20220418

Un de cada catro, día especial

    72 días de 274. Máis dun de cada catro. Eses son os días de horario especial, ampliado polo concello, para os locais nocturnos de ACISA. A resolución refírese dende o 8 de abril, día no que foi asinada, ata reis do 2023. E comeza a funcionar esa mesma noite do día 8, a pesar de que unha nota ó final aclara que se pode interpor recurso, etc, durante un mes (prazo mínimo, para facelo diante do concello), podéndose alongar todo o procemdemento ata máis aló de oito meses. É dicir, na práctica, comeza de xeito inmediato (o día 8 foi venres) e podes protestar, pero poden alongar o procedemento ata o remate das datas de validez da resolución.

    A ampliación permitida é de dúas horas sobre o horario habitual, que significa que no verán haberá establecementos que podan cerrar despois do amencer.

    O documento non contempla máis que a comunicación a ACISA, citada como a 'entidade solicitante' (e interesada), sen citar no texto condicións de funcionamento, vixiancia ou outras posibilidades. E, polo visto hoxe, luns despois da primeira semana de funcionamento, a limpeza de madrugada con auga non será máis que despois de cada período, incluídos mexadoiros tradicionais á beira de rúas transitadas ou entradas a garaxes usadas do mesmo xeito.


    ... Esperemos melloras que permitan manter unha calidade de vida da veciñanza e eviten a xentrificación que paga a xente indefensa ante os abusos de quen maximia ganancias a costa deles.
 


Ningún comentario: