20090828

Máis cara que espalda

'Os vendedores de coches avisan de que as axudas estánse a esgotar'... mentras, hai subvencións para o sector do leite? ... non. Por iso, ó tempo, saiu unha viñeta manifestando isto mesmo, e a Xunta concedeu as axudas correspondentes ... de novo ampliadas para o sector da automoción, para que a xente compre coches. Non todo o mundo ten as mesmas influencias, evidentemente. E o mercado non está 'regulado', está 'protexido' para segundo que intereses.

Ningún comentario: