20090730

Of_estival_on: On/off folleto
... a lembrar que son tomas do folleto por pares de páxinas, polo tanto, a última presenta as páxinas 8 e 1, a anterior, a 2 e 7, a 6 e 3 e a 4 e 5...

Ningún comentario: