20090203

Nota de prensa sobre a nova liña de alta tensión / Plataforma Defensa da Ría

CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA: UN MES DESPOIS O pasado 31 de decembro de 2.008 rexistrouse no concello de Ribadeo un escrito solicitando información sobre o proxecto de linea de outa tension e mais de subestación electrica promovido por BEGASA, SEPES, a Conselleria de Industria e o mesmo concello non convenio asinado en xullo do ano pasado. O escrito estaba asinado por 163 veciños e ia dirixido ao Concello, a Conselleria de Medio Ambiente e a Conselleria de Industria. Transcurrido o plazo dun mes que concede a Directiva Comunitaria 4/03 para respostar as administracions, imos ver as respostas recibidas ata o dia de hoxe. 1.- O Sr. Alcalde de Ribadeo non deu nengunha resposta. Deixou ben claro que tiña mais infomacion, pero remitiu aos veciños ao periodo de exposición publica. 2.- A Conselleria de Medio Ambiente remitiunos un escrito moi breve, con data de saida do 15 de Xaneiro, dando conta da recepcion da carta dos veciños e notificando que : A solicitude foi remitida a Direccion Xeral de Industria… por considerar que e da sua competencia. 3.- O Director Xeral de Industria, con data de saida do 26 de xaneiro, remitenos un escrito onde notifica que recibiu a petición de información dos veciños, procedente de Medio Ambiente -ou sexa o Concello nono remitiu a Industria ou ben perdeuse no camiño- e que : a dia de hoxe non esta presentado nesta Direccion Xeral o proxecto de execucion nin de impacto ambiental, polo que non dispomos da información que solicita. Deseguido remitenos ao periodo de exposición publica. 4.- O mesmo dia 31 de Xaneiro El Progreso de Lugo, pax. 22 de A Mariña publica un amplo reportaxe co seguinte titular: Industria maneja tres opciones para la nueva linea de alta tension. La que menos efecto tendria pasa cerca del monte Mondigo y las otras irian casi paralelas a la linea existente en la actualidad. Medio Ambiente ya emitio un informe valorando los trazados, pero la conselleria de Fernando Blanco todavía no hizo publica su posición. 5.- Nun mitin electoral do BNG celebrado en Ribadeo o dia 1 de Febreiro o Conselleiro de Industria, Fernando Blanco, afirmou que xa resolvera o problema da subestación electrica (La Voz de Galicia 2/2/09). En resumen, dando por feito que nin El Progreso vai inventar os trazados devanditos, nin La Voz de Galicia ten motivos para dar conta dun mitin imaxinario a unica conclusión razonable que se desprende e a seguinte: 1.- O Concello de Ribadeo, a Conselleria de Medio Ambiente e a Conselleria de Industria teñen moita mais información sobre o proxecto do tendido de outa tension e da subestación electrica –esta xa esta resolta, xa non e un proxecto, según palabras do titular do ramo- que non queren dar aos veciños, por razons que eles saberan, pero cando hai tanto secretismo por algo sera. 2.- O Sr. Alcalde de Ribadeo perdeu unha ocasión unica para preguntarlle ao Sr. Conselleiro do seu grupo politico polo tema que nos ocupa, pero ca!. E mellor estar caladiños e agardar a que BEGASA (ou sexa a multinacional EDEL) teña todolos cabos ben atados e despois facer o paripe da exposición publica e o impacto ambiental. 3.- As tres administracions consultadas pasan de aplicar a Directiva Comunitaria 4/2.003 de información medioambiental que lles obliga a dar a información solicitada no plazo dun mes. Evaristo Lombardero Rico

Ningún comentario: