20090329

Ocupando o parque ribadense


En marzo baixou o nivel de ocupación do parque por carpas. Mais debeu ser episódico, pois os murais sobre o Camiño de Santiago estiveron abondo máis tempo que o previsto, e aínda hoxe quedan as banderolas anunciativas, a modo de decoración, como pode verse na imaxe. Sería máis bonito o parque se en troques de flores se prantaran banderolas? Coido que non (aínda que podería ser motivo dunha atractiva 'performance' durante un tempo), pero tampouco é necesario chegar a ise extremo.

Ningún comentario: