20090306

Migrantes

Onte fun ó acto de presentación da guía para mulleres inmigrantes impulsada polo concello. Concerto e degustación de produtos incluídos. Non puiden concentrarme no tema. Dende o primeiro momento ía o pensamento por exemplo sobre a emigración, a outra cara da moeda, tanto ou máis que sobre a inmigración.
O título da guía non podía ser para 'migrantes', pois refírese a información diversa en relación coa acollida neste país. As linguas usadas no libriño, galego, español, portugués, árabe, ruso, inglés, son moitas, faladas por miles de millóns de persoas en total, pero antóxanse poucas para tentar comunicar o aproveitamento duns dereitos básicos.

O que sexa adicado o libro ás mulleres e non ás persoas coido que é debido a ser o subcolectivo máis necesitado. Pero non deixa de ser un subcolectivo. Na presentación había algún home, pero non moitos; as mulleres eran ampla maioría. Falouse do número de inmigrantes e de mulleres no concello. Pero a maioría dos presentes era 'autóctono'. E non é porque non deberan estar os inmigrantes e si os autónomos. Ou si as mulleres e non os homes. Coido que na integración social dos migrantes o aspecto relacional é o máis difícil de conseguir e, nembargantes, a clave para que os outros aspectos culturais, de coñecemento e demáis, funcionen. Por iso coido que un acto como o de onte de presentación dunha guía, concerto e degustación transcende o mero feito da guía, que pasa a ser unha especie de anexo interesante a un intento de establecemento de relacións. Para cándo o próximo acto deste tipo? Esperemos que para antes de que se repartan todas as guías editadas. Sería convinte, pero a súa posibilidade pasa por moitas cousas, como as actitudes percibidas nos asistentes respecto a cada un dos apartados, ou o balance migrantes/establecidos ou mulleres/homes, por non falar do propio entendemento adecuado da lingua por parte dos inmigrantes. E non parece estar doado, a pesares de que diría que, en xeral, a cousa funcionou.
O que máis me gustou? Os doces marroquís, por riba do canto do gropo da escola.

Ningún comentario: