20090331

Melgaço

Hoxe comeza a viaxe, e mañá terminarao, un grupo de alumnos e alumnas do IES Porta da auga a Melgaço. Está inscrito dentro dun programa da Xunta de Galicia, e non o poñería no blog de non ser porque hoxe a prensa trae unha nova semellante respecto dos escolares do IES Marqués de Sargadelos de Cervo. Só unhas poucas verbas sobre o tema: as actividades fóra da clase reúnense en dous grandes grupos, as complementarias e as extraescolares. As complementarias son as que reforzan ou amplían direitamente os coñecementos recollidos na aula respecta dalgún feito ou materia. Nas extraescolares, esta ampliación é indireta, de xeito que se procuraría a formación xeral do alumno, sen buscar unha relación direita con puntos tratados nas aulas. As complementarias serían obrigadas mentras que a extraescolares serían optativas. En tempos, cada centro víase obrigado a procurar as súas actividades e elas remarcaban as diferencias no ensino. Hoxe, os concellos e outras institucións, como Xunta ou Universidades ofrecen un programa plano, indifirenciado, ó cal os centros acóllense en procura de oportunidades, subvencións, simplificación e mesmo aproveitamento para establecemento de relacións que poderiamos chamar políticas. Ás veces, resulta moi proveitoso. Outras, sinxelamente non tanto. O certo é que seguramente me gustara ir a Melgaço e durmir alí unha noite, aínda que poidera aproveitar algo semellante abondo máis preto da casa...

Ningún comentario: