20090824

Marabillas de Galicia

Chegoume unha presentación sobre diversos puntos de interese de Galicia debido á súa beleza. O seu nome, "Las maravillas de Galicia". Entre outras, aparecen as Catedrais.

Ningún comentario: