20090303

Efectos en Ribadeo

Notaranse pouco a pouco, pero hánse de notar. As eleccións, cos seus resultados, implican que cambian un montón de relacións con entidades das que dependen moitas cousas e cartos. E pásase, no caso de Ribadeo, de entidades 'amigas' a entidades 'enemigas'. Non se deberan usar eses termos, pero a realidade coido que é así. E, nunha situación na que o concello é detentado por unha forza minoritaria que saída de partida cun forte déficit e polo tanto, unha forte necesidade de apoio externo, esa mesma situación vóltase máis complicada para o equipo de goberno. Mesmo cousas ya conseguidas ou en vía de lograrse poden voltarse atrás ou retrasarse de xeito indefinido.
Mesmo as relacións internas entre os grupos que ocupan os asentos na Casa de Ibáñez pode cambiar, voltándose máis turbias ó sere o principal grupo da oposición o que agora ocupa a titularidade da Xunta.
E situacións como a unión avisada entre centros de medias IES Porta da Auga e Gamallo Fierros despois da segregación do CIFP Porta da Auga poden ser adiadas ou canceladas, despois de deixar nunha situación deplorable ó conxunto deo 'Porta da auga' na actualidade. Ou mesmo a subvención obtida por determinados colectivos a partires da Xunta pode facer rexurdir a algúns e afundir a outros.
Mentras, un xornal destaca hoxe un incremento do 50% dos votos en branco na comarca mariñá (nas '3' mariñas) a pesares do descenso da bopobación, e seguen caendo na prensa explicacións do máis diverso, unificadas abondo nalgúns puntos sobre as causas da derrota e diversificadas sobre a textura, participación, consecuencias, posibilidades de rexeración dos partidos afectados, rexeración sofrida polo PP, etc... e sobre as dimisións xa postas sobre da mesa e as que coidan se deberan poñer.

Ningún comentario: