20090326

Nota de prensa: SUBESTACION ELECTRICA E LIÑA DE OUTA TENSION

A continuación á nota de prensa. Coido que hai puntos a destacar, como o do parágrafo 7º polo que implica, ou o do parágrafo 2º, no que resulta que os planos non están en exposición, pero despois de comezar as protestas si que a empresa comeza a moverse para teren conta alomenos políticamente ós viciños: aquí sería o contrario do típico dito, pois máis ben 'quen non se mova non sae na foto'. -- Dende a última nota que demos aos medios producironse algunhas novedades certamente rechamantes que trataremos de resumir: 1.- Delegados ou apoderados de BEGASA-EON visitan aos veciños e aos representantes das comunidades de montes veciñais presentando un proxecto concreto de trazado da liña de outa tensión e un punto concreto de ubicación da Subestación Eléctrica no monte comunal de Piñeira a 300 metros de Reverte e a mais de un km de Folgosa. Este documento non é oficial, non está aprobado e publicado no DOGA. E o que manexan en privado os apoderados de BEGASA. Este documento coincide exactamente cas fotocopias que lle deron a un veciño na Delegación de Industria. Estes representantes ou apoderados de BEGASA están ofrecendo 3,60 euros metro cadrado aos propietarios, polos montes afectados que veñen sendo 25 metros a cada lado da liña de outa tensión e 3.500 m2 na subestación. 2.- O luns, 23 de Marzo, celebrouse unha xuntanza en Santa Cruz con asistencia das Xuntas Rectoras das comunidades de montes de Obe, As Anzas e Piñeira, ademais de asociacións de veciños, particulares, etc. Dende o meu punto de vista particular, o mais significativo desta xuntanza, ademais da asistencia de mais de 40 persoas foi o ambiente de colaboura, de debate aberto, de concordia e de búsqueda de solucions e alternativas conxuntas ao proxecto de BEGASA. Comentaronse diversos temas, con participación moi activa dos asistentes e prantexaronse ideas moi interesantes como a proposta de levar o tendido polos cortalumes, a de soterrar as liñas nalgúns tramos e particularmente nas saídas da subestación (suponse que haberá varias saídas), a necesidade de alonxar a subestación do lugar de Reverte, a idea de negociar todos unidos e facer forza para conseguir o mellor precio para todos… Outra cousa evidente, con botarlle unha ollada ao trazado da liña é que fai unha quebrada que se alonxa dunha casa particular, perxudicando ao colectivo dos veciños das Anzas e demostrándose que aquí houbo información reservada para algúns mentras se negaba información aos colectivos veciñais. En resumen unha xuntanza moi constructiva, dialogante e con moito futuro se sabemos aproveitar a forza da unidade e do consenso dos veciños. Sin embargo, dado que o proxecto ainda non é oficial, as comunidades de montes e as asociacions de veciños terán que reunirse de novo para tomar acordos definitivos. 3.- O Sr. Alcalde sigue na sua teima, non sabe, non contesta. Pero sigue facendo declaracions confusas e contradictorias. Un día declara que a subestación está a exposición pública no concello. En realidade non leu a resolución da delegación de Industria de Lugo ou se a leu non a entendeu e non se enterou de que a subestación non aparece localizada exactamete senón que da como referencia unha parcela do monte veciñal de Piñeira de 27 hectáreas, dos que so vai ocupar 3.500 metros. Ao día seguinte arremete contra o delegado de Industria de Lugo, por non informarlo correctamente. Hoxe, 25 de marzo, recoñece que coñecía o proxecto pero que non o deu aos interesados porque non era oficial. Ou sexa tiña información reservada como vimos afirmando dende hai dous meses e medio, pero sólo para os amigos como se demostra na quebrada que fai a liña cando chega a As Anzas. 4.- Antes de unha semana estará constituido o novo goberno galego do Partido Popular. Convén situarse neste escenario porque esa será o mundo real á volta de poucos días. Todalas decisións definitivas sobre as alegacións corresponden ao novo goberno da Xunta de Galicia e o alcalde de Ribadeo non pinta nada neste contexto, anque podería facer moito a favor dos veciños se quixese. Agora o Partido Popular de Ribadeo ten un papel decisivo, se quer comprometerse, para poñerse ao día das protestas dos veciños e prantexar en Santiago a grave problemática do tendido de outa tensión e subestación eléctrica de Ribadeo. Xa veremos decía un cego. Evaristo Lombardero Rico

Ningún comentario: