20090308

Sobre o ruído, esta vez en divertido :-)

Grazas a 'El Ángel de Olavide' descubrín este video:

... Queda algún punto por tratar? Seguro que os viciños de Barajas din que si.

Ningún comentario: