20210604

Obras (anuncio) na antiga estación de Vilaoudriz

   Alédome de que por fin o concello comece a tomar cartas no asunto do aboandono da zona da vella estación de tren a Vilaoudriz, do abandono do edificio e outras construcións, do descoñecemento do antigo ferrocarril... Mágoa que polo momento só sexa pouco máis que a nova de que a estación xa é do concello e que haberá un desbroce como anuncio de intencións. Deixo a nota de prensa do concello, de onte mesmo, enteira, o edicto e unha toma complementaria do Google maps cun esquema, xusto aquí:


   A nota de prensa do concello:

Foto cedido

O CONCELLO DIALOGA COAS PERSOAS QUE VIVEN NA INFRAVIVENDA

Antiga estación do tren mineiro

03/06/2021

O Concello acondicionará o espazo que ocupa a antiga Estación do Tren Mineiro de Ribadeo-Vilaoudriz e as súas inmediacións para convertelo nun lugar de uso público no corazón do centro urbano da vila. O alcalde, Fernando Suárez, subliñou que o Concello comprométese a estudar as posibles fontes de financiamento público. E mentres procederase ao desbroce, limpeza e acondicionamento da zona, onde se habilitará un aparcamento público e gratuíto de vehículos.

O rexedor explicou que "desde o Concello de Ribadeo estamos iniciando actuacións importantes e decisivas nunha área do casco urbano que leva decenios nunha situación moi degradada e á que se lle quere dar unha solución. Para iso aplicaranse todas as posibilidades legais que estean a disposición do Concello. Neste grande espazo que comprende a antiga Estación do Tren Mineiro de Ribadeo-Vilaoudriz e as súas inmediacións estamos a levar dúas actuacións de índole xurídico-administrativa".

Estación do Tren Mineiro e a súa parcela

Suárez Barcia sinalou que "a primeira delas é que o Concello aceptou hai poucas semanas a cesión anticipada do edificio da antiga estación de tren xunto coa parcela que o comprende, logo de ter chegado ao acordo cos seus múltiples propietarios deste inmoble que está dentro dun polígono urbanístico de solo urbano non consolidado. Este complexo trámite iniciouse tempo atrás por mor da falta de cumprimento dos principios de seguridade, salubridade e ornato públicos que o Concello lle esixía aos seus propietarios". 

O alcalde indicou que "a actuación que o Concello asume de aquí en diante con esta cesión é o compromiso de manter e acondicionar esta área de 3500 m2. O Concello comprométese a estudar as posibles fontes de financiamento público para rehabilitar este espazo e lograr facer un lugar de uso público no corazón do centro urbano da vila. Entrementres, toda esa parcela será desbrozada, limpada e acondicionada, onde se fará un aparcamento público e gratuíto de vehículos, tal e como estivemos a facer noutros puntos da Vila”.

Inicio do trámite de inmatriculación doutra parcela adxacente

O rexedor dixo que "xusto ao pé desta parcela existe outra grande superficie que non figura a nome de ninguén no Catastro de Inmobles. As pescudas que se estiveron a facer por parte dos técnicos municipais nos rexistros públicos e noutras investigacións, non botan luz sobre a efectiva titularidade deste espazo no que tamén existen naves e antigos almacéns da extinta Sociedade Mineira de Ribadeo-Vilaoudriz. Tamén nesta parcela  está establecida unha chabola onde vive unha familia desde hai moitos anos".

Fernando Suárez asegurou que "para despexar esta complexa situación, no día de hoxe foi publicado un Edicto municipal onde se abre un prazo dun mes para que todos aqueles que entendan que son propietarios destoutra importante parcela duns 3364 m2 o manifesten formalmente perante o Concello de Ribadeo. Se pasado este prazo, non aparecen o seu titular ou titulares, o Concello procederá de xeito semellante a como xa o ten feito noutros casos, isto é, á inmatriculación desta parcela e inscrición posterior no Rexistro da Propiedade a nome do Concello de Ribadeo".

Diálogo coas persoas que viven na infravivenda para atopar unha solución definitiva

O alcalde engadiu que "desde hai moito tempo desde o Concello de Ribadeo lévase tentando buscar unha solución habitacional cun matrimonio que alí reside, sendo ata o momento infrutuosa a posibilidade de lograr a desaparición desta última infravivenda que temos en Ribadeo. No día de hoxe, mantívose, pola concelleira de Benestar Social, o traballador social e mais o alcalde, unha xuntanza cordial con este matrimonio para avanzar na busca dunha solución definitiva e co apoio do Concello de Ribadeo en buscarlles un aluguer dunha vivenda, chegando desde o Concello a propoñer unha axuda para o pago dun aluguer durante un período de tempo limitado así como para tramitarlle novamente as axudas sociais ás que teñan dereito diante da Comunidade Autónoma ou o Estado. Desde o Concello mantemos un fío de comunicación sincero, cordial e aberto con estas persoas para resolver definitivamente está situación que non se pode aceptar en pleno século XXI ao morar nunha infravivenda".

   O edicto:

   Non sei se quedou claro: algo móvese, pero polo momento, é máis o que queda igual. Agora ben, xa só falar do tema xa é un paso adiante.

Ningún comentario: