20090718

Só unha pequena reflexión, máis aló da mañá dun día calquera

Atópome no blog de 'motivaciónlimitada.com' unha imaxe cunha lenda: "O mellor xeito de predicir o futuro é creándoo". Será verdade?
Coido que se se puxera máis en práctica...

Ningún comentario: