20110628

Flecos da construcción

O concello non deberá indemnizar a Mahía. É unha nova xa vella, e áis aínda o episodio do convenio concello-empresa que, para facer unha modificación no plan e construír varios centos de chalets na zona do Costal, deu lugar a unha sublevación (suave) e Ribadeo. Son flecos que quedan da agresividade dun certo concepto de urbanismo e de empresa, misturados, que pode rexurdir en calquera momento, aínda que pola crise, o primeiro dos pilares citados esteña de capa caída.
Nota de prensa sobre Mahía (2008)
Un pleno para o cidadán (2008)
Anuncio do conflito (2008)
Aleluia! (2008)
PXOM de Ribadeo (2006)
Informe previo - aprobación inicial PXOM (2008) ...

Ningún comentario: