20090323

Máis para o porto: nova grúa de Galigrain


Bonita, verdade? Máis polo que representa: unha nova empresa no porto (aínda que asociada segundo parece con outra xa existente), novo material, aposta polo futuro do porto ribadense de quen era a futura titular da nave que non chegou a ir para adiante. A semana pasada os diarios traían a nova de que Ence ía deixar Ribadeo. Nova que despois se desmentiu. E non parece estrano que se desmentira nun momento que un concesionario anterior remata de facer unha nova nave (Pertejo), o recheo último está acupado por montóns de material (como se pode ver na foto; sal alomenos un deles), Gondán, que retirou os seus traballos para as Figueiras, volta a ter unha nave no porto porque non da feito aló, aparece unha nova empresa (Galigrain) actuando no porto, con novo material como se pode ver na foto...

Ningún comentario: