20090324

Eu confundo, ti confundes, ... conxugación da liña eléctrica a Folgfosa


Parece que, nun novo caso de obscurantismo administrativo estilo nave no porto, a Consellería de Innovación e Industria anda xogando ó rato e o gato. aquí quedan os planos presentados onte en Santa Cruz sobre a liña de alta tensión, primieros vistos na zona e datados en outubro do ano pasado (mentras que se leva moito tempo dicindo que non hai ningún plano). Por outra banda, tamén queda o fax enviado ó Concello por Industria dicindo que non valen aínda, que o que está en exposición pública é a subestación, que tampouco vai exactamente onde se dicía, e aí está a nota de prensa do concello dicindo que o alcalde non ten culpa, e presentando como documentación o fax enviado dende Lugo (á beira), datado o 23 de marzo, onte.Non saiu moi ben a foto do fax, pero o resume pódese ver na páxina do concello na nota de prensa cunha transcrición.
O segundo documento que poño si que se pode ampliar e ler máis tranquilamente.
É a resolución para a información pública correspondente á subestación (da que non había onte planos en Santa Cruz), datada o 13 de marzo.
As outras fotos corresponden a unha composición feita polos viciños para ver o trazado da liña, dende o entronque ata a subestación. Os planos están ordeados nas imaxes, tendo en conta que o entronque da liña está ó sur (primeiro plano que aparece) e o fin da mesma, ó norte, no extremo de Folgosa, aínda que dependerá da configuración do navegador para que aparezan ben en orde.
De calquera xeito, parece que os planos da subestación están na Delegación Provincial en Lugo, si, pero non en Ribadeo (a lembrar que as obrar correspondentes ó porto de Ribadeo tampouco o estaban en Ribadeo, senón en Celeiro), a pesares de que é ben doado hoxe en día colgar os planos en internet, por exemplo, evitándose mesmo traballo na Delegación.
Voltando ós planos, a liña atravesa a estrada do monte no río de Ramos (case exactamente onde na actualidades está posto un cartel de 'Casa Panta'), e Santa Cruz cortando o camiño a Acevedo. Máis ó sur, deixa ás Anzas a unha beira, facendo unha volta.
Onte estábanse a artellar algunhas alegacións, falándose de que a baixada de Santa cruz a Folgosa podía facerse polo cortalumes, entrando nel pola cabeceira de fincas en troques de cortalas; iso esixiría unha pequena desviación do trazado, abondo máis pequena das xa existentes.
Outra queixa era a situación da subestación, que podía colocarse un pouco mías no monte con abondo menos perxuízo. Asdemade, tamén se falaba de pedir o soterramento das liñas derivadas da estación, de media tensión.
Por certo, a liña é de 132kV, o que non é moco de pavo para algunha zona poboada.
E unha reflexión repetida:por que lles custará tanto dar información? Pode que polo que se di que información é poder e hai quen pretende telo todo para si?


Ningún comentario: