20090729

Rogos e preguntas no último pleno (extensión do xa publicado)

Deixo a relación de rogos e preguntas de UPRi no último pleno. A lembrar que non estiven e polo tanto non puiden poñer ningunha das realizadas.
As que deixo foron pasadas direitamente como nota de prensa dende a UPRi:
"Rogos e preguntas, máis destacados, que formulou o noso Grupo no Pleno do pasado luns día 18 de maio de 2009 a través do seu Concellal Agustín Reymóndez Gancedo (Tino) e respostas dadas polo Alcalde:

Cuestión previa foi que como novidade o noso Grupo interveu en segundo lugar seguindo “a norma” imposta polo Partido Popular e aceptada polo Alcalde para rotar o turno de intervencións tanto nos Decretos como no apartado de Rogos e Preguntas, variouse por primeira vez na historia da Democracia (sempre se interviña de menor a maior representatividade), sería que se nos vía moito o traballo e non lle interesaba “ó goberno”...

1.P.: ¿Cando se van a rematar, despois de máis de tres anos paradas, as obras da Rúa Deputación-San Lázaro? Respostousenos que estaba pendente de adxudicar a obra e que tería que ser o novo Goberno da Xunta de Galicia quen a adxudicara...
2.P.: ¿Cál é a razón para que a día de hoxe a empresa concesionaria do Depósito de escombros e derrubos da construcción siga sen darse de alta como xestor autorizado para os devanditos residuos ante a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras? ¿Por qué se lle consinte un ano e medio despois seguir sen darse de alta? Díxosenos que presentara a solicitude pero que a Xunta aínda non lle contestara
3.R.: Mobiliario urbano da Rúa Calvo Sotelo se sitúe de forma que se poidan abrir as portas dos coches unha vez aparcados. O mesmo para o mobiliario da R/ Rosalía de Castro. No primeiro caso solventarase pintando de amarelo na marxe dereita e no segundo mirarase.
4.R.: Hai uns contenedores na Avda. De Galicia en fronte dun escaparate dun negocio de fotografía recentemente colocouse un contenedor máis de papel e cartón que estaba situado ó lado da cabina de teléfonos da Rúa Vilalba (case na esquina). Que se volva a súa situación orixinal e que se trasladen os outros na mesma Rúa a onde non haxa escaparates. Comprometeuse o Concellal de Medio Ambiente para solventalo.
5.R.: Agradecer la apertura de una oficina de turismo en la Playa de Las Catedrais, recordar que o noso Grupo foi o único que levaba no seu programa electoral tal instalación, esperemos que permaneza aberta no tempo, incluso as fins de semana. Solicitar ca oficina de Turismo da Praza de España no se peche durante a fin de semana. Estudiarase aínda que parece pouco probable que se abra ó público.
6.P.: ¿Cando se van a celebrar este ano as XIII Xornadas Ambientais? Este ano non tocan, xa dixeron que se celebrarían cada dous anos... unha forma de deixar morrer as Xornadas de Medio Ambiente decanas de España.
7.R.: Na rúa San Roque existen dous pasos de peóns próximos, solicitamos que se pinte un correctamente e se borre o outro. Mirarase e tratará de solventarse.
8.P.: Rotonda do LIDL ¿Cuándo se abre? Existiron algúns problemas e abrirase en breve.
9.R.: Se demande a Fomento segue as rotondas de saída da Autovía desde Outeiro, Dompiñor, Vilaselán e Vilavella pola mala imaxe que están a dar da nosa Vila cara ó exterior... Comprometéronse a solicitalo.
10.R.: Se retiren os carteis da ponte de FEVE do BNG das pasadas eleccións autonómicas. Mirarase...
11.P.: Vado en Rinlo. ¿Quen mandou emitir un novo informe? ¿Cales foron as razóns? ¿Existe lexislación Municipal para este tipo de asuntos? Contestóusenos que foi un erro de medición...Non o cree ninguén. O malo é cos veciños non saben a que aterse con estes gobernantes, en calquer asunto, o que hoxe está correcto mañá pode ser o contrario en función non se sabe moi ben de que ou de quén...
12.R: Volver a pintar la zona azul del mercado para evitar que aparque un solo coche en vez de dos. Aceptado.
13.P.:¿Cantos accesos a vivendas na zona rural se executaron co presuposto do 2008? Construíuse un soamente.... é cando menos curioso e chamativo...
14.R.: Que se limpe o Río de Vilaselán dende a ponte tanto cara ó mar como para o Sur de maleza para evitar danos pola crecida do Río. Aceptouse...
15.Quedaron sen resposta preguntas de plenos anteriores, que seguen sen contestársenos... que daremos conta delas en vindeiros días..."

Ningún comentario: