20230609

Curiosidade mortal


    Recollo do navegador unha pestana que tiña hai tempo aberta. Trátase de https://www.nber.org/system/files/working_papers/w30512/w30512.pdf , un estudo sobre a diferenza de mortandade entre votantes dos partidos Demócrata e Republicano nos EEUU en tempo de pandemia coronavirus. Resumindo: os republicanos, que ó longo de 2021 vacináronse case un 10 % menos ca os demócratas, sufriron un exceso de mortes de cousa dun 10  % superior. O contraste está en que, antes da vainación, as porcentaxes de mortandade eran semellantes...

    Para máis detalles, directamente ó estudo.

Ningún comentario: