20071012

Premio Nobel da Paz: Al Gore e o Panel Integubernamental do Cambio Climático (3ª de hoxe)

Coido que este, o da Paz, si paga a pena poñelo (mágoa non decatarme os anos anteriores):
"for their efforts to build up and disseminate greater knowledge about man-made climate change, and to lay the foundations for the measures that are needed to counteract such change", ou sexa, máis ou menos, 'polos seus esforzos para construír e diseminar un maior coñecemento sobre o cambio climático provocado polo home, e por poñer a base das medidas necesarias para contrarestar tal cambio'

Ningún comentario: