20090827

Mellorando

O concello, por boca do alcalde, declara que está mellorando a situación dos cobros das multas. Evidentemente, ata que a percepción no pobo sexa a correspondente a un avance evidente, aínda queda. Pero pouco a pouco avánzase; percíboo así a pesares da controversia desta semana sobre impostos, taxas e multas.

Ningún comentario: