20090813

Aleluia! - Aleluia?

Onte foron presentadas as contas do 2008 no concello. Por primeira vez en abondos anos, o resultado é positivo: gastouse menos do que se ingresou. É dicir, reverquiuse algo a débeda, nunha situación que coloca ó concello entre os máis endebedados relativamente de Galicia. É dicir, felicidades, pero para indicar que o traballo só fixo que comezar. Algo que non se lle escapou ó concelleiro de facenda ó presentar as contas, poñendo no horizonte do mandato actual do BNG a reducción á metade dos prazos de cobro dos proveedores. Algo que, visto dende fóra, podería mesmo abaratar as obras que se fan, cargadas cun plus a sabendas que non se van cobrar ata calquera sabe cando. Pero iso aínda queda no futuro.
Por certo, o orzamento deste ano é 8,5M€. As débedas, 2,3M€. O que avanzaron as contas o pasado ano foron 0,163M€. Botando contas, a iste paso quedarían uns 15 anos para quedar a pre, sen préstamos. Pero representan preto dun 2% de mellora sobre o monto total do orzamento de 2008, 9M€.

Ningún comentario: