20090801

Galego e castelán no ensino

Saíron os resultados da consulta sobre o galego (e o castelán) no ensino. Coido que xa falei abondo do tema outras veces. Agora non o vou facer, aínda que me sorprenderon algúns dos titulares de prensa que publicitan o resultado e, ó tempo, o desvirtúan.

Ningún comentario: