20090226

Meditación sobre a crisechegoume un .jpg (grazas, tocaio) con algo de Einstein sobre a crise. Permítome dubidar da autenticidade da cita de Einstein, a pesares de que leve a súa sinatura e foto, pero se non é del, non está mal traído: a crise pode ser unha oportunidade para mellorar (non é que sexa máis doado mellorar coa crise, é que hai máis necesidade).

Ningún comentario: