20240302

Concentración pensionista de 2 de marzo en Ribadeo

    Como outro sábado primeiro de mes, hoxe tivo lugar unha nova concentración pensionista en Ribadeo. Por mor da intensa chuvia, celebrouse nos soportais do Cantón, no extremo da zona nova dos mesmos. Deixo en baixo a máis do cartel, algunha foto de Suso (e un vídeo no que se ve tamén o a temperie que facía) e o audio de Evaristo, acompañando ó texto relacionado con el para servirlle de base. Por certo, texto abondo ilustrativo.


Bo dia compañeiras e compañeiros

Vou comezar comentando un traballo realizado por Xavier Pérez Davila, como sabedes economista de Vigo e compañeiro de MODEPEN que analizou o VII convenio estatal do sector da construcción. Este convenio foi asinado o día 3 de Xullo de 2023 polos sindicatos CC.OO. e UGT e mais a Confederación Nacional da Construción ou sexa a patronal do sector e foi publicado no BOE de 23 de setembro. O acordó inclue un Plan de Pensións de emprego (PPE) que afectará a 1 millón 800 mil traballadoras e traballadores. Este convenio é moi importante porque nel acórdase o primeiro Plan de Pensións xestionado por unha empresa privada que se pretende extender aos 18 millóns de traballadores e traballadoras do estado español ao aplicar a lei Lei 12/2022 de regulación para o impulso dos plans de pensións de emprego (LRIPPE), unha das catro leis da reforma Escrivá do sistema de pensións.

O convenio entrou en vigor o 1 de febreiro de 2024 e agora xa hai datos dabondos para analizar os seus resultados e comprobar con números na man como vai repecutir nos salarios, nas pensións, nos beneficios das empresas, nos beneficios das xestoras, nos fondos da caixa de pensións e nos impostos que recada o estado.

O traballo de Xavier Pérez Davila é moi extenso e está cheo de cadros e cifras e non o vou ler aquí naturalmente porque levaría mais de unha hora. Está colgado na páxina de MODEPEN e calquera pode lelo e ver que os argumentos de Xavier están apoiados por cálculos serios e se en algún punto no se está de acordo pódese rebatir e discutir o que faga falta, ou sexa que tamén é un exercicio de transparencia para que se vexa que as nosas reivindicacións non se basan de díxome díxome senon en estudos serios que tamén son unha aportación a todas as plataformas do estado español dende Galicia.

Eu so vou comentar algún dos datos que me pareceron mais relevantes pero repito que esta en aberto na páxina de MODEPEN para todo aquel que o queira consultar.

Vaia por diante o que temos dito tantas veces: Os plans Privados de Pensións que defenden as grandes empresas, a banca, as xestoras privadas que se lucran da sua xestión e os grupos de dereitas ademais de un sector do goberno de Sanchez ca disculpa de que o sistema público de pensións non é sostible económicamente é unha falacia absolutamente falsa, en realidade o sistema público de pensións con esta lei vai servir non so para a financiación das futuras pensións senón para manter os beneficios de cinco xestoras dependentes de bancos e multinacionais para lucro dos seus directiovos e grandes capitais. O obxectivo de MODEPEN e das plataformas de pensionistas do estado español é a derogación de esta lei e a supresión definitiva da lexislación española de ningúnha norma que permita o afogamento do sistema público de pensións.

Indo xa a algún dos resultados concretos que analiza Xavier Perez Davila temos os seguintes datos:

1º. Impacto do plan aprobado no sobre o salario d@s traballador@s.

Con plan de pensións o traballador cobrará 560 euros menos, poderá deducir 220,12 € na base impoñíbel do IRPF e constituirá dereitos a un fondo de pensións de capitalización por esa mesma cantidade. Sen plan de pensións, o traballador percibirá 560 euros máis de salario.

3º. Desvío de ingresos públicos á empresa financeira xestora do plan. As empresas que desenvolvan plans de pensións de emprego beneficianse de deducións no Imposto de Sociedades (IS) e na cotización á Seguridade Social. Véxamos o que esto supón no ponto seguinte.

5º. Cálculo da perda de ingresos públicos derivados da aplicación do VII CCEC

A perda de ingresos da SS será superior aos 90 millóns de euros.

A perda de ingresos das administracións públicas pola dedución do 10 % no Imposto de Sociedades é superior a 38 millóns de euros. Perda total de ingresos públicos, sumando os resultados, de 128 930 218 € que son os cartos que se perden para as arcas públicas pola aplicación de este convenio e pola posta en marcha no sector da construcción, 1 millón 800 mil traballadores dos Plan de Pensión privadas aprobadas polos sindicatos CC OO e UXT a patronal e o Goberno de Sanchez no periodo anterior.

Como diexen esto so son alguns datos do estudo do economista que comentamos e que pode consultarse na páxina de MODEPEN, pero se insisto neles é porque se esta política se extende progresivamente a todos os sectores como agora pasou ca construcción o futuro da caixa de pensións e do sistema público de pensións vaise ver estrangulado e reducido para beneficio dos directivos e das empresas xestoras de estes plans privados de pensions e en perxuicio dos traballadores en activo e dos pensionistas porque aquí era onde quería chegar. Pode haber pensionistas que pensen que pensen que estas reformas a nos non nos van coller porque son os convenios actuais que afectan aos traballadores que agora están en activo. Pero moito ollo, que se se adelgazan máis os fondos da caixa de pensións e se siguen extendendo os gobernos de dereitas en Europa, no mundo e no estado español, cas facilidades ademais que lles estamos dando podémonos atopar a volta de catro ou cinco anos con un recorte das pensións actuais ca disculpa de que non hai fondos e que as empresas non poden soportar unha suba de impostos e temos que tragarnos, se chegamos, ou os que cheguen un recorte das pensións actuais ou das subas polo menos con IPC que é un dos nosos logros recentes e que xa nos quixeron arrebatar hai pouco os gobernos do PP. Debemos ter moi craro e convencer aos nosos compañeiros e veciños xubilados de que aquí non hai nada seguro e que as pensións sempre van estar no aire se gobernan as dereitas e tampouco están garantidas según cal sexa o sector das esquerdas que goberne e que a única defensa somos nos, a movilización das clases traballadoras cuns claros obxectivos de pensións dignas e públicas para todos os sectores.

Outro informe, que tamén se pode consultar na páxina de MODEPEN, trata sobre un un manifesto que apareceu e foi moi difundido en redes sociais pedindo que as pensións estean excluídas do IRPF. MODEPEN e o conxunto de organizacións que participan na Unidade de Acción Estatal non estamos de acordo con esa proposta.

O mesmo que o anterior, o informe de MODEPEN e moi extenso e faise moi longo para leelo agora, ademais co día que está, pero recomendo moito que se lea con calma porque demostra como a extrema dereita, a banca e as empresas xestoras, de forma sibilina vai intentandoi meter os seus argumentos dando a sensación de que defenden algún intereses dos traballadores cando no fondo so pretenden dinamitar o sistema público de pensións e dividir as clases traballadoras con proxectos e ideas competitivas e antisolidarias e mesmo con mentiras manifestas. De xeito moi resumido so comentarei que este manifesto afirma por exemplo que as pensions xa tributaron polo IRPF mentras se traballaba, e iso non é certo porque os que xa tributaron foron os salarios percibidos durante a vida laboral activa unha vez deducidas as cotizacións á seguridade social. Outra falacia que difunden é que Ao estar as pensións sometidas ao IRPF prodúcese dobre imposición. Non, o salario e a pensión son rendas distintas que se perciben en períodos diferentes: unha durante a vida laboral activa e outra no tempo da xubilación. Ademais, proceden de fontes diferentes: da empresa, a primeira; e do Estado, a segunda.

4ª. A pensión sería o rendemento dun capital que a persoa xubilada foi acumulando ao longo da vida laboral. Rotundamente falso. A persoa ou persoas que redactaron o Whatsapp padecen de ignorancia ou practican a mentira. O sistema público de pensións non é un sistema de capitalización, as persoas traballadoras non acumulan capital ningún. Coas súas cotizacións e impostos financian as pensións das persoas xubiladas. As persoas traballadoras hoxe activas, cando se xubilen percibirán a súa pensión das cotizacións e impostos d@s entón activ@s. Por iso se chama sistema de repartición ou solidariedade entre xeracións.

5ª. Aos cargos políticos do goberno, parlamento, senado non se lles aplica a retención do IRPF. Falso de toda falsidade. As retribucións dos representantes políticos están suxeitas ao IRPF como todas as rendas. Esta afirmación repetida innumerábeis veces fai parte da campaña anti-política que só beneficia á dereita e á extrema dereita. Cando alguén afirma “todos os políticos son iguais”, en 9 de cada 10 veces a persoa que o proclama é votante do PP ou de Vox.

Que hai detrás deste texto?

Un ataque contra a necesidade dun sistema impositivo poderoso que obteña recursos suficientes para financiar os servizos públicos e a intervención pública na economía cada vez máis necesaria. Son as estratexias politicas da dereita e da extrema dereita, son os Trump, Milei, que os arxentinos xa estan empezando a saber quen e, os Abascal, Ayuso, Feijoo, etc.

Outros temas a lembrar: O centro de saúde de Ribadeo [Nota: lembrouse que se está a espera dunha xuntanza que o alclde prometeu facer]

A concentración pola paz [Nota: que será mañá, domingo, como vesn sendo tódolos domingos, diante da casa do concello de Ribadeo, ás 12:30]

GOBERNE QUEN GOBERNE AS PENSIONS E SERVIZOS PUBLICOS DEFENDENSE

Ningún comentario: