20110605

Asamblea cidadá da Mariña e Occidente na Caridade (20110604)

Comezou con retraso, a eso das 5 e vinte, na praza do concello de A Caridade, a capital do concello de El Franco e con pouca xente, non máis de 30 persoas. A cousa foi tomando forza de xeito que ás 7:30, ó remate, pasabamos de 70 persoas e xa se fora angunha. Entre os asistentes, máis dunha decea de persoas de Ribadeo. Pegada a unha entidade financieira, unha tenda de campaña como lembranza dos acampados nas vilas e un cartel no chan para quen non quixera falar en público pero si escribir. Sen coreo de consignas, sen octavillas (repartíronse sobre a manifestación de hoxe nos lagos de Salave e un par de copias sobre as propostas de funcionamento da asamblea de Sol). Vixianza da Guardia Civil (en Navia parece ser que foi a Policía Municipal, e en ambos casos, en contra do que pasou cos periodistas, que non había, non foron avisados)
'primeira lectura'
Non farei unha semblanza do estado de ánimo, senón só unha recollida de información básica. Unha primeira toma de palabra, unha longa cita do blog de Muñoz Molina, e logo, sucesión de intervencións de diverso tipo, tamén con algún tempo morto.
Alusións á diversidade dos presentes pero cunha maioría de cousas que unen e o obxectivo claro de variar o sistema; á acción más que á cita de palabras, que hai moitas, todas interpretables para o caso; á existencia de bo rollo como clave para unha transformación; a que non chega co bo rollo, senón a honradez; honrados si, pero burros non; lembranza de que existe unha crise; alusións a que en comezo había menos xente que na asamblea anterior, en Navia, e discusión sobre a itineracia da asamblea e horario, determinando que o próximo día de asamblea fóra o sábado ás 20:00 na praza do concello na Veiga; alusións a que o seguinte máis podía ser en Ribadeo, e, para favorecer a asistencia, algunha mesmo se podería desenvolver nunha praia. O nome en relación ás idas e á definición do que é o movemento... rama de discusión que naceu morta, típica discusión que se sabe que vai sair e morrer, pero que é necesario pasar nun proceso dentro da heteroxeneidade de xente. Impostos ós ricos do 1% (hai mecanismos que permiten algo diso, fronte a taxas altas noutros lugares), un límite de interese máximo imposto ás entidades financieiras esta mesma semana (que favorece ós grandes bancos, encabezados por Botín), índice de Gini de 36 en España en 2010 (+2 de desigualdade só no último ano) ...
a media tarde
Acordouse facer unha petición con propostas concretas ós alcaldes que o sábado 11, pola mañá, 'coronarán' os concellos. O xeito de facelo discutiuse, pero non quedou uniformizado. O que si quedou claro é que non había un 'prazo para pensar' ata a constitución das corporacións, pero si se necesitaba en xeral o telo, recollendo entón diversos aspectos a apuntar ós alcaldes entre os que saíron á palestra na asamblea. Entre eles, un maior recurso a plebiscitos, a organización de plenos rotatorios para que non queden concentrados en un sitios e o menos illados da cidadanía posible, a petición de difusión ampla das convocatorias dos plenos e a invitación ós alcaldes á asistencia á próxima asamblea.
Tamén quedou clao que se necesita organización: xurdiu a típica discusión sobre cargos e funcións: funcións si, rotatorias, cargos non, pero non quedaron etablecidas máis que posibles funcións, non o reparto das mesmas, algo que quedou para a asamblea da Veiga.
Houbo unha pequena discusió sobre a falte de medios de difusión na asamblea, pero segundo parece avisáronse aínda que non estiveran. Quedous een difundir asemade o tratado na asamblea, no blog creado a tal efecto e no grupo en facebook.
O establecemento dunha serie de normas de funcionamento para a asamblea quedou para o próximo sábado, xunto coa difusión de por que se está alí entre a xente que acuda á feira de mostras da Veiga. Para isto último, acordouse que a xente participante levara impreso algún documento en folios e/ou algún cartel, paa favorecer a difusión, tendo ademáis en contra que o barullo nunha festa (e a veiga stá coa feira de msotras) fará inaudibles moitas das verbas que alí se digan (espérase ter megafonía; se non pode ser un desastre)
Léronse algúns puntos traídos da asamblea de Sol e quedou craro que a paciencia é algo fundamental nun movemento que, a nivel Mariña-Occidente, está en pañais, e que se debería ater ó principio de democracia real, pero tendo en conta que dentro do movemento xeral existen tendencias particulares e non se está por divisións entre os poucos que acudimos.
En resume, avance pouco a pouco, pero avance...

5 comentarios:

Yo escribo dixo...

¿Porqué en este tipo de concentraciones/campadas reinan los perroflautas?

agremon dixo...

Creo que o primeiro sería ver que entendes ti por 'perroflauta', porque coido que estás equivocado, alomenos neste caso.

Ángel de Olavide dixo...

Muy bien. Lo mas dificil siempre es empezar y romper el hielo.

Eu dixo...

Un apunte. En Navia tamén fixo a súa "visita" a Garda Civil.

ajaspino dixo...

partindo que non me gusta autoencasillarme nunha 'tribu urba', teño que decir que eu podería ser un perro frauta: teño unha cadela e unha frauta (que non toco nada ben, por certo).

ah, e me gosta o kalimocho (aunque millor ser coca-cola).