20210924

Sobre a media maratón Ribadeo-As Catedrais

   Éxito. Despois da pandemia, a media maratón Ribadeo-As Catedrais volveu xurdir con forza no mesmo lugar no que estaba antes. O número de inscricións fixo que Ribadeo se volvera encher de xente e que a carreira fose un espectáculo. A saída en grupos de máis ou menos 20 cada 20 segundos tamén fixo a súa parte, alongando o paso de corredoras e corredores polas rúas (a súa chegada ás Catedrais xa sempre foi dispersa).

   Os tempos realizados non teñen moita diferenza cos de anos anteriores, a pesar do vento durante a edición deste ano.

   En canto ó tempo do vencedor, en relación coas catro edicións anteriores marcou un novo fito, 1 h 11 min 42 s, rebaixando Carlos Villamor a súa marca do 2018, 1:13:23.

   En canto ó tempo medio dos corredores, este ano foi algo superior ás anteriores catro edicións, 1 h 52 min 4 s, se ben como se pode ver na gráfica abaixo, as diferencias marcadas con outros anos son menores que no caso dos campeóns (como é lóxico, por ser unha media). Como curiosidade, adxunto tamén a mediana, o tempo feito polo corredor ou corredora que chegou no posto medio (se é impar o número total; se é par, está entre os tempos dos dous do medio). Este ano, 1 h 51 min 47 s. Que a mediana sexa menor que a media só indica que os corredores máis rápidos teñen menos tempo entre eles que os máis lentos.

   O número de participantres que chegaron a meta é semellante ó da anterior edición::

   O anterior é un número que debe complementarse co de inscritos. Mágoa que só quede rexistro das últimas edicións sobre non presentados, abandonos e descualificados (1 nesta VII edición de 2021). A cousa quedaría así, tendo en conta que en 2018 (V edición) non hai máis datos que os de chegada a meta:

   O anterior indicaría un lixeiro descenso anual do interese pola participación na carreira. Aínda así, resulta curioso ver como o número de non presentados en saída foi diminuíndo no tempo (franxa vermella), o contrario que o número de abandonos, se ben isto, por ser poucos, non ten moita significación estatística.

   A meteoroloxía tamén debera ter algo que ver cos resultados e número de presentados... aínda que a comparación das condicións das 18:00 da tarde dos días da media maratón, hora á que se estaba a correr en todos eles (aínda tendo en conta que algunhas edicións comezaron ás 17:00, como este ano 2021, VII edición, e outras ás 17:30) non leve consecuencias interpretables de xeito doado. Os datos dezminutais desa hora e días eran abondo semellantes, sendo o máis destacado quizais o xa citdo, o vento desta última edición:

2016 (IV Ed, 20260910):

2017 (V Ed, 20170916):
2018 (VI Ed, 20180915):
2019 (VI Ed, 20190914):
2021 (VII Ed, 20210918):

   Pode que chame máis a atención a gráfica seguinte, se ben é posta cáseque só a modo de curiosidade, os tempos de tódolos participantes nas diversas medias maratóns en relación coa orde de chegada:

   Nela, poden albíscanse dúas cousas. Unha, a diferenza entre as dúas primeiras edicións reseñadas, que ata preto do posto 500 ían igualadas en tempos, pero, por ter máis participantes, a curva de 2016 alóngase máis, subindo en tempos (correspondendo co tempo medio maior), e indicando unha maior cantidade de xente cunha preparción máis popular. A outra, as curvas correspondentes ás dúas últimas edicións, onde se ve que os tempos ían lixeiramente mellor na edición de 2019 dende o comezo da chegada do segundo terzo dos participantes, aínda que se igualen ó final.
   Participarás o próximo ano? Para animarte, a segunda parte do artigo, 'Sobre a media maratón Ribadeo-As catedrais', e a páxina oficial da media maratón.

Ningún comentario: