20090725

Un artigo xa vello?

Publicado en 2003 en 'La Vanguardia', este artigo de Manuel Castells, "Democracia en Finlandia", coido que está alomenos tan no candeleiro como cando se publicou. Apto para reflexionar un día de significado político e social como o de hoxe.

Ningún comentario: