20090227

Sobre a liña de alta tensión. Unha nota con sinatura.

RESPOSTA DO SR. ALCALDE
Mes e medio despois de rexistrar no concello de Ribadeo un escrito asinado por 163 veciños, solicitando información sobre o tendido de outa tension e a subestación electrica, os primeiros asinantes de cada folla de sinaturas recibimos unha escrita do Sr. Alcalde, de aproximadamente medio folio, onde ven a confirmar o que xa ten declarado aos medio de comunicación, que o concello non ten información e que nos remite ao periodo de exposición publica.
Sin embargo, pesie ao retraso e a brevedade a nota, e moi interesante tanto polo que di como polas formas de expresión, como polo que omite.
Na primeira linea xa empeza con manipulacions ao facer referencia ao escrito “de alegacions” que supostamente lle presentamos os veciños. Debemos crarexar que e falso. Ninguen presentou ningun escrito de alegacions porque non ha lugar. Non estamos en periodo de exposición ao publico, polo tanto esta fora de lugar falar de alegacions. Pero e un xeito de engañar e manipular ao lector desinformado.
Na segunda linea fai referencia a “unha pluralidade de veciños”. Unha expresión estrambotica para non recoñecer que eran 163 firmas, simplemente pedindo información ao alcalde do noso concello. Nada mais que eso.
Na mesma terceira linea temos outra verdade a medias, ou sexa unha mentira a medias, cando di “dunha liña de alta tension para abastecer a subestación prevista en Folgosa”. ¿Pero non quedamos en que o concello non sabia nada? Agora resulta que a subestación esta prevista en Folgosa. Pois e unha sorpresa, porque no PXOM a subestación figura a 300 metros de reverte a 1200 de Folgosa, no monte comunal de Piñeira que non e de Reverte nin de Folgosa, pero si agora o Sr. Alcalde di que vai estar en Folgosa, poñanse ao loro os veciños deste lugar.
Na quinta linea aparece a novedade, mais suliñable, algo asi como o miragre de Fatima. Unha nova empresa que ate agora era descoñecida nesta zona, que non participou para nada no convenio asinado polo Concello, Begasa, Conselleria de Industria e SEPES entra na escea. O escrito do Sr. Alcalde di exacatamente : “prevista en Folgosa, por parte de E.on Distribución S.L. de Santander”… ¿Quen e E.on? ¿Qué pinta neste asunto? ¿Quen trouxo a E.on? ¿Cales son os dereitos de E.on sobre as propiedades, as casas, a saude , os montes?. Folga engadir que de todo esto o Sr. Alcalde sabe moito, pero loxicamente non di nada. E.on e a nova imaxe de Electra del Viesgo e actualmente esta controlada por unha multinacional alemana. Como se vai vendo estamos absolutamente globalizados, italianos por un lado e alemanes polo outro e non faltan os caciquiños domesticos para facerlles o traballo sucio.
Pero volvamos a onde iamos. ¿Por qué mete o Sr. Alcalde a E.on polo medio sen dar ningunha explicación, sen que figurase no convenio?. ¿Significa esto que BEGASA ten un acordo con E.on? ¿Esta contemplado este acordo na letra pequena do Convenio?. Nos non temos resposta para estas e outras preguntas. Por exemplo ¿Cómo repercute a presencia de E.on nos custes finais do proxecto? ¿Cal vai ser a tallada que van sacar E.on e BEGASA desta operación por decilo abertamente? ¿E quen vai controlar o destino dos cartos publicos nesta confusa, oscura e misteriosa argallada?. Polo momento deixemos constancia de hai un novo socio do orixe cantabro-xermano e naturalmente o Sr. Alcalde de Ribadeo non sabe nada.
Non sei, pero osmo que esto de E.on vai dar moito xogo.
E.Lombardero

Ningún comentario: