20090210

De novo a voltas co mercado

Barullo que non remata. Coido que é un xeito gráfico de describilo. Para hoxe está previsto, pola tarde, por convocatoria do alcalde, que se reuna a xunta de voceiros co fin de falar do mercado semanal dos mércores e do seu futuro. Mentras, a nota de prensa da conta de que non hai propostas formais presentadas no rexistro oficial de entrada do Concello de Ribadeo. E os comerciantes, de folga. E o alcalde de Castropol, disposto a acoller o mercado, como se só fixera falta un sitio para os comerciantes e non decidiran ese sitio polo momento nos mercados tradicionais os compradores. Por certo, segunda intervención do alcalde de Castropol nos asuntos de Ribadeo; a primeira foi en relación ó polígono.
O que si é de esperar é que despois de dous meses longos, co pequeno paŕentese do Nadal (que, visto o visto, pode que debera ter sido de folga de compradores, por eso da continuidade da protesta) os grupos políticos esteñan dispostos a falar sendo conscientes de que os estamos observando dun xeito máis detido que de a feito.

Ningún comentario: