20240321

Non, non é a miña cultura

     Tomo nota dunha campaña de ILP (Iniciativa Lexislativa Popular) para que a tauromaquia non teña o privilexio de ser considerada patrimonio cultural. A cousa aínda está nos comezos, pero xa coa ILP acptada.

    Na web https://www.noesmicultura.org/es está o xerme das futuras actuacións para que a cousa siga adiante. Polo momento, aínda que como ILP necesita recoller sinaturas, a cousa está a organizarse: ó final da páxina aparecen formas de colaborar polo momento. Ou sexa: continuará.

Ningún comentario: