20090826

De todo, no verán e en Ribadeo

O mellor agosto, despois de queixarse dun xullo que coido que non foi malo aínda que os houbera mellores. Ise parece ser o resume do turismo neste verán que aínda non rematou pero no que xa se nota o descenso de xente. As colas na oficina de turismo de Ribadeo son clarificadoras (ver 'overbooking'), aínda que todos saibamos que non se pode contar en catro horas cento vintecatro veces a historia de Ribadeo.
Por outra banda, a oferta de ventas e turística estase a diversificar. As ventas, con feiras de diverso tipo e os domingos con horta á feira de stocks que xa comezou potenciada por ACISA. No turismo, de cabalos a canoas e mesmo música clásica, despois de potenciar as catedrais ata o límite (e posiblemente máis aló do aconsellable). Asemade, van despuntando os clubes locais 'alternativos ó fútbol', como o Altruán de piragüismo, que esta tempada está a facer que non pareza estrano os podios ribadenses por Galicia adiante, como o do pasado domingo en Betanzos.
Asemade, volta a usarse a Casa da ría en Santa Cruz para realizar actividades de astronomía, despois dunha xestión fatal e dun cambio de chaves que deixou fora á Asociación Xerfa, dona do telescopio reflector Newton de 45 cm que alí se aloxa na cúpula. Aínda que por convenio coa USC/Observatorio Ramón Mª Aller, sexa esta entidade e non Xerfa quen esteña a ofrecer os dous cursiños deste mes. Por certo, que o custe de ambos tamén supera longamente o que o concello lle leva dado a Xerfa en toda a súa existencia, incluídos varios cursiños con diploma.
Dentro do cursiño de astronomía, onte a estrela principal foi Xúpiter, (ou na versión castelá, moito máis extensa) cos catro satélites visibles, e con el, o movemento de Ío, que ó longo da relativamente curta observación víuse alonxar do plantea no seu rápido movemento arredor do mesmo, estando ó comezo da mesma visible case como unha protuberancia de Xúpiter, ó que se lle podían observar claramente as franxas.


Mágoa que teñamos cousas como eufemismos ou loitas por saír na foto. Exemplo da primeira: ría "del encuentro" por ría de Ribadeo, de novo nome dun novo taller de emprego que por conciliador que sexa, éo a costa do nome da ría e do galego.
Exemplo da segunda: a Avenida de Luarca, obra en marcha dende comezos do verán, entra no plan E, o dos 1 300€/cartel, que proveñen do goberno central, socialista, e quere capitalizar o PSOE local porque o BNG -din- non lle da abonda propaganda ó tema, a pesares do tamaño do cartel.
Mentres, alguén sabe por que está tapado con plástico por dentro este sumidoiro na rúa Villafranca? (o primeiro que se atopa baixando por Casa Arango)

2 comentarios:

clapaucio dixo...

Por si no lo sabía el plástico es para que no salga el olor (mal olor en este caso).

Es una solución rápida, cómoda, barata y sobretodo chapucera para solucionar protestas del vecindario y paseantes varios.

Como decía Quino por boca de Mafalda: "Lo urgente no deja lugar a lo importante"

Salu2

agremon dixo...

pois podía supoñelo, pero non o sabía.