20090828

Referencia vital

Aínda que os norteamericanos teñen diferentes patróns de vida que nós (alomenos, polo momento) resulta cando menos curiosa unha comparación, a que permite un sitio web do New York Times, sobre a adicación, en fraccións de dez en dez minutos, dos norteamericanos a diferentes quefaceres ó longo do día.

Ningún comentario: