20090228

Comentario sobre os comentarios ó blog

Así como o blog procuro telo ó día, non sempre me é posible facelo, e pódese comprobar que algunha vez teño deixado de publicar durante unha semana enteira. dende que o blog permete publicar de xeito diferido, procuro prever a falta de publicación durante un tempo e ter preparados artigos xenéricos para cubrir ese tempo que preveo non poder publicar.
De xeito parello, os comentarios revísoos con relativa frecuencia, pero poden pasar máis tempo sen ser revisados, non permitindo un mecanismo de revisión previa. Así, remato de atoparme hai un cacho cun comentario do día 21 botándome en cara que non publicara outro do día 20, que xa foi publicado o día 26. Nestes momentos están os dous publicados nas entradas correspondentes, mesmo con outros comentarios meus.

Ningún comentario: