20140531

Resume 4ª charla Ribadeo a Debate


AVV O Tesón

Nota de prensa
-

Resume 4ª charla Ribadeo a Debate. Visións de Ribadeo.

José Ramón Rodríguez-Sabugo Fernández, 

'La evolución de Ribadeo desde mi llegada'

Coa charla de José Ramón Rodríguez-Sabugo remata o ciclo ‘Ribadeo a debate. Visións de Ribadeo’ organizado pola AVV O Tesón. A charla versou sobre datos relacionados con feitos que tratou ó seu paso polo concello durante o período 1957-1989, no que foi secretario do concello en Ribadeo.
Comezou lembrando algún aspecto de Ribadeo á súa chegada, como a existencia da fábrica de conservas de Peláez no que despois pasaría a ser Cultivos Mariños, ou a aínda recente daquela adquisición da Casa de Casas para casa consistorial, realizada polo entón alcalde Castelao, como xurdiu despois na quenda de discusión. Pola súa intervención pasaron un conxunto de historias paralelas, amosando por exemplo a evolución da traída de augas dende as fontes do lobo, en tempadas moi inferior a un litro de auga cada segundo, pasando pola construción do encoro do Rego de Lexoso, con capacidade xa de 8 L/s (ano 1959) e a correspondente estación depuradora, e chegando á situación actual, con recollida no río Eo á altura de Vilarbetote, a construción da estación depuradora e da rede de traída (1979), cunha capacidade de subministro en punta superior a 100 L/s
Outra historia diferente, a que máis vertebrou a charla, foi a da ordenación urbana, dende a realización dun plan de aliñacións polo sr. Barrera, das Minas de Vilaoudriz, pasando polo ‘Plan de necesidades’ (un ‘plan estratéxico’), no que se chegou a deseñar a piscina, ó PGOU de todo o concello, 1969, que foi orientado á Ponte dos Santos, solicitada no 1965. Este plan foi aprobado inicialmente no 1970, pero non definitivamente, tendo que facer a partir de 1975 ata o seu remate en 1977 unha variación debido á nova norma que apuntaba que as rúas non debían ter nas súas beiras unha altura maior que a súa anchura. Os intentos posteriores para un novo plan tamén foron repasados, poñendo de relevo a existencia de planes parciais para adecuar o vetusto plan ás necesidades que se foron vendo, e o freo que supuxo nalgunhas ocasións, como para a construción dun polígono industrial.
Polo medio da charla foron xurdindo os datos sobre a construción do Ribadeo da segunda metade do século XX, de cantidades precisadas ó xeito de como se fixo fronte a elas por parte dun concello sempre necesitado de cartos: subvencións, contribucións especiais dos veciños, créditos, recurso a Gobernación Civil ou a Deputación... Tan necesitado que no mesmo 57 foi necesario un crédito para rematar de aboar ó persoal a paga de xullo. A partires dese momento, o concello tomou medidas para ir adelgazando a cantidade de persoal.
Pasaron pola charla a inauguración no 1958 do Parador e o Monumento ó Gaiteiro, no 1959 a realización da rúa Antonio Otero, pagada por Portos, no 65/66 a realización do tramo Parador-Praza de Abastos, con custe de dous millóns e medio de pesetas, e aportación do 90% do custe pola comisión provincial de servizos técnicos, e para a que houbo que expropiar os correspondentes terreos, o tramos seguinte Praza de Abastos-Instituto…
Porcillán-Figueirúa presentou unha anécdota: foi concedido sen ser pedido. a corporación municipal aceptou e afrontouse a partir dun préstamo e contribucións especiais, en dúas fases con complicacións diversas e subvencións do 60% e 75%.
Saíron tamén a colación as vicisitudes para que o acceso á Ponte dos Santos fora polo lugar onde estaba previsto no plan aprobado de xeito inicial, a realización da Casa da Cultura no antigo Colexio de Santo Tomás, a erección no 1981 do alumeado público actual e asfaltado de diversas zonas, sufragado cunha subvención de vintecinco millóns de pesetas sobre un total que se aproximaba ós 100 e para afrontar o que os ribadenses tiveron que aportar de novo contribucións especiais.
O Matadoiro pasou pola charla cunha data clave, 1984, co dilema entre facelo comarcal ou local (o que foi descartado), despois de sucesivos avisos e ampliación de prazos para que se pechara o matadoiro que funcionaba ata entón e se realizara un novo conforme á normativa imperante.
A educación tamén tivo o seu lugar, dende a realización un albergue escolar no edificio da parte de atrás do concello, a realización dunha escola de nenas na súa parte alta, ou posteriormente a gardería infantil, ó desenvolvemento da zona escolar, comezando coa construción do Instituto tras unha cesión de terreos polo concello e mentres seguía funcionando o colexio de Santo Tomás, a conversión no 1969 do Instituto Laboral en Instituto Técnico, os avatares do campo de prácticas (que non chegou a existir de xeito desenvolvido, pero onde si se fixeron prácticas) e a súa conversión en terreos dos actuais Colexio Público Gregorio Sanz, Centro integrado de Formación Profesional e Pavillón polideportivo.
O tempo non daba para máis, pero aínda así o conferenciante nomeou a concentración parcelaria, a electrificación rural ou o existencia en Ribadeo do primeiro servizo automático de telefonía da provincia.
En resume, a charla representou un alude de información sobre máis de trinta anos de historia ribadense, completada en asuntos concretos na parte de preguntas e discusión. Unha charla que deixou nos asistentes a sensación dunha ocasión única.

20140530

Esta tarde, charla sobre a evolución de Ribadeo

AVV O Tesón
Nota de prensa 20140527
-
4ª charla Ribadeo a Debate. Visións de Ribadeo.
José Ramón Rodríguez-Sabugo Fernández,
'La evolución de Ribadeo desde mi llegada'

Despois das interesantes tres charlas anteriores, a cargo de Xosé Carlos Rodríguez Rañón, Chemi Lombardero Rico e Víctor Moro Rodríguez, este venres 30 de maio terá lugar a última das charlas do ciclo 'Ribadeo a Debate. Visións de Ribadeo', que correrá a cargo de José Ramón Rodríguez-Sabugo Fernández, co título 'La evolución de Ribadeo desde mi llegada'. Coma sempre, a charla desenvolverase no Salón de actos da Casa do Mar, comezando ás 20:00 horas.
O conferenciante ten sido durante unha longa etapa Secretario do Concello ribadense. Nado en Luarca, despois da súa etapa en Ribadeo marcada pola pegada da súa profesionalidade, pasou a ocupar praza en Vigo, onde reside de onde se despraza con frecuencia á nosa vila. Ó seu paso por Ribadeo deixou ligazóns familiares e de amizade, a máis das profesionais, non sendo alleo a actualidade ribadense e mantendo contacto con diversos temas do día a día no noso pobo.
Pódense atopar publicacións del en revistas especializadas con títulos tan suxerentes como “Injusticia es todo lo que se hace contra el Derecho: cuestiones y consideraciones sobre la Administración de Justicia”, ou o título do seu libro “La nueva república española”. Dúas frases ilustrativas deste último: 
-'No debe existir ningún cargo político sin la correspondiente responsabilidad, de la clase que sea, en especial la responsabilidad política'
 -(Cita de García Trevijano) 'Antes de la acción propiamente política, la idea democrática debe conquistar la hegemonía cultural en el seno de la sociedad civil'
 

20140529

Podemos en Ribadeo?

Yes, we can! ou contestar á pregunta 'podemos?' cun 'Podemos!' é o que está de moda, o novo fenómeno que parece que pode asaltar calquera muro que se poña diante. O número de cadeiras da formación Podemos no Parlamento Europeo non é moi grande, pero foi unha irrupción dende cero dun partido que sería un 'antipartido tradicional', que resultou unha sorpresa e que está resultando aínda máis mediático porque se están botando enriba del os 'grandes' (partidos e poderes) como unha ameaza, o que o convirte en simpático a ollos do resto. Máis se podería dicir a escala estatal, pero en Ribadeo, hai Podemos?
Que eu saiba, non hai célula algunha, núcleo do que se esteña a partir xa, pero dada a estrutura que mantén polo momento, iso é cousa de dicilo e facelo nun santiamén. E non me cabe dúbida que no futuro algo haberá. Xa non teño tan claro que vaia a representar unha forza para, poñamos, as municipais, pero...
E é que usando a proxección do número de votos para as cadeiras do concello (si, xa sei que non teñen que ver unha eleccións con outras; de feito eu mesmo avisei de que non era extrapolable e non o fixen nos cálculos e gráficos de días pasados, pero a Voz si nun gráfico de maiorías absolutas en Galicia), o PP obtería maioría absoluta. É dicir, abertas todas as posibilidades ó futuro do concello?
Non sería mala cousa enfrontarse a unhas eleccións, calesqueira que foran, con esa apertura de miras de que todo é posible. Quizáis así cambiarían perspectivas dende xa, evitando a manga por ombreiro que beneficia a quen ten poder ou conexións con el e aplasta como un rodillo a quen non o ten, dificultando mesmo o dereito ó pataleo.
Veremos, pero xa quedou claro que podemos, polo tanto, pode ocorrer.
-
Por certo, e por curiosidade, aínda que crea que non ten valor preditivo, a táboa correspondente ás proxeccións das europeas para o concello de Ribadeo:

20140527

Proxección política a Europa dende Ribadeo


Sabido é que Ribadeo non é unha república, e que polo tanto, a asignación de escanos ó voto ribadense non é máis que un xogo de proxección teórica. aínda así, e vistos os resultados electorais, xogar un pouco cos números para ver que resultaría se Ribadeo fora unha república independente pode dar lugar a unha mellor comprensión da realidade do pobo. Aí van pois dúas gráficas máis e as táboas correspondentes, con esas proxeccións de escanos, repartindo cos votos ribadenses os escanos que corresponden a España, 54.
A primeira corresponde ó reparto do número de escanos que lle corresponde a España a partir do que fixo cada votante Ribadense, co método d'Hondt. O reparto de escanos inclúe polo tanto á abstención, e chega a repartir escanos ata Podemos.  A abstención, en azul, case copa 2/3 dos postos, e por pouco non consegue outro escano máis, que lle arrebataría ó PP. A segunda forza, o PP, obtería xusto a metade dos escanos restantes.
A segunda é máis 'clásica': só contan os partidos. Nese caso, os cinco partidos anteriores (Podemos pasaría a ter catro escanos) incrementaríanse con dous máis, UPyD e Cidadáns, dando un cadro radicalmente diferente, no que PP (neste caso en azul, con máis de 2/5 dos escanos) e PSOE conxuntamente acadarían unha cadeira máis que no caso anterior a abstención, quedando o resto dos partidos con 1/3 do reparto. De calquera xeito, o PP non obtería de lonxe maioría absoluta.
E ata aquí, os números das europeas. A comparar cos número de anteriores eleccións, tanto europeas, como locales (coas que se observa un maior contraste pola hexemonía do BNG/alcalde) galegas ou estatais (con  datos máis parellos ós aquí expostos, pero de calquera xeito, aínda con mentalidade pre-crise).
Ligazón á páxina oficial das eleccións europeas 2014.

20140526

As europeas en Ribadeo. Un resume en catro gráficos

Onte, nada máis rematar o escrutinio, colguei nunha entrada (Europeas 2014 en Ribadeo) os datos nunha folla de cálculo que se pode observar en aberto, xunto con datos de anos anteriores.
Hoxe, só cun pouco de máis calma, deixo catrro gráficos a modo de resume.
O primeiro gráfico corresponde á abstención. Non se pode dicir que sexa rampante, pero aumentou algo máis de mil persoas en dúas eleccións, o que é unha porcentaxe nada desprezable. Hai que preguntarse o por que.
O segundo corresponde a unha táboa resume cos números principais das tres últimas eleccións, que complementa ás figuras posteriores, onde se desenvolve a táboa.
A primeira das gráficas seguintes é un 'resume do resume', pois só pn en tres capas (2004 a máis interna, 2009 a intermedia, 2014 a externa) a relación de persoas que optaron por absterse, as que optaron por votar PP ou PSOE e o resto, observando unha figura curiosa como de pinza que se come o voto dos 'grandes partidos estatais', reducidos a unha cuarta parte do total posible en 2014:
A última, a táboa desenvolta, onde se nota a imaxe anterior fragmentada en pequenas opcións. A ter en conta que o primeiro partido que non aparece desglosado, se non englosado en 'outros', é Cidadáns, con 58 votos, a quinta parte que o último refeirdo de xeito desglosado, UPyD con máis do doble.
Catro gráficos para pensar. Coido que podería dar unha explicación do reparto, pero estimo que haberá moita xente que a dea a nivel estatal, e que sería preferible que cada quen botara as súas contas.
Por certo, nalgunha mesa, se había papeletas dalgún partido concreto, estaban ben ocultas.
A ligazón á paxina oficial.

Europeas 2014 en Ribadeo

A estas alturas todo o mundo sabe ou pode saber o resultado das europeas. Coñecer como foi en Ribadeo, pódese saber, pero xa non é tan doado. Collo os datos das de 2009 (máis na entrada correspondente do blog para as europeas 2009 en Ribadeo) e destas (tomados para Ribadeo dende 'El País') e comparo. Polo momento, nun ficheiro externo que podedes ver cos datos de 2004, 2009 e 2014; máis adiante, gráficos aquí mesmo.
Actualización en http://ribadeando.blogspot.com.es/2014/05/as-europeas-en-ribadeo-un-resume-en.html


20140523

Propostas antes das eleccións

Hoxe é o último día de campaña antes das europeas, Para min é algo parecido a unha tontería o do día de reflexión: se non se reflectiu antes, nos anos anteriores, un día pode armar máis xaleo na cabeza. Pero enténdoo como algo de separación entre o que se di na campaña e a realidade. Non sei se todo o mundo o verá así, creo que non.
Sexa como sexa, gustaríame propor varias cousas. Para non metelas todas xuntas a presión, quédome cunha, e collo algo que me chegou onte mesmo para facelo: unha campaña de Greenpeace.
A foto é abondo expresiva: por orde de elección segundo está previsto que suceda pasado mañá, quédeste en casa, votes a algún partido ou fagas uso doutras opcións, lembra que como persoa nunha sociedade tes dereitos e obrigas, que tes que compaxinar e que deberías defender nun equilibrio adecuado. Estimo que o equilibrio entre obrigas e dereitos, hoxe, en España, non está asegurado para toa da poboación. E iso pode ser o xerme da 'reflexión' que a normativa electoral asigna a mañá.
A campaña de Greenpeace. E pouco máis... adianta a reflexión a tódolos días: non a adíes.

20140522

Mañá venres, charla de Víctor Moro no ciclo Ribadeo a Debate. Visións de Ribadeo


AVV O Tesón
Nota de prensa 20140521
- 
3ª charla Ribadeo a Debate. Visións de Ribadeo.
Víctor Moro Rodríguez

As dúas semanas pasadas, o Salón de actos da Casa do Mar de Ribadeo recibiu ás charlas de Xosé Carlos Rodríguez Rañón, co tema 'Ribadeo visto desde fóra por un de dentro', e de Chemi Lombardero Rico, sobre 'Ribadeo; un porto, un hinterland, dúas comunidades'. En ambas carlas se presentou e debatiu a visión particular dos autores sobre aspectos de Ribadeo.
Este venres, ás oito da tarde, terá lugar a terceira charla, a cargo de Víctor Moro Rodríguez, ribadense amplamente coñecido dentro e fóra da súa patria chica, que ocupou postos como o de subdirector xeral do Banco de España, director xeral de Pescanova ou conselleiro de administración en Unión-Fenosa, no campo da economía, e Director Xeral de Pesca Marítima, Deputado por Pontevedra ou xefe da oposición no Concello de Vigo, no campo da política. Asemade, ten recibido diversas distincións, como a Orde do Mérito Constitucional, a Cruz do Mérito Naval ou a Creu de Sant Jordi, a máis de ser Fillo predilecto de Ribadeo.
Coma sempre, a charla desenvolverase no Salón de actos da Casa do Mar, comezando ás 20:00 horas. A entrada será libre e gratuíta ata esgotar localidades.
Tras esta terceira charla só quedará a cuarta e última do ciclo, a cargo de D. José Ramón Rodríguez-Sabugo Fernández
Adxúntase un cartel correspondente á charla desta semana.

20140521

Nota de prensa da charla sobre as intervencións médicas

Adxunto a nota do grupo de apoio a AGE/Ribadeo sobre a charla mantida a outra semana, que serve como resume para quen non tivera ido e estivera interesado ou interesada no tema:

"O pasado venres, 9 de maio, tivo lugar unha charla sobre o tema devandito na Casa do Mar de Ribadeo, organizada polo grupo de apoio a AGE e pronunciada pola especialista en Saúde Pública Carmiña Mosquera, da Consellería de Sanidade de Asturias.

A exposición foi seguida con gran atención e interese polas cincuenta e pico persoas asistentes e a continuación mantívose un animado debate. En total cáseque dúas horas tratando fundamentalmente dos programas de cribado con mamografía. 


Aínda que o debate sobre os pros e contras do cribado masivo con mamografía está vixente dende hai mais de 15 anos en círculos iniciados (profesionais, feministas,etc), hai moi pouca experiencia en tratalo tema entre a poboación xeral. Daquela estabamos un tanto preocupados pola acollida que podería ter no público. 


Ademais de sinalar que a mestría de Carmen Mosquera na exposición dun tema complexo con gran cantidade de datos estadísticos foi prácticamente insuperable debemos subliñar a madureza do público con intervencións e suxestións do mais interesante. 


Ao remate da charla pasamos unha sinxela enquisa, que reproducimos deseguido xunto cas respostas. 


ENQUISA
Por favor póñalle unha cruz ao que sexa correcto:
Sexo: 

Muller 
Home
Idade: 

Menos de 30 
De 30 a 50 
Mais de 50
Sobre a charla: 

1.- Para min foi moi útil, aclaroume moitas cousas
2.- Aclaroume algo pero non moito

3.-Unha perda de tempo, non me aclarou nada.
¿Desexa facer algún comentario ou suxestión para mellorar estas charlas no futuro?
 

RESULTADOS: 43 respostas
Sexo: 75.6 % mulleres; 13.5 % homes; 10.8 % en branco

Idade: Menos de 30=0; 30-50=30.7%; Mais de 50=64.1%; En branco=5.1% Sobre a Charla: Moi útil= 92.10%; Aclaroume algo= 5.26%; Nada= 0;En branco= 0.
Comentarios: Houbo 12 comentarios, case todos propoñendo mais charlas deste tipo

Engadimos algunhas entradas, para ampliar información.
*www.cochrane.dk
*www.screening.dk (hai varios informes dende 2004 a 2012)
*Libro “Sano y Salvo (y libre de intervenciones médicas innecesarias”) (Los libros del Lince, Barcelona 2013;pax 255-268). Os autores son a parella de médicos Juan Gérvas e Mercedes Pérez.
*www.medical-board.ch (Consello Médico Suizo)
*www.nogracias.eu
Mais unha vez agradecemos a tod@s @s participantes a súa colaboración e suxestións e intentaremos seguir con estes temas."

20140520

Algo do extranxeiro

Agora resulta, a días das europeas, que un 'partido minoritario', deses que segundo Mariano Rajoy, votarlles é perder o voto, vence nas eleccións municipais gregas, despois de converterse no segundo partido no parlamento e ser creado hai pouquiños anos. Isto, pola esquerda. Pola dereita, rematan as municipais francesas cun ascenso que deixa á ultradereita nunha posición cómoda nos primeiros lugares, despois de moitos anos como ampliamente minoritaria e un espertar de hai poucos anos.
Hai abondos máis casos, quizáis non tan relevantes de xeito recente, pero indicativos. E, nesta situación, é normal lembrar que Hitler subiu ó poder co 33% dos votos emitidos, como un aviso do que pode pasar como algo 'desagradable'. Non contan as crónicas de outras situacións 'desagradables' por voto semellante á esquerda, aínda que seguro que as hai, repetibles asemade. Pero tampouco fan fincapé en que a situacións extremas (políticas) chégase forzados pola mesma política, como o abandono do poder do pobo ou o secuestro do poder por algunha minoría. Tampouco se di que nas épocas de incertidume córrense grandes perigos , fáise fronte a grandes desafíos, pero tamén se constrúen os grandes éxitos. E silénciase. Siléncianse ou tentan desprestixiarse casos como o tratamento da débeda por Islandia ou a transformación pacífica do Uruguai; casos que pretenden avanzar cara á igualdade son atacados de xeito internacional non tanto por nacións como por intereses económicos e as relacións políticas coas que manteñen lazos...
E nós, a días das europeas, contemplando este panorama ó tempo que captando o ridículo dos grandes partidos facendo colar gato xa non por lebre, senón por lagarto, ou aniquilamento propio por estratexia de gran política.
Só para pensar un pouco máis...

20140519

Pepe Mújica: unha pequena visión, un presidente diferente

Hoxe, só un pequeno comentario e unha ligazón.
Onte houbo, na sexta, un programa que non vin máis que ó final, despois de voltar dun concerto da banda que teño que colgar e pasarme por un mítin la esquerda plural. Iso me fixo procurar a ligazón, http://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/mujica-%E2%80%9Cel-primer-requisito-politica-honradez-intelectual%E2%80%9D_2014051800172.html, que coido moi interesante porquealomenos o que vin do programa así o foi. Tanto que foi dos que mesmo ó final van e cálcanlle un deses macrocortes publicitarios. Quen o vira ou o vexa xulgará, dende a posta en escea nunha casa humilde que non corresponde á idea xeral dun primeiro mandatario dun país ata as pequenas cousas da entrevista. Non é perfecto, xa o sabe, pero si un referente que ogallá seguiran os políticos do mundo enteiro, este país noso incluído.

20140516

16 M, entre o 15 M e o 17 M

Hoxe é 16 de maio. Polo tanto, onte foi 15 e mañá 17 de maio. Dúas datas emblemáticas. A primeira, hai tres anos, deu nome a un movemento que mutou, pero nin moito menos parou ata o momento, e, sobre todo, devolveu á xente a ilusión da posibilidade dun cambio social, político, ambiental e económico para ben, liderado pola xente 'común', polo conxunto. Sona raro, pero coido é só a falta de costume de escoitar ideas anarquistas despois dunha lonta noite de pedra. E soou pouco onte nos medios: a posta do debate a dous de candidatos estatais para unhas eleccións europeas nas que, na nosa terra, preséntanse 10 grupos con representación xa en parlamentos, a máis doutros máis sen ela, acaparou as portadas políticas e sociais. A segunda data, coido que non hai que explicala: a lingua fala por si.

Hoxe, segunda charla de Ribadeo a Debate


20140515

Unha curiosidade sobre a asociación Puente de los Santos

A conto dunha nova sobre a Asociación Puente de los Santos e a súa iniciativa 'Un puente a tu salud 2.0' (Sólo una empresa quiere las fincas de arándanos de Ribadeo y Castropol), en relación coa que teño falado moitas veces (por exemplo, últimamente, aquí), descubro a web da asociación con 360 visitas esta mesma mañá, despois de contar de forma diferenciada varias miñas na páxina adicada a 'Un puente a tu salud 2.0', a máis visitada con contador, ou a páxina de novas de prensa con 'novas' de 2012, e un total (entre 2011 e 2012) de 7 novas. Hai outras curiosidades para quen pase pola web a incrementar o número de visitas.
Enténdese que se hai novas dende 2011, foi alomenos nese momento cando se creou a web, contratou o dominio, etc (por indicios, diría que foi contratado en novembro do 2010). E claro, como un número de visitas equivalente como moito a menos de unha cada tres días chama a atención, paseime a ver máis datos do dominio. En resume, o seguinte é algo público:
"Domain Name: ASOCIACIONPUENTEDELOSSANTOS.COM
   Registrar: 1 & 1 INTERNET AG
   Whois Server: whois.schlund.info
   Referral URL: http://1and1.com
   Name Server: NS-ES.1AND1-DNS.BIZ
   Name Server: NS-ES.1AND1-DNS.COM
   Name Server: NS-ES.1AND1-DNS.ES
   Name Server: NS-ES.1AND1-DNS.ORG
   Status: ok
   Updated Date: 06-nov-2013
   Creation Date: 06-nov-2013
   Expiration Date: 06-nov-2014
Domain Name: asociacionpuentedelossantos.com
Registry Domain ID:
Registrar WHOIS Server: whois.1und1.info
Registrar URL: http://1and1.com
Updated Date: 2013-11-06 00:00:00
Creation Date: 2013-11-06 00:00:00
Registrar Registration Expiration Date: 2014-11-06 00:00:00
Registrar: 1&1 Internet AG
Registrar IANA ID: 83
Registrar Abuse Contact Email: abuse@1and1.com
Registrar Abuse Contact Phone: 
Reseller:
Domain Status: clientTransferProhibited
Registry Registrant ID:
Registrant Name: Asociacion Puentes de los Santos
Registrant Organization: Asociacion Puente de los Santos
Registrant Street: Plaza de Espana 1
Registrant City: Ribadeo
Registrant State/Province: LU
Registrant Postal Code: 27700
Registrant Country: ES
Registrant Phone: +34.982120071
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: ---------------borrado por min aínda que é público------------------
Registry Admin ID:
Admin Name: Asociacion Puentes de los Santos
Admin Organization: Asociacion Puente de los Santos
Admin Street: Plaza de Espana 1
Admin City: Ribadeo
Admin State/Province: LU
Admin Postal Code: 27700
Admin Country: ES
Admin Phone: +34.982120071
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: ---------------borrado por min aínda que é público------------------
Registry Tech ID:
Tech Name: Hostmaster ONEANDONE
Tech Organization: 1&1 Internet Espana S.L.U.
Tech Street: Calle Narciso Serra 14
Tech City: Madrid
Tech State/Province: M
Tech Postal Code: 28007
Tech Country: ES
Tech Phone: +34.902585111
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +34.902023296
Tech Fax Ext:
Tech Email: hostmaster@1and1.es
Name Server: ns-es.1and1-dns.es
Name Server: ns-es.1and1-dns.biz
Name Server: ns-es.1and1-dns.com
Name Server: ns-es.1and1-dns.org
DNSSEC: Unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System:  http://wdprs.internic.net/"
Por outra parte, e xa postos, procurei algo sobre Pinabe, a empresa que se presenta a rexir algunha plantación (non podo confirmar que sexa a mesma que asesoraba e traballou efectivamente no pouco que se fixo porque nestes momentos non teño a documentación), con datos asemade de 2012 sobre os seus últimos movementos na rede (hai un par de cousas posteriores, pero corresponden a cancenlacións na OPM, a máis da devolución dunha garantía por obra concluída). Coma quen di, continuará.

20140514

Día luminoso

Hoxe amanece en Ribadeo con Sol e ceo despexado, azul clariño e promesas de bo día. A previsión, Sol, vento e entre 9 e 16ºC. Hai novas, pero hai días que o transcurso propio do día, o deixarse levar, pode cambiar o sorriso pola mañá.

20140513

Ó teu alcance, colaborar para mellorar Ribadeo

Colle e clica en https://onedrive.live.com/?cid=e5f64a4d6dc9018d&id=E5F64A4D6DC9018D!125&ithint=folder,&authkey=!AB4u_nCsi1ZsqYI, e mira: Un proxecto de Ribadeo ó teu alcance. Público, para que o mires e remires. Para que des a túa opinión. Para que o compartas. Para facer un Ribadeo mellor. O nome, de comedia, Preprich, debera animar a divertirte vendo liñas de posible futuro para o teu pobo. Hai ata un aparcamento subterráneo. Anímaste a botar unha ollada e dar a túa opinión (onde conta)?
Unha viñeta, que podes mirar en El diario, da para caldear o ambiente...

20140512

Para un resume da finde ribadense

De novo, Ribadeo era unha festa. Irresumible en conxunto, só unhas pinceladas para deixar constancia dalgúns detalles lúdicos, comerciais ou mesmo relixiosos:
* de novo o pobo encheuse e fixo bo tempo para pasear e paseouse
* mercado de rúa o sábado, con rúas variopintas e xente curioseando
* contra a violencia machista, xornadas feministas. Non só feministas, pero de xeito maioritario, celebráronse o venres e o sábado
* e contra o uso interesado do cancro de mama para impoñer radiografías, charla (con cheo incluído na Casa do Mar) o venres
* sábado, a igrexa mobilizada para ir de peregrinación a Vilaselán con flores a María
* Sábado, primeira das charlas Ribadeo a Debate, a cargo de Xosé Carlos Rodríguez Rañón, Ribadeo de fóra por un de dentro
* partido: o Ribadeo proclámase campeón da súa categoría, despois de ter asegurado o ascenso
* domingo á tarde, os maios retornaron a Ribadeo, cunha celebración que se quixo popular no Campo
* domingo, teatro para rematar a semana
Non está nada mal para un núcleo urbán como o de Ribadeo, e coido que aínda me deixo algunha actividade. Casualidade? Pois non: a próxima finde é a das letras galegas, por exemplo. E a anterior, pote de primeiro de maio, tampouco estivo nada mal. Nin a a anterior, nin a semana santa, ...
Ven a conto de que alguén me comentafa hai non moito que en Ribadeo non había actividade e había quen se ía por falta de posibilidades alternativas ó que fai a maioría. Daquela lembrei as posibilidades de actividades durante a semana, piscina ou atletismo, ciclismo ou fútbol, pintura ou idiomas, música en diversas opcións ou tenis, patinaxe ou baile, entre outras (non é doado lembralas otdas). Unha variedade de posibilidades que veu corroborar de xeito independente e por casualidade Xosé Carlos Rodríguez Rañón na súa charla, ó comparar as posibilidades de servizos entre unha vila da costa atlántica con máis poboación que Ribadeo e o noso pobo. Por certo, queda para outra unha referenza a esa charla.

20140509

Unha terraza do pobo de Ribadeo? (II)

Onte publiquei a primeira parte, con foto. Hoxe é a segunda parte: o foxo que estaba tan ben dispostiño onte xa foi enchido primeiro cunhas vigas metálicas, e logo, recheo de formigón. Xa non poño foto: está a nivel coa herba e é de supoñer que non pase outra semana sen que esteña rematado.
E pregúntome sobre a normativa, o control, ... mesmo sobre a igualdade, e sobre a conservación do público, claro. Quedan durante un tempo a imaxe do Google Street View ou as cenitais do Sigpac ou do Google Maps para comparar coa terraza que había antes, e lembrareime sempre que pase por alí: algo menos de xardín, algo menos do público.
-
Actualización: unha foto de hoxe mesmo (publicada despois do anterior)
 

20140508

Unha terraza do pobo de Ribadeo?

Paseando do centro de Ribadeo cara ó oeste, deixamos atrás San Roque, e, na Virxe do Camiño, o verde comeza a expandirse no Xardín. O Xardín de Sela, teño escoitado dicir, en referenza á casona que alí hai. Nunca o entendín no sentido de propiedade do terreo na actualidade: ó fin, aí se fixo o 'Parque de indianos', coa súa fonte das rás e o resto de cuasimatorral abandoado ocupando o terreo ó sur da antiga estrada, hoxe rúa municipal, e compartindo lugar con algún que outro defecadoiro de cans ó que xa me teño referido e amosado fotos.
Ó norte da estrada, o xardín ábrese moito máis lentamente, pero tamén chega a unha extensión de herba. Bo, case mellor, chegaba: hai xa tempo que unha terraza ocupou boa parte do terreo. Abandoouse, e agora estase a repoñer. Pero parece que cambiaron as condicións: de chan de madeira sobre o terreo estase a pasara a unha construción asentada, entendo que en terreo municipal. E, se non é en terreo municipal, coido que hai normas que impiden facelo. Pero...
Quizáis esteña esquivocado, a obra chegue a bo fin, e tome algún día algo sobre esa terraza tan atraínte, rodeada de verde. Mentras, non me viría mal que alguén mo explicara.

Unha vista da zona no google maps:

20140507

As mamografías, tema de exemplo

Dende hai tempo en Ribadeo hai unha oferta cultural ampla, con diversas tendencias. Ven a conto de que diversas asociacións e grupos súmanse á tamén ampla oferta do concello para tentar dinamizar a participación, formación e discusión de temas, de candentes a interesantes. A última, unha charla sobre mamografías para este venres. Deixo a nota de prensa e o cartaz:
En Galiza participan unhas 150.000 mulleres cada ano nos programas de mamografías periódicas, pero non existe unha avaliación actualizada dos seus beneficios e desvantaxes.
Porén, o debate sobre os pros e contras da mamografía está de plena actualidade. Algunhas citas autorizadas son as seguintes: O informe Cochrane de 2013 (www.cochrane.dk), a recomendación de suprimir o cribado periódico do Consello Médico Suizo (www.medical-board.ch) de 2-2-14 e o blog Non Gracias no estado español. A Sociedade Española de Epidemioloxia dedicará unha ponencia ao estado actual da custión na XXXII Xuntanza que se celebrará en Alicante os días 3-5 de setembro de 2014. Sin embargo as dúbidas sobre a mamografia sistemática veñen de lonxe. Xa no 1.996 un informe do Observatorio de Programas do Ministerio de Sanidade español advertía de que non estaba demostrada a eficacia global dos programas.
O grupo de apoio a AGE de Ribadeo convoca unha charla-coloquio o próximo venres, 9 de Maio, ás 20.00 h na Casa do Mar co tiduo "PROS E CONTRAS DAS INTERVENCIONS SANITARIAS, O CASO DA MAMOGRAFIA PERIODICA E OS TRATAMENTOS HORMONAIS SUSTITUTIVOS".
A charla será impartida pola Dra. Carmen Mosquera Tenreiro, epidemióloga da Consellería de Sanidade de Asturias, unha muller comprometida no movemento feminista e outros colectivos sociais e con ampla experiencia en promoción da saude. Carmen Mosquera ten publicado un traballo sobre estes temas no ano 2005 tras unha conferencia celebrada en Barcelona.

20140506

Xestión silvestre

Arándanos e outros froitos silvestres era o que se esperaba que produxeran dúas fincas (unha en Castropol-Arnao e outra en Ribadeo-A Devesa) regadas con cartos europeos a traverso da Asoc. Puente de los Santos. Coido que xa dixen abondo noutros lugares, reconstruíndo unha pequena historia da que deixo ligazóns embaixo. Agora sae na prensa, que non nas novas do concello en internet, que se arrendan as fincas para non perder 900 000 €. A lembrar que a finca de Ribadeo está arrendada ós irmandiños, pagando o arrendo sen ter plantado dende hai xa tempo.
A historia en resume no blog, por orde de datas:
Asamblea 2009 Puente de los Santos como antecedente.
A situación en xaneiro 2012, arándanos e moras.
Paralización en Arnao.
Asamblea 2012 Puente de los Santos.
Asamblea 2013 Puente de los Santos.
A situación en decembro 2013.
Post-asociación: cara a un furado.
Unha pequena reportaxe fotográfica.
Queda fóra dese resume os inicios da Asociación con presidencia para o alcalde de Castropol e secretaría para o de Ribadeo, cada un co 25% dos votos da asociación, ou a xestión pola asociación do taller de emprego que botou embaixo as vidrieiras do cemiterio.


20140505

Europa

Luns despois do 1º de maio, á vista das europeas, co comezo de campaña, fútbol! O tratado transatlántico sobre libre comercio que pode afogar ás empresas europeas, que bota a soga ó pescozo dos estados e que ningunea á poboación, iso non debe ser Europa, nin ter que ver cos traballadores, nin por suposto, ter ningunha relación co fútbol; de feito, nin se fala del. Outras cousas menores, como que Urdangarín facture á Generalitat polo coidado dos seus propios fillos, que becarios se queden sen residencia nunha perda de becas encoberta, que se axudara a crear un monstro en Ucraína e agora non se saiba como paralo, que a atención de facenda teña orde de abreviar, etc, iso xa non paga a pena nin mentalo, por moito que podan saír nalgún titular...
O Lugo e o Deportivo empataron! Andá, se xogaban na mesma división!
Por certo, din por aí que as europeas non van rematar co bipartidismo. Coido que, de xeito independente ós resultados o día 25, a) os dous partidos maiores seguirán a beneficiarse dunha posición ventaxosa que teñen lexislado, e b) seguirán afondando na desconfianza que xeran non acadando entre ambos nin de lonxe a metade dos votos posibles, aínda despois da engranaxe electoral con todo tipo de ingredientes, de prensa a axudas interesadas. Apostamos?
Unha cousa máis. O Mércores, no debate sobre a idea de Europa na casa das Letras organizada pola Paco Lanza, con case trinta persoas presentes (teño entendido que coincidía con algo de fútbol), os representantes dos partidos grandes andaban ó seu, sendo os dos pequenos os que destilaban algo máis a idea que tiñan sobre Europa. Os outros parece que se quedaran no 'rapto de Europa' (literalmente) para os seus intereses.
Está a saír o Sol nun día que ameaza con ser espléndido climatolóxicamente... e ó final non falei do 1º de maio. Alguén falou?

20140502

Asinada por tódolos grupos políticos do concello e o portavoz das asociacións veciñais: Ribadeo segue unido para conseguir a residencia

Corto e pego a nota de prensa do concello:


ESTÁ ASINADA POR TODOS OS GRUPOS POLÍTICOS NO CONCELLO

Nova carta a Beatriz Mato

02/05/2014
A comisión pro residencia de maiores en Ribadeo acaba de enviarlle unha carta á conselleira de Traballo e Benestar na que lle lembra que o Concello agarda desde decembro para formalizar a partida de 500.000 euros comprometida pola Xunta para esa importante e necesaria infraestrutura. E pídelle que decida dunha vez por todas, "se apoia ou non o que todos os veciños, veciñas e a Corporación de Ribadeo apoian e piden". A comisión considera que hai unha clara falla de vontade política en apoiar un proxecto ao que a Deputación de Lugo destinou 1.823.000 euros.
Na carta enviada a Beatriz Mato a comisión lémbralle que "levamos desde o 20 de decembro, data en que presentamos a última documentación, á espera de que nos comunicaran o procedemento a seguir para garantir ou formalizar o finanzamento comprometido por parte da Xunta. Vímonos en consecuencia na obriga de prever nos orzamentos do Concello a achega que vostede nos prometeu con cargo a fondos propios, debido a que tiñamos que licitar a obra para poder investir, e non perder as partidas anuais consignadas pola Deputación e que, necesariamente, xa temos que empezar a xustificar nesta anualidade 2014".
Sobre o informe que hai uns días chegaba ao Concello de Ribadeo desde dúas Subdireccións Xerais da Consellería de Traballo e Benestar na carta sinalan que se trata "dun contra informe con argumentacións vagas e con pouco coñecemento do proxecto de Ribadeo; e a maior abondamento, un contra informe que ademais fai outra cousa, señora Conselleira, que non podemos permitir: atrévese a poñer en dúbida a legalidade dos procesos de contratación que o Concello de Ribadeo poida facer coa residencia unha vez construída. Procesos que, como é lóxico, nin sequera comezaron. Poucas veces se puido ver tal grao de desconfianza e falla de respecto institucional entre Administracións".
Na carta asinada polo alcalde, a concelleira de Servizos Sociais, os portavoces municipais do PP, do PSOE e de UPRI e o portavoz das asociacións veciñais din ser coñecedores de que "a outros Concellos desde a Consellería se lles finanzan na súa totalidade ou se lles cofinanzan proxectos similares, sen que exista nin a colaboración, nin a unanimidade do acordo, nin o impulso e mesmo a grave necesidade que ten o de Ribadeo. Non lle estamos a solicitar nada extraordinario. Só que colabore connosco, e que cumpra coa súa promesa".
E subliñan que "de non facelo así, poderán vostedes intentar esconder a súa falta de vontade política para apoiar este proxecto con todos os informes técnicos que consideren, que iso non nos vai facer minguar a nosa responsabilidade de executar en Ribadeo o que lle prometemos a todos os veciños e veciñas. Isto non consiste en abrir unha dialéctica técnica na que non imos entrar. O Concello de Ribadeo ten que cumprir coas súas obrigas e responsabilidades acordes á lei e así o fará, como sempre, e incluso neste caso dará resposta, unha por unha, desde ese punto de vista técnico, a todas as dúbidas que manifestan sobre a viabilidade do proxecto… E vostede, á vista do anterior, deberá decidir dunha vez por todas, se apoia ou non o que todos os veciños, veciñas e a Corporación de Ribadeo apoian e piden".
A comisión pro residencia de maiores en Ribadeo prégalle a Beatriz Mato que "se contamos coa súa vontade política, e esperamos e desexamos que siga sendo así, nos indique o procedemento a seguir para a sinatura do convenio ou a fórmula que decidan para formalizar a achega prometida dos 500.000 euros anteditos, co obxectivo da construción da residencia de maiores o antes posible, e poña data e hora para dita formalización".

De leste a oeste. Xardíns colgantes en Ribadeo

Levo xa varios anos ofrecendo fotos dos xardíns colgantes de Ribadeo, máis ou menos en primavera. Desta volta, elixín un eixo leste-oeste, dende a Rodriguez Murias ata o xardín. Hai fotos que non se ven ben (todas tomadas co móbil), pero se neste eixo, a 'gran Vía' ribadense, os tellados están así (e só mirando da rúa cara ó sur!), coido que Ribadeo ten un potencial grande de xardíns coltantes (e non tan colgantes, como os dous 'a pé de rúa' que van no medio)
A decoración dos tellados comeza a confundir ben achegados o centro
Este é exuberante
De todas formas, cores, tamaños...
Deixei fóra os dos balcóns, de macetas ben coidadas, pero non os do chan, algúns máis diminuídos...
aínda que non todos.
O xardín pódese ver dende as ventás
E nas casas abandoadas exténdense non só polas beiras
Hai algúns menos produtivos
... case invisibles
... e outros que non teñen discontinuidade co fondo
Aquí remata desta volta a viaxe, con plantas ben desenvoltas e con auga abondante.