDA EN CASA
RIBADEO BENI MÁNTARAS
RESEÑA PRENSA

28/12/97
EL PROGRESO
LA BANDA MUNICIPAL RIBADENSE CELEBRÓ SU QUINTO CUMPLEAÑOS
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA

03/01/98
LA COMARCA DEL EO
AMADORES DA MÚSICA REITERA AGRADECIMENTOS POLO CD DA BANDA

NOTA INFORMATIVA

10/01/98
LA COMARCA DEL EO
LA BANDA DE MÚSICA DE RIBADEO PRESENTÓ SU PRIMER COMPACT-DISC
DIONISIO FRANCO
RESEÑA PRENSA
Non

16/01/98
LA VOZ DE GALICIA
EL PULSO DE LA COSTA (HERNÁN NAVAL/ DÍA DA MÚSICA EN VIVEIRO)

NOTA INFORMATIVA

23/01/98
LA VOZ DE GALICIA
AMADORES DA MÚSICA DESTACA EL ÉXITO DE VENTAS DEL COMPACTO DE LA BANDA
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

23/01/98
EL PROGRESO
LA BANDA MUNICIPAL VENDE 600 COMPACTOS Y LANZA UN CASETE
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

31/01/98
LA COMARCA DEL EO
VENDIDOS 600 CDS; SAE A CASETTE DA BANDA

NOTA INFORMATIVA
Non

19/02/98
LA VOZ DE GALICIA
LA BANDA DE LUGO NO HARÁ UN MANO A MANO CON LA DE RIBADEO
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
O TRISTE CONTRASTE: UNHA BANDA DE RIBADEO EN PLENA FORMA CON HERNÁN Ó FRENTE E UNHA DE LUGO CON FALTA DE MÚSICOS E EN HORAS BAIXAS
19/02/98
EL PROGRESO
LA BANDA DE LUGO SUSPENDIÓ SU ACTUACIÓN POR FALTA DE MÚSICOS
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

20/02/98
LA VOZ DE GALICIA
MÚSICA DE RIBADEO A SABADELL
A. VILANOVA
RESEÑA PRENSA

21/02/98
LA COMARCA DEL EO
HOXE CONCERTO DA BANDA MUNICIPAL

NOTA INFORMATIVA

21/02/98
EL PROGRESO
LA BANDA DARÁ TRECE CONCIERTOS EN RIBADEO
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

27/02/98
LA VOZ DE GALICIA
TRES CONCIERTOS HASTA MAYO

NOTA INFORMATIVA
Non
"...participarán formando parte de la banda en algunas obras varios alumnos aventajados de la escuela municipal de música, formando eventualmente un conjunto de más de noventa instrumentistas..."
27/02/98
LA VOZ DE GALICIA
SEMENTEIRA PRESENTÓ AYER EN VIVEIRO EL PRIMER COMPACTO DE LA BANDA DE RIBADEO
VIVEIRO/RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
O DISCO ACTUALMENTE ESGOTADO FOI UN ÉXITO DE CRÍTICA E DE VENDAS E REFLEXABA O QUEFACER DIARIO DUNHA MODERNA BANDA DE CONCERTOS INCLUINDO NEL ATA GUITARRAS ELÉCTRICAS
07/03/98
LA COMARCA DEL EO
A BANDA APRESENTOU A SÚA PROGRAMACIÓN PARA 1998

NOTA INFORMATIVA

03/04/98
EL PROGRESO
LA CORAL Y LA BANDA LOCALES DAN CONCIERTOS EN LA VILLA
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

04/04/98
LA COMARCA DEL EO
A BANDA TOCA HOXE EN VEGADEO E MAÑÁN EN RIBADEO

NOTA INFORMATIVA
Non

28/04/98
LA COMARCA DEL EO
O DOMINGO DE RAMOS CONCERTO DA BANDA MUNICIPAL

NOTA INFORMATIVA

15/05/98
EL PROGRESO
LA BANDA MUNICIPAL PONDRÁ MÚSICA AL DÍA DAS LETRAS
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

19/05/98
LA VOZ DE GALICIA
CIEN JÓVENES MÚSICOS EN RIBADEO
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
"... Espectáculo inédito no panorama musical e cultural en Ribadeo"
26/05/98
EL PROGRESO
PROTAGONISTA HERNÁN NAVAL
PORTADA A MARIÑA
RESEÑA PRENSA

26/05/98
EL PROGRESO
NAVAL ASISTE A UNA ASAMBLEA DE ESCUELAS DE MÚSICA EUROPEAS
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

09/06/98
LA VOZ DE GALICIA
EL PP RIBADENSE REPARTIRÁ DIEZ MILLONES EN SUBVENCIONES ENTRE CUARENTA COLECTIVOS
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
"...Amadores da Música percibe 350 000 pts ..." POIS HABER CANTAS ACTUACIONS SE PODÍAN ORGANIZAR CON ESTES CARTOS DAQUELA VISITEN O ANO 2002 E COMPROBARAN A DIFERENCIA DAS AXUDAS QUE PERCIBIU AMADORES DA MÚSICA, A BANDA E A ESCOLA. A RESEÑAR QUE PARECE SER O PP QUEN DOA, CANDO É O CONCELLO
13/06/98
LA COMARCA DEL EO
CONCIERTO A LAS SEIS
ALBERTO A. FERNANDEZ-REDONDO
ARTIGO

25/06/98
EL PROGRESO
LA ESCUELA DE MÚSICA CELEBRA SU QUINTO FESTIVAL DE FIN DE CURSO
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

26/06/98
EL PROGRESO
MAESTROS DEL MAÑANA
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA

04/07/98
LA COMARCA DEL EO
A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CELEBROU O SEU FESTIVAL FIN DE CURSO

NOTA INFORMATIVA
Non

24/07/98
LA VOZ DE GALICIA
LA BANDA DE RIBADEO CELEBRA EL DÍA DA PATRIA CON MÚSICA DE PELÍCULAS
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

24/07/98
EL PROGRESO
LA BANDA MUNICIPAL TIENE LISTO SU CONCIERTO DEL DIA DA PATRIA
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

25/07/98
LA COMARCA DEL EO
HOXE, CONCERTO DE MÚSICA DE CINE A CARGO DA BANDA

NOTA INFORMATIVA
Non

25/07/98
LA VOZ DE GALICIA
LA BANDA DE RIBADEO OFRECE UN CONCIERTO CON MÚSICA DE CINE
VIVEIRO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA

29/07/98
EL PROGRESO
EL MINUTERO HERNÁN NAVAL

NOTA INFORMATIVA

08/08/98
LA COMARCA DEL EO
CONCERTO DA BANDA MUNICIPAL PARA CLAUSURAR "MAR POR MEDIO"

NOTA INFORMATIVA

15/08/98
LA COMARCA DEL EO
AS BANDAS DE LALÍN, ORTIGUEIRA E RIBADEO, NO IV FESTIVAL DE BANDAS

NOTA INFORMATIVA
Non

20/08/98
EL PROGRESO
LAS BANDAS DE ORTIGUEIRA Y LALÍN TOCARÁN EN RIBADEO
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA

21/08/98
LA VOZ DE GALICIA
BANDAS CON MÁIS DUN SÉCULO ACTUARÁN MAÑANA EN EL FESTIVAL DE RIBADEO
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA

22/08/98
LA COMARCA DEL EO
HOXE CELÉBRASE O IV FESTIVAL DE BANDAS DE RIBADEO

NOTA INFORMATIVA
Non

22/08/98
EL PROGRESO
HOY SE CELEBRA EL TERCER FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

25/08/98
EL PROGRESO
EL FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA LLENÓ LA PLAZA DE ABAIXO DE RIBADEO
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA

04/09/98
LA VOZ DE GALICIA
DIALÉCTICA VERSUS POPULISMO
HERNÁN NAVAL
ARTIGO
,,,a educación...un proxecto funisecular de Banda amater é educativo ou non é nada...houbemos combater e combatemos o profesionalismo provinciano, non só por razóns de gosto...oitenta músicos como sinal democrático de participación social...HERNÁN NOVAMENTE COMO APÓSTOLO DAS IDEAS DE MODERNIZACIÓN MUSICAL, UNHA CONSTANTE NA SÚA VIDA
05/09/98
EL PROGRESO
EL BNG RECUERDA AL PP SUS BARBARIDADES PARA GANAR VOTOS
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non
"...indican que cuando se puso en marcha la Escuela Municipal de Música o actual alcalde realizou unhas declaracións despectivas cara o centro dunha absoluta irresponsabilidade..."
05/09/98
LA COMARCA DEL EO
A BANDA DE MÚSICA OFRECERÁ DOUS CONCERTOS O DÍA DA PATRONA

NOTA INFORMATIVA
Non

10/09/98
LA VOZ DE GALICIA
LA BANDA DE MÚSICA DE RIBADEO INICIA UNA GIRA CON ACTUACIONES EN PORTUGAL
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
"...Hernán Naval destacó: viaxar a Portugal por segunda vez...acredita que a traxectoria da banda é valorada positivamente dende moitos ámbitos, e que non é unha impostura senón consecuencia dun traballo constante e do progreso técnico da agrupación..."
10/09/98
EL PROGRESO
LA BANDA RIBADENSE TOCA EL FIN DE SEMANA EN PORTUGAL
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA

11/09/98
LA VOZ DE GALICIA
LA ESCUELA DE MÚSICA RIBADENSE IMPARTIRÁ UN CICLO PROFESIONAL Y CLASES A NIÑOS DE CUATRO AÑOS
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
"...la matrícula de este año podría superar los 200 alumnos..." PODENSE IMAXINAR A LABOURA ORGANIZATIVA INMENSA SOBRE TODO SE TEMOS EN CONTA QUE SE OFRECÍAN OS MESMOS SERVICIOS ANO TRAS ANO A MÁIS ALUMNADO E COS MESMOS MEDIOS DE ANOS ANTERIORES
11/09/98
EL PROGRESO
EL MINUTERO HERNÁN NAVAL

NOTA INFORMATIVA

12/09/98
LA COMARCA DEL EO
ÁBRESE O PRAZO DE MATRÍCULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

NOTA INFORMATIVA
Non

12/09/98
LA COMARCA DEL EO
A BANDA MUNICIPAL PARTIU ONTE PARA PORTUGAL

NOTA INFORMATIVA

17/09/98
LA VOZ DE GALICIA
LA BANDA DE MÚSICA DE RIBADEO A BASE DE SOUL Y AUN SIN LUZ, HIZO OLVIDAR EL FADO EN PORTUGAL
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

19/09/98
EL PROGRESO
EL MINUTERO HERNÁN NAVAL

NOTA INFORMATIVA

19/09/98
LA COMARCA DEL EO
GRAN ÉXITO DA BANDA MUNICIPAL DE RIBADEO EN PORTUGAL

NOTA INFORMATIVA

22/09/98
LA VOZ DE GALICIA
AMADORES DA MÚSICA RENOVÓ SU DIRECTIVA CON UNA ESCASA AFLUENCIA DE SOCIOS
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA

23/09/98
LA VOZ DE GALICIA
PIDEN 90.000 PESETAS A LA BANDA DE RIBADEO POR DAÑOS EN UN HOTEL
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
PAGÁRONSE POLO BO NOME DA BANDA, PERO NON POR DEMOSTRARSE QUE OS MÚSICOS FIXERAN FALCATRUADAS
24/09/98
EL PROGRESOº
AMADORES DA MÚSICA CUENTA YA CON NUEVO PRESIDENTE
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

26/09/98
LA COMARCA DEL EO
REMATA O PRAZO DE MATRÍCULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

NOTA INFORMATIVA
Non

13/10/98
LA VOZ DE GALICIA
ULTIMAN UN CURSO ACADÉMICO EN LA ESCUELA DE MÚSICA DE RIBADEO
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

15/10/98
EL PROGRESO
ÁS VECES SENTÍN O PESO DOS POLÍTICOS
RIBADEO PABLO VILLAPOL
ENTREVISTA CON ANTONIO GREGORIO EXPRESIDENTE DE AMADORES DA MÚSICA
... O QUE É UN XEITO DELICADO DE SUBRAIAR A DIFÍCIL RELACIÓN QUE HERNÁN SEGUIU A SENTIR ATA O SEU FALECEMENTO
25/10/98
EL PROGRESO
QUEREMOS SACAR DOS NUEVOS DISCOS
RIBADEO PABLO VILLAPOL
ENTREVISTA A ELENA LÓPEZ PRESIDENTA DE AMADORES DA MÚSICA
O QUE, MORTO HERNÁN, QUEDARÍA NUN
04/11/98
EL PROGRESO
OFRECEN A NAVAL LA SUBDIRECCIÓN DEL CENTRO MUSICAL DE A CORUÑA
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
PLANTEXABASELLE ASÍ A HERNÁN NAVAL UNHA OCASIÓN ÚNICA DE PROMOCIÓN PROFISIONAL E PROXECCIÓN PERO PARA ISO DEBERÍA PEDIR A COMPATIBILIDADE LABORAL NO CONCELLO DE RIBADEO OU IRSE A CORUÑA DEIXANDO ATRÁS TODO O FEITO NO CASO DE QUE NON SE LLE CONCEDESE
07/11/98
LA COMARCA DEL EO
A BANDA MUNICIPAL CLAUSURA HOXE O II CUMIO DO CAMIÑO NORTE

NOTA INFORMATIVA

10/11/98
EL PROGRESO
NAVAL NO PODRÁ EJERCER EN RIBADEO Y A CORUÑA
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
"...Andina comentó estamos falando do director dun centro non dun profesor calquera e si a metade dos días non vai estar na escola eso dificulta a compatibilidade..." SEUS ALUMNOS DO INSTITUTO PODERIAN DICIR MOITAS COUSAS SOBRE ISTO
10/11/98
EL PROGRESO
DESTACAN LA DEDICACIÓN DEL EMPLEADO MUNICIPAL

NOTA INFORMATIVA
Non

10/11/98
EL PROGRESO
DESTACAN LA DEDICACIÓN DEL EMPLEADO MUNICIPAL
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

10/11/98
EL PROGRESO
NAVAL NO PODRÁ EJERCER EN RIBADEO Y A CORUÑA
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
UNHA SITUACIÓN NA QUE HERNÁN NAVAL DEBERIA ESCOLLER ENTRE QUEDARSE PARA QUE SEGUISEN A PERSEGUILO E DESPREZAR O SEU TRABALLO OU MARCHAR A UN SITIO ONDE CONFIABAN PLENA E PROFISIONALMENTE NEL
10/11/98
LA VOZ DE GALICIA
POLÉMICA EN RIBADEO POR LA OCUPACIÓN LABORAL DE HERNÁN NAVAL
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
"...Eu tódolos días vou ó instituto. Naval traballa moitas horas, máis do que debe, e si está menos días non traballará igual, concluyó Andina..." CURIOSA DELCARACIÓN DESPOIS DO ENFRONTAMENTO CON EL E INCUMPLINDO O QUE ESTABA A DICIR SOBRE A SÚA LABOR
10/11/98
LA VOZ DE GALICIA
POLÉMICA EN RIBADEO POR LA OCUPACIÓN LABORAL DE HERNÁN NAVAL
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA

11/11/98
EL PROGRESO
HERNÁN NAVAL ANUNCIA HOY SI SIGUE EN LA BANDA MUNICIPAL
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

12/11/98
EL PROGRESO
AFIRMA QUE EL ALCALDE SE RIE DE LOS VECINOS

EXTRACTO DO COMUNICADO DE HERNÁN NAVAL
"...ríuse de todo Ribadeo cando afirmou que el como director do instituto a pesar de alcalde, estaba no centro todos os días...non ten a menor confianza en min nen personal nen profisional...AFIRMACIÓN FACILMENTE CORROBORABLE
12/11/98
EL PROGRESO
HERNÁN NAVAL CONTINUARÁ CON SU LABOR EN RIBADEO
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
"...replica a Rodriguez Andina o interés público no referido á escola municipal de música tería pasado por que as xestións mínimas para un normal comenzo do curso que lles prantexei en agosto e que a vostedes correspondían estivesen realizadas ..." HERNÁN FOI ACONSELLADO PARA MARCHAR, Ó QUE SE NEGOU PARA SEGUIR CUNHA LABOR QUE CONSIDERABA A MEDIO FACER AÍNDA
12/11/98
LA VOZ DE GALICIA
HERNÁN NAVAL ACUSA AL PP DE RIBADEO DE CINISMO Y DE AGREDIRLE POLÍTICAMENTE
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
"...esquenceu decir que é un instrumento seu, para me obrigar autoritariamente a permanecer na dirección da escola de música cando apresentei a dimisión polo desprecio a ela amosado polo actual alcalde..acusa al Concello de desinterés con la escuela..."
13/11/98
LA VOZ DE GALICIA
ANDINA DICE QUE NUNCA QUISO DESPEDIR A HERNÁN NAVAL
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
"...insisto e que eu non discuto con traballadores municipais..." QUEN MANDA, MANDA: UN ESTILO MOI COÑECIDO
13/11/98
EL PROGRESO
EL ALCALDE, SATISFECHO POR LA CONTINUIDAD DE HERNÁN NAVAL
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
"...no quiere entrar en debate con ningún trabajador del ayuntamiento...non vou discutir nada con un empleado municipal, dijo también Valín..." CANDO TAMÉN ALCALDE E CORPORACIÓN SON TRABALLADORES MUNICIPAIS POSTOS POR TODOS NÓS
14/11/98
LA COMARCA DEL EO
APRACEN A VERBENA : QUÉDOME
HERNAN NAVAL
ARTIGO
Non
teño unha labor que rematar aquí. Coa Banda...e coa Escola para facer dela a mellor de Galiza despois da da Coruña...así pois...señores do PP, garden en seco os foguetes e apracen a verbena...E se non vostés non bailan no meu enterro... PALABRAS QUE SE PODEN CONSIDERAR PROFÉTICAS
19/11/98
EL PROGRESO
LA CIG VE A NAVAL PERSEGUIDO DEL PP
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non
"...impídeselle compatibilizar o seu labor en Ribadeo co de subdirector en Coruña, o que para Hernán Naval suporía unha promoción profisional..."
19/11/98
LA VOZ DE GALICIA
LA CIG DENUNCIA EL ACOSO DEL CONCELLO DE RIBADEO A FUNCIONARIOS NO AFINES AL PP
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
"...o acoso que o Concello de Ribadeo mantén con aqueles traballadores que non lle son afíns políticamente...forzar el abandono de Naval de sus empleos en Ribadeo..."
28/11/98
LA COMARCA DEL EO
A BANDA MUNICIPAL ACTÚA O VENRES NO CÍRCULO DAS ARTES DE LUGO

NOTA INFORMATIVA

03/12/98
LA VOZ DE GALICIA
EL APA DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE RIBADEO RESPALDA A HERNÁN NAVAL
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
"...es contradictorio que el alcalde reconozca en el pleno la enorme dedicación de Hernán Naval a su trabajo, muy superior a su contrato y por otro lado afirme que si se acepta la compatibilidad la escuela va a salir perjudicada..."
03/12/98
LA VOZ DE GALICIA
AL HILO PROS Y CONTRAS DE LAS AFINIDADES POLÍTICAS
X.ALONSO
RESEÑA PRENSA
Non
"...sus ochenta componentes tocarán en el Círculo de las Artes invitados por el Conservatorio Profesional lucense...llevar el nombre de Ribadeo...por estas actuaciones en el exterior..."
03/12/98
EL PROGRESO
LA BANDA ACTÚA MAÑANA EN EL CÍRCULO DE LAS ARTES DE LUGO
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

03/12/98
EL PROGRESO
PADRES Y ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA APOYAN A HERNÁN NAVAL
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non
"...la escuela ganaría en prestigio y se lograrían contactos y relaciones que podrían ser muy beneficiosos para su funcionamiento..." CANDO SE TEN O VALOR DE DEFENDER IDEAS PROPIAS CREANSE TANTO INIMIGOS IMPLACÁBELS COMA LEALDADES, AMIZADES E CONFIANZAS
05/12/98
LA COMARCA DEL EO
OBSTACULIZAR O APOYAR?
DIRECTIVA DE LA A.P.A. DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE RIBADEO.
CARTAS O DIRECTOR
Non
OS APOIOS A HERNÁN SEMPRE FORON TILDADOS DE POLÍTICOS, CANDO MÁIS PODERÍAN CONSIDERARSE DE RELIXIOSOS NO SENTIDO DE APOIO ÁS SÚAS IDEAS E ACTUACIÓNS
05/12/98
EL PROGRESO
UN EJEMPLO A IMITAR
ROSA FERNÁNDEZ
ARTIGO
Non
CRÍTICA SOBRE O CONCERTO DA BANDA NO CÍRCULO DAS ARTES DE LUGO
12/12/98
LA COMARCA DEL EO
A BANDA OBTIVO UN GRANDE ÉXITO EN LUGO

NOTA INFORMATIVA
Non

19/12/98
EL PROGRESO
UN CONCIERTO NAVIDEÑO AYUDARÁ A CENTROAMÉRICA
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

20/12/98
EL PROGRESO
AMADORES Y LA APA DE LA ESCUELA DE MÚSICA HOMENAJEARÁN A NAVAL
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

24/12/98
EL PROGRESO
LA BANDA TOCARÁ EL DOMINGO CON UNA MÁQUINA DE ESCRIBIR
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

24/12/98
EL PROGRESO
PROTAGONISTA HERNÁN NAVAL
PORTADA A MARIÑA
RESEÑA PRENSA

26/12/98
LA COMARCA DEL EO
A BANDA OFRECE MAÑAN O SEU CONCERTO DE NADAL

NOTA INFORMATIVA
Non

29/12/98
EL PROGRESO
LA BANDA DE RIBADEO TOCÓ COMO EN VIENA
RIBADEO/VIVEIRO P.V./F.V.
RESEÑA PRENSA
"...este ano houbo máis do normal con moitos espectadores de pé..."
29/12/98
LA VOZ DE GALICIA
RIBADEO DISFRUTA CON LA MÚSICA

NOTA INFORMATIVA
Non

31/12/98
EL PROGRESO
ESCUELA DE MÚSICA BANDA Y CORAL SE UNEN POR CENTROÁMERICA
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

02/01/99
LA COMARCA DEL EO
VILLANCICOS E CARTOS PARA CENTROAMÉRICA

NOTA INFORMATIVA

02/01/99
LA COMARCA DEL EO
LAS HERMOSAS Y EMOTIVAS PANXOLIÑAS

NOTA INFORMATIVA

05/01/99
EL PROGRESO
FESTIVALES SOLIDARIOS EN RIBADEO
PORTADA A MARIÑA
RESEÑA PRENSA

05/01/99
EL PROGRESO
NOTAS PARA UNA AYUDA
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA

06/01/99
EL PROGRESO
LOS RIBADENSES COLABORAN CON CENTROAMÉRICA
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

09/01/99
LA COMARCA DEL EO
ÉXITO DOS FESTIVAIS DE VILANCICOS PRO-CENTROAMÉRICA

NOTA INFORMATIVA

10/01/99
EL PROGRESO
HOMENAJE A HERNÁN NAVAL EN RIBADEO
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
UN ACTO EMOTIVO, E MÁIS AÍNDA VISTO EN PERSPECTIVA
16/01/99
LA COMARCA DEL EO
NUMEROSAS PERSONAS ASISTIERON AL HOMENAJE A HERNÁN NAVAL

NOTA INFORMATIVA

16/01/99
LA COMARCA DEL EO
ÉXITO DEL HOMENAJE A HERNÁN NAVAL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MÚSICA
MALÉN
ARTIGO
Non

07/02/99
EL PROGRESO
LA MÚSICA ES OTRA FORMA DE VER LA VIDA
RIBADEO PABLO VILLAPOL
ENTREVISTA A DIETER HINZ
XUBILADO E ENTUSIASTA, UN AFEIZOADO CLARINETISTA ALEMÁN QUE VEU VIVIR A RIBADEO, COÑECEU A HERNÁN A BANDA E A ESCOLA; E DECIDIU TOMAR CLASES E TOCAR NELA
18/02/99
EL PROGRESO
EL BNG DENUNCIA NUEVOS CASOS DE ENCHUFISMO EN EL CONCELLO
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

20/02/99
EL PROGRESO
EL ALCALDE RECUERDA QUE HERNÁN LOGRÓ SU PLAZA CON EL BNG
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

20/02/99
EL PROGRESO
EL ALCALDE RECUERDA QUE HERNÁN NAVAL LOGRÓ SU PLAZA CON EL BNG
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
O QUE NON É NINGÚN MÉRITO PARA QUE OUTRO EQUIPO DE GOVERNO SE COLQUE MEDALLAS OU O USE COMO INCREPACIÓN.EU PENSO QUE HERNAN AMOSOU A SÚA VALÍA A TRAVÉS DE ANOS DE TRABALLO INDEPENDENTEMENTE DESTE FEITO QUE SEMPRE FOI UNHA OBSESIÓN PARA O ALCALDE E O SEU GRUPO
21/02/99
EL PROGRESO
LOS NACIONALISTAS DICEN QUE EL PP "AMAÑA AS OPOSICIÓNS PARA OS SEUS AMIGOS"
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
...aludido por el alcalde, Hernán Naval...Eu non discuto con alcaldes, sin embargo dareille un consello: que se esquenza de min porque as obsesións personais poden derivar en traumas crónicos e ademáis porque todo esforzo inútil conduce á melancolía"...
09/03/99
LA VOZ DE GALICIA
LA CANTERA DE LA BANDA DE MÚSICA DE RIBADEO
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
...a imaxinación e un esforzo organizativo tremendo, ó traballar con cativos de catro anos, é fundamental; explicó Hernán Naval..hai case 200 alunos o que fai de Ribadeo a escola con maior número de España en relación ó seu padrón...
31/03/99
EL PROGRESO
EL MINUTERO HERNÁN NAVAL

NOTA INFORMATIVA

01/04/99
O SON DO POBO Nº 7
CALUROSA HOMENAXE A HERNÁN NAVAL
XESÚS REPRESAS
ARTIGO APARECIDO NO BOLETIN INFORMATIVO DA FEDERACIÓN GALEGA DE BANDAS DE MÚSICA POPULARES
VARIOS MEMBROS DA DIRECTIVA DA FEDERACIÓN DE BANDAS DE MÚSICA PARTICIPARON ACTIVAMENTE NO HOMENAXE A HERNÁN NAVAL QUE SE LLE REALIZOU EN VIDA. A HOMENAXE TRA-LO PASAMENTO AÍNDA ESTÁ POR FACER COMO É DEBIDO
03/04/99
LA COMARCA DEL EO
O PRÓXIMO SÁBADO, CONCERTO DAS BANDAS DE ARANXUEZ E DE RIBADEO

NOTA INFORMATIVA

06/04/99
EL PROGRESO
LA BANDA MUNICIPAL PROTAGONIZARÁ UN INTERCAMBIO CON LA DE ARANJUEZ
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

07/04/99
EL PROGRESO
RIBADEO Y ARANJUEZ PREPARAN VARIOS ACTOS DE INTERCAMBIO
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

09/04/99
LA VOZ DE GALICIA
LA MÚSICA UNE ARANJUEZ Y RIBADEO

NOTA INFORMATIVA

09/04/99
EL PROGRESO
LA BANDA PASA A SER SINFÓNICA Y SE PRESENTA LA CONTRABANDIÑA
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

10/04/99
LA COMARCA DEL EO
AS BANDAS DE ARANJUEZ E DE RIBADEO OFERECEN HOXE UN CONCERTO

NOTA INFORMATIVA

11/04/99
LA VOZ DE GALICIA
LA BRISA DEL EO INSPIRÓ EL CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA DE ARANJUEZ EN RIBADEO
RIBADEO A. BALSEIRO
RESEÑA PRENSA

17/04/99
LA COMARCA DEL EO
A BANDA MUNICIPAL DE RIBADEO ACTÚA HOXE EN ARANJUEZ

NOTA INFORMATIVA

17/04/99
EL PROGRESO
LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL ACTÚA HOY EN ARANJUEZ CON 86 MÚSICOS
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
...la formación que dirige Hernán Naval dispone de 86 músicos, su plantel al completo, para el concierto... En el auditorio del centro cultural Isabel de Farnesio....
23/04/99
EL PROGRESO
HERNÁN NAVAL HABLARÁ EN VIGO SOBRE LAS ESCUELAS DE MÚSICA EN LA SOCIEDAD
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non
...la intervención de Naval llevará por título Xente non convencida y en ella incidirá en la explicación conceptual del cambio pedagógico y de inmersión de la música en la sociedad que suponen las escuelas municipales de música...frente...conservatorios..
01/05/99
EL PROGRESO
EL BNG PREGUNTA AL ALCALDE POR EL COSTE DE LA VISITA DE LA BANDA A ARANJUEZ
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non
...entiende que esta iniciativa fue electoralista y apunta que "o electoralismo soe salir caro"...
08/05/99
LA COMARCA DEL EO
GRUPOS DE INSTRUMENTISTAS DA BANDA MUNICIPAL ACTÚAN MAÑÁ NA FONSAGRADA

NOTA INFORMATIVA
Non

08/05/99
EL PROGRESO
LITERATURA, CINE Y MÚSICA PARA LOS ACTOS DE LAS LETRAS GALEGAS EN EL MUNICIPIO
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

15/05/99
LA VOZ DE GALICIA
LA BANDA DE MÚSICA RIBADENSE SE PRESENTA COMO SINFÓNICA ACTUARÁ CON OCHENTA Y CINCO MÚSICOS
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
...y estrena nuevo logotipo obra de César López. Ochenta y cinco músicos integrarán el plantel de la agrupación...
15/05/99
LA COMARCA DEL EO
MAÑÁ, CONCERTO DAS LETRAS GALEGAS NA IGREXA PARROQUIAL DE RIBADEO

NOTA INFORMATIVA

15/05/99
EL PROGRESO
LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPA ESTRENARÁ LOGOTIPO Y DOS PIEZAS EL DOMINGO
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
....contará con un plantel de 85 componentes y estrenarán dos obras...
05/06/99
EL PROGRESO
UNA BIG-BAND CON MÚSICOS DE TODA GALICIA INICIA HOY SU ANDADURA
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non
...formada por estudiantes de música de las siete escuelas gallegas que pertenecen a la Asociación Galega de Escolas Municipais de Música (AGEMM)...encuentro celebrará en Noruega..en mayo/junio del 2000...OUTRO DOS PROXECTOS QUE FIXO REALIDADE HERNÁN
05/06/99
LA VOZ DE GALICIA
REPRESENTANTES DE SIETE ESCUELAS DE MÚSICA ENSAYAN EN RIBADEO COMO ORQUESTA DE JAZZ
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
...Con el ensayo de hoy se inicia una programación mensual itinerante...
06/06/99
LA VOZ DE GALICIA
JAZZ GALLEGO PARA NORUEGA
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
...estos jóvenes, de entre diez y dieciocho años de edad, inician así su preparación para un festival en Noruega organizado por la Unión Europea de Escuelas de Música...
06/06/99
EL PROGRESO
LA BIG BAND GALLEGA ECHÓ A ANDAR AYER EN RIBADEO
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
...y el responsable de la AGEMM, Hernán Naval...E O CONCELLO NON PUXO UN PESO PARA ESTE PROXECTO
10/06/99
EL PROGRESO
O MONEY DE MARTA SÁNCHEZ
HERNÁN NAVAL
ARTIGO
Non
...xogome o diapasón a que coa décima parte do montante da ordinariez de mañá a noite poderíase dotar de fotocopiadora e ordenador á Escola Municipal de Música de Ribadeo e aumentar o seu cadro de persoal cun administrativo...
25/06/99
EL PROGRESO
LA ESCUELA DE MÚSICA VA A PRESENTAR A CONTRABANDIÑA EN LOS ACTOS DE FIN DE CURSO
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non
...otra actuación será la de la orquesta de cámara, una formación clásica compuesta por una amplia sección de cuerda..dicha orquesta será el germen de una agrupación de 40 jóvenes..A ORQUESTRA CLÁSICA DA ESCOLA ERA UN SOÑO ACARICIADO POR HERNÁN
25/06/99
LA VOZ DE GALICIA
LA ESCUELA DE MÚSICA DE RIBADEO CELEBRA HOY UN MACROCONCIERTO FIN DE CURSO
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

27/06/99
LA VOZ DE GALICIA
LA ESCUELA DE MÚSICA DE RIBADEO PRESENTÓ TRES NUEVAS AGRUPACIONES
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
...la banda infantil, integrada por cuarenta niños...una orquesta de cámara, que con sus cuarenta músicos...la contrabandiña un grupo infantil de soul formado por doce alumnos...los nuevos grupos nacen con afán de consolidación...comentó Naval...
10/07/99
LA COMARCA DEL EO
CASE 150 NENOS ACTUARON NO CONCERTO DE FIN DE CURSO DA ESCOLA DE MÚSICA DE RIBADEO

NOTA INFORMATIVA
tres novas agrupacións..a contrabandiña..unha orquestra clásica de 40 compoñentes..e a banda infantil dirixida..hernán..que contou con solistas convidados Fernando Rodriguez Raño (trombón) e Pablo Fernández Feijoo (trompeta) membros da banda sinfónica...
24/07/99
LA COMARCA DEL EO
MAÑÁ DOMINGO, CONCERTO DO DIA DA PATRIA POLA BANDA MUNICIPAL

NOTA INFORMATIVA

31/07/99
LA COMARCA DEL EO
O XOVES, 5 DE AGOSTO, NOVO CONCERTO DA BANDA

NOTA INFORMATIVA

04/08/99
LA VOZ DE GALICIA
LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE RIBADEO OFRECERÁ UN NUEVO CONCIERTO NOCTURNO
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

04/08/99
EL PROGRESO
LA BANDA SINFÓNICA OFRECE MAÑANA UN CONCIERTO EN LA PLAZA DE ABAIXO
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

07/08/99
LA COMARCA DEL EO
O VENRES 13, A BANDA MUNICIPAL CLAUSURA "MAR POR MEDIO" CUN NOVO CONCERTO

NOTA INFORMATIVA
Non
...o ofrecido o pasado xoves, que incluiu obras de Mousorgsky e Albinoni, e no que incluiu tamén a seleición sinfónica de Les Miserables...
10/08/99
EL PROGRESO
EL CUARTO FESTIVAL DE MÚSICA CLÁSICA SE ABRE HOY CON UN RECUERDO A JOAQUIN RODRIGO
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

20/08/99
EL PROGRESO
EN EL FESTIVAL DE RIBADEO ACTUARÁN LAS BANDAS DE SILLEDA Y SARRIA
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
...los propios músicos se encuentran encantados con las actuaciones y ellos mismos hacen propuestas para ofrecer conciertos...el éxito de los conciertos y el entusiasmo de la agrupación...
20/08/99
LA VOZ DE GALICIA
LAS BANDAS DE SARRIA Y SILLEDA ACTUARÁN INVITADAS EN UN FESTIVAL DE RIBADEO
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA

21/08/99
LA COMARCA DEL EO
HOXE CELÉBRASE O V FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA

NOTA INFORMATIVA

22/08/99
EL PROGRESO
TRES BANDAS ACTUARON AYER EN EL QUINTO FESTIVAL RIBADENSE
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
...y la anfitriona tocó con más de 80 músicos...
24/08/99
LA VOZ DE GALICIA
EL FESTIVAL DE BANDAS LLENÓ DE MÚSICA LAS CALLES DE RIBADEO
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA

21/09/99
EL PROGRESO
LA ESCUELA DE MÚSICA OFERTA PARA ESTE AÑO EL APRENDIZAJE DE 18 INSTRUMENTOS DISTINTOS
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

29/10/99
EL PROGRESO
EL DIRECTOR DE LA BANDA MUNICIPAL DARÁ UNA CHARLA EN COMPOSTELA
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
...una conferencia sobre educación musical, escuelas de música y bandas...sesiones de la asamblea general de la Confederación Española de Sociedades Musicales...en el Auditorio de Galicia...
30/10/99
LA COMARCA DEL EO
O 4 DE NOVEMBRO, ASAMBLEA DE AMADORES DA MÚSICA

NOTA INFORMATIVA
Non

04/12/99
LA COMARCA DEL EO
CONTRABANDA E CONTRABANDIÑA

NOTA INFORMATIVA

04/12/99
LA COMARCA DEL EO
RÉCORD DE MATRÍCULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

NOTA INFORMATIVA

11/12/99
LA COMARCA DEL EO
A BANDA DE MÚSICA ACTUOU ONTE EN FERROL

NOTA INFORMATIVA
Non

18/12/99
LA VOZ DE GALICIA
HERNÁN NAVAL, SEGUNDO EN LA LISTA DEL BNG AL SENADO
REDACCIÓN LUGO/VIVEIRO
RESEÑA PRENSA
Non

18/12/99
LA COMARCA DEL EO
CONCERTOS NOS INSTITUTOS E NO HOSPITAL

NOTA INFORMATIVA
Non

18/12/99
LA COMARCA DEL EO
ÉXITO DA BANDA DE MÚSICA NO SEU CONCERTO EN FERROL

NOTA INFORMATIVA

25/12/99
LA COMARCA DEL EO
A BANDA DE RIBADEO OFRECE MAÑÁ O SEU TRADICIONAL CONCERTO DE NADAL

NOTA INFORMATIVA
Non

26/12/99
LA VOZ DE GALICIA
LA BANDA SINFÓNICA DE RIBADEO VUELVE A BRINDAR EL CONCIERTO "AQUÍ COMO EN VIENA"

NOTA INFORMATIVA
...incluirá la suite Carmen de Bizet, parcialmente arreglada por Hernán Naval...
01/01/00
LA COMARCA DEL EO
A IGREXA DE RIBADEO, ABARROTADA NO CONCERTO NAVIDEÑO DA BANDA

NOTA INFORMATIVA

19/01/00
LA VOZ DE GALICIA
EL BNG DE RIBADEO CRITICA EL RETRASO EN MÁS DE UN AÑO EN LA INAUGURACIÓN DEL AUDITORIO
RIBADEO REDACCIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
..llamandolo de Play-Móbil...ESTE ERA UN CHISTE ENTRE OS MÚSICOS DA BANDA DEBIDO A SÚA PEQUENEZ
30/01/00
EL PROGRESO
EL BNG APELA AL VOTO ÚTIL EN LA PRESENTACIÓN DE NAVAL AL SENADO
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
..donos de vidas, votos e facendas os de sempre...
30/01/00
LA VOZ DE GALICIA
NAVAL Y RAMÓN CANDIA SE PRESENTARON COMO CANDIDATOS ANTE SUS VECINOS
REDACCIÓN RIBADEO/FOZ
RESEÑA PRENSA

05/02/00
LA COMARCA DEL EO
CEN PERSOAS ACUDIRON Á PRESENTACIÓN DE HERNÁN NAVAL COMO CANDIDATO AO SENADO

NOTA INFORMATIVA

12/02/00
LA VOZ DE GALICIA
EL BNG ROMPERÁ A MARXINACIÓN DA MARIÑA SI LOGRA PARLAMENTARIOS POR LA PROVINCIA
REDACCIÓN RIBADEO
RESEÑA PRENSA
Non

18/02/00
EL PROGRESO
JÓVENES GALLEGOS PREPARAN UN ENCUENTRO MUSICAL EUROPEO EN NORUEGA
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non
...Festival de música de jóvenes europeos...
19/02/00
LA COMARCA DEL EO
REÚNESE EN RIBADEO A ASOCIACIÓN DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE MÚSICA

NOTA INFORMATIVA

20/02/00
EL PROGRESO
RIBADEO ACOGE LOS ENSAYOS DE 54 MÚSICOS GALLEGOS
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA

26/02/00
EL PROGRESO
EL BNG LLAMA AL VERDADERO FIN DEL AISLAMIENTO DE LA COMARCA
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

04/03/00
LA COMARCA DEL EO
TRÁTASE DE BOTAR CONTAS
HERNÁN NAVAL
ARTIGO
Non

09/03/00
LA VOZ DE GALICIA
EL BNG DE RIBADEO DENUNCIA QUE RAJARON TRES RUEDAS A SU COCHE DE PROPAGANDA
REDACCIÓN RIBADEO
RESEÑA PRENSA
Non
...acto público intervendrán... hernán naval...
10/03/00
LA VOZ DE GALICIA
EN VOZ ALTA HERNÁN NAVAL

NOTA INFORMATIVA
Non
...unha agresión ó noso coche non o esperabamos.Sempre sufrimos agresións infantís nas campañas..estamos acostumados..tres rodas dun coche é un feito serio..en lugar de confrontar ideas rachanche o coche...hernán naval..candidato al Senado
11/03/00
LA VOZ DE GALICIA
EL BLOQUE AFIRMA QUE EL PP MERCA O VOTO A PATACÓN

NOTA INFORMATIVA

12/03/00
LA VOZ DE GALICIA
HERNÁN NAVAL REPLICA AL ALCALDE RIBADENSE

NOTA INFORMATIVA
Non
...Se Andina se da por aludido haberá que recordarlle o dito popular...Xa sabíamos que a un franquista como el gostaríalle vernos no cárcere...
01/04/00
LA COMARCA DEL EO
REUNIÓN EN RIBADEO DAS AGRUPACIÓNS DA AGEMM

NOTA INFORMATIVA

02/04/00
EL PROGRESO
MÚSICOS DE TODA GALICIA SE PREPARAN EN RIBADEO
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
...participación en un festival de jóvenes europeos que se celebrará en Noruega del 31 de Mayo al 4 de junio...Naval que es el vicepresidente de la Agemm se mostró muy satisfecho por la marcha de los ensayos.
06/04/00
EL PROGRESO
O ENFOQUE QUE TEMOS É FORMAR MÚSICOS AMATEUR
RIBADEO PABLO VILLAPOL
ENTREVISTA A HERNÁN NAVAL
...fronte os conservatorios, as escolas teñen unha formación amateur cunha compoñente de centro cultural con dimensión veciñal máis alá da labor docente. Tratamos de persuadir á admón autonómica de que cambie a súa política de axudas e estimación...
06/04/00
EL PROGRESO
O ENFOQUE QUE TEMOS É FORMAR MÚSICOS AMATEUR
RIBADEO PABLO VILLAPOL
ENTREVISTA A HERNÁN NAVAL
...fronte os conservatorios as escolas teñen unha formación amateur cunha compoñente de centros culturais con dimensión veciñal, máis alá do labor docente. Tratamos de persuadir á admón..axudas a labor das escolas...de subvencións de café para todos...
08/04/00
LA COMARCA DEL EO
OS GRUPOS DA AGEMM ENSAIARON EN RIBADEO

NOTA INFORMATIVA

09/04/00
EL PROGRESO
LA BANDA ESPERA LA APERTURA DEL AUDITORIO PARA GRABAR DOS DISCOS
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non
...os dous CDs que temos pensados deberán estar grabados antes de fin de ano, incluso no verán...
06/05/00
LA COMARCA DEL EO
O VENRES, CONCERTO DAS LETRAS POLA BANDA MUNICIPAL

NOTA INFORMATIVA

12/05/00
EL PROGRESO
MÚSICA, CINE Y POESÍA POR LAS LETRAS GALEGAS EN RIBADEO
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
Non

13/05/00
LA COMARCA DEL EO
A BANDA DE RIBADEO ACTÚA MAÑÁ EN A CORUÑA

NOTA INFORMATIVA

13/05/00
EL PROGRESO
LA BANDA RIBADENSE ESTRENA EN A CORUÑA EL "RAGTIME" DE PEREIRO
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
...pieza que se incluirá en el próximo disco...ofrecese a súa estrea absoluta...o Andante de Gaos tamén será grabada para incluir nun singular CD de música galega por banda, lonxe do folclorismo...
16/05/00
EL PROGRESO
LA BANDA RIBADENSE SE LUCIÓ EN A CORUÑA

NOTA INFORMATIVA
Non
...unas trescientas personas entre ellas, el creador del Ragtime que saludó al público junto a la banda sinfónica. Esa pieza se incluirá en el próximo CD que grabe la banda...
27/05/00
LA COMARCA DEL EO
ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA PARTEN O MARTES PARA NORUEGA

NOTA INFORMATIVA

27/05/00
EL PROGRESO
ALUMNOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA VIAJAN A NORUEGA
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

30/05/00
LA VOZ DE GALICIA
ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA RIBADENSE PARTICIPARÁN EN UN CONCIERTO EN NORUEGA
REDACCIÓN RIBADEO
RESEÑA PRENSA
Non
ESTE PROXECTO TIVO MOI POUCA AXUDA INSTITUCIONAL OS DIRECTIVOS DA AGEMM TIVERON QUE SUSCRIBIR UN CRÉDITO E HERNÁN NAVAL PAGOU DO SEU PETO 200.000 PTS PARA A INSCRIPCIÓN DOS MÚSICOS NO FESTIVAL EN NORUEGA
09/06/00
EL PROGRESO A MARIÑA
HERNÁN NAVAL ELOGIA LAS ACTUACIONES DE MÚSICOS RIBADENSES EN NORUEGA

NOTA INFORMATIVA

09/06/00
LA VOZ DE GALICIA
HERNÁN NAVAL ELOGIA LAS ACTUACIONES DE MÚSICOS RIBADENSES EN NORUEGA

NOTA INFORMATIVA
...Foi unha mostra europea do que é o ensino amateur da música a través das escolas de música fronte ó modelo dos conservatorios tradicionais...os rapaces poderán decir que foi unha experiencia irrepetible...
17/06/00
LA COMARCA DEL EO
RIBADEO E GALIZA FIXÉRONSE OUVIR EN NORUEGA

NOTA INFORMATIVA

22/06/00
LA VOZ DE GALICIA
CIENTO CINCUENTA ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA TOCAN ESTA TARDE

NOTA INFORMATIVA
Non

01/07/00
LA COMARCA DEL EO
A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CELEBROU O SEU FESTIVAL DE FIN DE CURSO

NOTA INFORMATIVA

02/07/00
LA VOZ DE GALICIA
JÓVENES MÚSICOS RIBADENSES INICIAN UNA GIRA DE CONCIERTOS POR TODA GALICIA
REDACCIÓN RIBADEO
RESEÑA PRENSA
Non
A BIG BAND A SÚA VOLTA DE NORUEGA DEDICOUSE A DAR CONCERTOS POR TODA GALICIA PARA SACAR CARTOS E PODER PAGAR O CRÉDITO CON O QUE SE SUFRAGARA O VIAXE ALÁ DEBIDO O ESCASO APOIO INSTITUCIONAL
07/07/00
EL PROGRESO
ACORDE
ANTONIO GREGORIO MONTES
ARTIGO
Non

08/07/00
LA COMARCA DEL EO
MAÑÁ CONCERTO CORAL E DE BIG-BAND NO AUDITORIO

NOTA INFORMATIVA
Non

11/07/00
EL PROGRESO
UNA BIG-BAND Y UN CORO CERRARON GIRA EN RIBADEO
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
...entre los asistentes...Anibal Otero..gerente del IGAEM... Entidade que non quixo colaborar neste proxecto" comentó el director de la Big-Band hernán naval
15/07/00
LA COMARCA DEL EO
HOXE CONCERTO DA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL

NOTA INFORMATIVA
Non

02/08/00
LA VOZ DE GALICIA
EXIGEN A ANDINA QUE EXPLIQUE POR QUÉ PERDIÓ LA SUBVENCIÓN PARA LA ESCUELA DE MÚSICA
REDACCIÓN RIBADEO
RESEÑA PRENSA
Non
...desde el curso 95/96 la escuela logró "discretas axudas" ...este año le haya sido denegada por un "aparente erro administrativo".. El gobierno municipal no tenía interés en obtener esta subvención...NUNCA LLES IMPORTOU ESTE CENTRO DE ENSINANZA ATA 2001
02/08/00
EL PROGRESO
EL BNG CREE QUE ANDINA NO QUERÍA LA SUBVENCIÓN DE LA ESCUELA DE MÚSICA
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
UN ERRO ADMINISTRATIVO SEGUNDO O GOBERNO MUNICIPAL MOI CURIOSO QUE COINCIDA CON O ANO NO QUE HERNÁN SE PRESENTOU O SENADO
05/08/00
LA COMARCA DEL EO
O CONCELLO PERDEU A SUBVENCIÓN DA XUNTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
BNG RIBADEO
NOTA INFORMATIVA
Non
..a subvención sexa denegada por un aparente erro administrativo, extremo do que se fixo eco a prensa diaria...
05/08/00
LA COMARCA DEL EO
O VENRES PRÓXIMO A BANDA CLAUSURA MAR POR MEDIO

NOTA INFORMATIVA

12/08/00
LA COMARCA DEL EO
O PRÓXIMO SÁBADO CELÉBRASE O VI FESTIVAL DE BANDAS

NOTA INFORMATIVA

19/08/00
LA COMARCA DEL EO
HOXE FESTIVAL DE BANDAS

NOTA INFORMATIVA

22/08/00
EL PROGRESO
O FESTIVAL DE BANDAS DE RIBADEO PASARÁ FRONTEIRAS
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
...tamén actuou o grupo de percusión nas Catro Calles...adquisición dalgun novo instrumento dado o seu alto custe... OS PROPIOS MÚSICOS ACTUABAN PARA RECADAR FONDOS PARA INSTRUMENTOS DEBIDO A AUSENCIA DE APOIOS INSTITUCIONAIS
24/08/00
EL PROGRESO
LA BANDA ACTÚA HOY EN LA PLAZA DE ABAIXO DENTRO DE LOS XOVES DE MÚSICA
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

26/08/00
EL PROGRESO
O BNG VE ALDRAXANTE O OVERBOOKING NO AUDITORIO MUNICIPAL
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

26/08/00
LA VOZ DE GALICIA
EL BNG IRONIZA SOBRE LA ESCASA CAPACIDAD DEL AUDITORIO RIBADENSE
REDACCIÓN RIBADEO
RESEÑA PRENSA
Non
FAI REFERENCIA A UNHA ACTUACIÓN ORGANIZADA POLO CONCELLO DONDE SE REPARTIRON MAIS ENTRADAS QUE BUTACAS HABÍA NO AUDITORIO
02/09/00
LA COMARCA DEL EO
OVERBOOKING NO AUDITORIO
GRUPO MUNICIPAL DO BNG
ARTIGO
Non

09/09/00
LA COMARCA DEL EO
ABERTA A MATRÍCULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

NOTA INFORMATIVA
Non

23/09/00
LA COMARCA DEL EO
REMATA O PRAZO DE MATRÍCULA NA ESCOLA DE MÚSICA

NOTA INFORMATIVA
Non

23/09/00
LA COMARCA DEL EO
MÚSICOS RIBADENSES FORMARÁN PARTE DA BANDA DA FEDERACIÓN GALEGA

NOTA INFORMATIVA

01/10/00
O SON DO POBO Nº 13 / BOLETIN TRIMESTRAL INFORMATIVO DA FEDERACIÓN GALEGA DE BANDAS DE MÚSICA POPULARES
BANDA SINFÓNICA DA FEDERACIÓN GALEGA DE BANDAS DE MÚSICA
FEDERACIÓN GALEGA DE BANDAS DE MÚSICA
ENTREVISTA A HERNÁN NAVAL
Non
...o mundo das banda...non é ese crisol de algo moderno...algo propio dos tempo en que vivimos, que a min me gustaría...non aprecio grandes mostras de interese colectivo por parte dos directores...a hora de deseñar un plantexamento do mundo das bandas...
17/10/00
EL PROGRESO
AYER SE INICIÓ LA ESCUELA DE MÚSICA CON MÁS DE DOSCIENTOS ALUMNOS
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
...más de doscientos alumnos en las distintas especialidades que serán atendidos por once profesores...UN ANO MAIS COS MESMOS MEDIOS OS ALUNOS AUMENTABAN
17/10/00
LA VOZ DE GALICIA
LA ESCUELA DE MÚSICA DE RIBADEO INICIA EL CURSO CON MÁS DE DOSCIENTOS ALUMNOS
REDACCIÓN RIBADEO
RESEÑA PRENSA
Non
..más de doscientos estudiantes...impartidas por once profesores...E SIN ORDENADOR NIN FOTOCOPIADORA NEN ADMINISTRATIVO
04/11/00
LA COMARCA DEL EO
ELENA LÓPEZ FERREIRA CONTINÚA COMO PRESIDENTA DE AMADORES DA MÚSICA

NOTA INFORMATIVA
Non

11/11/00
LA COMARCA DEL EO
LA ASOCIACIÓN AMADORES DA MÚSICA UNA ENTIDAD EJEMPLAR
DIONISIO FRANCO
RESEÑA PRENSA

18/11/00
LA COMARCA DEL EO
HERNÁN NAVAL PARAPAR, TRABAJADOR INFATIGABLE
DIONISIO FRANCO
ARTIGO

18/11/00
LA COMARCA DEL EO
SEIS MÚSICOS RIBADENSES DEBUTAN MAÑÁ COA BANDA DA FEDERACIÓN GALEGA

NOTA INFORMATIVA

21/11/00
EL PROGRESO
EL MINUTERO HERNAN NAVAL

NOTA INFORMATIVA
Non

02/12/00
LA COMARCA DEL EO
A CONTRABANDA CEDE UN PIANO Á ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

NOTA INFORMATIVA
...adquiriu recentemento cos cartos das actuacións un custoso piano dixital...coñecedores das necesidades da escola os membros da Contrabanda decidiron ceder o piano a este centro municipal para o seu uso polos alumnos e profesores...
07/12/00
EL PROGRESO
LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA RECIBIÓ UN PIANO DIGITAL DE LA "CONTRABANDA"
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
..una curiosa donación..por parte del grupo de jazz Contrabanda...compró el piano electrónico con el dinero de sus actuaciones...e coñecedores das necesidades instrumentais da escola municipal de música"...HAI QUE LEMBRAR A RELACIÓN DE HERNÁN CON ESTA AGRUPACIÓN.
16/12/00
LA COMARCA DEL EO
A BANDA DE MÚSICA OFRECERÁ O DÍA 23 O TRADICIONAL CONCERTO DE NADAL

NOTA INFORMATIVA

19/12/00
EL PROGRESO
EL FESTIVAL DE NADAL DE LA ESCUELA DE MÚSICA SE HARÁ ESTE JUEVES
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

21/12/00
LA VOZ DE GALICIA
LA ESCUELA DE MÚSICA DE RIBADEO CELEBRA LA NAVIDAD
REDACCIÓN RIBADEO
RESEÑA PRENSA
Non

23/12/00
LA COMARCA DEL EO
A BANDA OFRECE HOXE O SEU TRADICIONAL CONCERTO DE NADAL

NOTA INFORMATIVA
Non

30/12/00
EL PROGRESO
LA CONTRABANDA ACABÓ LA PRIMERA FASE DE GRABACIÓN DE UN CD ROM
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

06/01/01
LA COMARCA DEL EO
A CONTRABANDA CONCLUIU A PRIMEIRA FASE DA GRAVACIÓN DO SEU PROXECTO MULTIMEDIA

NOTA INFORMATIVA

22/02/01
EL PROGRESO
LAS ESCUELAS DE MÚSICA DE VEGADEO Y RIBADEO SE UNEN PARA CONCIERTOS DIDÁCTICOS
A MARIÑA DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

24/02/01
EL PROGRESO
NOTAS PARA IR A MÚSICA
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

01/03/01
EL PROGRESO
LA BANDA GOLPEA DOS VECES
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA

10/03/01
LA COMARCA DEL EO
O DIA 17, CONCERTO DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

NOTA INFORMATIVA
Non

15/03/01
EL PROGRESO
LA ESCUELA DE MÚSICA DE RIBADEO ACTUARÁ EN EL AUDITORIO LOCAL ESTE SÁBADO
RIBADEO OLGA MUÑOZ
RESEÑA PRENSA
Non
...que estrenará una pieza compuesta por el director de la escuela, Hernán Naval...
17/03/01
LA COMARCA DEL EO
HOXE, NO AUDITORIO, CONCERTO DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

NOTA INFORMATIVA

01/04/01
O SON DO POBO Nº 14
MARCEL VAN BREE E HERNÁN NAVAL DIRIXENA BATUTAS MESTRAS PARA A BANDA DA FEDERACIÓN
FEDERACIÓN GALEGA DE BANDAS DE MÚSICA POPULARES
ARTIGO
A BANDA DA FEDERACIÓN ERA OUTRO PROXECTO NO QUE ESTABA PROFUNDAMENTE INMERSO HERNÁN NAVAL
07/04/01
LA COMARCA DEL EO
A BANDA DE MÚSICA DE RIBADEO GRAVA DOUS NOVOS DISCOS

NOTA INFORMATIVA

08/04/01
EL PROGRESO
LA BANDA RIBADENSE INICIA EL LUNES LA GRABACIÓN DE UN PAR DE DISCOS
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
...las obras a grabar son fragmentos de bandas sonoras de todos los tiempos que irán en un CD, así como música de compositores gallegos que irá en otro...
10/04/01
EL PROGRESO
LA BANDA MUNICIPAL DE RIBADEO GRABA DE NUEVO
PORTADA EL PROGRESO
RESEÑA PRENSA
...dos nuevos discos compactos..que se sumarán al que ya tienen...
10/04/01
EL PROGRESO
COMO ESTÁ LA BANDA
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA

10/04/01
LA VOZ DE GALICIA
LA BANDA SINFÓNICA DE RIBADEO COMENZÓ A GRABAR DOS NUEVOS DISCOS COMPACTOS
REDACCIÓN RIBADEO
RESEÑA PRENSA
...ha sido acondicionado para la ocasión retirando varias filas de butacas...serán dos trabajos independientes, uno de bandas sonoras de películas y otro de música gallega...NESTA ETAPA ERAMOS PRETO DE 80 MÚSICOS E NON CABIAMOS NO ESCENARIO DO AUDITORIO
13/04/01
EL PROGRESO
EL MINUTERO HERNÁN NAVAL

NOTA INFORMATIVA

12/05/01
LA COMARCA DEL EO
O PROXIMO VENRES, CONCERTO DA BANDA MUNICIPAL

NOTA INFORMATIVA
ULTIMA NOTA RECOLLIDA ANTES DO SEU FALECEMENTO
18/05/01
CADERNOS RIBADENSES Nª4
ADEUS A HERNÁN NAVAL
EDUARDO GUTIERREZ
PALABRAS DE DESPEDIDA NO CEMITERIO MUNICIPAL
Non

18/05/01
LA VOZ DE GALICIA
AMABA A MÚSICA
MIGUEL SANDE, DELEGADO DA VOZ NA MARIÑA
ARTIGO
Non
...Hernán amaba a música...sempre estaba alí, naquela casa grande de música, abrigado...rodeado de pícaros e mozos...que lle daban o calor interior, seguro, que máis se precia...
18/05/01
LA VOZ DE GALICIA
HONDO PESAR EN RIBADEO POR LA MUERTE DE HERNÁN NAVAL
REDACCIÓN RIBADEO
RESEÑA PRENSA
...la recobrada afición musical de Ribadeo, la banda y la escuela de música no se puede entender sin él...vicepresidente de la Asociación Galega de Escolas Municipais de Música...también publicó obras literarias...de ideología nacionalista...
18/05/01
EL PROGRESO
HERNÁN O NOSO INFILTRADO
PABLO VILLAPOL
ARTIGO
Non
...consecuente entre o que pensaba, facía e dicía....se non sabía algo dicíao e punto...home sobresainte e emprendedor...
19/05/01
LA VOZ DE GALICIA
INCONTESTABLE
FÉLIX SORIA
ARTIGO
Non
...entendía la música con carne, rellena de humanidad..bien social..no solo ha servido para hacer músico, también ha contribuido a despertar inquietudes que no aparecen impresas en pentagrama y que tienen mucho que ver con hacer hombres responsables...
19/05/01
LA VOZ DE GALICIA
MULTITUD DE PERSONAS DESPIDIERON AYER EN RIBADEO A HERNÁN NAVAL PARAPAR
X.M. PALACIOS
RESEÑA PRENSA
...había determinado o futuro da música en el municipio...su espíritu de traballador esforzado tendrá un último premio: será recordado...sempre, sempre, sempre... PRONTO SE ESQUECEU DENDE ALGUNS SECTORES INTERESADOS
19/05/01
EL PROGRESO
HERNÁN NAVAL SE FUE CON UN ÚLTIMO ADIÓS MASIVO
PORTADA A MARIÑA
RESEÑA PRENSA

19/05/01
LA VOZ DE GALICIA
MULTITUD DE PERSONAS DESPIDIERON AYER EN RIBADEO A HERNÁN NAVAL PARAPAR
X.M. PALACIOS RIBADEO
RESEÑA PRENSA

19/05/01
EL PROGRESO
CENTOS DE PERSOAS DESPEDIRON ENTRE BÁGOAS A HERNÁN NAVAL
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
...traballador incansable...sempre o lembrarían "como profisional, como artista e como home bo,..."
20/05/01
EL PROGRESO
LA BANDA DE MÚSICA Y LA ESCUELA "NO VAN A SER LO MISMO" SIN NAVAL, DICE ANDINA
RIBADEO O.M.
RESEÑA PRENSA
Non
POIS UN ANO DESPOIS NEGOUSE AUTORITARIAMENTE A QUE A ESCOLA LEVASE O SEU NOME (VEXAN SENÓN O ANO 2002) E MESMO MENTIRÍA NUN PLENO PARA XUSTIFICARSE
22/05/01
EL PROGRESO
LA ESCUELA DE MÚSICA RIBADENSE BUSCA EL CAMINO TRAS HERNÁN NAVAL
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
En principio, parece claro que tanto el Concello como la asociación aunarán esfuerzos para realizar un homenaje al director de la banda sinfónica municipal...O QUE SE DIXO E LOGO NON SE FIXO...UNHA COUSA É AUNAR E OUTRA ESFORZOS (LÉMBRASE QUE UN ANO DESPOIS AMADORES PRESENTOU SUPERAVIT POR IMPORTE SUPERIOR Á CUOTA DOS SOCIOS)
23/05/01
LA VOZ DE GALICIA
AMADORES DA MÚSICA PIDE APOYO PARA SEGUIR LA OBRA DE HERNÁN NAVAL
REDACCIÓN RIBADEO
RESEÑA PRENSA
Non
...proporcionar unha continuidade o seu labor dende os ensaios ás actuacións, sen esquecer as obras que están xa prontas a ser editadas en CD ou a ensinanza musical que se imparte na Escola Municipal de Música....
24/05/01
EL PROGRESO
AMADORES DA MÚSICA SOLICITA QUE SIGA EL APOYO PARA RELEVAR A NAVAL
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
...insustituible, a parte de polos seus valores humanos, polo que significa profisionalmente no entorno da música en Ribadeo...esta perda nos afecta a todos...
24/05/01
A NOSA TERRA
CREBOU A BATUTA DA ESPERANZA HARMÓNICA
ALFONSO EIRÉ
ARTIGO
Non
emperrenchado en mover as ondas culturais da mariña luguese no mar, moitas veces calmo, adormecido, anestesiado, da cultura galega...Compoñías , escribias...
25/05/01
EL PROGRESO
CON PROFUNDA TRISTEZA
JOSÉ FERNÁNDEZ MAURICIO
ARTIGO
Non

26/05/01
EL PROGRESO
LA MUERTE DE HERNÁN NAVAL DEJA NUESTRA BANDA HUÉRFANA
PRIMI NÉCEGA
ARTIGO
Non

26/05/01
LA COMARCA DEL EO
CON PROFUNDA TRISTEZA
JOSÉ FERNÁNDEZ MAURICIO
ARTIGO

26/05/01
LA COMARCA DEL EO
EN MEMORIA DE HERNÁN NAVAL
M. MAGDALENA LANDA
ARTIGO
Non

26/05/01
LA COMARCA DEL EO
AMIGO
ELI GARCÍA-BOUSO
ARTIGO
Non

26/05/01
LA COMARCA DEL EO
CENTOS DE PERSOAS DESPEDIRON ENTRE BÁGOAS A HERNÁN NAVAL

NOTA INFORMATIVA

26/05/01
LA COMARCA DEL EO
ADEUS A HERNÁN NAVAL
EDUARDO GUTIERREZ
ARTIGO
Non
PALABRAS DE DESPEDIDA NO CEMITERIO MUNICIPAL
26/05/01
LA COMARCA DEL EO
LA MUERTE DE HERNÁN NAVAL DEJA HUÉRFANA NUESTRA BANDA
PRIMI NÉCEGA
ARTIGO

26/05/01
LA COMARCA DEL EO
AMADORES DA MÚSICA COMPROMÉTESE A CONTINUAR O LABOR DE HERNÁN NAVAL
AMADORES DA MÚSICA
NOTA INFORMATIVA
Non
NEMBARGANTES, NON DEU UN PESO PARA ESTE PROXECTO ...DE DOCUMENTALIZACIÓN EXTENSA SOBRE A VIDA DE HERNÁN NAVAL
26/05/01
LA COMARCA DEL EO
SE NOS FUE UN GRAN MÚSICO SE NOS FUE HERNÁN NAVAL
MALÉN
ARTIGO
Non

26/05/01
EL PROGRESO
AMADORES DA MÚSICA PROMUEVE UNA FUNDACIÓN SOBRE HERNÁN NAVAL
RIBADEO PABLO VILLAPOL
RESEÑA PRENSA
"...otra propuesta de este colectivo tras la muerte de Hernán Naval con el objetivo de perpetuar su memoria es la proposición que se llevará al Ayuntamiento la semana próxima, de poner su nombre a la escuela municipal de música, que él puso en marcha..."
27/05/01
EL PROGRESO
SEMENTEIRA" HOMENAJEARÁ EN VIVEIRO A HERNÁN NAVAL, QUE FUE SU PRESIDENTE NUEVE AÑOS
VIVEIRO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
...con sus artículos de opinión apoyó muchas iniciativas culturales en A Mariña...
01/06/01
O SON DO POBO Nº 14 BOLETIN INFORMATIVO DA FEDERACIÓN GALEGA DE BANDAS DE MÚSICA POPULARES
IN MEMORIAM HERNÁN F.NAVAL PARAPAR
VARIOS/FEDERACIÓN GALEGA DE BANDAS DE MÚSICA POPULARES
CADERNIÑO CENTRAL QUE SE DISTRIBUIU CO NÚMERO 14 DESTA PUBLICACIÓN CO MOTIVO DA MORTE SÚPETA DE HERNÁN NAVAL
Non
A FEDERACIÓN XA TIÑA A PUNTO A REVISTA E VIUSE SOLPRENDIDA POR A MORTE DE HERNÁN ASÍ QUE AÑADIRON OS CONTIDOS DESE NÚMERO UN CADERNIÑO CENTRAL COMA HOMENAXE
02/06/01
LA COMARCA DEL EO
PERSEGUIDOR
ANTONIO D. AMOR
ARTIGO
Non
...nunha vila que durmia ata que nos regalaches coa túa presencia e o teu traballo, convertendo os sonos aletargados dos melómanos ribadenses en soños que se fixeron realidade...
07/06/01
A NOSA TERRA
A MORTE FOI MÁIS FORTE QUE A ARTE
EDUARDO GUTIERREZ
ARTIGO
Non
...o entusiasmo de Hernán converteuse nunha fervenza repartida entre a música e o activismo cultural e político...
12/06/01
LA VOZ DE GALICIA
LA BANDA DE RIBADEO DARÁ EL ÚLTIMO CONCIERTO QUE PROGRAMÓ HERNÁN NAVAL

NOTA INFORMATIVA

12/06/01
EL PROGRESO
LA BANDA DE MÚSICA DE RIBADEO CELEBRARÁ EL DÍA 22 SU PRIMER CONCIERTO SIN NAVAL
RIBADEO OLGA MUÑOZ
RESEÑA PRENSA
Non
Marcel Van Bree...palabras de elogio y admiración...que consiguió reunir en torno a la música a noventa profesionales y doscientos cuarenta alumnos...que juzgó "verdaderamente difícil" en el ámbito musical...
22/06/01
LA VOZ DE GALICIA
LA BANDA TOCA HOY POR VEZ PRIMERA CON HERNÁN NAVAL EN EL RECUERDO
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
FOI EMOCIONALMENTE MOI DURO PARA TODOS FACÍA SÓ UN MES
22/06/01
LA VOZ DE GALICIA
LA BANDA DE RIBADEO OFRECE HOY EL CONCIERTO DE LAS LETRAS GALEGAS

NOTA INFORMATIVA
Non

24/06/01
EL PROGRESO
LA BANDA SE LLEVÓ UNA GRAN OVACIÓN AL FINALIZAR SU PRIMER CONCIERTO SIN NAVAL
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
ESTE CONCERTO TIVO MAIS PROTAGONISMO EMOCIONAL QUE MUSICAL PORQUE A VER QUEN ERA CAPAZ DE TOCAR MINIMAMENTE BEN NESTAS CIRCUNSTANCIAS AÍNDA ASÍ ERA NECESARIO FACELO
24/06/01
LA VOZ DE GALICIA
EMOTIVO RECUERDO CON MÚSICA

NOTA INFORMATIVA

26/06/01
EL PROGRESO
LA DESPEDIDA QUE FUE UNA GRABACIÓN

NOTA INFORMATIVA
NESTA NOTA FIGURA QUE O CONCERTO SE ÍA GRABAR PARA OS FUTUROS DISCOS PERO NON SE GRAVOU EN FIN UN PEQUEÑO ERRO DA PRENSA
28/06/01
EL PROGRESO
UNA PIEZA DEDICADA A NAVAL CERRÓ EL AÑO DE LA ESCUELA DE MÚSICA
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA

30/06/01
EL PROGRESO
EL MINUTERO NOTAS PARA EL RECUERDO

ARTIGO

14/07/01
LA COMARCA DEL EO
MARIANO RIVAS DIRIGIRÁ LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE RIBADEO
DIONISIO FRANCO
RESEÑA PRENSA

16/08/01
EL PROGRESO
UN RECITAL DE PIANO SE CELEBRA EL DOMINGO COMO RECUERDO A HERNÁN NAVAL
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

20/09/01
EL PROGRESO
LA ESCUELA DE MÚSICA TENDRÁ ESTE AÑO TRES INSTRUMENTOS MÁS
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
...se trata de las clases de guitarra...UNHA DAS REPETIDAS PETICIÓNS DE HERNÁN NAVAL PARA A SÚA ESCOLA FOI QUE OFERTARAN CLASES DE GUITARRA, XUNTO CON UN ADMINISTRATIVO E UNHA FOTOCOPIADORA ENTRE OUTRAS COUSAS (VER A VOZ DE GALICIA 03/10/95)
12/10/01
EL PROGRESO
GALIZA NOVA CELEBRARÁ CON UN CONCIERTO ESTA NOCHE UNA FIESTA PARA LOS JÓVENES
RIBADEO OLGA MUÑOZ
RESEÑA PRENSA
Non
...con la presentación del primer disco compacto de A Contrabanda y con un concierto del grupo Os Ramois...
14/10/01
EL PROGRESO
LA CONTRABANDA DEDICA SU PRIMER DISCO COMPACTO AL DESAPARECIDO HERNÁN NAVAL
RIBADEO OLGA MUÑOZ
RESEÑA PRENSA
OUTRO DOS MOITOS PROXECTOS NO QUE ESTABA INMERSO HERNÁN NAVAL
20/10/01
EL PROGRESO
PARA EL RECUERDO
ALICIA CARBALLEDO
RESEÑA PRENSA
...elena lópez comenta que la escuela de música es independiente de la asociación aunque los instrumentos con los que ensayan y tocan sus estudiantes pertenecen a Amadores da música...DECLARACIÓNS A TER EN CONTA NA TOMA DE POSTURA NA POLÉMICA POSTERIOR.
25/11/01
LA VOZ DE GALICIA
SEMENTEIRA Y OTROS COLECTIVOS CULTURALES RINDEN HOMENAJE A HERNÁN NAVAL EN VIVEIRO

NOTA INFORMATIVA

01/12/01
EL PROGRESO
HERNÁN NAVAL SERÁ RECORDADO CON UN HOMENAJE COLECTIVO MAÑANA
VIVEIRO CARMEN ABUÍN
RESEÑA PRENSA

01/12/01
EL PROGRESO
A MARIÑA FUE SU PATRIA

RESEÑA PRENSA
RESEÑA DO SEU CURRICULO
03/12/01
EL PROGRESO
UN HOMENAJE EN CLAVE MUSICAL
A MARIÑA DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA

04/12/01
LA VOZ DE GALICIA
MÁS DE CUATROCIENTAS PERSONAS EVOCARON A HERNÁN NAVAL EN EL TEATRO PASTOR DÍAZ
REDACCIÓN VIVEIRO
RESEÑA PRENSA

08/12/01
EL PAIS
CONTRABANDISTAS DEL JAZZ
RAMÓN ARIÑO MADRID
RESEÑA PRENSA
Non
NOTA APARECIDA EN "EL PAÍS" SOBRE O CEDÉ DA CONTRABANDA
01/01/02
O SON DO POBO Nº 16
A QUEN MERECE HONRA HERNÁN NAVAL NA LEMBRANZA
EDUARDO GUTIERREZ
ARTIGO
Non
...o Concello criou unha escola municipal de música..o nome do seu Director deberá acompañar o da Escola como testemuño de recoñecimento a quen tanto fixo polo ensino da música en Ribadeo e en Galiza...É unha honra merecida e, xa que logo, unha débeda...
06/01/02
LA COMARCA DEL EO
LA VIDA SIGUE IGUAL
HERNÁN NAVAL
ARTIGO
Non
...coas trescentas mil dos que tocaron o requiem a Frank Pourcel e as trescentas mil dos do director sen batuta pero con moito fervor dramátúrxico amañabamos o que ti sabes. Feliz ano...
08/01/02
LA VOZ DE GALICIA
AQUÍ COMO EN VIENA
LOURENZO FERNANDEZ PRIETO
ARTIGO
Non
paradigma do galego europeu...con más entusiasmo que facilidades...ambición creadora de construir por riba das continxencias dos egos...apreciase precisamente en toda unha xeración educada por el no coñecemento musical...
19/01/02
EL PROGRESO
(IN MEMORIAM) LACRIMOSA DIES ILLA
FERNANDO RODRIGUEZ RAÑO
ARTIGO
Non
...era plenamente consciente da súa influencia no desenrolo de cada músico...senón tamén e máis importante coma persoa...xamais chegaremos a coñecer a opinión sobor da súa propria obra mestra...
20/01/02
EL PROGRESO
RECUERDO DE UN INDOMABLE
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA

20/01/02
LA VOZ DE GALICIA
HERNÁN NAVAL SUENA OTRA VEZ
X.M.PALACIOS RIBADEO
RESEÑA PRENSA

24/03/02
EL PROGRESO
PIDEN QUE LA ESCUELA DE MÚSICA DE RIBADEO SE LLAME HERNÁN NAVAL
RIBADEO P.V.
RESEÑA PRENSA
CAMPAÑA DE RECOLLIDA DE FIRMAS POR INICIATIVA PARTICULAR E SEN NENGÚN APOIO INSTITUCIONAL XURDIU A TÍTULO PRIVADO DUN GRUPO DE PERSONAS DE DIVERSOS ÁMBITOS RIBADENSES
24/03/02
CARTA PARA A RECOLLIDA DE FIRMAS
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE RIBADEO HERNÁN NAVAL PARAPAR
COMISIÓN PRO ESCOLA DE MÚSICA HERNÁN NAVAL
MODELO DE CARTA PARA A RECOLLIDA DE FIRMAS
Non

27/03/02
LA VOZ DE GALICIA
EL NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA LOCAL DE RIBADEO SUSCITA MÁS POLÉMICAS
REDACCIÓN RIBADEO
RESEÑA PRENSA
CRIOUSE UNHA POLÉMICA ARTIFICIAL MANIPULADA E INVENTADA PARA XUSTIFICAR CERTAS DECISIÓNS EXCLUSIVAMENTE POLÍTICAS POSTERIORES PERANTE A OPINIÓN PÚBLICA
27/03/02
EL PROGRESO
LA FAMILIA DE CARLOS ÁLVAREZ RECUERDA QUE LA ESCUELA DE MÚSICA YA LLEVA SU NOMBRE
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non
ESTE FALSO ARGUMENTO FOI USADO REPETIDAMENTE EN RIBADEO COMA DESCULPA PARA XUSTIFICAR QUE A ESCOLA NON LEVASE O NOME DO SEU CRIADOR UN VISTAZO OS ANOS 89 A 93 NESTA MESMA BASE DE DATOS SERÁ SUFICIENTE PARA COMPROBAR A HISTORIA DAS INSTITUCIÓNS IMPLICADAS
30/03/02
LA COMARCA DEL EO
AS SINATURAS PARA QUE A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA LEVE O NOME DE HERNÁN NAVAL ENTREGARANSE NO CONCELLO
COMISIÓN FIRMAS ESCOLA HERNAN NAVAL
NOTA INFORMATIVA

30/03/02
LA COMARCA DEL EO
COMUNICADO DE LA FAMILIA DE CARLOS Á.FERNÁNDEZ-CID
FAMILIA FERNÁNDEZ CID
NOTA INFORMATIVA
CERTA XENTE SENTIUSE MOLESTA POLA CAMPAÑA DE RECOLLIDA DE FIRMAS HOUBO QUEN APROVEITOU O CLIMA PARA REVANCHISMOS E CIUMES
04/04/02
EL PROGRESO
APORTAN DATOS DE LA INDEPENDENCIA DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y LA FERNANDEZ CID
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

05/04/02
COMISIÓN PRO ESCOLA DE MÚSICA HERNÁN NAVAL
SOBRE O NOME DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
COMISIÓN PRO ESCOLA DE MÚSICA HERNÁN NAVAL
NOTA INFORMATIVA
Non
BREVE VISTAZO HISTÓRICO SOBRE CRIACIÓN DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA PARA QUE A XENTE POIDERA INFORMARSE E NON SER MANIPULADA CON OUTROS INTERESES
06/04/02
LA COMARCA DEL EO
O NOME DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
EVARISTO LOMBARDERO RICO
ARTIGO

06/04/02
LA COMARCA DEL EO
AGRADECIMIENTO DE LA FAMILIA FERNÁNDEZ CID
FAMILIA FERNÁNDEZ CID
ARTIGO
Non

06/04/02
LA COMARCA DEL EO
RELEMBRANZA
XESÚS LÓPEZ E QUINCE SINATURAS MAIS
ARTIGO
Non
SEMELLABA NORMAL QUE OS MÚSICOS REACCIONARAN ESCRIBINDO E DEFENDENDO O SEU FALECIDO MESTRE CO QUE TODOS CRECERAN PERSONAL E MUSICALMENTE ENTRE OUTRAS COUSAS PORQUE VÍAN QUE NINGUÉN O FACÍA OFICIALMENTE DENDE A BANDA OU A ESCOLA
13/04/02
LA COMARCA DEL EO
AFIRMACIÓNS FALSAS
ANTONIO GREGORIO MONTES
ARTIGO
Non

13/04/02
LA COMARCA DEL EO
SOBRE A ESCOLA DE MÚSICA E HERNÁN NAVAL
OITO MOZOS RIBADENSES
ARTIGO
Non
O SILENCIO DA BANDA E DO CONCELLO DESCONCERTOU A MOITOS ENTRE ELES OS INTEGRANTES DA CAMPAÑA DAS FIRMAS
13/04/02
LA COMARCA DEL EO
A MEMORIA FAINOS DONOS DO NOSO FUTURO
XOSÉ FARRUCO GRAÑA RAMA
ARTIGO

20/04/02
LA COMARCA DEL EO
A LA FAMILIA ÁLVAREZ FERNANDEZ CID
M VICTORIA RIVAS FERNANDEZ
ARTIGO
Non
OS MÚSICOS VIAN COMO SE DESATABA A POLÉMICA POR OMISIÓN NO POR ACCIÓN MENTRAS CONCELLO, DIRECTOR E PRESIDENTA DA BANDA GUARDABAN SILENCIO NOS MEDIOS NON ERA ESTRANO QUE ALGÚNS ESCRIBIRAN ARTIGOS
29/04/02
CADERNOS RIBADENSES Nª4
PERO, ESTE QUEN É?
LEOPOLDO SANTOS
ARTIGO
Non
..trataba de facer cousas que tivesen sentido cultural e trascendencia social...afrontar o desolador panorama musical do Estado español...para unha vez que un músico se pon a escribir a argumentar e a poñer exemplos...
12/05/02
EL PROGRESO
DOS MIL FIRMANTES PIDEN EL NOMBRE DE NAVAL PARA LA ESCUELA DE MÚSICA
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
PESIE OS INTENTOS DE FRENALA A TODA COSTA AS FIRMAS COACCIONANDO OS SEUS MEMBROS OU ROUBANDO FIRMAS DE LOCAIS PÚBLICOS O ESCRITO ACABOU APRESENTANDOSE Ó CONCELLO
17/05/02
CADERNOS RIBADENSES Nº4
CADERNOS RIBADENSES HOMENAXE A HERNÁN NAVAL
VARIOS/AGRUPACIÓN CULTURAL FRANCISCO LANZA
PUBLICACIÓN CON ARTIGOS VARIADOS
Non
HOMENAXE A UN DOS SEUS REDACTORES E COLABORADORES, DIRECTIVO DA AGRUPACIÓN CULTURAL FRANCISCO LANZA ESTE LIBRO CONTEN DIVERSOS ARTIGOS DE VARIOS AUTORES ASI COMO TRABALLOS DO MESMO HERNÁN NAVAL TAMÉN RECOLLE ARTIGOS PUBLICADOS XA EN PRENSA E OUTROS MEDIOS
26/05/02
EL PROGRESO
CADERNOS RIBADENSES RECUERDA LAS FACETAS CULTURALES DE HERNÁN NAVAL
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
"...colaboradores de toda Galicia están presentes en esta nueva publicación..."
14/07/02
EL PROGRESO
DISGUSTO ANTE LA NEGATIVA DEL PP DE LLAMAR HERNÁN NAVAL A LA ESCUELA MUSICAL
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
Non

16/07/02
PLENO CELEBRADO NO CONCELLO O DÍA 08/07/02
ESCRITO INTERESANDO A DENOMINACIÓN DE ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE RIBADEO HERNÁN NAVAL PARAPAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
CONCELLO DE RIBADEO
NOTIFICACIÓN DO ACORDO PLENARIO DIRIXIDA Á COMISIÓN DE FIRMAS
Non
NEGARONSE ROTUNDAMENTE E SEN XUSTIFICACIÓN MORAL NIN LEGAL A QUE A ESCOLA SE CHAMASE HERNÁN NAVAL
24/07/02
LA VOZ DE GALICIA
PLANTEAN QUE EL ALCALDE RECTIFIQUE PÚBLICAMENTE
COMISIÓN PRO ESCOLA HERNÁN NAVAL
NOTA INFORMATIVA
Non

24/07/02
LA VOZ DE GALICIA
PROSIGUE LA POLÉMICA EN RIBADEO EN TORNO AL NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA
REDACCIÓN RIBADEO
RESEÑA PRENSA
Non

27/07/02
LA COMARCA DEL EO
DUBIDAN QUE A ESCOLA DE MÚSICA TEÑA NOME ASINADO E PIDEN QUE SE LLE DÉ O DE HERNÁN NAVAL
COMISIÓN PRO ESCOLA HERNÁN NAVAL
NOTA INFORMATIVA
A COMISIÓN PRO ESCOLA HERNÁN NAVAL ERA CONSCIENTE DE QUE O CONCELLO MENTIRA NESTE ASUNTO E ASI O MANIFESTOU PERO AÍNDA HOXE NON HOUBO RESPOSTA DO CONCELLO
10/10/02
A NOSA TERRA
SEITARISMO OU SENSIBILIDADE
XOSÉ M SARILLE
ARTIGO
Non

19/10/02
LA COMARCA DEL EO
DESPREZADOS
XESÚS LÓPEZ
ARTIGO
Non
...así evitaban dar resposta a preguntas comprometidas acerca..dos medios con que este ano vai contar a escola...a nefasta contratación de profesores...a negativa a que a escola leve o nome do seu fundador...se riron dos alunos..da memoria...dos pais...
27/10/02
EL PROGRESO
AMADORES DA MÚSICA VOTÓ LA CONTINUIDAD DE SU DIRECTIVA CON ESCASAS MODIFICACIONES
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
A INFORMACIÓN NON É EXACTA O QUE OCORREU EN DITA ASAMBLEA FOI QUE DIMITIU A DIRECTIVA O COMPLETO (POR MOR DO SILENCIO AMOSADO NA CAMPAÑA DA ESCOLA ENTRE OUTRAS COUSAS) SALVO DUAS PERSONAS.TAMÉN OS MÚSICOS PREGUNTARON POLA ESCOLA E O SILENCIO DE AMADORES.
27/10/02
EL PROGRESO
UN LIBRO RECOGERÁ LA APORTACIÓN A LA MÚSICA RIBADENSE DE CARLOS ÁLVAREZ
RIBADEO DELEGACIÓN
RESEÑA PRENSA
MOI OPORTUNA NO 2002 PERO PORQUE NINGUÉN SE LEMBROU ANTES?
09/11/02
LA COMARCA DEL EO
QUE SE SAIBA
FERNANDO RODRIGUEZ RAÑO
ARTIGO
...quen queira usar conscientemente un falso argumento...deberá ser consciente de que é un falso argumento...alo cada quen con a súa conciencia...O ARTIGO FAI REFERENCIA A NEGATIVA DO CONCELLO A CONCEDERLLE A ESCOLA O NOME DO SEU CRIADOR
14/12/02
LA COMARCA DEL EO
E POR RIBA NÉGANO
XESÚS LÓPEZ
ARTIGO
Non
..teño idade e sentido suficiente para saber escoller...equivocome cando falo de desprezo da escola?..Hernán ideara e que levou a bo porto pesia as trabas que pola súa parte lle foron postas...