20220804

Víctor Moro. Todos os mares na ría de Ribadeo. Acto de homenaxe

    Despois de 'Víctor Moro desde a perspectiva actual', anuncio da homenaxe, queda a referencia do acto. Unha vez máis, un despiste sobre a hora de comezo impediume escoitar as verbas iniciais de alcalde e Lourenzo Fernández Prieto, quedando coa segunda parte (algo máis de unha hora de vídeo).

    Do que vin, dicir que me gustou o desenvolvemento salvo que non houbera posibilidade de intervir por parte do público ó final. Para min ten a desavantaxe de que se ben os feitos máis ou menos son sempre homologables partindo dunha base de calidade dos participantes, é literalmente imposible nun acto deste tipo tanto que non aparezan feitos ou datos que contribuirían a centrar o debate como non facer interpretacións para verter as propias opinións, e as interpretacións poden ser moi discutibles e con nesgo. E, se non hai posibilidade de intervención, cada un dos participantes na charla ten xa abondo que dicir sen meterse no dos demais, polo que quedan así retratadas e paralizadas, como verdade absoluta, o que non son máis que opinións subxectivas. Exemplos neste caso da homenaxe a Víctor Moro, hai, e manifestáronse cando, a pesar do título da homenaxe, 'Todos os mares na ría de Ribadeo', tivo que ser o alcalde, condutor do acto máis que panelista, quen lembrara xa no tempo de desconto a súa intervención en pro do nome da ría de Ribadeo.

    En fin, o anterior ven só a conto dalgunha das moitas cousas que se dixeron, polo que o mellor é pasar ó vídeo. Está collido en dúas partes. Unha primeira, de pouca duración, con vídeo de peor calidade, e outra de máis dunha hora, algo mellor toamda, na que se recollen sobre todo verbas de Antón Costas, primeiro, e logo, Bieito Rubido.Ningún comentario: