20230630

Recuncho da lectura: A utilidade do inútil


   
Recuncho da lectura: A utilidade do inútil

    A utilidade do inútil. Nuccio Ordine. Cun ensaio de Abraham Flexner, A utilidade dos coñecementos inútiles, e tradución de Carlos Acevedo. Factoría K de libros. ISBN 9788415250876, Pontevedra 2015.

    Collido da BPM El Viejo Pancho, foi o primeiro libro que lin de Ordine, pero non será o último. Tanto o propio texto como o anexo engadido de Flexner lense de xeito áxil e, para entroncar cos seus títulos, útil no mesmo sentido que usan ese termo. O repaso da utilidade ou inutilidade das accións do estudo podería alongarse ata o infinito, mais os textos e feitos traídos a colación no libro ilustran de xeito abondo que o que nun sistema como o actual soe chamase inútil é o máis útil para a sociedade e para a persoa, mentres a maioría, case totalidade, do chamado útil só serve como complemento de miras estreitas, no mellor dos casos.

    Se non existira o inútil, podería existir o útil? Á vista da historia, da nosa historia, diríase que non.

    Por outra banda, de novo, a pesar de estar publicado o libro no 2015, a versión galega non pode cualificarse en Goodreads, a pesar de estar recensado en Sarmiento xa no mesmo 2015.

Ningún comentario: