20110629

No verán


Amencer na Illa Pancha (F. Graña)
No verán é máis difícil coller un amencer: o sol levántase antes. A illa Pancha, nesta foto de Farruco, a parte de presentar unha perspectiva que só se da no amencer destes días, preséntanos un sol saíndo moitos graos ó norte, uns 30º, plenamente no mar, facendo parella coa foto publicada hai uns días sobre o solpor.
Solpor co Sol preto do faro da punta da Cruz
É unha perspectiva diferente sobre un mar en calma,tanto ó nacer o Sol como ó marchar, cunha calma especial sobre a ría.

20110628

Flecos da construcción

O concello non deberá indemnizar a Mahía. É unha nova xa vella, e áis aínda o episodio do convenio concello-empresa que, para facer unha modificación no plan e construír varios centos de chalets na zona do Costal, deu lugar a unha sublevación (suave) e Ribadeo. Son flecos que quedan da agresividade dun certo concepto de urbanismo e de empresa, misturados, que pode rexurdir en calquera momento, aínda que pola crise, o primeiro dos pilares citados esteña de capa caída.
Nota de prensa sobre Mahía (2008)
Un pleno para o cidadán (2008)
Anuncio do conflito (2008)
Aleluia! (2008)
PXOM de Ribadeo (2006)
Informe previo - aprobación inicial PXOM (2008) ...

20110627

Cambios e raigames

Prohibido comer sobre o campo na Rapadoira, en Foz. Só se poderá facer sobre a zona habilitada para tal fin. Algo que se viña facendo hai tempo tentará de non poderse facer. O resultado xa se verá. O aspecto da zona, previsiblemente, mellorará. O alonxamento da xente da praia posiblemente disgustará a máis dun, tanto visitantes como comerciantes (sempre hai algún necio afectado), aínda que tamén fará posiblemente que alguén aproveite o cambio para mellorar as súas contas nunha situación de crise.
Un novo cambio de mentalidade o que se pide, ó que se lle deixa unha alternativa de uso na zona, pero de posibilidades máis reducidas. E algo que foi aplicado sen difundir de xeito previo un aviso sobre o tema.
É previsible tamén un aproveitamento político da oposición, pois o rexeitamente inicial da xente xa se fixo notar.
Un pequeno laboratorio social na vila á nosa beira que aínda pode ter varios finais diferentes. Verase, pero é interesante a postura que tomarán uns e outros, o xeito de actuar e pulsar o sentir. Tanto ou máis ben máis que os razoamentos a favor ou en contra.

20110626

Aínda así, o cambio vai calando na xente

Onte houbo (debeu haber, que non asistín) asamblea cidadá en Foz. Non vexo nada na prensa de hoxe. Non obstante, está a crearse outro núcleo de asambleas en Burela, complementario / suplementario do itinerante pola Mariña e Occidente asturiano. E pouco a pouco váise facendo un cambio de mentalidade, de postura e de actuación.
Non creo que haxa que inscribir nese cambio a difusión dunha moción presentada polo PP sobre supresión de barreiras arquitectónicas ó próximo pleno ordinario de Ribadeo, pero vai no mesmo sentido. Neste caso, a transparencia obxectiva do que se fai no concello, aínda que sexa por causa interesada de propaganda de acción dun determinado grupo.

20110623

POPRAD, de Unity

Captura de pantalla dos datos do barco, esta mesma mañá.
O barco, en Ribadeo, luns
Pasou por Ribadeo a comezos de semana. E, segundo a imaxe primeira, vai agora mesmo camiño de Amsterdam. Pertence a UNITY, ... e via internet poden sacarse datos e máis datos del.
IMO Number: 8509002 Flag: Poland
MMSI Number: 261479000 Length: 81.0m
Callsign: SNBI Beam: 11.0m

Cara ó oeste

Lembra: podes amplialo premendo sobre el
Mañá e pasado será nova Foz.
Pasado, pola Asamblea cidadá ás 8 da tarde.
Mañá, por unha 'macrofesta fin de curso'. Entereime onte polos xornais. E, ó que parece, onte pola tarde había preto de 900 persoas apuntadas. Se consideramos que o fin de curso refírese ó ensino medio (ESO+BAC+FP), e que á xente da ESO, incluída os de 4º, a Consellería de Educación pretende que se vixíen ó baixar e subir do autobús, parecería que non queda xente afectada en toda a Mariña para acadar ese número. Sen contar con que non estou seguro de que a vixiancia da Consellería non pretenda acadar a tódolos menores de idade, co que sinxelamente non habería xente para dito número nin contando toda a provincia de Lugo. Como os autobuses estaban previstos só para a zona costeira e polo interior ata Vilalba, a cousa non se entende ben, a menos que se poñan vixiantes de subida e baixada nos autobuses, o que non é o plan, coido. Claro que ó mellor tanto os estudantes como os pais decidiron, unha vez máis, pasar das condicións de coidado da Consellería e deixalas só para que os profesores se escornen con elas.
E mentras, prepárase un operativo para que se manteña a orde.

Asamblea cidadá en Ribadeo, Asamblea cidadá en Foz

Atopo en Facebook a acta da Asamblea cidadá en Ribadeo. Á espera de que alguén a colgue no blog creado a tal efecto, deixo unha copia aquí abaixo. Este fin de semana que ven, a próxima Asamblea, será en Foz, sábado ás 20:00 horas.
IV Asamblea ciudadanía del Occidente Asturiano y Mariña Lucense.

Acto de movilización en apoyo a las acciones contra la firma del Pacto del Euro.

1.

APERTURA DE LA ASAMBLEA

Se abre el acto a las 12:30 horas del 19 de junio de 2011 en el Parque de San Francisco en Ribadeo, dando lectura a la información sobre el Pacto del Euro que se firma el día 23, recordando que la concentración se hace en domingo por ese motivo.

1.

INTERVENCIONES

1.

Se anima a los presentes a participar en la asamblea.
2.

Se comenta que la crisis está provocada por la voracidad de las grandes fortunas, que las estrategias propuestas para incrementar la productividad consisten en subir los beneficios empresariales a base de empeorar la calidad de vida.
3.

Se solicita que se dé lectura al acta de la asamblea anterior, proponiendo un esquema de la asamblea comenzando por dicha lectura, seguido de opiniones y finalmente realización de propuestas a consensuar.
4.

Se comenta que somos muchos los que tenemos ganas de que esto cambie, y que frente a las revoluciones pasadas que suponen cambios en la clase dominante, esta es una revolución pacífica, que el camino es crecer de forma que cada día seamos más, y que para ello tenemos que trabajar todos nosotros convenciendo a familiares, amigos y vecinos.
5.

Se constata que contra lo que se suele decir, cualquiera que asista a una asamblea comprueba que no somos un grupo homogéneo, ni jóvenes, ni “perroflautas”, ni violentos.
6.

Una participante llegada de Guadalajara se emociona al encontrar que también aquí, tan lejos de su ciudad, se celebran asambleas con el mismo espíritu y anima a seguir adelante.
7.

Una política local se presenta como tal, recordando que también ellos están aquí y que precisan de nuestro apoyo
8.

Se solicita más difusión a través de e-mail, a lo que se responde que quien quiera recibir información debe anotar su dirección en el cuaderno de la asamblea.
9.

Se incide de nuevo en la necesidad de que todos nos impliquemos para que el movimiento continue y se extienda, apoyando las asambleas, informando a nuestros allegados, mentalizándonos de que cada uno de nosotros es responsable a la vez que miembro del grupo.
10.

Se dice que sobran el 75% de los políticos, recordando que en España hay más coches oficiales que en EEUU.
11.

Una asistente ilustra con su ejemplo personal el problema del paro juvenil, que afecta a sus hijos, que además no constan como a su cargo para Hacienda, por ser mayores de edad. Se queja de la elevada contribución de la vivienda habitual y de la actitud de las empresas en las entrevistas de trabajo, al preguntar sobre el sueldo que se desea percibir, a modo de subasta a la baja.
12.

Se responde a la solicitud de apoyo de los políticos demandando el apoyo de quienes ostentan el poder a los ciudadanos, y se reclama que se acerquen a la asamblea en calidad de ciudadanos, en pie de igualdad. Al respecto de las acusaciones de violencia al movimento se cita a Gandhi: “primero te ignoran, luego se ríen de tí, finalmente te atacan. Entonces has ganado.” Se recuerda la violencia del sistema cuando se echa a alguien de su vivienda por no poder pagar. El participante considera que la violencia de los hechos de Barcelona fue exagerada por los medios.
13.

En respuesta a los ataques al movimiento por los sucesos de Barcelona, se lee el artículo de Rosa María Artal “¿Es admisible criticar y protestar ante los politicos?” en que se compara la gravedad de los hechos de Barcelona con la de otras muchas situaciones escandalosas en nuestro país que siguen sin dar lugar a críticas por los políticos y los medios de comunicación de masas. Se anima a la movilización de todos.
14.

Se denuncia que el recién elegido alcalde del consistorio de Tapia de Casariego saliera del pleno de investidura espetando “¡Que os den!” a parte de los presentes en el mismo. Se considera que una persona con ese talante no es digno de presidir un ayuntamiento y se propone una acción de protesta.
15.

Un político de larga trayectoria defiende su papel en favor de la transformación de la sociedad y reclama que no se meta a todos en el mismo saco, dado que también hay políticos como Cayo Lara que defienden desde sus escaños posiciones similares a las del 15-M.
16.

Se comenta que, irónicamente, según el diccionario de la Real Academia botin significa beneficio que se obtiene de un robo, atraco o estafa.
17.

Se recuerda que los abucheos a Cayo Lara sólo se produjeron cuando tomó el protagonismo ante los medios, eclipsando a la gente a la asamblea y el propio desahucio.
18.

Se pide a los políticos “profesionales” que hagan autocrítica, y se recuerda que todos somos políticos en tanto que todos tenemos ideas y propuestas para mejorar la sociedad.
19.

El interviniente, de larga trayectoria en movimientos sociales, se felicita de la cantidad de gente convocada y constata que hay voluntad popular para respaldar las demandas del movimento, si bien teme que si no se concretan propuestas y estructuras se puede ir desvaneciendo. Opina que parte del diagnóstico y propuestas son ampliamente compartidas, pero se insiste en recordar que no todos los políticos son iguales, y que hubo partidos que en su momento se opusieron a la unión monetaria consagrada en Maastritch por considerar que se estaba gestando una Europa de los mercaderes, en lugar de una unión política y social. Se dice que si bien los políticos tienen un papel central, el problema real es de base económica. Cuando se habla del sistema hay que decir que es el capitalista, y que este sistema es quien propicia que la banca actúe sin ningún tipo de control. Aboga por una perspectiva transformadora y no quedarse en la superficie. En lugar de esclarecer las cuentas de la Casa Real, hacerla desaparecer. Reflexionar sobre las actuaciones imperialistas con miras a la paz en el mundo. Reconocer la pluralidad y verla como una riqueza y no como un problema.
20.

Se expone la cuestión del proyecto de línea de alta tensión y estación transformadora en Folgosa (Ribadeo), denunciando la falta de transparencia en la tramitación del mismo, la falta de justificación técnica, la falta de respuesta a las alegaciones, etc. Se propone crear una comisión que estudie el tema en profundidad.
21.

Otro participante comenta que esa falta de transparencia es algo común en la tramitación de proyectos, eludiendo el control por la población, recordando la inversión en Asturias de una elevada inversión (superior al millón de euros) en un proyecto de abastecimiento de agua que finalmente no funciona. Se pregunta que si la educación y la sanidad son derechos reconocidos ¿porqué hay una sanidad y educación privada? ¿cómo puede ser que un ministro de sanidad tenga un seguro de salud privado y un ministro de educación lleve a sus hijos a formarse en la privada. Propone que los políticos renuncien a los seguros de sanidad privada y lleven a sus hijos a formarse en la pública.

22ª El interviniente hace una serie de propuestas:

• Articular confección y distribución de la documentación.

• Coordinación y funcionamiento de las redes sociales: recopilar correos electrónicos, etc..

• Apostar por mantener la asamblea: “vense as caras, visibilización, as plazas son ó lugar máis natural.”

• Presencia en los medios. Recibimos un correo de periodista que pide información.”¡Que veña aquí e que tome nota!”

• Acciones: Compromiso individual en la captación de más participantes y colaboración en las tareas.

• Acciones de concello a concello: En Vegaeo, hacer una propuesta de uso de la tierra más próxima como productora de alimentos como iniciativa municipal. Crear un grupo de consumo ecológico, que tiene un gran poder transformador.

• Preparar alguna acción bien planificada que nos daría fuerza: “estamos en proceso de adueñarnos del territorio”.

1.

Se expone la necesidad de proteger la sanidad pública, afectada por los recortes y objeto de una estrategia de merma de calidad y servicios a favor de la sanidad privada. Se pone el ejemplo de la situación en verano en que al tomar vacaciones los trabajadores y no contratarse suplentes se cierran camas y se sobrecarga a quienes quedan a cargo. Se pide que se hable de feminismo e igualdad de género.
2.

Se apoya la continuidad de las asambleas, y la creación de comisiones para agilizar la generación de propuestas. Se propone la toma del ayuntamiento de Tapia, o estrategias para colapsarlos a base de gestiones. Se recuerda que se formó en la Asamblea de Vegadeo un grupo de payasos , unas 15 personas para las que se propone una reunión al finalizar esta asamblea.
3.

Se recuerdan las propuestas de la asamblea anterior y se proponen algunas medidas para mejorar el funcionamiento

a) Esquema:

1. Lectura acuerdos de la asamblea anterior.

2. Ronda de intervenciones

3. Separar disquisiciones de propuestas.

b) Los que toman notas para confeccionar el acta pasar al responsable de la redacción en 2 días para que le de tiempo a este último.

c) Acciones concretas, por ejemplo para contrarrestar la manipulación informativa a base de recorrer las parroquias para contar lo que somos y lo que no somos y lo que pretendemos. “Lo de Barcelona se va a repetir, hay mucha gente que no quiere que avanzemos”.


1.

PROPUESTAS:

1.

Sobre el mecanismo de funcionamiento de las asambleas:
1.

Asignación de tareas para la asamblea.
2.

Lectura del acta de la asamblea anterior.
3.

Intervenciones.
4.

Votación de propuestas.
2.

Crear comisiones para el estudio de temas concretos y el diseño de actuaciones concretas.
1.

Para el estudio del proyecto de línea de alta tensión y la estación transformadora en Ribadeo y su procedimiento administrativo.
2.

Para la elaboración de un Plan Forestal y Medioambiental de la comarca.
3.

Para el diseño de estrategias de difusión de la asamblea, sus propuestas y aportaciones.
4.

Una comisión sobre el funcionamiento de la sanidad pública
3.

Solicitar que se realicen sustituciones de las vacaciones en los hospitales de la comarca.
4.

Proponer que todos los políticos renuncien a la sanidad privada y lleven a sus hijos a la educación pública como muestra con su compromiso por la calidad de los servicios públicos.
5.

Enviar las actas de las asambleas a los medios de comunicación para su difusión y para evitar tergiversaciones.
6.

Se propone modificar el orden de las asambleas analizando las propuestas al inicio de la siguiente asamblea para permitir un debate pausado de las mismas, dejando las intervenciones para el final de cada asamblea.1.

En todas las asambleas potenciar y enfatizar la necesidad de la ley para la dación en pago de la vivienda. Es un tema de gran repercusión social y de total urgencia.
2.

Creo que se podrían comprar con el bote común unos cuadernos para escribir en ellas las actas de las asambleas, ya que veo que los voluntarios están escribiendo en folios sueltos, siéndoles bastante incómodo.
3.

Crear un punto fijo de información y concienciación.1.

ACUERDOS1.

Se acuerda la celebración de la siguiente asamblea en Foz, el sábado 25 de junio en el parque del puerto.
2.

Se aplaza la votación de propuestas hasta la próxima asamblea por falta de quórum.
3.

Se acuerda que, entre tanto, las personas interesadas en crear comisiones o participar en ellas se vayan apuntando en las correspondientes listas.
4.

Se cierra la Asamblea a las 14:30 horas aproximadamente.

20110622

Ás veces por Castropol, outras polas Figueiras, ...

Hai uns anos, pode que sete ou oito, pasaron os realizadores dun programa da galega por Ribadeo facendo unha pregunta moi sinxela: por onde sae o Sol? O título corresponde a unha resposta moi comentada daquela, dun persoeiro popular no pobo, no sentido de que 'mira ti a quen lle foron preguntar'. A cousa pasou e chegou a tarde de onte, o solsticio de verán deste ano, e con el, hoxe, un tempo espléndido. A cousa é que o comentario a raíz da pregunta do programa foi xeral: o individuo non tiña idea e dera unha resposta de risa.
Pois non, ó longo do ano o Sol sae por diferentes lugares, e pónse tamén por diferentes lugares. Abaixo queda un mapa indicativo cunha liña aproximada á dirección na que se podía ver onte a posta de Sol dende a punta da Cruz. Para amosar que así é, máis abaixo outra foto da posta de Sol (non de onte, senón do domingo, día abondo máis claro, pero co sol poñéndose moi preto a onde se puxo onte)
Dirección aproximada da posta de Sol dende a Punta da Cruz, á saída da ría na parte asturiana.
A posta do Sol, á dereita dos Farallóns de S. Cibrao.
Pódese ver na foto anterior como referencias o Faro da Illa Pancha, o Faro da Punta da Cruz, os Farallóns de S. Cibrao e a posta do Sol á dereita de todos eles, na foto tomada no punto máis alto do camiño que remata na Punta da Cruz. A foto está tomada a eso das 22:13, hora oficial de verán.No inverno, naturalmente, o Sol ponse moito máis ó sur.
Voltando ó comentario televisivo, a para moita xente hilarante resposta non era tal, senón máis ben moi sensata, pois a posición a que se ve a saída do Sol non só depende da época do ano, senón e sobre todo, dende onde esteñamos a mirar. E certamente, cambia moito, ó xeito de aquelo de 'todo é da cor do cristal co que se mire' ...

20110621

Revisitando un retrato

O retrato / escultura homenaxe de Calvo Sotelo en Porcillán despois do seu pasamento non é a primeira vez que se ve reflectido no blog. Tivo lugar arredor da inauguración e logo con motivo dun pequeno mantemento. Agora volve, a raíz de terme fixado un pouco máis nela, vendoo completa que é para algunhas cousas. Remarco en fotos algúns logotipos, escudos, emblemas e outros detalles do altorelevo. Non se atopan nel, non obstante, o escudo de Ribadeo, por exemplo.
Vista xeral. Coido que o resalte de tamaño de Calvo Sotelo non mellora a homenaxe.

Detalle: as autorías. Juan Pablo Rodríguez Frade e José Luis Fernández.

El Peregrino, Habanera Ribadense, de Antonio López García ('marmolista')

Escudo

Emblema de Enxeñeiro

Escudo do marquesado, coa ponte, a chave e a estrela entre as dúas capelas. E o lema: a virtude está no medio.

Escudo da UE, con 12 estrelas de cando España deu os pasos para entrar nela.

Memorias de la transición e pláticas de familia, os seus libros, e unha cita do rei gabando nel: un gran español, un gran hombre de estado, un demócrata, una persona muy querida.

Outro logotipo: o da UCD

Detalle do mapa de fondo do altorelevo, resaltando o xulgado en Castropol

Detalle en Arnao que non logro identificar, xunto a outro que indica a traslación do mapa ó relevo: o km da N634/E70

20110620

150 indignados en Ribadeo

Non te fíes do título: chegou a haber nun momento dado (sobre as 13:30) dese orde de xente. A que pasou foi máis, pero a que está indignada non corresponde con esa cifra, como se puido comprobar falando fóra de micro ou mesmo fora da xuntanza. De claquera xeito, non está nada mal.
Primeiro, uns números: se collemos a poboación de Ribadeo, 10 000 persoas, a cousa representa o 1,5%. Se collemos a poboación Mariña-Occidente, a porcentaxe segue a baixar perigosamente.
O día de praia non sei se favoreceu ou non, pois escoitei comentar que da xuntanza á praia, a hora fixa, co que estaba manifestada claramente a xerarquía de actividades.
45 minutos de convocatoria para comezar é demasiado. Aínda que fóra unha cuestión técnica, por non chegar a megafonía. E deixouse sentir ben esa demasía, en comentarios e en ausencias.
Desta volta, non tratei de coller uns apuntes para levantar acta persoal; ligarei co lugar no que se poña ou se me chega antes por correo electrónico un esquema da mesma, cargareino ó blog. Pero ... o esquema repítese. O fallo de asistencia da persoa encargada de montar a acta anterior a partir de dous tomanotas propiciou a repetición, nunha falta de memoria apoiada polo feito de que, coa itinerancia asamblearia na zona, non só a conciencia de movemento é moi diversa, senón que se está a ampliar dunha a outra xuntanza.
A xente, antes de comezarse a falar

Algúns dos carteis

A zona central, nun momento
Dentro de cousas ditas (máis que faladas, pois coido que non se chegou a establecer un 'diálogo' =Discusión ou trato en busca de avenencia), están algunhas que no meu entender van frontalmente en contra da liña da asamblea. Pero a toma de palabra era libre, e a liberdade respectouse. Ó fin, dixéronse cousas en público que a xente ten que aprender a dicilas fóra de cando está cos amigos.
E no futuro? en Ribadeo non se acaba o mundo, e tampouco a asamblea da zona. Que se poda pensar que a cousa non vai como debería (é dicir, como define que debería ir quen así o pense) é lexítimo e pode ser un exercicio de diálogo no seu caso. Eu mesmo opino que a estrutura non está moi lograda. Ou que as persoas que asisten van a diferentes velocidades ou con diferentes implicacións, dende quen estivo en todas as da zona despois de asistir ou visitar algunha asamblea en cidades ata quen asistiu por primeira vez, o que fai difícil o diálogo a un mesmo nivel. Pero tamén vexo o 'meu' nivel de implicación, as posibilidades e as necesidades. Por iso, teño claro que dun ou outro xeito a cousa continuará. Poda que derive cara a un ágora cidadá nalgún lugar, pode que se refuxie máis en internet do que xa está, pode ... a súa imprevisibilidade é algo que á 'xente de orde', afeita a outras cousas, fastídianos, pero tamén é unha forza que ten.
Por certo, que falouse alí nun momento, a conto do medrar da asamblea e do seu futuro, de cousas que me lembraron a 'Masa e poder', de Elías Canetti, unha obra de referencia intento de razoamento da orixe e variedades do fenómeno da masa, así como o seu funcionamento, (más que á 'Rebelión das masas' de Ortega, que tamén).

20110618

Ante a xornada da asamblea cidadá en Ribadeo

Un vídeo (collida a idea do blog de E. Dans) que manifesta, ó longo do mes de maio, as relacións desenvoltas arredor do 15M nas redes sociais. Poden observarse cousas curiosas, como o aumento a partir da tarde do 15 de maio, as horas de máxima e de mínima actividade dos implicados, a relación do que ocorreu en días especiais e o tráfico, etc. Entre outras, a conclusión é que foi (o movemento) 'algo' espontáneo e non manipulado. Corresponde a un estudo da Un. de Zaragoza e unha empresa privada. Para mentalizarse para a asamblea cidadá de mañá, domingo 19 de maio diante do concello, en Ribadeo.

Unha liña de corrente a Ribadeo

Trazado da liña
esquema de torre
Anos. É no que se mide o tempo no que a nova liña eléctrica a Ribadeo anda pululando. Con moita opacidade, pero camiñando, cada vez máis achegada ó seu cumprimento.
No concello pode verse o mamotreto / tocho de documentos relacionados que o alcalde dixo que se ían a expoñer, o 'Refundido del proyecto de L.A.T. 132kV E/S sub Folgosa en Ribadeo'. Traducido: O proxecto modificado (levemente) da liña de alta tensión de 132 000 voltios  con liña dobre, entrada e saída, para conexión coa liña de Doiras a Mondoñedo dende Vilafernando, coa subestación de Folgosa, en Ribadeo.
A primeira cousa a ter en conta é que unha das dúas liñas está conectado con Doiras (sería a de 'entrada'), e a outra con Mondoñedo (a de 'saída'). Serían torres con 6 brazos, cun esquema básico como o da esquerda (atención, non está a estrutura de ferro representada). O número de cada torre está no mapa no que se detalla o recorrido ata Folgosa dende Vilafernando (dereita). Os cables sairía (sairán) das torres a uns 15-17 m de altura (é algo variablesegundo a orografía)usaráse calbe LA-280 que soportará unha tensión máxima estimada de 2 500 kg forza (24 500 N), acompañado de cable de fibra óptica que terá unha tesnión máxima de 1 650 kg (16 390 N). A liña terá un recorrido total de 9 333 m
A segunda cousa é enterarnos (quenes non estabamos enterados, claro) de quea Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, o 24/6/2009 decidiu non submeter a trámite de avaliación ambiental o proxecto (anterior). Como as reformas realizadas non afecta á relación co medio ambiente (iso dí o proxecto actual), pois tampouco é necesario submetelo... co que o que queda de alegacións é o correspondente 'a ver se podo evitar que pase por riba da miña leira para ter o ceo aberto' ... É dicir, o que aquí se pon é mera curiosidade de algo quese está a ver a aga pasada.
Outra cousa máis é que no proxecto (as primeiras poucas páxinas do tocho) aparece unha referencia ó anexo cálculo, en relación a cálculos varios de posgta a terra. Dito anexo non aparece no mamotreto do concello. Quen quera velo, a Lugo
Enclave aproximado onde irá a subestación en Folgosa, en foto do SIGPAC. A extensión que ocupará cuadruplica á sinalada.

20110617

Paso a paso en tempos revoltos

De novo, fáise camiño ó andar. A asamblea cidadá en Santiago ten posto un carteliño anunciando unha marcha a pé cara a Madrid que comezará o 24 de xuño, e á que se unirá polo camiño a marcha iniciada en Asturias.
Mentras, a débeda reclama máis cartos por aumento de xuros : os gregos voltan a estar en máis dificultades, España, de dama de compañía. O resultado, o empobrecemento das arcas do estado.
Pero iso é fóra, aínda que teña consecuencias aquí. Dentro das frotneiras de españa volve a insistirse sobre a reforma de indexación de salarios, non á inflacción, senón á 'produtividade' (na que resulta que ten unha compoñente grande os recursos de capital) ou a beneficios (cando istes están en horas baixas nas empresas, pero que, ademáis, recollen só parte das ganancias e todas as perdas como se pode ver polo aumento do que reciben os directivos bancarios), facendo así do traballador alguén que arrisca coa empresa, emtras que quenes levan o nome de emprendedores non arriscan. E ben, o traballador debe render para poder cobrar, pero de aí a ser un empresario cautivo a destaxo vai un treito.
En canto á violencia excedente das manifestacións, e a parte de teorías conspiratorias con vídeos nos que parece que infiltrados nas manifestacións están armando un xaleo que pretende deslexitimizar un movemento pacífico, está claro que os políticos ven que non poden usar ás asambleas como propaganda a favor ou anti-os demáis, probando, despois de minimizar o tema e de tentar sumarse propagandísticamente, a combatilo. Mentras, a falta de melloras no tempo de existencia do 15M e a vista da forza teórica amosada polo movemento, eleva o tono da confrontación e anima a súa deriva. Aí está o tema: non violencia, pero posibilidades de deriva a cada paso ...
En fin, hai análises para todos os gustos. Isto non é unha análise. É unha constatación.

20110616

Breve pleno 20110615

Mentras por Barcelona volvéronse a desenvoltar incidentes, esta vez doutro xeito (falaremos), onte en Ribadeo desenvoltábase o pleno de distribución de atribucións deste mandato.
En resume (dende varios medios da prensa, e dende a web do concello, que non puiden asistir): o alcalde cobrará menos, ó aplicarse a rebaixa que o goberno estatal decretou para os funcionarios (non se indica que porcentaxe se aplicou, é de supoñer que a media, 5%): 2.728 euros mensuales brutos.
Segue a haber unha adicación plena, a da alcaldía. E o alcalde segue con secretaria.As dietas axústanse asemade: o alcalde segue sen cobrar asistir a plenos, xuntas de goberno ou comisións: 50 € polas primeiras e segundas (-10 € respecto ó que se cobraba), e as comisións baixan tamén 10 € ata os 30.As asignacións a grupos políticos ou concellar quedan en 400 € (-100 €)
Tenentes de alcalde, os postos 2 a 5 da lista do BNG
Fernando Suárez delega no seu equipo as áreas de:
Mari Luz Álvarez.- Cultura, Educación e Igualdade
Vicente Castro Reigosa.- Facenda, Medio Rural, Obras e Deportes
Ana María Martínez Fernández.- Desenvolvemento Local e Turismo
Horacio Cupeiro Rodríguez.- Medio Ambiente, Medio Mariño, Consumo e Cemiterios
María Teresa González.- Benestar Social
Xavier Campos.- Mocidade e Sociedade da información
Nas comisións informativas, PSOE e UPRi terán que repartirse unha praza. E o PP rexeitou formar parte das comisións de goberno.

20110615

Pleno en Ribadeo

Extraordinario, si (os ordinarios, os segundos luns de mes impar, por defecto, que soe sufrir variacións), pero avisado aínda que non coa orde do día, si con abonda claridade para que todo o mundo se entere. O sábado, xente participando no movemento 15M entregou ó alcalde unha carta, onde figuraba a petición, entre outras, de que a convocatoria dos plenos fora difundida. Pode que nesas esteñamos.

As cruces 2011

Tres fotos para o resume dunha celebración que se quedou este ano a medias polas constriccións de lugar e acceso pola construcción da nova ponte.
Momento de xuntanza das bandeiras das sete parroquias

O bandeo

A procesión

20110614

Xa fixemos a nosa función, agora a descansar ...

 A nosa función? votar. Estamos nunha democracia representativa, non? Unha volta elixidos os representantes, nós tranquilos, xa estamos representados. Ata dentro de catro anos na vía municipal.
A perda de dereitos asociada a ese xeito de actuar é evidente. Era aló polo 2005 cando a un alcalde, nunha mesa redonda no salón de actos da casa do mar selle ocorreu dicir algo así como que estaba facendo o que quería, e que se había algo que protestar, xa virían eleccións. Nese momento, interrumpín a súa disertación (non lembro ter interrumpido outra disertación pública de tal xeito)para dicirlle que non seguira por ise camiño, que a rendición de contas é tódolos días, que somos cidadáns cos mesmos dereitos que os políticos. O caso é que daquela armouse un pequeno revuelo, e cousa dun par de anos despois, o alcalde deixou de selo.
Perder dereitos é do máis doado. Chega con non usalos. Xa haberá quen os use. A democracia necesita participación para ser 'real', o que significa unha actividad participaciva consciente, un esforzo diario nese sentido, en axudar a construír o noso futuro. Hai moitos lugares onde se explica isto. Hoxe mesmo recibín unha ligazón a un vídeo sobre a participación e os problemas dos que gozamos na actualidade. É unha posibilidade máis de ilustrarnos sobre o tema. Hai moitas.
Que falta pois? a nosa prticipación consciente no día a día. Iso é o que reclaman os indignados do 15M. Iso é o que reclamamos moitos sen quizáis sabelo, sen ser conscientes. Moitas das vías desa participación hainas, pero como se non a houbera. Ou están pendentes de desenvolvemento. Dende o estar enterados do que pasa no concello (xa veremos se hai quen recolla a idea lanzada por O Tesón que podeería ser un primeiro paso nese sentido), incluído as pequenas cousas que afectan directamente a cada un, pasando por facerse escoitar ata a participación na toma de decisións.
Pouco a pouco, pero sen pausa. Poñamos por caso, na asamblea cidadá de A Caridade houbo quen se apuntou a acudir a varios plenos seguidos, como 'inmersión no funcionamento da democracia actual'. E é que hai que facer un esforzo para entender que pasa nos plenos (e iso que en Ribadeo coio que melloraron moito no pasado mandato).
En fin, pequenos pasos -feitos de xeito consciente- para recobrar entre todos o control da propia vida social, dos nosos dereitos e obrigas (aínda que esas son ás veces máis doadas de recobrar e mesmo aumentar)

20110613

Hoxe, unha visión diferente da ponte de Arante

Por baixo da ponte nova, aínda con piares no plano. Ó fondo, a pasarela provisional.
A ponte de Arante está fastidiada dende a riada de hai un ano. A anterior constuíuse no 1945, despois de ser destruída por outra riada no 1941.
A pasarela, coa baixada e a parte remendada.
Esta ponte terá un só van, o que fará unha luz moito maior e dificultará que o ollo resultante quede atorado por ramas como sucedeu o ano pasado coa ponte de pedra, con tres ollos.
A superficie da ponte coa capela ó fondo.
Dende que a ponte quedou en mal estado o pasado ano, sucedéronse acusacións entre Deputación e Xunta, pero agora xa vai encamiñada, aínda que cos seus atrancos: por exemplo, os veciños quedaron sen luz unha fin de semana, ó quedar cortada na obra e marchar os obreiros para as súas casas... e levan dende hai un ano tendo que dar unha volta que cuanifican en 12 km para vir a Ribadeo, transporte escoalr incluído.
A anterior ponte de pedra foi feita por unha empresa de Mondoñedo, e participou algún dos veciños na súa construcción. A plataforma do que se está a facer veu de Silleda (de cometal, ó que parece de matriz italiana) e estivérona soldando (viu en dous cachos) durante dúas semanas. 74 t de aceiro que viñeron nun trailer con rodas independentes dirixibles por mando a distancia que meteron marcha atrás na pequena estrada da Ponte. Por certo, é abondo máis ancha que a propia estrada. Na actualidade está levantada sobre uns pequenos piares de metal que cortarán para apoiala sobre as beirasde pedra.
Mentres, a auga xa pasou por riba do pontigo provisional, peonil, feito con pranchas de madeira sobre dúas vigas de aceiro en H. Os veciños melloraron o acceso (a baixada de terra), e ó pontigo xa lle houbo que reparar unha prancha do extremo (vese o cambio de cor), ou mesmo houbo que asegurar os tubos da traída de auga para que non os levara a pequena riada.
... e isto sucede nun lugar no que hoxe se bandearán os pendóns, conmemorando unha acción bélica contra os franceses hai douscentos anos,nun núcleo que ten a capela coas pinturas máis antigas que se conservan en Ribadeo, que mereceron un libro, e que baixou de 84 veciños no 1954 a 8 na actualidade... todos 'maiores de idade'.

19 de xuño, en Ribadeo

Cartel ampliable
Nota breve: será aquí, diante do concello, o próximo fin de semana (ás 12 da mañá o 19), a Asamblea cidadá, en marcha polo occidente asturiano e a mariña lucense. Pola tarde, en Lugo, xuntanza xeral/manifestación.
Despois da constitución do concello, Fernando recibiu unha mensaxe aportada por un grupo de participantes na asamblea anterior.
Unha nota sobre a acampada de Sol e o seu desmantelamento.

20110612

Un novo alcalde de Ribadeo, vídeo


Votación, toma de posesión e discurso de Fernando Suárez onte, na súa segunda investidura como alcalde. Interesante.

20110611

Por se non ides

Por se non ides á constitución dos plenos hoxe (ou aínda que vaiades), algunha alternativa:
O informe sobre actitudes de xénero no ensino na Mariña: camiñando á igualdade na diversidade.
Liña de alta tensión: mira primeiro que necesidades hai, as vías, bosques, ríos, prados, ... que atravesa, e vai mirar ó concello o proxecto. Entre todos, seguro que se pode mellorar (ou parar)
Bótalle unha ollada a outro aspeto da igualdade, que te pode dar que sar e comentar: os soldos da cúpula dos IBEX 35. Ó fin, os politicos 'recollen só as migas'.
Onte detiveron a algún relacionado 'Anonimous' en España (... o da 'cúpula', mellor ler cun sorriso). Mira o que defenden e algunha outra información relativa.
Ou, máurta, unha entrada de Im-pulso sobre a internet aberta e o seu peche.
E, por suposto, ás 20:00, na Veiga, Asamblea cidadá, por se queres participar ou sinxelamente enterarte.
... entre outras.

20110609

Parte de algo máis longo

Como continuación da entrada sobre a asamblea cidadá celebrada o pasado sábado en A Caridade, chegoume diverso material. Entre o que chegou collo dúas cousas para darlles difusión e achegar as ideas do momento, dun movemento que na zona, está en pañais: a carta-tipo a presentar ás novas corporacións e un grupo de reivindicacións. A continuación, ambas cousas:
-
La asamblea ciudadana da mariña lucense y el occidente asturiano formamos voluntariamente parte del movimiento 15 o movimiento de los indignados por los déficits democráticos y la precariedad de una ecomía provocada por políticas antisociales. No tenemos nombre, salvo la citada definición.
Con la entrega de este texto, queremos recordar a los gobernantes locales entrantes de nuestros municipios, que operen bajo los principios de una democracia efectiva y sensata, con participación ciudadana, y defendiendo los intereses de la población para la que han sido elegidos.
Les remitimos reivindicaciones de carácter municipal que queremos que todas las nuevas corporaciones tengan en cuenta:
-Que los ayuntamientos dufindan suficientemente la fecha de cada pleno
-Que los plenos roten por los pueblos de cada municipio
-Que tengan lugar por las tardes para que puedan asistir todas las personas que lo deseen
-Que permitan más plenos abiertos y participativos
-Que coloquen buzones de sugerencias que sean tenidas en cuenta, y hagan consultas populares para que cuente la opinión de la ciudadanía
-
Más abajo añadimos los 8 puntos de propuestas básicas lanzadas antes del 15m publicadas en la web del grupo Democracia real ya!, puntos los cuales, sin ser ni dejar de ser nosotr@s parte de un grupo u otro, hicimos nuestros en nuestra primera asamblea, y sobre los cuales queremos recordar a los gobernantes locales entrantes debería estar basada una política justa y una democracia más sensata.
1. ELIMINACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS DE LA CLASE POLÍTICA:
Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivos puestos. Sanciones específicas por dejación de funciones.
Supresión de los privilegios en el pago de impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones. Equiparación del salario de los representantes electos al salario medio español más las dietas necesarias indispensables para el ejercicio de sus funciones.
Eliminación de la inmunidad asociada al cargo. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos.
reducción de los cargos de libre designación.
2. CONTRA EL DESEMPLEO:
Reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral hasta acabar con el desempleo estructural (es decir, hasta que el desempleo descienda por debajo del 5%).
Jubilación a los 65 y ningún aumento de la edad de jubilación hasta acabar con el desempleo juvenil.
Bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% de contratación temporal.
Seguridad en el empleo: imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las grandes empresas mientras haya beneficios, fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos.
Restablecimiento del subsidio de 426€ para todos los parados de larga duración.
3. DERECHO A LA VIVIENDA:
Expropiación por el Estado de las viviendas construidas en stock que no se han vendido para colocarlas en el mercado en régimen de alquiler protegido.
Ayudas al alquiler para jóvenes y todas aquellas personas de bajos recursos.
Que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas.
4. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD:
Supresión de gastos inútiles en las Administraciones Públicas y establecimiento de un control independiente de presupuestos y gastos.
Contratación de personal sanitario hasta acabar con las listas de espera.
Contratación de profesorado para garantizar la ratio de alumnos por aula, los grupos de desdoble y los grupos de apoyo.
Reducción del coste de matrícula en toda la educación universitaria, equiparando el precio de los posgrados al de los grados.
Financiación pública de la investigación para garantizar su independencia.
Transporte público barato, de calidad y ecológicamente sostenible: restablecimiento de los trenes que se están sustituyendo por el AVE con los precios originarios, abaratamiento de los abonos de transporte, restricción del tráfico rodado privado en el centro de las ciudades, construcción de carriles bici.
Recursos sociales locales: aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, redes de cuidadores locales municipales, servicios locales de mediación y tutelaje.
5. CONTROL DE LAS ENTIDADES BANCARIAS:
Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias: aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para constituir una banca pública bajo control social.
Elevación de los impuestos a la banca de manera directamente proporcional al gasto social ocasionado por la crisis generada por su mala gestión.
Devolución a las arcas públicas por parte de los bancos de todo capital público aportado.
Prohibición de inversión de bancos españoles en paraísos fiscales.
Regulación de sanciones a los movimientos especulativos y a la mala praxis bancaria.
6. FISCALIDAD:
Aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias.
Eliminación de las SICAV.
Recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio.
Control real y efectivo del fraude fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales.
Promoción a nivel internacional de la adopción de una tasa a las transacciones internacionales (tasa Tobin).
7. LIBERTADES CIUDADANAS Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:
No al control de internet. Abolición de la Ley Sinde.
Protección de la libertad de información y del periodismo de investigación.
Referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos.
Referéndums obligatorios para toda introducción de medidas dictadas desde la Unión Europea.
Modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema auténticamente representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, donde el voto en blanco y el voto nulo también tengan su representación en el legislativo.
Independencia del Poder Judicial: reforma de la figura del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia, no al nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo.
Establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en los partidos políticos.
8. REDUCCIÓN DEL GASTO MILITAR

Feitos (ou en todos os lugares cocen fabas, moitas veces, as de outros)

Simplificando:
1.aparece unha infección de E.Coli en Alemaña.
2.a política de turno busca unha cabeza de turco.
3.os agricultores españois sofren as consecuencias sen comelo nin bebelo.
4.España di 'non é culpa nosa'.
5.a política alemana procura novos culpables.
6.os 'novos culpables' tampouco son culpables.
7.reunión na UE para procurar un arranxo.
8.os da UE ofrecen pagar 1/3 das perdas.
9.os damnificados din que non.
10.a UE aumenta a 1/2 das perdas (actuais)
... continuará, e podería ser más detallado. Pero:
a)A E.Coli é algo que temos todos; é unha variación xenética nova que non se sabe de onde sae, pero mírase cara ó desequilibrio medioambiental, cousa que se perde entre outras consideracións económicas e políticas.
b)A 'política de turno' remata desempeñando ela tamén un papel de 'cabeza de turco' dentro da política alemana, sen sofrer consecuencias: é apoiada polos seus superiores; ó fin, as consecuencias en Alemaña son limitadas, despois de sinalar co dedo e perxudicar a varios países de Europa sen probas.
c)Antes de amosar que os cogombros españois non tiñan a culpa, ninguén amosou que os controis que sofren os alimentos exportados en España son de alta calidade (como atenuante dunha posible culpa, por exemplo), nin tampouco ninguén amparou (diferente de defender) ós agricultores a nivel político.
d)O arranxo é a nivel económico entre a UE e os países perxudicados, non entre Alemaña e os perxudicados, por exemplo. Pero, quen é o país máis influínte na UE? A quen beneficia máis ista postura de consideración da UE e non dun país como culpable das acusacións infundadas?
e)De calquera xeito, a toma de decisións e as consecuencias dos representantes públicos rematamos pagándoas todos (mesmo os españois que seguiron comendo cogombros)
f)É certo que os beneficiarios deben ser resarcidos. Pero, a conta dos ciudadáns? Mesmo dos dos países que son produtores e están a sufrir as consecuencias? Non é outra vez máis (máis xustificada quizáis que noutros casos, pero outra vez máis) un trasvase de fondos do público ó privado por mediación dos políticos, dispara para defenderse eles mesmos?
g)As compensacións trátanse como un mercado, con criterios de potencia económica e política e non de culpabilidade ou xustiza. É xusto? Ético? Mesmo, é favorable en xeral para a economía da eurozona ese trato? E para a consideración que os cidadáns (en termos xenéricos) temos da poĺítica?
... tamén aquí podería continuar e profundizarse

20110607

Sinais de cambio?

Despois de longo tempo pedindo que se publiquen na web, que se de ampla difusión ós plenos, tanto antes (para favorecer a asistencia) como despois (para enterar  cidadanía), aparece un pleno claramente difundido na páxina web do concello de Ribadeo:
--
Ese día quedará constituída a nova corporación:
Pleno o sábado
O vindeiro sábado ás 12 da mañá terá lugar no salón de plenos do Concello a constitución da nova Corporación Municipal e a investidura de Fernando Suárez Barcia como alcalde de Ribadeo.
O rexedor en funcións convida "á cidadanía a acudir a este acto democrático que se desenvolverá o vindeiro 11 de xuño". Fernando Suárez lembra que "os plenos son públicos e polo tanto todo o que o desexe pode asistir sempre que queira".
--
... e dase a circunstancia de que ese pleno non necesita difusión de orde do día, por ser monotemático.

Un ano de prórroga

Última hora: o próximo curso os dous IES de Ribadeo permanecerán separados, retrasando un curso máis a unión. Segundo parece, as obras marchan a bo paso, pero non á velocidade necesaria para rematar obras e acondicionamento do edificio a tempo para o próximo curso. Así pois, de momento seguirá a haber dous centros, o IES Porta da Auga e o IES Dionisio Gamallo Fierros.

La vida sigue igual ...

Non hai cambios. Así o decidiu a executiva do PSOE en Ribadeo. Todo seguirá igual que no tempo anterior, que levou ó PSOE ribadense de 4 a 3 e agora a 1 concelleiro.
Así falan nos medios hoxe, de continuidade. E de autocrítica, aínda que o que aparece nos xornais non sexa tal. A refundación local queda para outra. En canto ás ideas, non se expoñen.
Mentras, imos descubrindo noutro lugar o método fetén das eleccións: o azar.
Queda para o sábado a constitución do novo pleno. A declaración de rexistro de intereses dos concelleiros, aprobada no último pleno do anterior mandato, non sei cando ten que darse, se antes ou despois.

20110606

Voltando un pouco sobre Obama

Atópome a tira recortada dun vello artigo, 'leccións e retos da victoria de Obama', que se pode ver na rede que é do 13 de novembro do 2008. Unha relectura non deixa de ser curiosa, pero trata dun tema diferente ó que me viu á cabeza ó ver o título: as espectativas e realidades de Obama en comparación con outras espectativas e realidades, como as dos concellos actuais ou as do movemento 15M.
É un tipo que cae ben. Sen estar entusiasmado con el, mirábao dun xeito positivo, cousa que desapareceu totalmente cando lle deron o Nobel. Non é que teña antipatía ó Nobel da Paz, é que a Obama llo deron por espectativas que xa nese momento eran de dubidoso cumprimento mesmo como tales espectativas.
Respecto ós concellos, coido que se pode estar máis ou menos contento cun resultado determinado, ou mesmo co resultado xeral, pero non vaiamos dar o Nobel antes de tempo, o mesmo que pasou con Obama.
E respecto ó movemento do 15M, non hai o problema do Nobel: se nalgures despertou o entusiasmo, coido que sempre foi mediatizado polas poucas posibilidades reais de repercusión inmediata.
Ben, o caso é que Obama, anos despois, presenta unha realidade 'real', abondo apartada do entusiasmo que aparecía xusto despois do seu victorioso paseo electoral. As condicións, dirase. Nos outros casos tamén  haberá condicións, pero no 15M prantexouse unha acción a longo prazo, e os resultados da indignación non se esperaban doados, senón froito dun traballo, contando con esas condicións, e sen ter unha folla de rota totalmente delimitada. Quizáis fóra convinte máis claridade no movemento, ou máis uniformidade, ou ... pero precisamente unha fermosa poesía dío ben clariño: fáise camiño ó andar. E nesas estamos.
En canto á outra realidade comentada, a dos concellos, coido que pola estrutura correspondente (eleccións, propaganda, entidades constituídas, ...) pode estar máis achegada ó de Obama que ó do 15M, pero rara vez se atopará nesa nube de entusiasmo que non deixa ver, algo terá influído xa o movemento 15M e a experiencia de vecindade de partidos, electos e electores para ter en conta os versos de Antonio Machado: 'golpe a golpe, verso a verso' ... con traballo, con lembranza do camiño, día a día, tanto por parte dos electos como dos electores. En canto ós partdos, son entidades, non persoas: as persoas están detrás/dentro.
A finais desta semana cosntitúense os novos plenos nos concellos: con esperanza, pero coa realidade por diante, con traballo dos políticos e tamén dos veciños, que o voto non exime destas outras cousas.

20110605

Asamblea cidadá da Mariña e Occidente na Caridade (20110604)

Comezou con retraso, a eso das 5 e vinte, na praza do concello de A Caridade, a capital do concello de El Franco e con pouca xente, non máis de 30 persoas. A cousa foi tomando forza de xeito que ás 7:30, ó remate, pasabamos de 70 persoas e xa se fora angunha. Entre os asistentes, máis dunha decea de persoas de Ribadeo. Pegada a unha entidade financieira, unha tenda de campaña como lembranza dos acampados nas vilas e un cartel no chan para quen non quixera falar en público pero si escribir. Sen coreo de consignas, sen octavillas (repartíronse sobre a manifestación de hoxe nos lagos de Salave e un par de copias sobre as propostas de funcionamento da asamblea de Sol). Vixianza da Guardia Civil (en Navia parece ser que foi a Policía Municipal, e en ambos casos, en contra do que pasou cos periodistas, que non había, non foron avisados)
'primeira lectura'
Non farei unha semblanza do estado de ánimo, senón só unha recollida de información básica. Unha primeira toma de palabra, unha longa cita do blog de Muñoz Molina, e logo, sucesión de intervencións de diverso tipo, tamén con algún tempo morto.
Alusións á diversidade dos presentes pero cunha maioría de cousas que unen e o obxectivo claro de variar o sistema; á acción más que á cita de palabras, que hai moitas, todas interpretables para o caso; á existencia de bo rollo como clave para unha transformación; a que non chega co bo rollo, senón a honradez; honrados si, pero burros non; lembranza de que existe unha crise; alusións a que en comezo había menos xente que na asamblea anterior, en Navia, e discusión sobre a itineracia da asamblea e horario, determinando que o próximo día de asamblea fóra o sábado ás 20:00 na praza do concello na Veiga; alusións a que o seguinte máis podía ser en Ribadeo, e, para favorecer a asistencia, algunha mesmo se podería desenvolver nunha praia. O nome en relación ás idas e á definición do que é o movemento... rama de discusión que naceu morta, típica discusión que se sabe que vai sair e morrer, pero que é necesario pasar nun proceso dentro da heteroxeneidade de xente. Impostos ós ricos do 1% (hai mecanismos que permiten algo diso, fronte a taxas altas noutros lugares), un límite de interese máximo imposto ás entidades financieiras esta mesma semana (que favorece ós grandes bancos, encabezados por Botín), índice de Gini de 36 en España en 2010 (+2 de desigualdade só no último ano) ...
a media tarde
Acordouse facer unha petición con propostas concretas ós alcaldes que o sábado 11, pola mañá, 'coronarán' os concellos. O xeito de facelo discutiuse, pero non quedou uniformizado. O que si quedou claro é que non había un 'prazo para pensar' ata a constitución das corporacións, pero si se necesitaba en xeral o telo, recollendo entón diversos aspectos a apuntar ós alcaldes entre os que saíron á palestra na asamblea. Entre eles, un maior recurso a plebiscitos, a organización de plenos rotatorios para que non queden concentrados en un sitios e o menos illados da cidadanía posible, a petición de difusión ampla das convocatorias dos plenos e a invitación ós alcaldes á asistencia á próxima asamblea.
Tamén quedou clao que se necesita organización: xurdiu a típica discusión sobre cargos e funcións: funcións si, rotatorias, cargos non, pero non quedaron etablecidas máis que posibles funcións, non o reparto das mesmas, algo que quedou para a asamblea da Veiga.
Houbo unha pequena discusió sobre a falte de medios de difusión na asamblea, pero segundo parece avisáronse aínda que non estiveran. Quedous een difundir asemade o tratado na asamblea, no blog creado a tal efecto e no grupo en facebook.
O establecemento dunha serie de normas de funcionamento para a asamblea quedou para o próximo sábado, xunto coa difusión de por que se está alí entre a xente que acuda á feira de mostras da Veiga. Para isto último, acordouse que a xente participante levara impreso algún documento en folios e/ou algún cartel, paa favorecer a difusión, tendo ademáis en contra que o barullo nunha festa (e a veiga stá coa feira de msotras) fará inaudibles moitas das verbas que alí se digan (espérase ter megafonía; se non pode ser un desastre)
Léronse algúns puntos traídos da asamblea de Sol e quedou craro que a paciencia é algo fundamental nun movemento que, a nivel Mariña-Occidente, está en pañais, e que se debería ater ó principio de democracia real, pero tendo en conta que dentro do movemento xeral existen tendencias particulares e non se está por divisións entre os poucos que acudimos.
En resume, avance pouco a pouco, pero avance...

20110604

Rebaixas

Remato de escoitar hai un pouco na radio sobre unha magnífica crema feita con veleno de serpe, para o cute, importada direitamente de Los Ángeles, onde parece ser que a usan as estrelas da pantalla con magníficos resultados, non hai outra igual en toda Europa (non di se hai competencia noutros lugares do mundo), e por riba, rebaixada! Si, si, se mercas unha fanche unha pequena rebaixa, pero se mercas dúas a rebaixa é maior e aínda regalan a terceira, e vale menos que unha soa sen a crema... chama xa!
Pasado medio camiño entre eleccións e constitución de plenos, as rebaixas de tódolos niveis, clases e cores están comezando a sucederse nos concellos veciños: con botar unha ollada ós xornais abonda para comprobalo.
En Ribadeo, sen necesidade de pactos, a cousa está abondo máis tranquila, non hai rebaixas nos tratos interpartidos, pero quizáis si de xeito interno. Seguindo a tónica dende xa antes das eleccións, os partidos van saíndo de si en orde de votantes. Despois das declaracións iniciais do BNG, o PP reconfirmou a súa estrutura previa, da que (me) parecía que non estaban moi conformes polos resultados obtidos, segundo os comentario na prensa. O seguinte en votos, UPRi, despois de sembrar a dúbida sobre a adicación ó concello do cabeza de lista durante todo este tempo, por fin hoxe sae desmentido que teña en vista irse con cargo á 'Asturias de Cascos'. O por que tardou tanto o desmentido nonsei se se saberá, pdeo despois do movemento de hai un ano no que estaba anunciada a súa asunción dun posto na Xunta, o retraso neste segundo anuncio negativa de marcha coido que non lle fixo ningún ben. E o último en votos PSOE) tamén é o último en  decidirse: a margarida está sen rematar de desfollar, polo que parece. Ista semana que ven terá que ser.

Mentras os embigos de cada quen seguen no punto de mira, hai anos que, por poñer un exemplo, a ría de Ribadeo segue a ser 'río de Ribambo' para Google (por certo, en Trabada). Menos mal que 'Obeso' adelgazou ata converterse de novo en Obe ou Ove, segundo a escala na que se esteña a mirar...

Esta tarde, concentración 15M na Caridade a partires das 17:00 ...
Para rematar, corto e pego dende o facebook de Gonzalo Peña Ares, referido ás eleccións municipais:
Votos obtidos polo PP: 8.474.031
Votos obtidos por outros partidos: 13.519.956
Votos nulos ou en branco: 973.518
Abstencións: 11.710.762
É dicir, grazas á vixente Lei Electoral, o PP gobernará en prácticamente toda España (case sempre con maioría absoluta) cun total de 8.474.031 votos (24%) fronte a 26.204.236 que non os votaron (76%).

20110603

De fóra e daquí

Daquí: esta fin de semana non haberá o certame de intérpretes mozos Hernán Naval. Dun xeito inesperado, pódese atopar a nova nos xornais. A razón aducida non depende tanto de Ribadeo como de fóra: a falta de participantes. De calquera xeito, o cambio de datas por mor das eleccións influíu na diminución de xente, e a iso se atribúe que precisamente no ano décimo do pasamento de Hernán non teña lugar o certame que leva o seu nome, que sería o IV celebrado.
De fóra: chámame a atención un titular, "A patronal prefire influír nos políticos a pactar". Será certo, pero non é novidade, alomenos estes últimos anos. Quizáis a novidade é que se produza nun novo contexto postelectoral, por esperado que sexa. Volverá aquelo de 'TINA' (There Is Not Alternative, non hai alternativa, fronte a HAINA, Here Always There Is Alternative, aquí sempre hai alternativa) mesmo despois das acampadas do 15M e estar anunciados de desahucio o PSOE (que non os socialistas)? Mentras o 'diccionario biográfico español' segue a sorprender a propios e estranos, mentras Merkel fai amagos para calmar ós agricultores españois despois de arruinalos coa metedura de pata dunha ministra de land alemana, aquí seguiremos con decisións seudosalomónicas dun goberno 'en funcións'.
... Menos mal que hai tamén outra novas: Wikileaks consegue un premio xornalístico a traverso de Assange a pesares dos procesos no que o están a misturar. Extenderánse tamén as boas novas ós comentarios anteriores?

20110602

Recomezo. Necesario, vital.

Despois do aviso feito no blog o pasado 26, en Tapia aumenta de novo a tensión polo ouro. Foron 3 propietarios en 5 anos, aumentados de novo hai pouco, e comezan os problemas. Unha manifestación para esta fin de semana, domingo ás 12, que queren cortar prohibindo o paso a uns terreos que son de paso público (a propiedade parece que tampouco é deles, pero non está clara) e polos que a xente camiña a diario, está trazada unha rota de longo recorrido, etc. Un recomezo de 'ouro non' seis anos despois, con outras promesas máis abondantes, máis crise para facer forza, condicións de mina máis edulcoradas, ... pero texemanexes político-económicos, propaganda, etc, como antes.
Para ir quencendo motores, o sábado ás 5 da tarde, na Caridad, concentración 15M. A segunda que se celebra na zona, despois da de Navia, marcando un recomezo contínuo na protesta cidadá.
Hai poucos días vin unha cita de Unamuno: 'ás veces, o silenzo é a peor mentira' ...

20110601

Maio e os blog de Ribadeo

O pasado maio marcou a paisaxe bloguera de Ribadeo. No ecosistema blogueiro, coa cantidade de bitácoras existente, pode parecer que non se nota moito a defunción de dúas, pero hai que considerar a súa importancia.
En primeiro lugar, unha defunción anunciada, a de 'Eleccións municipais Ribadeo 2011', que tivo a súa derradeira entrada o día 23, cunha duración vital dun mes escaso. Coido que a calidade de comentarios realizados foi unha perda ó non realizarse por un período abondo máis extenso, tanto de preparación como posterior ás eleccións. De calquera xeito, tanto o seu título como as súas intencións declaradas, deixaban ben ás claras o anuncio da súa morte.
Outro blog que morreu, esta vez co mes, foi 'Desmontando tópicos', un blog de comentarios económicos que durou un ano e se despediu onte con máis de 8000 visitas ás costas. Coido que a calidade dos seus comentarios será botada en falta por moitos dos que o seguíamos día a día. Queda un pequeno resquicio de que volte á vida; é unha posibilidade agradable.
En canto a este blog, maio marcou os dous días de máis visitas ata o momento, se ben como mes, quedou segundo en número de visitas dende a súa creación. Non é un mal balance para un vello blog o que se quede en veterano nas lides do contador. E tamén se pode colixir algo dos intereses e consideración que ten a xente que o visita ó ver que o día da marca, 270 persoas xustas, foi o seguinte ás eleccións, e o propio día das votacións, o segundo en visitas ata o momento. De novo, grazas a todos os que o seguides.