20090725

No día de Santiago...


... camiño a Santiago...
Pero estas cunchas, na beirarúa da estrada ó monte, exténdense ata o fin do 'Gregorio Sanz', ... e o camiño aparta abondo antes. Están aí dende hai polo menos dous meses. Crin que se corrixiría o entuerto, pero non, aí seguen...

1 comentario:

Yo escribo dixo...

Habia que facer unha breve referencia ó lugar de actuación do outro día da banda. Un escenario situado cerca dun edificio de vivendas.

¿É o meior sitio para facer un concerto?