20090326

1 - 0

Coido que o tanteo, hoxe, é maís elevado. Non se trata do fútbol, senón de política. En canto ós 'equipos', coido que podería dárselles nome diferente segundo visións aprticulares. Hai quen dirá que un equipo é o alcalde, o equipo de goberno, por exemplo, mentras hai quen dirá que é o pobo. O mesmo na outra parte do campo. Hai quen dirá que os mercaderes ambulantes, pero tamén pode haber quen lle asigne outro nome. O caso é que houbo desenlace, 1-0 a favor dos primeiros. E non houbo xaleos visibles, nin tampouco pleno total, pero si maior despexe que habitualmente e un bullicio que se non era o normal aínda, manifestaba a posta en marcha dunha nova fase do mercado. Pode que aparentemente non o diga, pero é o que representa, unha nova fase. Máis adiante, xa se verá se se mantén a estrutura de ocupación que resultou da aplicación da normativa ou non o fai e remata dexenerando de novo, pero polo momento, así é, unha estrutura máis ordeada que se viña facendo (aínda que a esa orde contribuiu que non se montaran tódolos postos).
... Pero, non se van presentar recursos individuais, e mesmo se estuda o contratar a unha avogada? Parece que si, pero o partido xa ten veredicto.
Agora pediráselle ó concello que a rixidez amosada neste caso sexa aplicada tamén a outros. Xusto o contrario do que houbera pasado se o resultado fora 0-1. Iremos vendo, porque peticións temos todos; ó fin, o concello é a casa de todos.
Noutro conflito, eu diría que tamén houbo un resultado semellante, pero moito máis borroso. Resulta que xa están expostos no concello os planos da subestación, e poden ser consultados mediante petición escrita os planos da liña que a alimentará, pero neste caso avisando que aínda se lle están a pedir informes ó concello. É dicir, a liña AT non está nin en período de alegacións nin en versión definitiva, en contra do que sucede coa subestación transformadora. A cousa ven dos días pasados, nos que os planos da liña poideron ser consultados en Ove, xerando unha tensión que se resolve en parte así. En parte? Si, pois voltando ó tema de que a información é poder, se os planos provisionais están asinados en outubro, xa vai quedando abondo anticuado (usando unha verba suave) que non esteñan a disposición dos viciños ata marzo e de casualidade. E resulta difícil que unha administración próxima ó cidadán, aínda sen poderes sobre o tema, se poda escudar de xeito eficaz noutra máis alonxada do cidadán pero con poderes. A administración, sexa do tipo que sexa, actúa así, pero xa non pode facelo sen fortes protestas. Os tempos están a cambiar. Aínda lentamente, pero os poderes públicos teñen que procurar outro xeito de facer as cousas, outro xeito, ó fin, de gobernar. Agora mesmo, poderíase dicir que o proceso de planificación non pode ser aberto, que se non estariamos no caso do construtor da barca que fixo caso de todo o mundo que por alí pasou mentras a estaba facendo, co resultado de que rematou no fonto da auga, e despois, facendo outra versión, a quen lle viña dar consellos, dicíalle: 'ista é a miña barca, a dos demáis está no fondo'. Pero a cousa pública é a barca de todos, e entre todos temos que coidar de non afundila, pero tamén de deseñala e levala adiante. E así, por exemplo, pódese dicir que segue a ser raro que non esteña a documentación en internet: daŕia menos traballo a todo o mundo, e documentacións máis amplas, como o PXOM, xa estiveron colgadas na rede. A administración terá que ir aprendendo, igual que os viciños teremso que aprender a enfrontar as cousa doutro xeito, pasando diso, de viciños, a cidadáns participativos. Se está mal que uns afundan a barca do outro, está moito peor que a barca de todos poida ser afundida por 'un', sexa Delegado, Conselleiro ou partido político.

Ningún comentario: