20090327

As Grobas comeza a reexistir
Coas catas comezadas luns e que se extenterán ata o 23 de abril, espérase ter unha idea da importancia dos restos do xacemento. Non no sentido de que haxa ou non restos, senón da súa conservación e posibilidades de recuperación de material a parte do propiamente estrutural das vivendas, o que posibilitaría a datación do xacemento. Son tres desmontes, dous máis pequenos de 5x5 m2 na zona da croa, a que se espera teña sido habitada, e outro maior de 15x5 m2 nunha zona defensiva, o parapeto máis interno. O proxecto foi deseñado por Gonzalo Meijide, arqueólogo da Delegación Provincial de Cultura que foi o que fichou o Castro a finais do século pasado, e está sendo levado a cabo por AXA Arqueología, empresa ferrolá dirixida por Emilio Ramil González que está usando como man de obra a univeristarios a partires dos 21 000 € de orzamento de que dispón.
A importacia posible do xacemento, derivada da súa extensión e a aparente conservación das súas defensas, fan del unha esperanza para o turismo en Ribadeo. A el teñen xa acudido de visita escolares varias veces, guiados por José Mª Rodríguez, e posiblemente o concello oferte a visita ás catas que se están a facer para os centros escolares da vila, que terán así unha ocasión única para observar sobre o terreo os traballos que se están a desenvolver, típicos da fase inicial de exploración dun xacemento.
Nas fotos obsérvase respectivamente:
- O equipo traballando e os periodistas tomando declaracións
- A conservación actual dos parapetos na zona mediana, onde se aprecia o efecto de que esteñan rozados (punto clave, básico para poder comezar as prospeccións)
- O equipo de traballo na cata maior, a realizada no parapeto
- Un detalle desa mesma cata,, na zona máis interna
- Apreciación dun dos montóns extraídos
- As dúas catas da croa, de planta cadrada
E unha foto na que se observa o derrumbe do mes pasado do talud en Rocas Brancas.
Para complementar, algunhas ligazóns a artigos anteriores relacionados coas Grobas:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ... ( a ter en conta que están desordenado, sen considerar a súa importancia relativa, e que hai abondos máis)
Asemade, no Blog 'Vida político-social':
1, 2, 3, 4, 5, 6, ...

Ningún comentario: