20090313

Os mortos xa chegaronHoxe é a estrea da película 'Os mortos van á présa', logo os desprazados polo mundo adiante (polo de pronto, o resto de Galicia e de España), teñen a oportunidade de vela en sala de cine.
O luns 16 hai pleno. Nel está previsto que se poñerá o nome de Ernestina Mansilla ó tramo entre Buenos Aires e Amador Fernández, e Amadora Suárez Couto ó tramo entre Daniel Cortezón e o aparcamento municipal (ambas fotos do Sigpac á beira e ordeadas, centradas nas rúas e sinaladas). Ambos viales terán nomes propostos por diversas asociacións nunha xuntanza do Consello Sectorial da Muller. Quedan outros viales pendentes de nomear, polo que é de supoñer que pronto haberá máis incorporacións ó nomenclátor local. Queda tamén unha referencia a Ernestina Mansilla que resulta quizáis negativa: "Había además en Ribadeo una Funda­ción Clemente Martínez, escuela graduada, con su capilla aneja, en cuyo frontis y grabadas en már­mol están las palabras evangélicas: «Lo que hicis­teis con uno de estos pequeñuelos, conmigo lo ha­béis hecho». Pero la fundación fue suprimida pa­ra estos efectos por los herederos de doña Ernestina Mansilla, y desde entonces la enseñanza pública queda servida de precario. Ribadeo tiene instituto, tiene franciscanos; pero sólo hay dos escuelas de niños y una de niñas. La Junta de Enseñanza Mu­nicipal pide un grupo escolar.", referencia publicada o 25 de decembro de 1929 en "El Sol" de Madrid e logo en forma de Libro, titulado "Viaje por las escuelas de España". Por certo, algo ben diferente do que ocorre hoxe, con gastos por cada adolescente ribadense da orde de 8 000 €/ano para a súa formación.
Mentras, está selándose xa a última zapata da Ponte dos Santos, nunha actuación que entendo estaría prohibida por Medio Ambiente, igual que outras semellantes efectuadas na Ponte. Pero 'estaría' non é efectivo.
Un apunte sobre o tema dos nomes: enviarei un escrito ó concello polo tema do nome da ría en Google maps. Gor particular, hai tempo que enviei debidamente a referencia para que fora corrixida, pero nin caso. E hai tempo que falei delo tamén a responsables do concello, e tamén nin caso. (ver os dous mapas de Google de abaixo na opción ampliada)

Visualizar o mapa ampliado

Visualizar o mapa ampliado

Ningún comentario: