20090713

Hoxe son nova os orzamentos

... que se votarán esta tarde. Sábese o que poñen as noticias, que foi forzada unha reducción ... e para de contar. Coñécense? non. Está asegurada a súa aprobación? Polo que pon a prensa, non? Tiveron participación os veciños? non. Poden ser bos? pode... como non se sabe...
Coido que é interesante ver tanto as preguntas efectuadas ó pleno de O Tesón como as de A Atalaia. Ó igual que será interesante ver as respostas, e calcular o custe relativo dos carteis que serven para anunciar en troques de facer obra (á marxe de que crea que as inversións do plan E en Ribadeo esteñan ben pensadas ou non), ou coñecer os plans para a infratutilizada web do concello.
Non sei se virá a conto unha citadunha frase dun periódico de onte nun artigo a conto das caras da política: "Na política, a cegueira e a mudez non son produto de enfermidades, senón de intereses". Non estou a dicir que os nosos gobernantes locais sexan cegos e mudos (coido que non se poden considerar así alomenos en comparación con tempos anteriores), pero en política mudez e cegueira son cousas que sobreveñen rápido, e aí están os intereses apra guiar. Se coinciden cos do pobo, ben. Noutro caso, non. De aí a reiterada petición de transparencia e participación para unha beira (o equipo de goberno, do que require, dende a visión actual, un esforzo continuado, tanto de información como de comprensión da mesma situación da actualidade social que demanda desa transparencia e participación), e esforzo de seguemento por parte da outra, do pobo.
Por certo, animei xa a ir ó pleno esta tarde? É unha experiencia...

Ningún comentario: