20090319

Nota de prensa sobre a subestación eléctrica nova de Ribadeo

NOVAS DE ULTIMA HORA SOBRE A SUBESTACION ELECTRICA
O pasado día 13 de Marzo, o Delegado Provincial de Lugo da Consellería de Innovación e Industria asinaba a orde de someter a información pública a “solicitude de autorización administrativa, aprobación do proxecto de execución e declaración de utilidade pública da instalación eléctrica Subestación de Ribadeo”.
No mesmo texto anúnciase que o expediente atópase a disposición do público na devandita delegación de Lugo, perante un plazo de 20 días hábiles. A comunicación, que non o expediente, esta pendurada no taboleiro de anuncios do concello de Ribadeo, dende hoxe, 18 de Marzo.
Nesta comunicación anunciase a ubicación da subestación na parcela do catastro nº 297 (Polígono 26).
Pola nosa banda so podemos engadir o seguinte:
a) Descoñecemos se esta resolución está publicada no DOGA e cando empeza exactamente a data de exposición pública.
b) A parcela nº 297 corresponde a un anaco do monte veciñal en man común de Piñeira. Esta parcela ten 27 hectáreas e chega dende Reverte ata Os Cahos e As Fontes do Lobo. Dun extremo ao outro ten 1.200 metros.
c) O Sr. Alcalde non notificou nada a ningún veciño, polo menos ata onde chega a miña información. Se o notificou privadamente a alguén é cousa que non sabemos.
d) O expediente non está exposto no concello de Ribadeo, como promoteu o alcalde, pero pode estar nos próximos días.
e) Non é certo que a subestación esteña en Folgosa ou perto de Folgosa, como declarou o Sr. Alcalde por escrito recentemente.
Evaristo Lombardero Rico

Ningún comentario: