20090203

Tamén de política, esta volta no mercado.

Despois de onte, parece que a oposición se decatou de que o sentimento dos votantes non vai exactamente co dos vendedores. A nova é que non houbo acordo oposición-mercaderes, e aínda que as palabras non deixan de parecer que o acordo está próximo, si que parece que os números e os conceptos está abondo alonxados. Por certo, que entendo que tanto unha proposta como a outra (a dos mercaderes como a da oposición) si necesitarían un cambio de normativa do mercado, en contra do que se dixo por parte da oposición de que era un cambio de taxas, non de normativa. Por que? A proposta dos mercaderes substitúe a unidade de cómputo de metro cadrado a lineal, e a da oposición é mixta: metro lineal ata dous metros de anchura e logo por superficie.
É unha mágoa que aínda non esteña a acta do último pleno na web do concello para indicar un detalle particular.

Ningún comentario: