20090715

Orzamento habemus!


Antes de pasar ó orzamento: aló polas oito e media óese no pleno un golpe nunha fiestra. Todo transcorre con normalidade, pero, dalía a aun par de minutos, entra no salón de plenos un rapaz coñecido en Ribadeo, atravesa o salón, diríxese ante a mirada de todos a un balcón que estaba aberto (o sinalado pola cruz na toma do sixpac), colle o balón e volta saír. É entón cando todo o mundo comprende (mesmo quen non se decatara do ruído anterior) e o pleno continúa.

Chegouse ó pleno do luns sen ter asegurada a aprobación. Gastos presupostados: 8 690 000€; Ingresos 9 300 000€: un orzamento con superávit apra reducir a débeda. De cánto estamos a falar? Polos números que alí se manexaron, duns 5 000 000€
[Contas sobre a débeda: a un 3% anual, xuro abondo pequeno, son 150 000€/ano de xuro, aparte amortizacións, claro. Ou sexa, 25 000 000 das antigas pesetas. Ou 15€/ano por habitante de Ribadeo, 2 500 pts...]
Falouse do custe da homenaxe a calvo Sotelo, algo que polo momento non sabía, e mentras que no orzamento van 97 100€, o lider da oposición (PP) falou de 107 000€. Aí estaría incluído todo, mesmo o libro, pero non se especificou canto tiña que poñer ó final o concello.
O debate, con varias roldas de preguntas e respostas, non foi sinxelo, pero tampouco complicado. Esplícome: os grupos expuxeron na primeria rolda as súas argumentacións, e logo foi a cousa repetida. por parte do goberno, houbo contestación, e logo, máis que repetición, case súplica de aprobación. Déuse o caso, pouco antes do final do punto, dunha intentona do alcalde para que os grupos declararan o seu voto sen facer a votación, algo que non foi adiante...
Por que foron as discusións? Hai moitas variantes no seu inicio. Saíron temas como que o PP queixábase de que aínda que o BNG aceptara introducir a maioría das súas propostas (5 de 6), a que quedaba era importante, o PSOE coido que tivo un representante que dixo algo así como que o aceptado das súas propostas foi algo así como o chocolate do loro, UPRi queixouse de que a eles non lles aceptaran propostas mentras que ós demáis lles aceptaran case todo, ... A discusión principal, pola importancia dos votos do PP e sere reclamdo por este partido, foi a subvención de accesos ás vivendas no rural, estimado nun paquete de 33 000€ que ó final quedou sen ir adiante, aínda con series de razoamentos por parte do portavoz do PP, Andina, no que se lle recoñeceu unhas táboas no parqué que non teñen os outros membros do pleno; táboas que non fixeron descompoñer ó alcalde pero si vérselle angustiado, dando a razón a todos en parte, pero non dando o brazo a torcer na súa ampla resposta.
Angustia? Por que? Polo que parece, se non se aprobaban os orzamentos, non se podía dispor de cartos para acompañar diversos gastos financiados de xeito maioritariamente (ou alomenos, importante) externamente. É dicir, estabanse a xogar máis euros dos nove millóns do orzamento... Algo que pesou moito sobre todos os grupos, e que coido que foi o motivo de que PSOE e PP se abstiveran, ante a perspectiva de que se lle achacaran as culpas desa perda (alque que foi polo demáis traído e levado moitas veces no pleno, uns botando a culpa e outros quitándoa de cima e inclupando ós primeiros). En fin, as negociacións hai que contemplalas como cesión entre partes, como alí se dixo, aínda que parece que por ista o ganador nas conversas foi o equipo de goberno (representando a Ribadeo...)
Non se falou do custe que vai supor o dinamizar este verán a casa da Ría, pero si da instalación de paneis solares na piscina, ou da distribución de subvencións ós centros educativos ribadenses. Falouse de se o plan E suplía ou complementaba a inversión orzamentaria. Tamén, de se o orzamento actual (e o anterior) implicaba unha diminución ou un aumento de débeda (duro debate con UPRi, no que interviu a Interventora e non quedou en bo lugar a Interventora anterior a pesares da suavidade de trato ds aúa colega, e da que o menos que se dixo foi algo así como que eran datos parciais o informe que dera a UPRi). O imputar unha entrada por multas urbanísticas o ano pasado de 1 000 000€, cobrándose só na realidade o 8,5% (pero queda aí, non podéndose voltar a imputar isa cantidade iste ano... e se se chegan a cobrar por via xudicial ou non, a conta xa está feita). Aparece unha burocracia de datas de presentación e discusión sobre se iso significa que as cousas estánse a facer mellor ou peor (en 2007 os orzamentos presentáronse en novembro, en 2008 en agosto a finais e en 2008 en xullo), gastos de aquí e da aló, diminucións pírricas e sen sentido ou ben estudadas, ... a eficiencia no gasto? Diso non houbo debate. O Ribadeo que queremos (algo que leva coleando xa uns cantos anos e non se decide polo que parece) tamén brilou pola súa indefinición.
Saíu a relocer tamén os 17 000€ para equilibrar soldos municipais (citándose o desequilibrio de soldos do convenio anterior e a 'igualación por arriba' que supuña para os empregados municipais ista cantidade) e o catálogo de postos de traballo, encargado co beneplácito sindical pero sen aplicar por disconformidade dos sindicatos co resultado.
Todos os grupos tentaron de aproveitar en diversas versións un comentario dun deles no que se acusaba ó goberno municipal de 'non buscar ingresos noutras administracións'...
O pleno foi transcorrendo sen avanzar en posturas sobre algo que xa discutiran os grupos municipais varias veces. Por un comentario que me fixeron, poderíase dicir que as posturas de cada grupo si estaban decididas con anterioridade ó pleno, pero mantiveron en vilo ó alcalde ata o último momento, no que visiblemente respirou, a parte de dar as grazas polo que significa a aprobación dos orzamentos, mesmo sendo sacados adiante con catro votos (vamos, que a oposición sempre pode dicir 'nos non votamos iso'...)
O apartado final, de rogos e preguntas, non podo referilo por non ter estado nin pedir referencias...

Ningún comentario: