20240315

Máis sobre o Albiz

    Albiz. 1000 Tm. Iso é o que se pretende descargar a partir de domingo se seguen a fallar as manobras de desenvaramento na ría. Baixar de 3500 Tm de carga a 2500 (a carga máxima do buque está en 3900 Tm). Mentres os Sertosa 19 e Sertosa 30, seguirán a intentar que o buque non siga varado cando as condicións de marea sexan boas. O Punta viñas é o do práctico e o Alaska I que pode verse tamén nestes momentos na ría se se accede a https://www.vesselfinder.com/ é a draga. En baixo quedan un par de fotos de Suso coa situación o venres 15 á noite, cando se produciu un desprazamento do buque, quedando finalmente varado noutro lugar máis próximo ó punto de atraque en Mirasol. Finalmente, o barco quedou liberado o sábado á mañá.

Ningún comentario: