20090701

Listas Robinson, unha defensa do consumidor ó alcance de calquera

Que que é? Esteñas onde esteñas, mira en https://www.listarobinson.es/default.asp, e úsaa para a túa defensa de 'ofertas de consumo'. Sinxelamente, gañarás tempo (como mínimo).

Ningún comentario: