20071005

Convocatoria de asamblea de Amigos da Gaita

A asociación AMIGOS DA GAITA GALEGA convoca aos Socios á celebración de unha Xunta Xeral Ordinaria que se celebrará o vindeiro día 6 de outubro as 20,00 horas en primeira convocatoria e as 20,30 horas en segunda convocatoria no salón de actos da Casa do Mar.
Orde do día:
1. Memoria de actividades
2. Informe económico
3. Informe da situación dos asociados
4. Rogos e preguntas
Ó remate de esta Xunta celebraráse unha Xunta Xeral Extraordinaria baixo o seguinte orde do día:
1. Presentación de candidaturas á Xunta Directiva
2. Exposición do/s “Programa/s de goberno”
3. Votación
4. Proclamación da nova Xunta Directiva
5. Rogos e preguntas
Dada a importancia dos puntos a tratar prégase encarecidamente a asistencia a tódolos socios.

Ningún comentario: